התאמה אישית של תבנית טופס באמצעות קובץ Script

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם כתיבת קובץ Script היא פעולה המוכרת לך, באפשרותך להוסיף קובץ Script לתבנית טופס שלך ב- Microsoft Office InfoPath בעזרת Microsoft JScript או שפת ה- scripting, ‏Microsoft Visual Basic Scripting Edition ‏(VBScript). הוספת קובץ Script מאפשרת לך להתאים אישית את תבנית הטופס שלך מעבר לאפשרויות הזמינות עם כללים, נוסחאות, אימות נתונים או עיצוב מותנה. לדוגמה, באפשרותך להוסיף קובץ Script היוצר ושולח הודעת דואר אלקטרוני כאשר משתמש מחליף את התצוגה בטופס המבוסס על תבנית הטופס שלך. באפשרותך להגדיר תצורה של תבנית טופס לשם יצירה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני רק באמצעות קובץ Script.

בנושא זה

מבט כולל

שיקולי תאימות

הגדרת שפת ה-scripting עבור תבנית טופס

הצג הודעה בכל פעם שמתרחש אירוע

הוספת קובץ script הפועל כאשר משתמש שומר את נתוני טופס

הוספת קובץ script הפועל כאשר משתמש שולח את נתוני טופס

הוספת קובץ script הפועל כאשר משתמש לוחץ על לחצן

הוספת קובץ script המופעל בעת מיזוג טפסים קיימים

הוספת קובץ script לעדכון הטפסים הקיימים

הוספת קובץ script עבור אירועים אחרים

סקירה

באפשרותך להתאים אישית את תבנית הטופס שלך ב- InfoPath באמצעות כללים, נוסחאות, אימות נתונים ועיצוב מותנה. למרות שתכונות אלו גמישות מאד ויכולות לטפל במגוון רחב של משימות, חלק מהמשימות הנן מעבר ליכולתן של תכונות אלו. לדוגמה, אין באפשרותך להשתמש בכללים לשליחה של הודעת דואר אלקטרוני כאשר משתמש מזין ערך בתיבת טקסט בטופס. אם אתה נדרש להתאים אישית את תבנית הטופס שלך באופן הנמצא מעבר ליכולותיהן של תכונות אלו וכתיבת קבצי Script ב- JScript או בשפת ה- scripting ‏VBScript היא פעולה המוכרת לך, באפשרותך להוסיף קובץ Script הפועל כאשר משתמש פותח טופס חדש או משנה טופס קיים המבוסס על תבנית הטופס שלך.

כשאתה מוסיף קובץ Script לתבנית טופס, InfoPath מפעיל את Microsoft Script Editor ‏(MSE), אשר מאפשר לך להוסיף, לערוך ולאתר באגים של קובץ Script בתבנית טופס וממקם את הסמן באירוע הנבחר שלך. InfoPath מוסיף מטפל באירועים לקובץ ה- Script באופן אוטומטי. מטפל באירועים הוא קוד הפונקציה בתבנית טופס של InfoPath אשר מגיבה לפעולה של משתמש או משנה את נתוני ה- XML בטופס. לדוגמה, אם אתה רוצה שהמשתמשים שלך ישמרו את הטפסים שלהם במספר מיקומי רשת, באפשרותך להוסיף קובץ Script למטפל באירועים OnSaveRequest. כשאתה מוסיף קובץ Script שיפעל כאשר המשתמש שומר טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך, InfoPath מפעיל את עורך קובץ ה- Script ומוסיף לקובץ ה- Script את אחד מהקודים הבאים:

הערה: הקוד ש- InfoPath מוסיף תלוי בשפת קובץ ה- Script הנבחרת שלך.

JScript

//=======
// The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
// Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
//=======
function XDocument::OnSaveRequest(eventObj)
{
// Write the code to be run before saving here.
eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation();
// Write the code to be run after saving here.
eventObj.ReturnStatus = true;
}

VBScript

'=======
' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
'=======
Sub XDocument_OnSaveRequest(eventObj)
' Write the code to be run before saving here.
eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation
' Write the code to be run after saving here.
eventObj.ReturnStatus = True
End Sub

באפשרותך להוסיף קוד במיקומים המתאימים במטפל באירועים השומר את הטופס במיקום רשת שונה. כאשר משתמש שומר טופס המבוסס על תבנית טופס זו, InfoPath מפעיל את הקוד במטפל באירועים OnSaveRequest.

הערה: מאמר זה מספק תצוגה ברמה גבוהה של יצירת קבצי Script בתבנית טופס. לקבלת מידע נוסף אודות Microsoft Script Editor ואובייקטים, שיטות, אירועים ומאפיינים ספציפיים בהם נעשה שימוש ב- InfoPath, עיין בהפניה לאנשי פיתוח שלInfoPath.

InfoPath מוסיף אוטומטית מטפלים באירועים לכל האירועים הבאים, פרט לאחד.

Event handler

Description

Steps for creating

OnAfterChange

This event runs after a user changes the value in the specified control bound to a field. For example, you can display a custom HTML task pane after a user selects an item in a list box control. This event runs after the OnValidate event.

Right-click a control on the form template or a field in the Data Source task pane, point to Programming on the shortcut menu, and then click On After Change Event.

OnAfterImport

This event runs after the user successfully merges several forms into one form.

Manually add the OnAfterImport event handler declaration directly to the script file by using MSE. This event handler cannot be created in design mode.

OnBeforeChange

This event runs after a user changes the value in a control and before the value is added to the specified field bound to that control. For example, you can prevent a user from adding an additional row before filling out the last row in a repeating table.

Right-click a control on the form template or a field in the Data Source task pane, point to Programming on the shortcut menu, and then click On Before Change Event.

OnClick

This event runs when a user clicks a button associated with this event. This event is available after you add a button to the form template. For example, you can perform a complex calculation by using the values in fields in the main data source when a user clicks the button.

Double-click the button control and then on the General tab of the Button Properties dialog box, click Edit Form Code.

OnContextChange

This event runs when the focus changes in the form. For example, this event runs when a user navigates from a text box to a date picker, or when a user switches views. This event occurs after all other events have occurred.

On the Tools menu, point to Programming, and then click On Context Change Event.

OnLoad

This event runs whenever a user creates a new form or opens an existing form based on your form template. For example, you can copy a list of items from a secondary data source to the main data source when a user opens the form.

On the Tools menu, point to Programming, and then click On Load Event.

OnMergeRequest

This event runs when forms based on your form template are merged. For example, you can display the number of forms that were merged to give a user a status during the merge operation.

On the Tools menu, click Form Options. In the Category list, click Advanced. Under Merge forms, select the Merge using custom code check box, and then click Edit.

OnSaveRequest

This event runs when a user saves a form based on your form template. For example, you can save the form based on this form template to more than one location when a user saves the form. InfoPath adds two additional lines of code to this event: a line that saves the form and another line that tells you if InfoPath successfully saved the form.

On the Tools menu, click Form Options. In the Category list, click Open and Save. Under Save behavior, select the Save using custom code check box, and then click Edit.

OnSign

This event runs when a user applies a digital signature to a form. For example, you can add additional data to the digital signature of an expense report form when a user signs it.

On the Tools menu, point to Programming, and then click On Sign Event.

OnSubmitRequest

This event runs when a user submits his or her form data. For example, you can submit the form data to a secure Web service when the user clicks Submit on the File menu. Since InfoPath does not support a data connection to a secure Web service, you need to add a custom data connection that works with your secure Web service.

On the Tools menu, click Submit Options. Select the Allow users to submit this form check box, click Perform custom action using Code, and then click Edit Code.

OnSwitchView

This event runs when a user opens a form based on your form template or switches to another view in the form. For example, when a user switches to a specific view, you can create an e-mail message that contains data from the fields in the form's main data source.

On the Tools menu, click Programming, and then click On Switch View Event.

OnValidate

This event runs when a user changes the value in a control bound to a field. For example, when the user changes the value in a specific control, you can calculate a new value for another control by using the number that the user entered and a number that is in the script. This event occurs after the OnBeforeChange event handler runs.

Right-click a control on the form template or a field in the Data Source task pane, point to Programming on the shortcut menu, and then click On After Validate Event.

OnVersionUpgrade

This event runs when a user opens an existing form and the version number of the form template used by the existing form is older than the version number of the form template in the publish location. When a user opens an existing form, InfoPath checks the version number of the form template associated with the existing form. If the form template has a newer version number, InfoPath runs the OnVersion event handler when the user opens the existing form. For example, imagine that you add a new field to an existing form template and republish it, and you want the new field to be added to the main data source if a user opens an existing form. This event adds the new field to the main data source when a user opens an existing form.

On the Tools menu, click Form Options. In the Category list, click Versioning. In the On version upgrade list, click Use custom event, and then click Edit.

לראש הדף

שיקולי תאימות

אין באפשרותך להוסיף קובץ Script לתבנית טופס תואמת-דפדפן. באפשרותך להוסיף קובץ Script רק לתבנית טופס שהטפסים שלך ימולאו ב- InfoPath. באפשרותך להתאים אישית תבנית טופס המותאמת לשימוש בדפדפן רק באמצעות קוד מנוהל.

לראש הדף

הגדרת שפת ה-scripting עבור תבנית טופס

כדי להתאים אישית תבנית טופס באמצעות קובץ script, באפשרותך להשתמש ב- Microsoft JScript או ב- Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). כברירת מחדל, InfoPath נקבעה כדי להוסיף קובץ script באמצעות JScript. אם תבנית הטופס שלך אינה מכילה script או קוד מנוהל, אתה מעדיף להשתמש VBScript כשפה scripting שלך, באפשרותך לשנות שפת ה-scripting עבור תבנית הטופס שלך ל- VBScript. לא ניתן להשתמש בשני שפות scripting באותה תבנית טופס.

אם תבנית הטופס מכילה כבר script בשפה אחת וברצונך להשתמש בשפה הרצויה, אתה זקוק לשמירת קובץ ה-script קיים כך באפשרותך להמיר בקובץ ה-script לשפה אחרים, להסיר בקובץ ה-script מתבנית הטופס באמצעות תיבת הדו-שיח ' אפשרויות טופס ', ולאחר מכן הוסף בקובץ ה-script שעבר המרה בחזרה לתבנית טופס. InfoPath אין אפשרות להמיר קבצי script שפת scripting חדשה. שינוי שפת ה-script בתיבת הדו-שיח אפשרויות טופס משפיע רק על תבנית טופס זו. תבניות טפסים אחרים תהיה JScript כברירת מחדל שפת ה-scripting.

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות טופס.

 2. ברשימה קטגוריה, בתיבת הדו-שיח אפשרויות טופס, לחץ על תיכנות.

 3. ברשימה שפת קוד של תבנית הטופס, תחת שפת תיכנות, לחץ על VBScript.

  הערות: 

  • לאחר הגדרת שפת ה-scripting, צור מטפלים באירועים אחד או יותר עבור תבנית טופס, לא ניתן לשנות את שפת ה-scripting עבור תבנית הטופס.

  • אם התקנת Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications, שפת ברירת המחדל היא Microsoft Visual Basic .NET. באפשרותך עדיין להשתמש בהליך זה כדי לשנות את שפת ה-scripting VBScript.

לראש הדף

הצגת הודעה בכל פעם שאירוע מתרחש

אם ברצונך לדעת אילו מטפלים באירועים פועלים בתגובה לפעולה או לאירוע אחר, באפשרותך להוסיף קוד זמני להצגת תיבת הודעה בכל פעם שהמטפל באירועים פועל. עליך להשתמש בקוד זה רק כדי לקבוע מתי מטפל באירועים יפעל. לאחר שתוסיף קוד זה, תוכל להשתמש בתצוגה מקדימה כדי להציג טופס המבוסס על תבנית טופס זו או כדי לפרסם את תבנית הטופס ולאחר מכן ליצור תבנית טופס חדשה. מספר מטפלים באירועים פועלים רק אם אתה יוצר טופס אחרי פרסום תבנית הטופס. לאחר מכן באפשרותך לבצע פעולה שלדעתך עשויה להפעיל את המטפל באירועים. כשהמטפל באירועים יפעל תראה תיבת הודעה.

לאחר שתקבע אילו פעולות או אירועים יפעילו את המטפל באירועים, הסר את הקוד ולאחר מכן חדש את הפעלת העיצוב של תבנית הטופס. אם לא תסיר קוד זה ולאחר מכן תפרסם את תבנית הטופס, תיבת הודעה זו תוצג בפני המשתמשים שלך בעת פעולת המטפל באירועים.

 1. הוסף את המטפל באירועים שלך.

 2. כדי להוסיף קוד ב- JScript, הקלד XDocument.UI.Alert ("אירוע מפעיל אירוע שם"); החלף השם של המטפל באירועים שלך. לדוגמה, אם אתה מוסיף קוד זה OnValidate באירועים, עליך להקליד XDocument.UI.Alert ("OnValidate באירועים מפעיל");

 3. כדי להוסיף קוד ב- VBScript, הקלד XDocument.UI.Alert ("אירוע מפעיל אירוע שם") לדוגמה, אם אתה מוסיף קוד זה באירועים OnSaveRequest , עליך להקליד XDocument.UI.Alert ("OnSaveRequest מפעיל באירועים")

 4. לבדיקת הקוד, לחץ על תצוגה מקדימה בתפריט קובץ או הקש CTRL+SHIFT+B ולאחר מכן בצע פעולת משתמש שיכולה להפעיל את האירוע. כשהאירוע עם שורת הקוד מתרחש, תיבת הודעה צריכה להציג את ההודעה שלך.

  הערה: אירועים מסוימים עשויים לחייב אותך לפרסם את תבנית הטופס ולאחר מכן ליצור טופס המבוסס על תבנית טופס זו לפני שתוכל לבצע פעולה של משתמש לשם הפעלת האירוע.

 5. לפני שתפרסם את תבנית הטופס ותאפשר למשתמשים שלך למלא טפסים המבוססים על תבנית טופס זו, מחק את הקוד בו השתמשת כדי להציג את תיבת ההודעה.

לראש הדף

הוספת קובץ Script הפועל כאשר משתמש שומר את נתוני הטופס

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות טופס.

 2. ברשימה קטגוריה, בתיבת הדו-שיח אפשרויות טופס, לחץ על פתיחה ושמירה.

 3. תחת אופן שמירה, בחר בתיבת הסימון שמור באמצעות קוד מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על ערוך. עורך קבצי ה- Script של Microsoft מופעל כאשר הסמן במטפל באירועים OnSaveRequest.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnSaveRequest(eventObj)
  {
  // Write the code to be run before saving here.
  eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation();
  // Write the code to be run after saving here.
  eventObj.ReturnStatus = true;
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnSaveRequest(eventObj)
  ' Write the code to be run before saving here.
  eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation
  ' Write the code to be run after saving here.
  eventObj.ReturnStatus = True
  End Sub
 4. בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:

  • להוספת קובץ Script המופעל לפני ש- InfoPath שומר את הטופס, החלף את ההערה Write the code to be run before saving here.בקוד שלך.

  • להוספת קובץ Script המופעל לאחר ש- InfoPath שומר את הטופס, החלף את ההערה Write the code to be run after saving here. בקוד שלך.

 5. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

  הערה: אם המטפל באירועים יופעל רק אחרי שתיצור טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך, פרסם את תבנית הטופס באמצעות לחיצה על פרסם בתפריט קובץ ולאחר מכן השלם את אשף הפרסום. לאחר שתפרסם את תבנית הטופס, צור טופס ולאחר מכן בצע פעולה שתפעיל את המטפל באירועים.

לראש הדף

הוספת קובץ Script המופעל כאשר משתמש שולח את נתוני הטופס

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות שליחה.

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות שליחה, בחר בתיבת הסימון אפשר למשתמשים לשלוח טופס זה.

 3. לחץ על בצע פעולה מותאמת אישית באמצעות קוד ולאחר מכן לחץ על ערוך קוד. עורך קבצי ה- Script של Microsoft מופעל כאשר הסמן נמצא במטפל באירועים OnSubmitRequest.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnSubmitRequest(eventObj)
  {
  // If the submit operation is successful, set
  // eventObj.ReturnStatus = true;
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnSubmitRequest(eventObj)
  ' If the submit operation is successful, set
  ' eventObj.ReturnStatus = True
  ' Write your code here
  End Sub
 4. החלף את ההערה If the submit operation is successful, set eventObj.ReturnStatus = true Write your code here בקוד שלך.

 5. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

לראש הדף

הוספת קובץ Script המופעל כאשר משתמש לוחץ על לחצן

 1. הוסף לחצן חדש לתצוגה בתבנית הטופס ולאחר מכן לחץ פעמיים על הלחצן.

  הערה: אם אתה מוסיף קובץ Script ללחצן קיים, במקום זאת לחץ פעמיים על הלחצן הקיים.

 2. לחץ על הכרטיסיה כללי.

 3. לחץ על עריכת קוד טופס. עורך קבצי ה- Script של Microsoft מופעל כאשר הסמן נמצא במטפל באירועים OnClick עבור לחצן זה.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function Button Name::OnClick(eventObj)
  {
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub Button Name_OnClick(eventObj)
  ' Write your code here
  End Sub
 4. החלף את ההערה Write your code here בקוד שלך.

 5. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

לראש הדף

הוספת קובץ Script הפועל בעת מיזוג טפסים קיימים

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות טופס.

 2. ברשימה קטגוריה, בתיבת הדו-שיח אפשרויות טופס, לחץ על מתקדם.

 3. תחת מיזוג טפסים, בחר בתיבת הסימון אפשר מיזוג טפסים.

 4. בחר בתיבת הסימון מזג באמצעות קוד מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על ערוך. עורך קבצי ה- Script של Microsoft מופעל כאשר הסמן נמצא במטפל באירועים OnMergeRequest.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnMergeRequest(eventObj)
  {
  // Write the code that handles each form being merged here.
  XDocument.ImportDOM(eventObj.DOM);
  eventObj.ReturnStatus = true;
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnMergeRequest(eventObj)
  ' Write the code that handles each form being merged here.
  XDocument.ImportDOM(eventObj.DOM)
  eventObj.ReturnStatus = True
  End Sub
 5. החלף את ההערה Write the code that handles each form being merged here. בקוד שלך.

 6. לבדיקת הקוד באירוע זה, פרסם את תבנית הטופס, צור מספר טפסים בהתבסס על תבנית טופס זו ולאחר מכן מזג את תבניות הטפסים.

  הערה: חפש קישורים למידע נוסף אודות פרסום תבנית הטופס שלך בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

הוספת קובץ Script לעדכון הטפסים הקיימים

אם עדכנת תבנית טופס שפורסמה בעבר וברצונך לעדכן את הטפסים הקיימים המבוססים על תבנית טופס זו, באפשרותך להוסיף קובץ Script לתבנית הטופס המעודכנת אשר יפעל כאשר משתמש פותח אחד מהטפסים הקיימים. כשמשתמש פותח קובץ קיים, InfoPath בודק את מספר הגירסה של תבנית הטופס המשויכת שלו במיקום הפרסום. אם מספר הגירסה של תבנית הטופס במיקום הפרסום חדש יותר ממספר הגירסה בטופס הקיים, מה שמציין כי הוא עודכן, InfoPath מפעיל את הקוד באירוע זה כדי לעדכן את הטופס הקיים.

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות טופס.

 2. ברשימה קטגוריה, בתיבת הדו-שיח אפשרויות טופס, לחץ על ניהול גירסאות.

 3. ברשימה בעת שדרוג גירסה, לחץ על השתמש באירוע מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על ערוך. עורך קבצי ה- Script של Microsoft מופעל כאשר הסמן נמצא במטפל באירועים OnVersionUpgrade.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnVersionUpgrade(eventObj)
  {
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnVersionUpgrade(eventObj)
  ' Write your code here
  End Sub
 4. החלף את ההערה Write your code here בקוד שלך.

 5. לבדיקת הקוד באירוע זה, פרסם את תבנית הטופס, צור מספר טפסים בהתבסס על תבנית טופס זו, שנה ופרסם גירסה מעודכנת של תבנית הטופס ולאחר מכן פתח את הטופס הקיים המבוסס על גירסה קודמת של תבנית טופס זו.

  הערה: חפש קישורים למידע נוסף אודות פרסום תבנית הטופס שלך בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

הוספת קובץ Script עבור אירועים אחרים

ניתן להשתמש בפרוצדורה זו לשם הוספת המטפלים באירועים הבאים לתבנית הטופס שלך:

 • OnAfterChange

 • OnBeforeChange

 • OnContextChange

 • OnLoad

 • OnSwitchView

 • OnSign

 • OnValidate

 • בתפריט כלים, הצבע על תיכנות ולאחר מכן לחץ על האירוע להוספה למטפל באירועים. עורך קבצי ה- Script של Microsoft מופעל כאשר הסמן נמצא במטפל באירועים שבחרת.

 • החלף את ההערה Write your code here בקוד שלך.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×