התאמה אישית של רצועת הכלים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

רצועת הכלים — הרצועה לאורך החלק העליון של חלון התוכנית אשר מכילה קבוצות של פקודות — מהווה רכיב של ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent חדש. ממשק המשתמש של Office Fluent‏ מספקת בית יחיד עבור פקודות ב- Microsoft Office Access 2007 והיא מחליפה את ראשי התפריטים וסרגלי הכלים בגירסאות קודמות של Access.

כאשר תתחיל לבניית יישומים מתקדמות יותר עם Office Access 2007, ייתכן שתחליט שברצונך התאמה אישית של רצועת הכלים Fluent Office כדי להפוך יישום לקל יותר לשימוש. לדוגמה, באפשרותך להסתיר חלק או כל ברירת המחדל כרטיסיות כך משתמשים אינם יכולים להשתמש בפקודות מסוימות, באפשרותך ליצור חדשות, כרטיסיות מותאמות אישית המכילים רק את הפקודות שברצונך שיהיו זמינים.

בכל תוכניות Microsoft Office system 2007 המשתמשות את ממשק המשתמש של Office Fluent‏, עליך להשתמש שפת סימון מורחבת (XML) כדי להתאים אישית את רצועת הכלים. לכן, ידע בסיסי של XML שימושי. מאמר זה אינו עוסק מושגים XML, אך הוא לספק לך הליך בסיסי התאמה אישית של רצועת הכלים ודוגמה מסוימים XML שניתן לשנות כך שיתאימו לצרכיך.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הבנת טכניקות התאמה אישית של רצועת הכלים

יצירה והחלה של רצועת כלים מותאמת אישית

שחזור ברירת המחדל רצועת הכלים

להבין את הדוגמה XML

הכרת הטכניקות להתאמה אישית של רצועת הכלים

ב- Office Access 2007, להתאים אישית את רצועת הכלים על-ידי יצירת התאמה אישית של XML ולאחר מכן הוספת קוד או הגדרת מאפייני מסד נתונים אשר להורות ל- Access כדי להשתמש ב- XML זה בעת יצירתו של סרגל הכלים. באפשרותך להשתמש ה-XML כדי להסתיר בכרטיסיות הקיימות וכדי להוסיף כרטיסיות חדשות, הפקודה קבוצות ופקודות. ההליכים במאמר זה נראה לך כיצד להוסיף פקודות מוכללות ל- Access (כגון חיפוש, מיון, ולשמור) וכיצד להוסיף פקודות הפועלות פקודות מאקרו של Access אשר כתבת בעצמך.

יש כמה מקומות באפשרותך לאחסן ה-XML ב-, אך אחת מהשיטות הקלה ביותר היא אחסן אותו בטבלת מערכת במסד הנתונים הנוכחי. התהליך כרוך יצירת טבלה מערכת בשם USysRibbons, להוסיף לה שלך XML ברצועת הכלים ולאחר מכן ציון אם רצועת הכלים מותאמת אישית מציג עבור מסד הנתונים כולו או עבור ספציפיות לטופס או לדוח. באפשרותך להגדיר רצועות מותאמים אישית מרובים — אחת של היישום כולו ושל רצועות נוספות עבור טפסים בודדים או דוחות במסד הנתונים.

יצירה והחלה של רצועת כלים מותאמת אישית

בסעיפים הבאים מתוארים הליכים מפורטים ליצירה והחלה של רצועת כלים מותאמת אישית.

לפני שתתחיל

טבלאות מערכת תצוגה בחלונית הניווט    כברירת מחדל, טבלאות מערכת אינם מוצגים בחלונית הניווט, ולכן עליך לשנות תחילה הגדרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט כך שתוכל לראות את הטבלה USysRibbons לאחר שאתה יוצר אותו. השתמש בהליך הבא:

 1. כאשר מסד הנתונים פתוח ב-Access, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל הניווט שנמצא בחלק העליון של חלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ניווט בסרגל הקיצור.

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט, תחת אפשרויות תצוגה, בחר את תיבת הסימון הצג אובייקטי מערכת ולאחר מכן לחץ על אישור.

  טבלאות המערכת של Access מופיעות בחלונית הניווט.

הפוך את התצוגה של הודעות שגיאה של ממשק משתמש של תוספת    הודעות שגיאה מהווים מקור יקר במידע בעת יצירת ופתרון בעיות התאמה אישית של רצועת הכלים XML, כך שהם כדאי להפוך גישה להציג אותם. השתמש בהליך הבא:

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Access.

 2. לחץ על מתקדם.

 3. תחת כללי, בחר את תיבת הסימון הצג שגיאות בממשק משתמש של תוספת ולאחר מכן לחץ על אישור.

יצירת טבלת המערכת USysRibbons

השתמש בהליך זה ליצירת טבלת המערכת USysRibbons. בהמשך, תשתמש בטבלה זו לאחסון ה-XML להתאמה אישית של רצועת הכלים.

 1. On the Create tab, in the Tables group, click Table Design.

 2. הוסף לטבלה את השדות שלהלן. הקפד להקליד את שמות השדות באופן מדויק.

 1. שם שדה

 1. סוג

 1. גודל שדה

 1. מזהה

 1. מספור אוטומטי

 1. מספר שלם ארוך

 1. RibbonName

 1. טקסט

 1. 255

 1. RibbonXml

 1. תזכיר

 1. אם ברצונך בכך, באפשרותך להוסיף לטבלה שדות נוספים, כגון שדה הערות לתיאור הפונקציה של ה-XML של רצועת הכלים.

 2. בחר את השדה ID. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על מפתח ראשי.

 3. בסרגל הכלים לגישה מהירה, לחץ על שמור, או הקש CTRL + S שם הטבלה החדשה USysRibbons.

הוספת XML להתאמה אישית של רצועת הכלים לטבלה USysRibbons

למטרות הדוגמה, נניח שברצונך למנוע ממשתמשי מסד הנתונים את השימוש בכלים שבכרטיסיה צור. יתר על כן, ברצונך ליצור כרטיסיה חדשה שנקראת כרטיסיה מותאמת אישית הכוללת רק את הפקודה 'הדבק', כמוצג באיור שלהלן.

כרטיסיה מותאמת אישית ברצועת הכלים

ה-XML המתואר בהליך שלהלן יוצר תצורה זו.

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה USysRibbons ולאחר מכן לחץ על תצוגת גליון נתונים בתפריט הקיצור.

 2. הוסף לטבלה את הנתונים שלהלן. באפשרותך להעתיק את ה-XML לדוגמה ממאמר זה ולהדביקו בטבלה ישירות.

ID

RibbonName

RibbonXML

(מספור אוטומטי)

MyTab

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>
 1. XML זו תחילה מורה ל- Access לא "להתחיל מאפס" — כלומר, הוא מציין כי Access יציג הכרטיסיות של רצועת הכלים ברירת המחדל. לאחר מכן, הוא מורה ל- Access כדי להסתיר רק אחת של כרטיסיות ברירת המחדל (הכרטיסיה ' יצירה '). לבסוף, שהוא יוצר כרטיסיה ברצועת הכלים חדשה בשם "הכרטיסיה מותאם אישית A", מוסיף קבוצה הפקודה בשם "קבוצה מותאמת אישית A" אל הכרטיסיה, ומוסיף את הפקודה ' הדבק ' בקבוצה. לקבלת מידע נוסף אודות דוגמה זו וכיצד להתאים אותה אישית כך שיתאימו לצרכיך, עיין בסעיף הבנה הדוגמה XML.

 2. סגור את הטבלה USysRibbons ולאחר מכן סגור את מסד הנתונים ופתח אותו מחדש.

החלת רצועת הכלים המותאמת אישית

כעת, לאחר XML מותאם אישית של רצועת הכלים אוחסנו בטבלה, בצע אחת מהפעולות הבאות — בהתאם לרצונך להחיל את רצועת הכלים על מסד הנתונים כולו או ספציפיות לטופס או לדוח.

 • החל את רצועת הכלים המותאמת אישית על מסד הנתונים כולו   

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Access.

  2. מסד הנתונים הנוכחי, לחץ על ולאחר מכן תחת אפשרויות סרגל כלים ורצועת, בחר ברשימה שם רצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על רצועת הכלים הרצוי — במקרה זה, הכרטיסיה שלי.

  3. לחץ על אישור.

 • להחיל את רצועת הכלים המותאמת אישית ספציפיות לטופס או לדוח   

  1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס או הדוח שעליו ברצונך להחיל את רצועת הכלים המותאמת אישית ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

  2. אם גליון המאפיינים של הדוח אינו מוצג עדיין, הקש F4 כדי להציג אותו.

  3. בחלק העליון של גליון המאפיינים, תחת סוג בחירה, ודא שסוג האובייקט (טופס או דוח) נבחר ברשימה.

  4. בכרטיסיה אחר בגליון המאפיינים, לחץ על הרשימה שם רצועת כלים ולאחר מכן לחץ על רצועת הכלים שאותה ברצונך להציג עם פתיחת הטופס או הדוח (במקרה זה, MyTab).

  5. בסרגל הכלים לגישה מהירה, לחץ על שמור, או הקש CTRL+S.

  6. סגור את הטופס או הדוח ולאחר מכן לחץ עליו פעמיים בחלונית הניווט כדי לפתוח אותו מחדש.

   מוצגת רצועת הכלים שבחרת.

לאחר שווידאת שרצועת הכלים פועלת כהלכה, באפשרותך להסתיר את טבלאות המערכת שוב על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל הניווט בחלק העליון של חלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ניווט בתפריט הקיצור.

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט, תחת אפשרויות תצוגה, נקה את תיבת הסימון הצג אובייקטי מערכת ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

שחזור רצועת הכלים המוגדרת כברירת מחדל

כדי להפסיק להשתמש ברצועת כלים מותאמת אישית ולשחזר את רצועת הכלים המוגדרת כברירת מחדל, השתמש באחד מההליכים המפורטים להלן בהתאם למצב - אם נעשה שימוש ברצועת הכלים המותאמת אישית ביישום כולו או בטופס או דוח ספציפי.

שחזור רצועת הכלים המוגדרת כברירת מחדל ברמת היישום

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Access.

 2. לחץ על מסד נתונים נוכחי ולאחר מכן, תחת אפשרויות סרגל כלים ורצועת כלים, מחק את התוכן בתיבה שם רצועת כלים.

 3. סגור את מסד הנתונים ולאחר מכן פתח אותו מחדש.

Access מציג את הכרטיסיות של רצועת הכלים המוגדרת כברירת מחדל. ה-XML של רצועת הכלים נותר בטבלה USysRibbons עד למחיקתו, כך שאם ברצונך להשתמש שוב ברצועת הכלים המותאמת אישית, באפשרותך לעשות זאת על-ידי הגדרת האפשרות שם רצועת כלים בחזרה לערך הקודם שהכילה.

שחזור רצועת הכלים המוגדרת כברירת מחדל עבור טופס או דוח

 1. פתח את הטופס או הדוח בתצוגת עיצוב.

 2. אם גליון המאפיינים של הדוח אינו מוצג עדיין, הקש F4 כדי להציג אותו.

 3. בחלק העליון של גליון המאפיינים, תחת סוג בחירה, ודא שסוג האובייקט (טופס או דוח) נבחר ברשימה.

 4. בכרטיסיה אחר בגליון המאפיינים, מחק את התוכן בתיבת המאפיין שם רצועת כלים.

 5. שמור את הטופס או הדוח, סגור אותו ולאחר מכן פתח אותו מחדש.

ה-XML של רצועת הכלים נותר בטבלה USysRibbons עד למחיקתו, כך שאם ברצונך להשתמש שוב ברצועת הכלים המותאמת אישית, באפשרותך לעשות זאת על-ידי הגדרת הערך במאפיין שם רצועת כלים בחזרה לערך הקודם שהכיל.

לראש הדף

הבנת ה-XML לדוגמה

זהו קוד ה-XML לדוגמה שבו נעשה שימוש מוקדם יותר במאמר זה ואיור של רצועת הכלים המותאמת אישית שהוא יצר.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

כרטיסיה מותאמת אישית ברצועת הכלים

בדוגמה זו, השורה השניה של XML הגדרת תכונת startFromScratch ל- False. הגדרת הערך ל- False מבטיחה Access משאיר את כל הכרטיסיות קיים ללא שינוי מוסיף כל כרטיסיות חדשות משמאל קיימים. הגדרת מאפיין זה כ- True מסיר את כל הכרטיסיות קיים ומציג את הקווים שאתה יוצר ב- XML שלך בלבד. גם אם תגדיר את תכונת startFromScratch ל- False, עדיין באפשרותך להסתיר כרטיסיות נפרדות. פעולה זו היא שמתואר על-ידי השורה הרביעית של XML, אשר מסתיר את הכרטיסיה צור מוכלל. השורות הנותרות יצירת כרטיסיה מותאמת אישית וקבוצה מותאמת אישית ולאחר מכן הוסף את הפקודה הדבקה מוכללת לקבוצה באמצעות את השורה הבאה של XML.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

הוספת קבוצות נוספות או פקדים לרצועת הכלים המותאם אישית שלך    באפשרותך להוסיף קבוצות ופקדים נוסף לרצועת הכלים שלך על-ידי הוספת שורות דומה של XML והחלפת ערכים idMso ואת התווית שונים. לדוגמה, כדי ליצור פקד מייצאת האובייקט שנבחר ל- Excel השתמש ה-XML הבאים.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

להוספת הפקד לקבוצה שבה נמצאת הפקודה הדבק, הוסף את השורה החדשה של ה-XML מיד לפני או אחרי השורה שיוצרת את הפקודה הדבק. ליצירת קבוצה חדשה, באפשרותך להעתיק, להדביק ולשנות את ה-XML שיוצר את הקבוצה קבוצה מותאמת אישית שלעיל. בדוגמה שלהלן ניתן לראות את ה-XML שמוסיף את שני הפקדים לקבוצה המותאמת אישית.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

XML זו מוסיפה קבוצה אחרת A הכרטיסיה מותאם אישית. כפי שמוצג באיור הבא, הקבוצה החדשה המכיל שני פקדי — אחד יוזם פעולת ייבוא מ- Excel, ואחד יוזם פעולת ייצוא ל- Excel.

כרטיסיה ברצועת כלים מותאמת אישית עם שתי קבוצות

הערה: כל ערך מזהה קבוצה ומזהה כרטיסיה ברצועת הכלים מותאם אישית חייב להיות ייחודי.

למד עוד הערך idMso של פקודה    כדי ללמוד את הערך idMso של פקודת מוכללת, השתמש בהליך הבא:

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Access.

 2. לחץ על התאמה אישית.

 3. העבר את המצביע מעל הפריט שאודותיו ברצונך לקבל מידע. Access יציג את ערך ה-idMso של הפקד בתיאור מסך, בסוגריים.

הוספת פקודה להפעלת מאקרו ב- Access    באפשרותך להוסיף גמישות רבה עוד יותר את רצועת הכלים המותאמת אישית שלך על-ידי הוספת פקודות הפועלות פקודות מאקרו של Access. לדוגמה, נניח שיצרת מאקרו בשם MyMacro. כדי להוסיף פקודה לרצועת הכלים המפעיל את המאקרו, הוסף את השורה הבאה ל- XML שלך.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

להוספת הפקודה לקבוצה שבה נמצאת הפקודה הדבק שהוזכרה בדוגמה קודמת, הוסף את השורה החדשה של ה-XML מיד לפני או אחרי השורה שיוצרת את הפקודה הדבק. בדוגמה שלהלן ניתן לראות את ה-XML שמוסיף את הפקודה.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×