התאמה אישית של פריסת דף פרסום

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

פריסות דף פרסום ניתנות להתאמה אישית מלאה ב- Microsoft Office SharePoint Designer 2007. מאמר זה מציג כיצד לפתוח במהירות פריסת דף ב- Office SharePoint Designer 2007 וכיצד להוסיף תוכן מותאם אישית. מאמר זה מציג גם כיצד להוסיף שדות דף ושדות תוכן, מה שמאפשר לבעלי תוכן להוסיף תוכן באמצעות הדפדפן.

חשוב: כיד ליצור פריסת דף פרסום, עליך לעבוד באתר שממוקם בשרת שמפעיל Microsoft Office SharePoint Server 2007, ופרסום חייב להיות מופעל באתר ברמה העליונה של אוסף האתרים. כמו כן, כדי ליצור סוגי תוכן (שבהם אתה משתמש כדי להגדיר את התוכן שנכנס לדף הפרסום), עליך להיות בעל הרשאות עריכה באתר ברמה העליונה. אם אין באפשרותך ליצור פריסת דף, פנה אל מנהל השרת.

בנושא זה

מהי פריסת דף?

פתיחת פריסת דף לעריכה

הוספת תוכן מותאם אישית פריסת דף

הוספת שדה page

הוספת שדה תוכן

מהי פריסת דף?

כשאתה מדליק פרסום ומגדיר פריסות דף, באפשרות בעלי תוכן להשתמש בפריסות כדי ליצור דפי אינטרנט עבור אתר Office SharePoint Server 2007 שלך באמצעות הדפדפן שלהם בלבד. פריסות דף הן תבניות שמגדירות כיצד דף ייראה, איזה שדות דף ושדות תוכן זמינים בדף, ומהם בדיוק הרכיבים שיהיו בדף (כמו רשימות וספריות). לדוגמה, באפשרותך להגדיר פריסת דף אחת עבור דוחות נסיעות, פריסת דף אחרת עבור מאמרי ידיעון, ופריסת דף שלישית עבור עדכוני תכנון. באפשרותם של משתמשים מורשים ליצור דפי פרסום חדשים שמבוססים על פריסות דף אלה, והדפים החדשים שלהם עבור כל סוג תוכן מסוים יתאימו לתבנית אחידה.

פרסום ב- Office SharePoint Server 2007 הופך את תהליך זרימת העבודה לאוטומטי ומקל על יצירה באמצעות הדפדפן של דפים חדשים שמבוססים על דף פרסום. לאחר יצירה ועריכה של הדף, בעל התוכן שולח את הדף לתצוגה מקדימה. כאשר הבודק מאשר את המאמר ומפרסם אותו, הדף הופך לגלוי למשתמשים אחרים באתר.

לאחר יצירה של פריסת דף, באפשרותך להתאים אותה אישית באופן מלא באמצעות Office SharePoint Designer 2007.

לקבלת מידע נוסף אודות דפי פרסום וסוגי תוכן, עיין במאמר יצירת פריסת דף פרסום.

לראש הדף

פתיחת פריסת דף לעריכה

במהלך הצגת דף פרסום שנוצר מפריסת דף, ייתכן שלעיתים תשים לב למשהו שיגרום לך לרצות לשנות את פריסת הדף הבסיסית. כל דפי הפרסום באתר מאוחסנים בספריית מסמכים של דפים ברמת האתר, שבה באפשרותך לזהות איזו פריסת דף משמשת ליצירה של כל דף.

 1. בדפדפן, עבור אל האתר שלך, ובתפריט פעולות אתר, לחץ על הצג את כל תוכן האתר ולאחר מכן לחץ על ספריית המסמכים דפים.

  או, באפשרותך לעבור ישירות http://your_site/pages/forms/allitems.aspx, כאשר your_site הוא כתובת ה-URL עבור האתר שלך, כגון fabrikamweb/finance עבור אתר המשנה http://fabrikamweb/finance.

  ספריית המסמכים 'דפים' נוצרת אוטומטית על-ידי תכונת הפרסום ומכילה את כל הדפים באתר שנוצרים מפריסות דף. באפשרותך לבדוק בעמודה פריסת דף כדי לראות איזו פריסת דף משמשת דף מסוים ולאחר מכן ללחוץ על הקישור כדי להציג את הדף הזה בדפדפן.

 2. כדי לפתוח את פריסת הדף שברצונך להתאים אישית ב- Office SharePoint Designer 2007, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הדף בספריית המסמכים 'דפים' ולאחר מכן לחץ על עריכה ב- Microsoft Office SharePoint Designer. כשתופיע הודעה, לחץ על ערוך פריסת דף.

  • דפדף אל גלריית הדפים הראשיים באתר ברמה העליונה של אוסף האתרים, אשר מכיל את כל פריסות הדף הזמינות באוסף האתרים. בתפריט פעולות אתרs, הצבע על הגדרות האתר ולאחר מכן לחץ על שינוי כל הגדרות האתר. תחת גלריות, לחץ על דפים ראשיים ופריסות דפים. לחץ על פריסת הדף הרצויה ולאחר מכן לחץ על עריכה ב- Microsoft Office SharePoint Designer.

   או, באפשרותך לעבור ישירות http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/page_layout_file_name, כאשר your_top_level_site הוא כתובת ה-URL עבור האתר שלך, כגון fabrikam עבור האתר http://fabrikam אתר ברמה העליונה. כתובת URL זו מציינת כי פריסת הדף ממוקם בתיקיה masterpage, הממוקמת בתיקיה _ catalogs של האתר ברמה העליונה. כתובת URL זו מציינת גם שעליך להיות בעל הרשאות פתיחה ועריכה של האתר ברמה העליונה כדי לערוך את פריסת הדף.

לראש הדף

הוספת תוכן מותאם אישית לפריסת דף

לאחר פתיחה של פריסת דף לעריכה ב- Office SharePoint Designer 2007, באפשרותך לערוך אותה כמו כל דף אחר שמצורף לדף ראשי. כשאתה מוסיף תוכן מותאם אישית לפריסת דף, תוכן זה מופיע בכל דפי הפרסום שנוצרים לאחר מכן מפריסת דף זו.

 1. כאשר פריסת הדף פתוחה ב- SharePoint Designer, לחץ על מציין המיקום בו ברצונך להוסיף תוכן, לחץ על החץ שיופיע ולאחר מכן לחץ על יצירת תוכן מותאם אישית כדי לבטל את נעילת מציין המיקום עבור עריכה.

  מציין מיקום עם תפריט תוכן פעיל

 2. כעת באפשרותך לערוך מקטע זה של הדף באמצעות התכונות שבהן אתה נוהג להשתמש לעריכת דפים. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בכל אחת מהאפשרויות הבאות:

  • טבלאות    לחץ על האפשרות הוספת טבלה בתפריט טבלה כדי ליצור טבלאות לצורך יישור של תוכן.

  • גרפיקה    לחץ וגרור תמונות מתיקיית התמונות לתוך מקטע זה של הדף.

  • טקסט    לחץ ולאחר מכן הקלד במקום שבו ברצונך שיופיע טקסט.

  • אזור של Web Part    הוסף אזור של Web Part כדי לתת למבקרים בדף את האפשרות להוסיף או להסיר Web Parts, כמו תצוגות של ספריות מסמכים ורשימות.

  • Web Parts    הוסף תצוגות של ספריות מסמכים, רשימות ועוד לדף.

 3. שמור את הדף על-ידי לחיצה על שמור בתפריט קובץ. לחלופין, באפשרותך להקיש CTRL+S.

לראש הדף

הוספת שדה של דף

פרסום ב- Office SharePoint Server 2007 הוא מערכת להעברת תוכן אינטרנט משלב הטיוטה דרך אישור ולאחר מכן המשך עד לפרסום. אם אתה אחראי על יצירת תוכן אינטרנט, ייתכן שברצונך להציג מידע אודות דף האינטרנט עצמו באותו דף אינטרנט. לדוגמה, אם אתה אחראי על אתר חדשות, בדף מאמרים ייתכן שברצונך להציג לא רק את תוכן המאמר, אלא גם שם של איש קשר, או את שם הקובץ, או התאריך שבו המאמר אמור להתפרסם או לרדת מהאתר. באפשרותך להשיג כל אחד מהאפקטים האלה על-ידי הוספה של שדות דף לפריסת הדף שלך.

באפשרותך גם להשתמש בשדות דף כדי לאפשר למשתתפי תוכן להזין מידע באותם שדות דרך הדפדפן. לדוגמה, באמצעות פרסום באפשרותך להגדיר מערך של תאריכי התחלה של תזמון כך שתוכל לציין את זמן הפרסום של הדף. באפשרותך גם להגדיר תאריכי סיום של תזמון כך שתוכל לציין עד מתי יופיע הדף באתר. מכיוון שתאריך התחלת התזמון ותאריך סיום התזמון הם שדות דף שבאפשרותך להוסיף לדף, באפשרות בעל התוכן לשנות תאריכים אלה דרך הדפדפן לצורך עדכון מיידי במנוע התזמון במערכת הפרסום. על-ידי הוספת השדות הרצויים אל סוג התוכן שאליו פריסת הדף משויכת ולאחר מכן הוספת שדות דף אלה לפריסת הדף, באפשרותך ליצור במהירות דרך לבעלי תוכן להוסיף תוכן ייחודי לכל דף פרסום.

האיור הבא מציג את העמודות עבור סוג תוכן של פריסת דף בדפדפן. העמודות בסוג תוכן זה מופיעות כשדות בToolbox ב- Office SharePoint Designer 2007.

קשרי גומלין בין מידע מסוג פריסת דף ושדות מוצגים

בצע את השלבים הבאים כדי להוסיף שדות דף לאזורים שניתנים לעריכה בפריסת דף:

 1. כאשר פריסת הדף פתוחה ב- SharePoint Designer, לחץ על מציין המיקום בו ברצונך להוסיף תוכן, לחץ על החץ שיופיע ולאחר מכן לחץ על יצירת תוכן מותאם אישית כדי לבטל את נעילת מציין המיקום עבור עריכה.

  הערה: בעת יצירת טבלה שברצונך להוסיף לדף קיים, לעתים קל יותר ליצור תחילה את הטבלה בדף ריק. כך באפשרותך להגדיר את העיצוב והמבנה של המידע בדיוק באופן הרצוי ולאחר מכן להעתיק את הטבלה ולהדביקה בתוך מציין המיקום בדף בו ברצונך לפרסמה. לאחר מכן תוכל לבצע את שאר שלבים אלה כדי להוסיף את שדות הדף לתוך המקומות שהוקצו בטבלה.

 2. אם האפשרות ארגז כלים אינה גלויה, בתפריט חלוניות משימות, לחץ על ארגז כלים.

 3. מהמקטע שדות דף, גרור את שדה הדף שברצונך להוסיף לאזור הניתן לעריכה.

  הפקד נוסף לדף.

  הערה: אם הפריטים במקטע שדות דף של ארגז כלים אינם גלויים, הדבר נובע ככל הנראה מכך שאינך עורך פריסת דף. שדות דף ושדות תוכן זמינים עבור פריסות דף בלבד.

לראש הדף

הוספת שדה תוכן

באפשרותך גם להציג מידע אודות תוכן (מטה נתונים) שהוספת לפריסת דף באמצעות שדות תוכן. כדי להשתמש בדוגמה של אתר חדשות: אם פריסת הדף מכילה שדה עבור גוף המאמר, באפשרותך גם להוסיף יחד עם שדה זה שדה נוסף שמציג את התאריך והשעה שבהם נעשה השינוי האחרון בגוף המאמר. דבר זה נעשה על-ידי הוספת שדה תוכן לפריסת דף. כדי להוסיף שדה תוכן לפריסת דף, בצע את הפעולות הבאות:

 1. כאשר פריסת הדף פתוחה ב- SharePoint Designer, לחץ על מציין המיקום בו ברצונך להוסיף תוכן, לחץ על החץ שיופיע ולאחר מכן לחץ על יצירת תוכן מותאם אישית כדי לבטל את נעילת מציין המיקום עבור עריכה.

  הערה: בעת יצירת טבלה שברצונך להוסיף לדף קיים, לעתים קל יותר ליצור תחילה את הטבלה בדף ריק. כך באפשרותך להגדיר את העיצוב והמבנה של המידע בדיוק באופן הרצוי ולאחר מכן להעתיק את הטבלה ולהדביקה בתוך מציין המיקום בדף בו ברצונך לפרסמה. לאחר מכן תוכל לבצע את שאר שלבים אלה כדי להוסיף את שדות הדף לתוך המקומות שהוקצו בטבלה.

 2. אם האפשרות ארגז כלים אינה גלויה, בתפריט חלוניות משימות, לחץ על ארגז כלים.

 3. מהמקטע Content Fields, גרור את שדה התוכן שברצונך להוסיף אל האזור הניתן לעריכה.

  הפקד נוסף לתוכן בדף.

  הערה: אם הפריטים במקטע שדות דף של ארגז כלים אינם גלויים, הדבר נובע ככל הנראה מכך שאינך עורך פריסת דף. שדות דף ושדות תוכן זמינים עבור פריסות דף בלבד.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×