התאמה אישית של תבניות נתונים ב- Access

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

הנתונים שבמסד הנתונים שלך מגיעים עם תבניות מוגדרות מראש, אך כאשר דרוש לך משהו שונה, באפשרותך להשתמש בתבניות מותאמות אישית. מאחר שעיצוב מותאם אישית משנה רק את אופן הצגת הנתונים, אינך צריך לדאוג לגבי שינויים בנתונים עצמם. מאמר זה מסביר מהם סוגי התווים זמינים ואת אופן השימוש בהם.

הערה:  אפשרויות עיצוב מותאם אישית אינן זמינות עבור יישומי Access.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

למד עוד אודות תבניות מותאמות אישית

תבניות עבור סוגי הנתונים 'מספר' ו'מטבע'

תבניות עבור סוגי הנתונים ' טקסט '

עיצוב סוג הנתונים 'תאריך/שעה'

למד עוד אודות תבניות מותאמות אישית

כדי ליצור תבנית מותאמת אישית, עליך להזין תווים שונים במאפיין Format של שדה טבלה. התווים יכולים להיות מצייני מיקום (כגון 0 ו- #), מפרידים (כגון נקודות ופסיקים), תווים ליטרליים וצבעים המבוססים על העיצוב שברצונך להחיל. רק זכור ש- Access מחיל באופן אוטומטי תבניות מותאמות אישית שבהן אתה משתמש בשדה טבלה על פקד בטופס או בדוח אם הוא מאוגד (מקושר).

באפשרותך לציין תבניות עבור ארבעה סוגים של ערכים מספריים - חיובי, שלילי, אפס (0) ו-‏ Null (לא מוגדר). אם אתה בוחר ליצור תבנית עבור כל סוג ערך, עליך למקם תחילה את תבנית הערכים החיוביים, לאחר מכן את תבנית הערכים השליליים, אחר כך את תבנית ערכי האפס ולבסוף את תבנית ערכי Null. כמו כן, יש להפריד כל תבנית באמצעות נקודה-פסיק.

דוגמה לעיצוב מותאם אישית: ‎#,###.##;(#,###.##)[Red];0,000.00;"Undefined"‎

יוצג כ: 1,234.568-1.234.568 = 0‎

להלן משמעות העיצוב

 • סמל המספר (#) הוא מציין מיקום עבור ספרות. אם אין ערכים, Access מציג שטח ריק. כדי להציג אפסים במקום שטחים ריקים.
  לדוגמה: כדי להציג 1234 כ- 1234.00, השתמש במספר 0 בתור מציין המיקום, כך: ‎####.00.

 • ערכים חיוביים עם שני מקומות עשרוניים.

 • ערכים שליליים עם שני מקומות עשרוניים, בסוגריים ובגופן אדום.

 • ערכי אפס בתור המספר 0, תמיד עם שני מקומות עשרוניים.

 • ערכי null בתור המילה "Undefined".

ניתן להשתמש בארבעה מקטעים לכל היותר עבור מחרוזת וכל מקטע מופרד באמצעות נקודה-פסיק (;). לדוגמה, אם שדה הטבלה מקבל ערכי Null, ניתן להשמיט את המקטע הרביעי.

מקטע

תיאור תבנית

דוגמה

אם המקטע הראשון מכיל #,###.##

מציג ערכים חיוביים.

1234.5678 מוצג כ- 1,234.568

תבנית זו משתמשת בפסיק בתור מפריד האלפים ובנקודה בתור המפריד העשרוני. אם הערכים העשרוניים ברשומה חורגים מהמספר של תווי מצייני המיקום בתבנית המותאמת אישית, Access מעגל את הערכים ומציג את מספר הערכים שצוין בתבנית בלבד. לדוגמה, אם השדה שלך מכיל 3,456.789‏, אך התבנית שלו מציינת שני מקומות עשרוניים, Access מעגל את הערך העשרוני ל- 0.79.

עצה: עבור תבנית עם ערכים גדולים יותר או מקומות עשרוניים נוספים, הוסף מצייני מיקום של הערך העשרוני, כגון ‎#,###.###‎.

אם המקטע השני מכיל (#,###.##)[Red]

הצגת ערכים שליליים בלבד.
אם הנתונים שלך אינם מכילים ערכים שליליים, Access משאיר את השדה ריק.

הערך השלילי מוקף בתווים ליטרליים או בסוגריים. בדוגמה זו, כל הערכים השליליים יוצגו בצבע אדום.

אם המקטע השלישי מכיל 0,000.00

הגדרת התבנית עבור כל ערכי האפס (0).

כאשר השדה מכיל ערך של אפס, מוצג 0,000.00‏. להצגת טקסט במקום מספר, השתמש במילה "Zero" (מוקפת במרכאות כפולות).

אם המקטע הרביעי מכיל "לא מוגדר"

הגדרת מה המשתמשים רואים כאשר רשומה מכילה ערך Null. במקרה זה, המשתמשים יראו את המילה "לא מוגדר"

כמו כן, באפשרותך להשתמש בטקסט אחר, כגון "Null" או "****". התווים הסובבים עם מרכאות כפולות ייחשבו כליטרליים ויוצגו בדיוק כפי שהוזנו.

לראש הדף

תבניות עבור סוגי הנתונים 'מספר' ו'מטבע'

כדי ליצור תבנית מותאמת אישית, השתמש בתווי העיצוב המוצגים בטבלה הבאה.

תו

תיאור

#

משמש כדי להציג ספרה. כל מופע של התו מייצג מיקום עבור ספרה אחת. אם לא קיים ערך במיקום, Access מציג שטח ריק. כמו כן, יכול לשמש כמציין מיקום.

לדוגמה, אם להחיל את תבנית ### הזן ערך של 45 בשדה, 45 מוצגת. אם תזין 12,145 בשדה, Access יציג 12,145 — למרות שהגדרת מציין מיקום אחד משמאל האלפים מפריד.

0

משמש כדי להציג ספרה. כל מופע של התו מייצג מיקום עבור ספרה אחת. אם לא קיים ערך במיקום, Access מציג אפס (0).

מפרידי אלפים ומפרידים עשרוניים

משמש כדי לציין היכן אתה רוצה ש- Access יציב את מפרידי האלפים ואת המפרידים העשרוניים.

שטחים ריקים, + - $ ()

משמש כדי להוסיף שטחים ריקים, תווים מתמטיים (+ -) וסמלים פיננסיים (¥ £ $) כנדרש, בכל מקום במחרוזות התבנית. אם ברצונך להשתמש בסימנים מתמטיים נפוצים אחרים, כגון קו נטוי (\ או /) וכוכבית (*), הקף אותם במרכאות כפולות. שים לב שניתן להציב אותם בכל מקום.

\

משמש כדי לכפות על Access להציג את התו העוקב הבא. פעולה זו זהה להקפת תו במרכאות כפולות.

!

משמש כדי לכפות יישור לשמאל על כל הערכים. כאשר אתה כופה יישור לשמאל, אין באפשרותך להשתמש במצייני מיקום הספרה # ו- 0‏ אך באפשרותך להשתמש במצייני מיקום עבור תווי טקסט.

*

משמש כדי לכפות על התו העוקב הבא את הכוכבית כדי שיהפוך לתו מילוי - תו המשמש למילוי שטחים ריקים. בדרך כלל, Access מציג נתונים מספריים כמיושרים לימין והוא ממלא את האזור משמאל לערך בשטחים ריקים. באפשרותך להוסיף תווי מילוי בכל מקום במחרוזת התבנית וכאשר הדבר נעשה, Access ממלא את השטחים הריקים בתו שצוין.

לדוגמה, התבנית ‎£##*~.00 מציגה סכום מטבע בתור ‎£45~~~~~.15. מספר תווי הטילדה (~) שמוצג בשדה תלוי במספר השטחים הריקים בשדה הטבלה.

%

משמש כתו האחרון במחרוזת התבנית. התו מכפיל את הערך ב- 100 ומציג את התוצאה עם תו אחוז נגרר.

E+, E-‎

-לחלופין-

e+, e-‎

משמש כדי להציג ערכים בייצוג מדעי (מעריכי).

השתמש באפשרות זו כאשר התבנית המדעית המוגדרת מראש אינה מספקת די מקום עבור הערכים שלך. השתמש ב- E+‎ או e+‎ להצגת ערכים כמעריכים חיוביים וב- E-‎ או e-‎ להצגת מעריכים שליליים. יש להשתמש במצייני מיקום אלו יחד עם תווים אחרים.

לדוגמה, נניח שהחלת את התבנית ‎0.000E+00 על שדה מספרי ולאחר מכן הזנת את המספר 612345. Access מציג ‎6.123E+05‎. ‏Access מעגל תחילה את מספר המקומות העשרוניים כלפי מטה לשלושה (מספר האפסים מימין או משמאל למפריד העשרוני). לאחר מכן, Access מחשב את הערך המעריכי ממספר הספרות שנמצאות מימין (או משמאל, בהתאם להגדרות השפה) למפריד העשרוני בערך המקורי. במקרה זה, הערך המקורי היה ממקם את "612345" (חמש ספרות) מימין לנקודה העשרונית. בשל כך, Access מציג ‎6.123E+05 והערך שמתקבל שקול ל- 6.123 x‏ 105‏.

"Literal text"

השתמש במרכאות כפולות כדי להקיף כל טקסט שברצונך שהמשתמשים יראו.

[color]

משמש כדי להחיל צבע על כל הערכים בחלק בתבנית. עליך להקיף את שם הצבע בסוגריים ולהשתמש באחד מהשמות הבאים: שחור, כחול, תכלת, ירוק, מגנטה, אדום, צהוב או לבן.

החלת עיצוב מותאם אישית על סוגי הנתונים 'מספר' או 'מטבע':

 1. פתח את הטבלה בתצוגת עיצוב ובחר את השדה שברצונך לעצב,

 2. בכרטיסיה כללי, לחץ על התא שליד התיבה עיצוב והזן את התווים הספציפיים בהתאם לצרכי העיצוב שלך.

 3. הקש CTRL+S כדי לשמור את עבודתך.

לראש הדף

תבניות סוגי הנתונים 'טקסט'

סוגי הנתונים טקסט ותזכירים מקבלת תבניות מוגדרות מראש, אך באפשרותך להחיל תבניות מותאמות אישית כדי להקל על קריאת הנתונים של הטבלה. לדוגמה, אם אתה משתמש בטופס אינטרנט לאיסוף מספרי כרטיסי אשראי, מאחסן מספרים אלה ללא רווחים, באפשרותך להשתמש בתבנית מותאמת אישית להוספת הרווחים המתאימים כדי להקל על קריאת מספרי כרטיס אשראי. סוגי הנתונים טקסט ותזכירים אפשר שני מקטעים עיצוב במחרוזת. המקטע הראשון של המחרוזת קובע מראה הטקסט, המקטע השני שולט ערכים ריקים כיצד או להיראות מחרוזות באורך אפס. אם לא תציין תבנית, Access שמאלה יישור כל הטקסט בגליונות הנתונים.

הטבלה הבאה מפרטת את התבניות המותאמות אישית שניתן להחיל על הנתונים של 'טקסט':

תו

תיאור

@

משמש כדי להציג תו זמין כלשהו במיקומו במחרוזת התבנית. אם Access מציב את כל התווים בנתונים המשמשים כבסיס, כל מצייני המיקום הנותרים מופיעים כשטחים ריקים.

לדוגמה, אם מחרוזת התבנית היא @@@@@ והטקסט המשמש כבסיס הוא ABC‏, הטקסט מיושר לשמאל עם שני שטחים ריקים מובילים.

&

משמש כדי להציג תו זמין כלשהו במיקומו במחרוזת התבנית. אם Access מציב את כל התווים בנתונים המשמשים כבסיס, מצייני המיקום הנותרים אינם מציגים דבר.

לדוגמה, אם מחרוזת התבנית היא &&&&& והטקסט הוא ABC‏, רק הטקסט המיושר לשמאל מוצג.

!

משמש כדי לכפות מילוי של תווי מצייני מיקום משמאל לימין במקום מימין לשמאל. יש להשתמש בתו זה בתחילת מחרוזת התבנית.

‎>

משמש כדי לכפות אותיות קטנות על כל הטקסט. עליך להשתמש בתו זה בתחילת מחרוזת תבנית, אך באפשרותך להוסיף לפניו סימן קריאה (!).

‎>‎

משמש כדי לכפות אותיות גדולות על כל הטקסט. עליך להשתמש בתו זה בתחילת מחרוזת תבנית, אך באפשרותך להוסיף לפניו סימן קריאה (!).

*

בעת השימוש בו, התו המופיע מיד לאחר הכוכבית (*) הופך לתו מילוי ‏- תו המשמש למילוי שטחים ריקים. בדרך כלל, Access מציג טקסט כמיושר לשמאל וממלא את האזור שמימין לערך בשטחים ריקים. באפשרותך להוסיף תווי מילוי בכל מקום במחרוזת התבנית. כאשר הדבר נעשה, Access ממלא שטחים ריקים בתו שצוין.

שטח ריק, + - $ ()

משמש להוספת שטחים ריקים, תווים מתמטיים (+ -), סמלים פיננסיים ($ ¥ £) וסוגריים כנדרש, בכל מקום במחרוזות התבנית. אם ברצונך להשתמש בסימנים מתמטיים נפוצים אחרים, כגון קו נטוי (\ או /) וכוכבית (*), הקף אותם במרכאות כפולות  - שים לב שניתן להציב תווים אלה בכל מקום במחרוזת התבנית.

"Literal text"

השתמש בסימני מרכאות כפולות כדי להקיף כל טקסט שברצונך להציג למשתמשים.

\

משמש כדי לכפות על Access להציג את התו העוקב הבא. פעולה זו זהה להקפת תו במרכאות כפולות.

[color]

משמש כדי להחיל צבע על כל הערכים בחלק בתבנית. עליך להקיף את השם בסוגריים ולהשתמש באחד מהשמות הבאים: שחור, כחול, תכלת, ירוק, מגנטה, אדום, צהוב או לבן.

הערה: כאשר אתה מציין תבנית, Access ממלא את תווי מצייני המיקום בנתונים מהשדה המשמש כבסיס.

החלת תבניות מותאמות אישית על שדות טקסט

 1. פתח את הטבלה בתצוגת עיצוב.

 2. בחר את השדה שברצונך לעצב ובכרטיסיה כללי, לחץ על התא שליד התיבה תבנית עיצוב.

 3. הזן את התבנית. סוג התבנית המותאמת אישית שבאפשרותך לציין תלוי בסוג הנתונים שאתה בוחר עבור השדה.

 4. הקש CTRL+S כדי לשמור את עבודתך.

לראש הדף

עיצוב סוג הנתונים 'תאריך/שעה'

כאשר אינך מציין תבנית מוגדרת מראש או תבנית מותאמת אישית עבור סוג הנתונים 'תאריך/שעה', Access מחיל באופן אוטומטי את התבנית 'תאריך' - m/dd/yyyy h:nn:ss AM/PM. תבניות מותאמות אישית עבור שדות 'תאריך/שעה' יכולות להכיל שני מקטעים - אחד עבור תאריך ושני עבור שעה. עליך להפריד את המקטעים באמצעות נקודה-פסיק. לדוגמה, באפשרותך ליצור מחדש את התבנית General Date בצורה זו: m/dd/yyyy;h:nn:ss.

תו

תיאור

מפריד תאריך

משמש כדי לשלוט במקום שבו Access מציב את המפריד עבור הימים, החודשים והשנים.

c

משמש כדי להציג את תבנית התאריך הכללית.

d או dd

משמש כדי להציג את היום בחודש בתור ספרה אחת או שתיים. עבור ספרה אחת, השתמש במציין מיקום בודד. עבור שתי ספרות, השתמש בשני מצייני מיקום.

ddd

משמש כדי לקצר את שם היום בשבוע לשלוש אותיות.

לדוגמה, 'יום שני' יופיע בתור 'שני'.

dddd

משמש כדי לפרט את כל ימות השבוע.

ddddd

משמש כדי להציג את התבנית Short Date.

dddddd

משמש כדי להציג את התבנית Long Date.

W

משמש כדי להציג את מספרו של היום בשבוע.

לדוגמה, 'יום שני' יופיע בתור 2.

m או mm

משמש כדי להציג את החודש כמספר בעל ספרה אחת או שתי ספרות.

mmm

משמש כדי לקצר את שם החודש לשלוש אותיות.

לדוגמה, 'אוקטובר' יופיע בתור 'אוק'.

mmmm

משמש כדי לפרט את כל שמות החודשים.

q

משמש כדי להציג את המספר של הרבעון הקלנדרי הנוכחי (1-4).

לדוגמה, עבור תאריך בחודש מאי, Access מציג 2 בתור ערך הרבעון.

y

משמש כדי להציג את היום בשנה (1-366).

yy

משמש כדי להציג את שתי הספרות האחרונות של השנה.

הערה: אנחנו ממליצים על הזנה והצגה של כל ארבע הספרות של השנה הנתונה.

yyyy

משמש כדי להציג את כל ספרות השנה בטווח של 0100-9999.

מפריד שעה

משמש כדי לשלוט במקום שבו Access מציב את המפריד עבור השעות, הדקות והשניות.

h או hh

משמש כדי להציג את השעה כספרה אחת או כשתי ספרות.

n או nn

משמש כדי להציג את הדקות כספרה אחת או כשתי ספרות.

s או ss

משמש כדי להציג את השניות כספרה אחת או כשתי ספרות.

ttttt

משמש כדי להציג את התבנית Long Time.

AM/PM

משמש כדי להציג ערכי שעון בתבנית של 12 שעות עם טקסט AM או PM עוקב. Access מסתמך על שעון המערכת במחשב כדי להגדיר את הערך.

A/P או a/p

משמש כדי להציג ערכי שעון בתבנית של 12 שעות עם טקסט A, ‏P, ‏a או p עוקב. Access מסתמך על שעון המערכת במחשב כדי להגדיר את הערך.

AMPM

משמש כדי להציג ערכי שעון בתבנית של 12 שעות. Access משתמש במצייני לפנה"צ ואחה"צ המפורטים בהגדרות האזוריות של Windows.

שטח ריק, + - $ ()

משמש להוספת שטחים ריקים, תווים מתמטיים (+ -), סמלים פיננסיים ($ ¥ £) וסוגריים כנדרש, בכל מקום במחרוזות התבנית. אם ברצונך להשתמש בסימנים מתמטיים נפוצים אחרים, כגון קו נטוי (\ או /) וכוכבית (*), הקף אותם במרכאות כפולות. שים לב שניתן להציב אותם בכל מקום.

\

משמש כדי לכפות על Access להציג את התו העוקב הבא. פעולה זו זהה להקפת תו במרכאות כפולות.

*

משמש כדי לכפות על התו העוקב הבא את הכוכבית כדי שיהפוך לתו מילוי - תו המשמש למילוי שטחים ריקים. בדרך כלל, Access מציג טקסט מיושר לשמאל וממלא את האזור מימין לערך בשטחים ריקים. באפשרותך להוסיף תווי מילוי בכל מקום במחרוזת התבנית. כאשר הדבר נעשה, Access ממלא שטחים ריקים בתו שצוין.

"Literal text"

השתמש במרכאות כפולות כדי להקיף כל טקסט שברצונך שהמשתמשים יראו.

[color]

משמש כדי להחיל צבע על כל הערכים בחלק בתבנית. עליך להקיף את השם בסוגריים ולהשתמש באחד מהשמות הבאים: שחור, כחול, תכלת, ירוק, מגנטה, אדום, צהוב או לבן.

לקבלת מידע נוסף, ראה עיצוב תאריכים ושעות.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×