התאמה אישית של קיצורי מקשים

התאמה אישית של קיצורי מקשים

באפשרותך להתאים אישית קיצורי מקשים (או מקשי קיצור) על-ידי הקצאתם לפקודות, לפקודות מאקרו, לגופנים, לסגנונות או לסמלים נפוצים. באפשרותך גם להסיר קיצורי מקשים. ניתן להקצות או להסיר קיצורי מקשים באמצעות לוח המקשים בלבד, או על-ידי שימוש בעכבר.

שימוש בלוח המקשים בלבד כדי להקצות או להסיר קיצור מקשים

 1. הקש ALT+ף‏, ו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח אפשרויות Word.

 2. הקש על החץ למטה כדי לבחור התאם אישית את רצועת הכלים.

 3. הקש על מקש TAB שוב ושוב עד לבחירת התאמה אישית בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח ולאחר מכן הקש ENTER.

  לחצן 'התאמה אישית' בחלונית 'התאם אישית את רצועת הכלים ואת קיצורי המקשים'

 4. בתיבה קטגוריות, הקש על החץ למטה או על החץ למעלה כדי לבחור את הקטגוריה שמכילה את הפקודה או פריט אחר שברצונך להקצות להם קיצור מקשים או להסיר מהם קיצור מקשים.

 5. הקש על מקש TAB כדי לעבור לתיבה פקודות.

 6. הקש על החץ למטה או על החץ למעלה כדי לבחור את השם של הפקודה או הפריט האחר שברצונך להקצות להם קיצור מקשים או להסיר מהם קיצור מקשים.

  קיצורי מקשים המוקצים כעת לפקודה או לפריט אלה מופיעים בתיבה מקשים נוכחיים, או מתחת לתיבה עם התווית מוקצה כרגע ל.

 7. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הקצאת קיצור מקשים

  התחל קיצורי מקשים ב- CTRL או במקש ייעודי.

  1. הקש על מקש TAB שוב ושוב עד שהסמן יופיע בתיבה הקש קיצור מקשים חדש.

  2. הקש על צירוף המקשים שברצונך להקצות. לדוגמה, הקש CTRL ומקש נוסף שבו ברצונך להשתמש.

  3. הבט בשדה מקשים נוכחיים (או מוקצה כרגע ל) כדי לראות אם צירוף המקשים מוקצה כבר לפקודה או לפריט אחר. אם הצירוף כבר מוקצה, הקלד צירוף שונה.

   יצירת קיצור מקשים חדש בתיבת הדו-שיח 'התאמה אישית של לוח המקשים'

   חשוב: הקצאה מחדש של מקשים, פירושה שאין באפשרותך להמשיך ולהשתמש בצירוף זה ליישום המטרה המקורית שהוקצתה לו. לדוגמה, הקשה על CTRL+B הופכת את הטקסט הנבחר למודגש. אם תקצה מחדש את הצירוף CTRL+B לפקודה חדשה או לפריט אחר, לא תוכל להדגיש טקסט על-ידי הקשה על CTRL+B אלא אם תשחזר את הקצאות מקשי הקיצור להגדרותיהן המקוריות על-ידי לחיצה על אפס הכל בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח התאמה אישית של לוח המקשים.

  4. הקש על מקש TAB שוב ושוב עד לבחירת התיבה שמור שינויים ב.

  5. הקש על החץ למטה או על החץ למעלה כדי לסמן את שם המסמך או את התבנית הנוכחיים שבהם ברצונך לשמור את השינויים בקיצורי המקשים ולאחר מכן הקש ENTER.

  6. הקש על מקש TAB שוב ושוב עד לבחירת האפשרות הקצה ולאחר מכן הקש ENTER.

   הערה: אם אתה משתמש בלוח מקשים הניתן לתיכנות, ייתכן שצירוף המקשים CTRL+ALT+F8 כבר שמור לאתחול של תיכנות לוח מקשים.

  הסרת קיצור מקשים

  1. הקש על מקש TAB שוב ושוב עד לבחירת התיבה שמור שינויים ב.

  2. הקש על החץ למטה או על החץ למעלה כדי לסמן את שם המסמך או את התבנית הנוכחיים שבהם ברצונך לשמור את השינויים בקיצורי המקשים ולאחר מכן הקש ENTER.

  3. הקש על המקשים SHIFT+TAB שוב ושוב עד שהסמן יופיע בתיבה מקשים נוכחיים.

  4. הקש על החץ למטה או על החץ למעלה כדי לבחור בקיצור המקשים שברצונך להסיר.

  5. הקש על מקש TAB שוב ושוב עד לבחירת האפשרות הסר ולאחר מכן הקש ENTER.

 1. הקש ALT+כ‏, מ כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח אפשרויות Word.

 2. הקש על החץ למטה כדי לבחור התאם אישית.

 3. הקש על מקש TAB שוב ושוב עד לבחירת התאמה אישית בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח ולאחר מכן הקש ENTER.

  לחצן 'התאמה אישית' בחלונית 'אפשרויות Word - התאמה אישית'

 4. בתיבה קטגוריות, הקש על החץ למטה או על החץ למעלה כדי לבחור את הקטגוריה שמכילה את הפקודה או פריט אחר שברצונך להקצות להם קיצור מקשים או להסיר מהם קיצור מקשים.

 5. הקש על מקש TAB כדי לעבור לתיבה פקודות.

 6. הקש על החץ למטה או על החץ למעלה כדי לבחור את השם של הפקודה או הפריט האחר שברצונך להקצות להם קיצור מקשים או להסיר מהם קיצור מקשים.

  קיצורי מקשים המוקצים כעת לפקודה או לפריט אלה מופיעים בתיבה מקשים נוכחיים, או מתחת לתיבה עם התווית מוקצה כרגע ל.

 7. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הקצאת קיצור מקשים

  התחל קיצורי מקשים ב- CTRL או במקש ייעודי.

  1. הקש על מקש TAB שוב ושוב עד שהסמן יופיע בתיבה הקש קיצור מקשים חדש.

  2. הקש על צירוף המקשים שברצונך להקצות. לדוגמה, הקש CTRL ומקש נוסף שבו ברצונך להשתמש.

  3. הבט בשדה מקשים נוכחיים (או מוקצה כרגע ל) כדי לראות אם צירוף המקשים מוקצה כבר לפקודה או לפריט אחר. אם הצירוף כבר מוקצה, הקלד צירוף שונה.

   יצירת קיצור מקשים חדש בתיבת הדו-שיח 'התאמה אישית של לוח המקשים'

   חשוב: הקצאה מחדש של מקשים, פירושה שאין באפשרותך להמשיך ולהשתמש בצירוף זה ליישום המטרה המקורית שהוקצתה לו. לדוגמה, הקשה על CTRL+B הופכת את הטקסט הנבחר למודגש. אם תקצה מחדש את הצירוף CTRL+B לפקודה חדשה או לפריט אחר, לא תוכל להדגיש טקסט על-ידי הקשה על CTRL+B אלא אם תשחזר את הקצאות מקשי הקיצור להגדרותיהן המקוריות על-ידי לחיצה על אפס הכל בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח התאמה אישית של לוח המקשים.

  4. הקש על מקש TAB שוב ושוב עד לבחירת התיבה שמור שינויים ב.

  5. הקש על החץ למטה או על החץ למעלה כדי לסמן את שם המסמך או את התבנית הנוכחיים שבהם ברצונך לשמור את השינויים בקיצורי המקשים ולאחר מכן הקש ENTER.

  6. הקש על מקש TAB שוב ושוב עד לבחירת האפשרות הקצה ולאחר מכן הקש ENTER.

   הערה: אם אתה משתמש בלוח מקשים הניתן לתיכנות, ייתכן שצירוף המקשים CTRL+ALT+F8 כבר שמור לאתחול של תיכנות לוח מקשים.

  הסרת קיצור מקשים

  1. הקש על מקש TAB שוב ושוב עד לבחירת התיבה שמור שינויים ב.

  2. הקש על החץ למטה או על החץ למעלה כדי לסמן את שם המסמך או את התבנית הנוכחיים שבהם ברצונך לשמור את השינויים בקיצורי המקשים ולאחר מכן הקש ENTER.

  3. הקש על המקשים SHIFT+TAB שוב ושוב עד שהסמן יופיע בתיבה מקשים נוכחיים.

  4. הקש על החץ למטה או על החץ למעלה כדי לבחור בקיצור המקשים שברצונך להסיר.

  5. הקש על מקש TAB שוב ושוב עד לבחירת האפשרות הסר ולאחר מכן הקש ENTER.

שימוש בעכבר כדי להקצות או להסיר קיצור מקשים

 1. לחץ על קובץ > אפשרויות > התאמה אישית של רצועת הכלים.

 2. בחלק התחתון של חלונית התאם אישית את רצועת הכלים ואת קיצורי המקשים, לחץ על התאמה אישית.

  לחצן 'התאמה אישית' בחלונית 'התאם אישית את רצועת הכלים ואת קיצורי המקשים'

 3. בתיבה שמור שינויים ב, לחץ על שם המסמך הנוכחי או על התבנית שבהם ברצונך לשמור את השינויים בקיצורי המקשים.

 4. בתיבה קטגוריות, לחץ על הקטגוריה המכילה את הפקודה או פריט אחר שברצונך להקצות להם קיצור מקשים או להסיר מהם קיצור מקשים.

 5. בתיבה פקודות, לחץ על שם הפקודה או על פריט אחר שברצונך להקצות להם קיצור מקשים או להסיר מהם קיצור מקשים.

  קיצורי מקשים המוקצים כעת לפקודה או לפריט אחר אלה מופיעים בתיבה מקשים נוכחיים, או מתחת לתיבה עם התווית מוקצה כרגע ל.

 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הקצאת קיצור מקשים

  התחל קיצורי מקשים ב- CTRL או במקש ייעודי.

  1. בתיבה הקש קיצור מקשים חדש, הקש את צירוף המקשים שברצונך להקצות. לדוגמה, הקש CTRL ועל מקש נוסף שבו ברצונך להשתמש.

  2. הבט בשדה מקשים נוכחיים (או מוקצה כרגע ל) כדי לראות אם צירוף המקשים מוקצה כבר לפקודה או לפריט אחר. אם הצירוף כבר מוקצה, הקלד צירוף שונה.

   יצירת קיצור מקשים חדש בתיבת הדו-שיח 'התאמה אישית של לוח המקשים'

   חשוב: הקצאה מחדש של מקשים, פירושה שאין באפשרותך להמשיך ולהשתמש בצירוף זה ליישום המטרה המקורית שהוקצתה לו. לדוגמה, הקשה על CTRL+B הופכת את הטקסט הנבחר למודגש. אם תקצה מחדש את הצירוף CTRL+B לפקודה חדשה או לפריט אחר, לא תוכל להדגיש טקסט על-ידי הקשה על CTRL+B אלא אם תשחזר את הקצאות מקשי הקיצור להגדרותיהן המקוריות על-ידי לחיצה על אפס הכל בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח התאמה אישית של לוח המקשים.

  3. לחץ על הקצה.

   הערה: אם אתה משתמש בלוח מקשים הניתן לתיכנות, ייתכן שצירוף המקשים CTRL+ALT+F8 כבר שמור לאתחול של תיכנות לוח מקשים.

  הסרת קיצור מקשים

  1. בתיבה מקשים נוכחיים, לחץ על קיצור המקשים שברצונך להסיר.

  2. לחץ על הסר.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office > אפשרויות Word > התאמה אישית.

 2. בחלק התחתון של חלונית התאם אישית את רצועת הכלים ואת קיצורי המקשים, לחץ על התאמה אישית.

  לחצן 'התאמה אישית' בחלונית 'אפשרויות Word - התאמה אישית'

 3. בתיבה שמור שינויים ב, לחץ על שם המסמך הנוכחי או על התבנית שבהם ברצונך לשמור את השינויים בקיצורי המקשים.

 4. בתיבה קטגוריות, לחץ על הקטגוריה המכילה את הפקודה או פריט אחר שברצונך להקצות להם קיצור מקשים או להסיר מהם קיצור מקשים.

 5. בתיבה פקודות, לחץ על שם הפקודה או על פריט אחר שברצונך להקצות להם קיצור מקשים או להסיר מהם קיצור מקשים.

  קיצורי מקשים המוקצים כעת לפקודה או לפריט אחר אלה מופיעים בתיבה מקשים נוכחיים, או מתחת לתיבה עם התווית מוקצה כרגע ל.

 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הקצאת קיצור מקשים

  התחל קיצורי מקשים ב- CTRL או במקש ייעודי.

  1. בתיבה הקש קיצור מקשים חדש, הקש את צירוף המקשים שברצונך להקצות. לדוגמה, הקש CTRL ועל מקש נוסף שבו ברצונך להשתמש.

  2. הבט בשדה מקשים נוכחיים (או מוקצה כרגע ל) כדי לראות אם צירוף המקשים מוקצה כבר לפקודה או לפריט אחר. אם הצירוף כבר מוקצה, הקלד צירוף שונה.

   יצירת קיצור מקשים חדש בתיבת הדו-שיח 'התאמה אישית של לוח המקשים'

   חשוב: הקצאה מחדש של מקשים, פירושה שאין באפשרותך להמשיך ולהשתמש בצירוף זה ליישום המטרה המקורית שהוקצתה לו. לדוגמה, הקשה על CTRL+B הופכת את הטקסט הנבחר למודגש. אם תקצה מחדש את הצירוף CTRL+B לפקודה חדשה או לפריט אחר, לא תוכל להדגיש טקסט על-ידי הקשה על CTRL+B אלא אם תשחזר את הקצאות מקשי הקיצור להגדרותיהן המקוריות על-ידי לחיצה על אפס הכל בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח התאמה אישית של לוח המקשים.

  3. לחץ על הקצה.

   הערה: אם אתה משתמש בלוח מקשים הניתן לתיכנות, ייתכן שצירוף המקשים CTRL+ALT+F8 כבר שמור לאתחול של תיכנות לוח מקשים.

  הסרת קיצור מקשים

  1. בתיבה מקשים נוכחיים, לחץ על קיצור המקשים שברצונך להסיר.

  2. לחץ על הסר.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×