התאמה אישית של תרשים ב- Office for Mac

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לאחר יצירת תרשים, ניתן להתאים אותו אישית כך שייצג את הנתונים שלך בצורה הטובה ביותר. באפשרותך לעצב רכיבי תרשים נפרדים, כגון כותרת, אזור תרשים, אזור התוויית נתונים, סדרת נתונים, ציר ועוד.

חשוב: דרושה לך להתקין כדי ליצור או לשנות תרשים של Excel. באפשרותך לסדר עותק של Excel ב- אתר האינטרנט של Microsoft.

תרשים Office עם הסברים

הסבר 1 כותרת תרשים

הסבר 2 אזור התוויית נתונים

הסבר 3 מקרא

כותרות של צירים

הסבר 5 תוויות צירים

הסבר 6 סימוני שנתות

הסבר 7 קווי רשת

הערה: ייתכן שחלק מהתוכן בנושא זה לא יהיה ישים בשפות מסוימות.

בצע את ההוראות הבאות כדי להתאים אישית תרשימים ב- Word 2016 for Mac, PowerPoint 2016 for Mac ו- Excel 2016 for mac.

באפשרותך גם להוסיף כותרת לתרשים שלך.

תרשים עם כותרת וכותרות ציר

הסבר 1 כותרת תרשים

כותרות של צירים

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 3. לחץ על הוסף רכיב תרשים > כותרת תרשים, ולאחר מכן לחץ על האפשרות הכותרת הרצויה.

 4. הקלד את הכותרת בתיבה כותרת תרשים.

  כדי לעצב את הכותרת, בחר את הטקסט בתיבת הכותרת ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, תחת גופן, בחר את העיצוב הרצוי.

ניתן גם להוסיף כותרת לכל ציר בתרשים. כותרות צירים זמינות בדרך כלל עבור כל הצירים שניתן להציג בתרשים, כולל צירי עומק (סדרות) בתרשימים תלת-ממדיים.

חלק מסוגי התרשימים (כגון תרשימי מכ"ם) כוללים צירים, אך לא ניתן להציג בהם כותרות צירים. גם בסוגי תרשימים ללא צירים (כגון תרשימי עוגה וטבעת) לא ניתן להציג כותרות צירים.

תרשים עם כותרת וכותרות ציר

הסבר 1 כותרת תרשים

כותרות של צירים

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 3. לחץ על הוסף רכיב תרשים > כותרות צירים, ולאחר מכן בחר באפשרות כותרת ציר.

 4. הקלד את הטקסט בתיבה כותרת ציר.

  כדי לעצב את הכותרת, בחר את הטקסט בתיבת הכותרת ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, תחת גופן, בחר את העיצוב הרצוי.

עבור ציר אופקי, ניתן להוסיף ולמקם את הציר בצד ימין או בצד שמאל של אזור התוויית הנתונים. עבור ציר אנכי, ניתן להוסיף ולמקם את הציר בחלק העליון או החלק התחתון של אזור התוויית הנתונים.

הערה: ניתן להפוך את האפשרויות עבור תרשימי טורים אשר משווים בין עמודות.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 3. לחץ על הוסף רכיב התרשים > צירים > אפשרויות נוספות של ציר.

 4. בחלונית עיצוב ציר, הרחב את התוויות ולאחר מכן בחר את האפשרויות הרצויות. באפשרותך לשנות את המרווח תווית, המרחק בין צירים ואת מיקום תווית.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

מקרא יכול להקל את קריאת התרשים שלך מאחר שהוא ממקם את התוויות עבור סידרת הנתונים מחוץ לאזור התוויית נתונים של התרשים. באפשרותך לשנות את מיקום המקרא ולהתאים אישית את הצבעים והגופנים שלו. ניתן גם לערוך את הטקסט במקרא ולשנות את סדר הערכים במקרא.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 3. לחץ על הוסף רכיב תרשים > מקרא.

 4. כדי לשנות את המיקום של המקרא, בחר ימינה, למעלה, שמאלה או התחתון. כדי לשנות את העיצוב של המקרא, לחץ על אפשרויות מקרא נוספות ולאחר מכן בצע את השינויים בתבנית הרצויה לך.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

ניתן להוסיף תוויות נתונים כדי להציג את ערכי נקודות הנתונים מגיליון Excel בתרשים.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 3. לחץ על הוסף רכיב תרשים > תוויות נתונים.

 4. בחר מיקום תווית נתונים. לקבלת אפשרויות נוספות, לחץ על אפשרויות נוספות של תווית נתונים ולאחר מכן בחר את האפשרויות הרצויות בחלונית תוויות נתונים.

ניתן לעצב ציר באופן שיציג סימוני שנתות ראשיים ומשניים במרווחי זמן שאתה בוחר.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 3. לחץ על הוסף רכיב התרשים > צירים > אפשרויות נוספות של ציר.

 4. בחלונית עיצוב ציר, הרחב סימוני שנתות ולאחר מכן לחץ על אפשרויות עבור סוג סימון שנתות ראשיים ומשניים.

  לאחר הוספת סימוני שנתות, באפשרותך לשנות את המרווחים בין סימוני שנתות על-ידי שינוי הערך בתיבה מרווח בין סימוני.

כדי להקל את קריאת הנתונים בתרשים, ניתן להציג קווי רשת אופקיים ואנכיים המתפרסים על פני אזור התוויית הנתונים של התרשים. כמו כן, באפשרותך להציג קווי רשת בעומק בתרשימים תלת-ממדיים. ניתן להציג קווי רשת עבור יחידות ראשיות ומשניות, והם יתיישרו עם סימוני שנתות ראשיים ומשניים בצירים כאשר אלה מוצגים.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 3. לחץ על הוסף רכיב התרשים > קווי רשת.

 4. בחר את הציר שברצונך להחיל את קווי הרשת כדי או לחץ על אפשרויות נוספות של קווי רשת כדי לפתוח את חלונית עיצוב קווי רשת ראשיים. באפשרותך לשנות את מידת השקיפות של קו, הוספת חצים ולאחר להחיל צל, זוהר ואפקטים קצוות רכים.

  בהתאם לסוג טבלת הנתונים או תרשים הנתונים, ייתכן שחלק מהאפשרויות עבור קווי הרשת לא יהיו זמינות.

Word

באפשרותך גם להוסיף כותרת לתרשים שלך.

תרשים עם כותרת וכותרות ציר

הסבר 1 כותרת תרשים

כותרות של צירים

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. תחת תוויות, לחץ על כותרת תרשים ולאחר מכן לחץ על הכותרת הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 4. בחר את הטקסט בתיבה כותרת תרשים ולאחר מכן הקלד כותרת תרשים.

  כדי לעצב את הכותרת, בחר את הטקסט בתיבת הכותרת ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, תחת גופן, בחר את העיצוב הרצוי.

ניתן גם להוסיף כותרת לכל ציר בתרשים. כותרות צירים זמינות בדרך כלל עבור כל הצירים שניתן להציג בתרשים, כולל צירי עומק (סדרות) בתרשימים תלת-ממדיים.

חלק מסוגי התרשימים (כגון תרשימי מכ"ם) כוללים צירים, אך לא ניתן להציג בהם כותרות צירים. גם בסוגי תרשימים ללא צירים (כגון תרשימי עוגה וטבעת) לא ניתן להציג כותרות צירים.

תרשים עם כותרת וכותרות ציר

הסבר 1 כותרת תרשים

כותרות של צירים

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. תחת תוויות, לחץ על כותרות ציר, הצבע על הציר שברצונך להוסיף לו כותרות, ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 4. בחר את הטקסט בתיבה כותרת ציר ולאחר מכן הקלד כותרת ציר.

  כדי לעצב את הכותרת, בחר את הטקסט בתיבת הכותרת ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, תחת גופן, בחר את העיצוב הרצוי.

עבור ציר אופקי, ניתן להוסיף ולמקם את הציר בצד ימין או בצד שמאל של אזור התוויית הנתונים. עבור ציר אנכי, ניתן להוסיף ולמקם את הציר בחלק העליון או החלק התחתון של אזור התוויית הנתונים.

הערה: ניתן להפוך את האפשרויות עבור תרשימי טורים אשר משווים בין עמודות.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. תחת צירים, לחץ על צירים, הצבע על הציר האופקי או האנכי הרצוי ולאחר מכן לחץ על סוג תווית הציר הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

כברירת מחדל, ערכי קנה המידה המינימליים והמרביים של כל ציר בתרשים מחושבים באופן אוטומטי. עם זאת, באפשרותך להתאים אישית את קנה המידה בהתאם לצרכיך. לדוגמה, אם כל נקודות הנתונים בטבלת הנתונים נמצאות בין 60 ל- 90, מומלץ שציר הערכים (Y) יהיה בטווח של 50 עד 100 במקום 0 עד 100. כאשר ציר ערכים מכסה טווח גדול מאוד, ניתן גם לשנות את הציר לסרגל לוגריתמי (המכונה גם 'קנה מידה לוגריתמי').

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. תחת צירים, לחץ על צירים, הצבע על הציר שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ציר.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

 4. בחלונית הניווט, לחץ על סרגל, ולאחר מכן תחת סרגל ציר אופקי או סרגל ציר אנכי, הזן את האפשרויות הרצויות.

מקרא יכול להקל את קריאת התרשים שלך מאחר שהוא ממקם את התוויות עבור סידרת הנתונים מחוץ לאזור התוויית נתונים של התרשים. באפשרותך לשנות את מיקום המקרא ולהתאים אישית את הצבעים והגופנים שלו. ניתן גם לערוך את הטקסט במקרא ולשנות את סדר הערכים במקרא.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. כדי לשנות את מיקום המקרא, תחת תוויות, לחץ על מקרא, ולאחר מכן לחץ על מיקום המקרא הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 4. כדי לשנות את עיצוב המקרא, תחת תוויות, לחץ על מקרא, לחץ על אפשרויות מקרא ולאחר מכן בצע את שינויי העיצוב הרצויים.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

ניתן להוסיף תוויות נתונים כדי להציג את ערכי נקודות הנתונים מגיליון Excel בתרשים.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. תחת תוויות, לחץ על תוויות נתונים ולאחר מכן, בחלק העליון של הרשימה, לחץ על סוג תווית הנתונים הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 4. תחת תוויות, לחץ על תוויות נתונים ולאחר מכן, בחלק התחתון של הרשימה, לחץ במקום שבו ברצונך שתווית הנתונים תופיע.

ניתן לעצב ציר באופן שיציג סימוני שנתות ראשיים ומשניים במרווחי זמן שאתה בוחר.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. תחת צירים, לחץ על צירים, הצבע על הציר שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ציר.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

 4. בחלונית הניווט, לחץ על שנתות, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות לסוגי סימון שנתות ראשי ומשני.

  לאחר הוספת סימוני שנתות, באפשרותך לשנות את מרווחי הזמן בין סימוני השנתות על-ידי לחיצה על קנה מידה בחלונית הניווט, ולאחר מכן לבצע את השינויים הרצויים.

כדי להקל את קריאת הנתונים בתרשים, ניתן להציג קווי רשת אופקיים ואנכיים המתפרסים על פני אזור התוויית הנתונים של התרשים. כמו כן, באפשרותך להציג קווי רשת בעומק בתרשימים תלת-ממדיים. ניתן להציג קווי רשת עבור יחידות ראשיות ומשניות, והם יתיישרו עם סימוני שנתות ראשיים ומשניים בצירים כאשר אלה מוצגים.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. תחת צירים, לחץ על קווי רשת, הצבע על הציר שברצונך להוסיף לו קו רשת ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

  הערה: בהתאם לסוג טבלת הנתונים או תרשים הנתונים, ייתכן שחלק מהאפשרויות עבור קווי הרשת לא יהיו זמינות.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. תחת צירים, לחץ על קווי רשת, הצבע על הציר שבו ברצונך לעצב את קו הרשת ולאחר מכן לחץ על אפשרויות של קווי רשת.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

 4. בחלונית הניווט, לחץ על קו, צל או זוהר וקצוות רכים, ולאחר מכן שנה את ההגדרות הרצויות.

PowerPoint

באפשרותך גם להוסיף כותרת לתרשים שלך.

תרשים עם כותרת וכותרות ציר

הסבר 1 כותרת תרשים

כותרות של צירים

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת תוויות, לחץ על כותרת תרשים ולאחר מכן לחץ על הכותרת הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 3. בחר את הטקסט בתיבה כותרת תרשים ולאחר מכן הקלד כותרת תרשים.

  כדי לעצב את הכותרת, בחר את הטקסט בתיבת הכותרת ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, תחת גופן, בחר את העיצוב הרצוי.

ניתן גם להוסיף כותרת לכל ציר בתרשים. כותרות צירים זמינות בדרך כלל עבור כל הצירים שניתן להציג בתרשים, כולל צירי עומק (סדרות) בתרשימים תלת-ממדיים.

חלק מסוגי התרשימים (כגון תרשימי מכ"ם) כוללים צירים, אך לא ניתן להציג בהם כותרות צירים. גם בסוגי תרשימים ללא צירים (כגון תרשימי עוגה וטבעת) לא ניתן להציג כותרות צירים.

תרשים עם כותרת וכותרות ציר

הסבר 1 כותרת תרשים

כותרות של צירים

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת תוויות, לחץ על כותרות ציר, הצבע על הציר שברצונך להוסיף לו כותרות, ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 3. בחר את הטקסט בתיבה כותרת ציר ולאחר מכן הקלד כותרת ציר.

  כדי לעצב את הכותרת, בחר את הטקסט בתיבת הכותרת ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, תחת גופן, בחר את העיצוב הרצוי.

עבור ציר אופקי, ניתן להוסיף ולמקם את הציר בצד ימין או בצד שמאל של אזור התוויית הנתונים. עבור ציר אנכי, ניתן להוסיף ולמקם את הציר בחלק העליון או החלק התחתון של אזור התוויית הנתונים.

הערה: ניתן להפוך את האפשרויות עבור תרשימי טורים אשר משווים בין עמודות.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת צירים, לחץ על צירים, הצבע על הציר האופקי או האנכי הרצוי ולאחר מכן לחץ על סוג תווית הציר הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

כברירת מחדל, ערכי קנה המידה המינימליים והמרביים של כל ציר בתרשים מחושבים באופן אוטומטי. עם זאת, באפשרותך להתאים אישית את קנה המידה בהתאם לצרכיך. לדוגמה, אם כל נקודות הנתונים בטבלת הנתונים נמצאות בין 60 ל- 90, מומלץ שציר הערכים (Y) יהיה בטווח של 50 עד 100 במקום 0 עד 100. כאשר ציר ערכים מכסה טווח גדול מאוד, ניתן גם לשנות את הציר לסרגל לוגריתמי (המכונה גם 'קנה מידה לוגריתמי').

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת צירים, לחץ על צירים, הצבע על הציר שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ציר.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

 3. בחלונית הניווט, לחץ על סרגל, ולאחר מכן תחת סרגל ציר אופקי או סרגל ציר אנכי, הזן את האפשרויות הרצויות.

מקרא יכול להקל את קריאת התרשים שלך מאחר שהוא ממקם את התוויות עבור סידרת הנתונים מחוץ לאזור התוויית נתונים של התרשים. באפשרותך לשנות את מיקום המקרא ולהתאים אישית את הצבעים והגופנים שלו. ניתן גם לערוך את הטקסט במקרא ולשנות את סדר הערכים במקרא.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. כדי לשנות את מיקום המקרא, תחת תוויות, לחץ על מקרא, ולאחר מכן לחץ על מיקום המקרא הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 3. כדי לשנות את עיצוב המקרא, תחת תוויות, לחץ על מקרא, לחץ על אפשרויות מקרא ולאחר מכן בצע את שינויי העיצוב הרצויים.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

ניתן להוסיף תוויות נתונים כדי להציג את ערכי נקודות הנתונים מגיליון Excel בתרשים.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת תוויות, לחץ על תוויות נתונים ולאחר מכן, בחלק העליון של הרשימה, לחץ על סוג תווית הנתונים הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 3. תחת תוויות, לחץ על תוויות נתונים ולאחר מכן, בחלק התחתון של הרשימה, לחץ במקום שבו ברצונך שתווית הנתונים תופיע.

ניתן לעצב ציר באופן שיציג סימוני שנתות ראשיים ומשניים במרווחי זמן שאתה בוחר.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת צירים, לחץ על צירים, הצבע על הציר שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ציר.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

 3. בחלונית הניווט, לחץ על שנתות, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות לסוגי סימון שנתות ראשי ומשני.

  לאחר הוספת סימוני שנתות, באפשרותך לשנות את מרווחי הזמן בין סימוני השנתות על-ידי לחיצה על קנה מידה בחלונית הניווט, ולאחר מכן לבצע את השינויים הרצויים.

כדי להקל את קריאת הנתונים בתרשים, ניתן להציג קווי רשת אופקיים ואנכיים המתפרסים על פני אזור התוויית הנתונים של התרשים. כמו כן, באפשרותך להציג קווי רשת בעומק בתרשימים תלת-ממדיים. ניתן להציג קווי רשת עבור יחידות ראשיות ומשניות, והם יתיישרו עם סימוני שנתות ראשיים ומשניים בצירים כאשר אלה מוצגים.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת צירים, לחץ על קווי רשת, הצבע על הציר שברצונך להוסיף לו קו רשת ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

  הערה: בהתאם לסוג טבלת הנתונים או תרשים הנתונים, ייתכן שחלק מהאפשרויות עבור קווי הרשת לא יהיו זמינות.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת צירים, לחץ על קווי רשת, הצבע על הציר שבו ברצונך לעצב את קו הרשת ולאחר מכן לחץ על אפשרויות של קווי רשת.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

 3. בחלונית הניווט, לחץ על קו, צל או זוהר וקצוות רכים, ולאחר מכן שנה את ההגדרות הרצויות.

Excel

באפשרותך גם להוסיף כותרת לתרשים שלך.

תרשים עם כותרת וכותרות ציר

הסבר 1 כותרת תרשים

כותרות של צירים

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת תוויות, לחץ על כותרת תרשים ולאחר מכן לחץ על הכותרת הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 3. בחר את הטקסט בתיבה כותרת תרשים ולאחר מכן הקלד כותרת תרשים.

  כדי לעצב את הכותרת, בחר את הטקסט בתיבת הכותרת ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, תחת גופן, בחר את העיצוב הרצוי.

ניתן גם להוסיף כותרת לכל ציר בתרשים. כותרות צירים זמינות בדרך כלל עבור כל הצירים שניתן להציג בתרשים, כולל צירי עומק (סדרות) בתרשימים תלת-ממדיים.

חלק מסוגי התרשימים (כגון תרשימי מכ"ם) כוללים צירים, אך לא ניתן להציג בהם כותרות צירים. גם בסוגי תרשימים ללא צירים (כגון תרשימי עוגה וטבעת) לא ניתן להציג כותרות צירים.

תרשים עם כותרת וכותרות ציר

הסבר 1 כותרת תרשים

כותרות של צירים

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת תוויות, לחץ על כותרות ציר, הצבע על הציר שברצונך להוסיף לו כותרות, ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 3. בחר את הטקסט בתיבה כותרת ציר ולאחר מכן הקלד כותרת ציר.

  כדי לעצב את הכותרת, בחר את הטקסט בתיבת הכותרת ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, תחת גופן, בחר את העיצוב הרצוי.

עבור ציר אופקי, ניתן להוסיף ולמקם את הציר בצד ימין או בצד שמאל של אזור התוויית הנתונים. עבור ציר אנכי, ניתן להוסיף ולמקם את הציר בחלק העליון או החלק התחתון של אזור התוויית הנתונים.

הערה: ניתן להפוך את האפשרויות עבור תרשימי טורים אשר משווים בין עמודות.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת צירים, לחץ על צירים, הצבע על הציר האופקי או האנכי הרצוי ולאחר מכן לחץ על סוג תווית הציר הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

כברירת מחדל, ערכי קנה המידה המינימליים והמרביים של כל ציר בתרשים מחושבים באופן אוטומטי. עם זאת, באפשרותך להתאים אישית את קנה המידה בהתאם לצרכיך. לדוגמה, אם כל נקודות הנתונים בטבלת הנתונים נמצאות בין 60 ל- 90, מומלץ שציר הערכים (Y) יהיה בטווח של 50 עד 100 במקום 0 עד 100. כאשר ציר ערכים מכסה טווח גדול מאוד, ניתן גם לשנות את הציר לסרגל לוגריתמי (המכונה גם 'קנה מידה לוגריתמי').

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת צירים, לחץ על צירים, הצבע על הציר שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ציר.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

 3. בחלונית הניווט, לחץ על סרגל, ולאחר מכן תחת סרגל ציר אופקי או סרגל ציר אנכי, הזן את האפשרויות הרצויות.

מקרא יכול להקל את קריאת התרשים שלך מאחר שהוא ממקם את התוויות עבור סידרת הנתונים מחוץ לאזור התוויית נתונים של התרשים. באפשרותך לשנות את מיקום המקרא ולהתאים אישית את הצבעים והגופנים שלו. ניתן גם לערוך את הטקסט במקרא ולשנות את סדר הערכים במקרא.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. כדי לשנות את מיקום המקרא, תחת תוויות, לחץ על מקרא, ולאחר מכן לחץ על מיקום המקרא הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 3. כדי לשנות את עיצוב המקרא, תחת תוויות, לחץ על מקרא, לחץ על אפשרויות מקרא ולאחר מכן בצע את שינויי העיצוב הרצויים.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

ניתן להוסיף תוויות נתונים כדי להציג את ערכי נקודות הנתונים מגיליון Excel בתרשים.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת תוויות, לחץ על תוויות נתונים ולאחר מכן, בחלק העליון של הרשימה, לחץ על סוג תווית הנתונים הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 3. תחת תוויות, לחץ על תוויות נתונים ולאחר מכן, בחלק התחתון של הרשימה, לחץ במקום שבו ברצונך שתווית הנתונים תופיע.

ניתן לעצב ציר באופן שיציג סימוני שנתות ראשיים ומשניים במרווחי זמן שאתה בוחר.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת צירים, לחץ על צירים, הצבע על הציר שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ציר.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

 3. בחלונית הניווט, לחץ על שנתות, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות לסוגי סימון שנתות ראשי ומשני.

  לאחר הוספת סימוני שנתות, באפשרותך לשנות את מרווחי הזמן בין סימוני השנתות על-ידי לחיצה על קנה מידה בחלונית הניווט, ולאחר מכן לבצע את השינויים הרצויים.

כדי להקל את קריאת הנתונים בתרשים, ניתן להציג קווי רשת אופקיים ואנכיים המתפרסים על פני אזור התוויית הנתונים של התרשים. כמו כן, באפשרותך להציג קווי רשת בעומק בתרשימים תלת-ממדיים. ניתן להציג קווי רשת עבור יחידות ראשיות ומשניות, והם יתיישרו עם סימוני שנתות ראשיים ומשניים בצירים כאשר אלה מוצגים.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת צירים, לחץ על קווי רשת, הצבע על הציר שברצונך להוסיף לו קו רשת ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

  הערה: בהתאם לסוג טבלת הנתונים או תרשים הנתונים, ייתכן שחלק מהאפשרויות עבור קווי הרשת לא יהיו זמינות.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת צירים, לחץ על קווי רשת, הצבע על הציר שבו ברצונך לעצב את קו הרשת ולאחר מכן לחץ על אפשרויות של קווי רשת.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

 3. בחלונית הניווט, לחץ על קו, צל או זוהר וקצוות רכים, ולאחר מכן שנה את ההגדרות הרצויות.

למידע נוסף

יצירת תרשים

סוגי תרשימים

העתקת עיצוב בין אובייקטים או טקסט

עריכת נתונים בתרשים

הנפשת טקסט, אובייקטים וקבצים תרשימים ב- PowerPoint for Mac

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×