התאמה אישית של Web Parts

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם אתה בעלים של דף אינטרנט, באפשרותך להתאים אישית Web Parts במספר דרכים. מדפדפן האינטרנט שלך, באפשרותך לשנות מאפייני Web Part באמצעות הדף תחזוקת Web Part. תוכל להתאים אישית עוד יותר Web Parts באמצעות תוכנית עיצוב אינטרנט תואמת Microsoft Windows SharePoint Services, כגון Microsoft Office SharePoint Designer 2007. מצא קישורים למידע נוסף אודות התאמה אישית של Web Parts ודפי Web Part בסעיף למידע נוסף.

בנושא זה

שינוי מאפייני Web Part באמצעות חלונית הכלים

פתיחת דף התחזוקה של Web Part ושימוש

מאפיינים משותפים של רכיבי Web Part

שינוי מאפייני Web Part באמצעות חלונית הכלים

באפשרותך לשנות את התכונות של Web Part על-ידי הקצאת ערכים למאפייני ה- Web Part שלו. כל ה- Web Parts חולקים מערכת של מאפיינים משותפים המאפשרים לך לציין תכונות עבור המראה, הפריסה ומידע נוסף אחר. Web Part אף יכול להיות בעל מאפיינים מותאמים אישית החלים על אותו Web Part בלבד.

הערה: אם דף ה- Web Part מאוחסן בספריית מסמכים, ייתכן שיהיה עליך להוציא את מסמך דף ה- Web Part לפני שתבצע שינויים כלשהם, כגון הוספת רכיבי Web Part. כאשר תסיים, הקפד להכניס את המסמך בחזרה לספריה כדי להפוך את השינויים לגלויים עבור כל המשתמשים.

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

 2. לחץ על תפריט Web Part תפריט Web Part של ה-Web Part שעבורו ברצונך לשנות את המאפיינים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה נמצא בתצוגה משותפת, לחץ על שינוי Web Part משותף.

  • אם אתה נמצא בתצוגה אישית, לחץ על שינוי ה- Web Part שלי.

 3. שנה את המאפיינים שברצונך לשנות.

 4. כדי לשמור את השינויים שביצעת ולסגור את חלונית הכלים, לחץ על אישור. כדי להציג את השינויים שביצעת מבלי לסגור את חלונית הכלים, לחץ על החל.

רשימת המאפיינים החלים על ה- Web Part הנבחר מוצגת בחלונית הכלים. מאפיינים אלו כוללים את כל המאפיינים המשותפים בנוסף למאפיינים מותאמים אישית כלשהם שהגדיר מפתח ה- Web Part עבור ה- Web Part. אם אתה נמצא בתצוגה אישית, ייתכן שמפתח ה- Web Part הגביל את המאפיינים המותאמים אישית הניתנים לשינוי עבור Web Part זה.

חפש קישורים למידע נוסף אודות התאמה אישית של סוגי Web Parts שונים בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

פתיחת דף תחזוקה של Web Parts ושימוש בו

אם אתה נתקל בבעיות ב- Web Part או חיבור Web Part בדף ה- Web Part שלך, באפשרותך להשתמש בדף תחזוקה של Web Parts כדי לסייע לך בבידוד ותיקון הבעיות. עליך להיות בעל הרשאה מתאימה עבור ה- Web Part, דף ה- Web Part או אזור ה- Web Part כדי להשתמש בדף התחזוקה של ה- Web Part.

עצה: אם אינך בטוח איזה Web Part או חיבור Web Part יוצר בעיה בדף ה- Web Part שלך, מומלץ לעבוד צעד אחר צעד על-ידי סגירת כל Web Part בתורו ועיון נוסף בדף ה- Web Part (לחץ על חזור לדף Web Part שלי) כדי לראות אם פעולה זו פתרה את הבעיה. לאחר שמצאת את ה- Web Part הבעייתי, תוכל לשקול איפוס או מחיקה של ה- Web Part.

 1. פתח את ספריית המסמכים המכילה את דף ה- Web Part.

 2. הצבע על השם של דף ה- Web Part, לחץ על החץ שיופיע ולאחר מכן לחץ על ערוך מאפיינים.

 3. לחץ על פתח דף Web Part בתצוגת תחזוקה כדי להציג את דף Web Part תחזוקה של.

 4. ודא שאתה נמצא בתצוגה הרצויה, תצוגה אישית או תצוגה משותפת. אם עליך להחליף תצוגה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה נמצא בתצוגה אישית וברצונך לעבור לתצוגה משותפת, לחץ על עבור לתצוגה משותפת.

  • אם אתה נמצא בתצוגה משותפת וברצונך לעבור לתצוגה אישית, לחץ על עבור לתצוגה אישית.

 5. בחר Web Part אחד או יותר ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להעביר Web Part לגלריית דפי ה- Web Part, לחץ על סגור.

  • כדי להסיר ערכי מאפיינים אישיים ולחזור לערכי המאפיינים המשותפים של ה- Web Part, לחץ על איפוס. מוצגת לך בקשת אישור לפני איפוס ה- Web Part.

  • כדי למחוק Web Part באופן תמידי מדף ה- Web Part, לחץ על מחק. מוצגת לך בקשת אישור לפני מחיקת ה- Web Part.

   ניתן לקבל הרשאה למחוק Web Part בתצוגה משותפת אך לא בתצוגה אישית.

 6. לאחר שתסיים, לחץ על חזור לדף Web Part.

  עצה: כדי לגשת את דף התחזוקה של ה-Web Part עבור דף Web Part שאינו מאוחסן בספריית מסמכים, כגון דף הבית של האתר, הוסף ?content = 1 בסוף כתובת ה-URL עבור הדף.

הערה: אין באפשרותך להשתמש בדף התחזוקה של Web Parts כדי לסגור, לאפס או למחוק Web Part סטטי (כלומר, Web Part מחוץ לאזור Web Part). כדי לתחזק Web Part סטטי, עליך להשתמש בתוכנית עריכת אינטרנט HTML התואמת ל- Microsoft Windows SharePoint Services, כגון Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

לראש הדף

מאפיינים משותפים של רכיבי Web Part

לכל רכיבי ה- Web Part יש מערכת משותפת של מאפיינים הקובעים את המראה, את הפריסה ומאפיינים מתקדמים.

הערה: המאפיינים המשותפים של Web Part שמוצגים בחלונית הכלים עשויים להיות שונים מאלה שמתועדים בסעיף זה מכמה סיבות:

 • כדי לראות את המקטע מתקדם בחלונית הכלים, דרושה לך הרשאה מתאימה.

 • עבור Web Part ספציפי, ייתכן שמפתח Web Part בחר שלא להציג אחד או יותר ממאפיינים משותפים אלה או בחר ליצור ולהציג מאפיינים נוספים שאינם מפורטים בהמשך במקטעים מראה, פריסה ומתקדם של חלונית הכלים.

 • הגדרות מסוימות של הרשאות ומאפיינים עשויות להפוך מאפייני Web Part ללא זמינים או להסתיר אותם.

מראה

מאפיין

תיאור

כותרת

מציינים את כותרת ה- Web Part המופיעה בפס הכותרת של ה- Web Part.

גובה

מציין את גובה ה- Web Part.

רוחב

מציין את רוחב ה- Web Part.

מצב Chrome

מציין אם ה- Web Part כולו יופיע בדף כאשר משתמש פותח את דף ה- Web Part. כברירת מחדל, מצב הכרום מוגדר כרגיל וה- Web Part כולו מופיע. רק פס הכותרת מופיע כאשר המצב מוגדר כממוזער.

סוג Chrome

מציין אם פס הכותרת וגבול מסגרת ה- Web Part מוצגים.

פריסה

מאפיין

תיאור

מוסתר

מציין אם ה- Web Part גלוי כאשר משתמש פותח את דף ה- Web Part. אם תיבת הסימון נבחרה, ה- Web Part גלוי רק בעת עיצוב הדף, ולכותרת שלו מצורפת הסיומת (מוסתר).

באפשרותך להסתיר Web Part אם ברצונך להשתמש בו כדי לספק נתונים ל- Web Part אחר באמצעות חיבור Web Part, אך אינך מעוניין להציג את ה- Web Part.

כיוון

מאפיין זה מציין את כיוון הטקסט בתוכן ה- Web Part. לדוגמה, עברית היא שפה הנכתבת מימין לשמאל; אנגלית ורוב השפות האירופאיות האחרות הן שפות שנכתבות משמאל לימין. ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה עבור כל הסוגים של רכיבי Web Part.

אזור

מאפיין זה מציין את האזור בדף ה- Web Part שבו ממוקם ה- Web Part.

הערה: אזורים בדף ה- Web Part אינם מפורטים בתיבת הרשימה כאשר אין לך הרשאה לשנות את האזור‏.

אינדקס אזור

מאפיין זה מציין את המיקום של ה- Web Part באזור כאשר האזור מכיל יותר מ- Web Part אחד.

כדי לציין את הסדר, הקלד מספר שלם חיובי בתיבת הטקסט.

אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים מלמעלה למטה, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בחלק העליון של האזור. אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים משמאל לימין, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בצד ימין של האזור.

לדוגמה, בעת הוספת Web Part לאזור ריק המסודר מלמעלה למטה, אינדקס האזור הוא 0. בעת הוספת Web Part שני לחלק התחתון של האזור, אינדקס האזור שלו הוא 1. כדי להעביר את ה- Web Part השני לחלק העליון של האזור, הקלד 0 ולאחר מכן הקלד 1 עבור ה- Web Part הראשון.

הערה: לכל Web Part באזור חייב להיות ערך ייחודי של אינדקס אזור. לכן, שינוי ערך אינדקס האזור של ה- Web Part הנוכחי עשוי לשנות גם את ערך אינדקס האזור של רכיבי Web Part אחרים באזור.

מתקדם

מאפיין

תיאור

אפשר מזעור

מציין אם ניתן למזער את ה- Web Part.

אפשר סגירה

מאפיין זה מציין אם ניתן להסיר Web Part מדף ה- Web Part.

אפשר הסתרה

מציין אם ניתן להסתיר את ה- Web Part.

אפשר שינוי אזורים

מציין אם ניתן להעביר את ה- Web Part לאזור אחר.

אפשר חיבורים

מציין אם ה- Web Part יכול להשתתף בחיבורים עם Web Parts אחרים.

אפשר עריכה בתצוגה אישית

מאפיין זה מציין אם ניתן לשנות את מאפייני ה- Web Part בתצוגה אישית.

מצב ייצוא

מאפיין זה מציין את רמת הנתונים המותרת לייצוא עבור Web Part זה. בהתאם לתצורה שלך, ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה.

כתובת URL של כותרת

מאפיין זה מציין את כתובת ה- URL של קובץ המכיל מידע נוסף אודות ה- Web Part. הקובץ מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת הלחיצה על כותרת ה- Web Part.

תיאור

מציין את תיאור המסך המופיע בעת הנחת מצביע העכבר על כותרת ה- Web Part או על סמל ה- Web Part. הערך של מאפיין זה משמש כאשר אתה מחפש רכיבי Web Part באמצעות הפקודה חיפוש בתפריט מצא רכיבי Web Part של חלונית הכלים בגלריות Web Part הבאות: אתר, שרת וירטואלי ודף Web Part.

כתובת URL של עזרה

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל מידע עזרה עבור ה- Web Part. מידע העזרה מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת לחיצה על הפקודה עזרה בתפריט ה- Web Part.

מצב עזרה

מציין את אופן תצוגת תוכן העזרה עבור Web Part.

בחר באחת האפשרויות הבאות:

 • מודאלי פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש חייב לסגור את החלון לפני החזרה לדף האינטרנט.

 • ללא מצב פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. משתמש אינו חייב לסגור חלון זה לפני החזרה לדף האינטרנט. זהו ערך ברירת המחדל.

 • ניווט פותח דף אינטרנט בחלון הדפדפן הנוכחי.

הערה: למרות שרכיבי Web Part מותאמים אישית של Microsoft ASP.NET תומכים במאפיין זה, נושאי העזרה המוגדרים כברירת מחדל של Windows SharePoint Services 3.0 נפתחים רק בחלון דפדפן נפרד.

כתובת URL של תמונת סמל קטלוג

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש כסמל ה- Web Part ברשימת ה- Web Part. על גודל התמונה להיות 16 על 16 פיקסלים.

כתובת URL של תמונת סמל כותרת

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש בפס הכותרת של ה- Web Part. על גודל התמונה להיות 16 על 16 פיקסלים.

הודעת שגיאה של ייבוא

מציין הודעה המופיעה במקרה שיש בעיה ביבוא ה- Web Part.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×