התאמה אישית של חלונית הניווט ב- Outlook 2010 ו- 2007

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

חלונית הניווט של Outlook 2010

חלונית הניווט מופיעה בצד הימני של החלון Outlook, בכל התצוגות כברירת מחדל, והכרטיסיה מאפשרת לך לעבור בין האזורים השונים של Outlook, כגון דואר, לוח שנה, אנשי קשר, משימות והערות.

את Outlook 2010 ו- 2007 חלונית הניווט ניתן לשנות את הגודל, ממוזער, או מוסתר. התוכן מוצגת בחלונית הניווט משתנה עם תצוגה שבו אתה עובד, כגון תצוגת דואר או תצוגת לוח שנה.

הערה: הוראות אלה מיועדות עבור Outlook 2010 ו- 2007 בלבד. כדי לשנות את חלונית הניווט ב- Outlook 2016 ו- 2013, ראה שינוי הפריטים המופיעים בסרגל הניווט.

שינוי גודל של חלונית הניווט ב- Outlook 2010

 • הצבע על הגבול השמאלי של חלונית הניווט ולאחר מכן כאשר המצביע הופך לחץ דו-ראשי תמונת חץ דו-ראשי אנכי , גרור את הגבול שמאלה או ימינה.

שינוי גופן חלונית הניווט ב- Outlook 2010

באפשרותך לשנות את הגופן ואת גודל הטקסט בחלונית הניווט, מכל תצוגה ב- Outlook.

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה ' פריסה ', לחץ על חלונית הניווט, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על גופן.

 2. הזן את ההגדרות המבוקשות בתיבות גופן,‏ סגנון גופן וגודל.

 3. לחץ על אישור פעמיים כדי לסגור את תיבות הדו-שיח הפתוחות.

שינוי הלחצנים ב- Outlook 2010

באפשרותך לשנות את המספר והסדר של לחצני הניווט הגדולים המופיעים בתחתית חלונית הניווט.

כדי לשנות את סדר הלחצנים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחלק התחתון של חלונית הניווט, לחץ על הגדרת לחצנים סמל 'הגדרת לחצנים' ולאחר מכן לחץ על אפשרויות חלונית הניווט.

 2. ברשימה הצג את הלחצנים בסדר זה, לחץ על הלחצן שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או הזז למטה.

הערה: לשחזור ברירת המחדל של סידור הלחצנים, לחץ על איפוס.

כדי לשנות את מספר הלחצנים, בצע את הפעולות הבאות:

 • בחלק התחתון של חלונית הניווט, לחץ על הגדרת לחצנים סמל 'הגדרת לחצנים' ולאחר מכן לחץ על הצג לחצנים נוספים או הצג פחות לחצנים.

כדי להוסיף או להסיר לחצנים, בצע את הפעולות הבאות:

 • בחלק התחתון של חלונית הניווט, לחץ על הגדרת לחצנים סמל 'הגדרת לחצנים' , לחץ על הוסף או הסר לחצנים ולאחר מכן לחץ על הלחצן הרצוי.

  הערות: 

  • כדי לראות במהירות יותר או פחות לחצנים או תיקיות, הצבע על פס הפיצול האופקי בין התיקיות והלחצנים ולאחר מכן גרור את פס למעלה או למטה, כאשר המצביע הופך לחץ חץ דו-ראשי חץ דו-ראשי . אם אתה גורר את פס הפיצול האופקי לתחתית חלונית הניווט, כל הלחצנים הגדולים לבלתי לחצנים קטנים ומופיעים כשורה אחת של סמלים בחלקה התחתון של חלונית הניווט.

  • להגדלה מרבית של שטח חלונית התיקיה, גרור את פס הפיצול האופקי לחלקה התחתון של חלונית הניווט, ולאחר מכן השתמש בלחצנים הקטנים כדי להחליף חלוניות תיקיות.

  • כדי לראות את כל התיקיות שלך ולא רק את תיקיות הדואר האלקטרוני, שנה את לחצן רשימת תיקיות ללחצן גדול, ולאחר מכן הזז אותו אל מעל ללחצן דואר או הסר את לחצן דואר מחלונית הניווט.

מזער את חלונית הניווט ב- Outlook 2010

באפשרותך להגדיל את גודל הרווח עבודה בחלון Outlook שלך על-ידי שימוש בחלונית הניווט הממוזערת. חלונית הניווט הממוזערת כיווץ למייצג פעילות אנכית של לחצנים שלא עדיין מספקת גישה שלך תיקיות ותצוגות שהיו בשימוש.

כדי להסתיר או להציג את חלונית הניווט הממוזערת, בצע את הפעולות הבאות:

 • בפינה העליונה של חלונית הניווט או כותרת חלונית הניווט הממוזערת, לחץ על מזער את חלונית הניווט Minimize the To-Do Bar button או הרחב את חלונית הניווט לחצן 'הרחב את חלונית התיקיות' .

כדי לראות את התיקיות שלך בחלונית הניווט הממוזערת, לחץ על לחצן תיקיות.

הערה: בעת הרחבת חלונית הניווט הממוזערת, חלונית הניווט איפוס לאותו רוחב כפי שהיה בעבר. אם תצא Outlook עם חלונית הניווט הממוזערת, הוא מופיע הממוזערת בעת ההפעלה מחדש של Outlook.

שימוש בתצוגת רשימת תיקיות בחלונית הניווט ב- Outlook 2010

בתצוגה זו, כל התיקיות שלך, כולל תיקיות הדואר הנכנס, יישארו גלויות בחלונית הניווט כאשר תעבור לתצוגות אחרות, כגון לוח שנה או אנשי קשר. לחץ על רשימת תיקיות תמונת לחצן בחלק התחתון של חלונית הניווט.

אם תלחץ על אחד הלחצנים בחלונית הניווט, כגון דואר, לוח שנה או אנשי קשר, חלונית הניווט משתנה בחזרה למצב תצוגת חלוניות.

אם ברצונך לשמור את רשימת התיקיות כתצוגה הראשית שלך, אל תשתמש בלחצנים שבתחתית החלונית כדי לגשת לתצוגות נוספות. לחץ על התיקיה, הסמל או השם המתאימים שברשימת התיקיות עצמה.

אם אתה משתמש את תצוגת רשימת תיקיות כאשר אתה יוצא Outlook, רשימת התיקיות תיפתח בעת הפעלת Outlook שוב.

שנה את רשימת מועדפים ב- Outlook 2010

רשימת המועדפים מספקת דרך נוחה להשאיר את התיקיות שבהן אתה עושה שימוש תכוף בראש חלונית הניווט. באפשרותך לבחור אילו תיקיות לכלול.

עצה: בחלונית הניווט הממוזערת, התיקיות מופיעה במועדפים מופיעים הלחצנים האנכיים, הפיכתם לזמינים יש גם. הלחצנים האנכיים המופיעים תלויים בשטח האנכי הפנוי ובשורת החלון Outlook הסידור מהתיקיות ברשימה מועדפים.

הפעלה או ביטול של מועדפים אינם משפיעים על התיקיות ברשימה. כל תיקיה הרשומה במועדפים כאשר התכונה מבוטלת, מופיעה מחדש בעת הפעלה חוזרת של תכונת המועדפים.

 • בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה פריסה, לחץ על חלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על מועדפים.

  סימן ביקורת מציין אם התכונה מועדפים מופעלת.

 • כדי להוסיף תיקיה למועדפים, גרור תיקיה זו לתוך רשימה מועדפים. התיקיה ותוכנה אינם מועברים, אך קיצור דרך לתיקיה נוצר בתוך מועדפים.

 • כדי להסיר תיקיות מהמועדפים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר מהמועדפים.

  הערות: 

  • יש להסיר תיקיות ממועדפים בנפרד.

  • הסרת התיקיות מתוך מועדפים אינה מסירה את התיקיה עצמה או את תוכנה מתוך הרשימה כל תיקיות הדואר.

 • כדי למזער את מועדפים, לחץ על סמל מורחב לצד הכותרת מועדפים.

 • כדי להרחיב את מועדפים, לחץ על סמל מכווץ לצד הכותרת מועדפים.

שינוי הסידור תיקיה בחלונית הניווט ב- Outlook 2010

תיקיות משנה של דואר שאתה יוצר מופיעים בסדר אלפביתי בתוך כל תיקיה בחלונית הניווט. לא לסדר התיקיות מחדש באופן ידני.

תיקיות ברירת מחדל מופיעים בסוף רשימת התיקיות כולל טיוטות, פריטים שנשלחו, פריטים שנמחקו, היסטוריית השיחות, טפסי InfoPath, דואר זבל, תיבת דואר יוצא, הזנות RSS ו- תיקיות חיפוש. ניתן לשנות את שמה או לסדר מחדש תיקיות אלה.

כפתרון, שקול הוספת תיקיה שנעשה בהם שימוש תכוף הרשימה ' מועדפים ' בחלק העליון של חלונית הניווט. ניתן לסדר תיקיות בסעיף זה בכל סדר.

פתרון אחר הוא לשנות שמות של תיקיות. הזנת מספר או תווים מיוחדים כגון קו תחתון (_) או סימן קריאה (!) העברת תיקיה לפני תיקיות המתחילים בתווים א' עד ת'. כדי לשנות שם של תיקיה, לחץ על התיקיה ולאחר מכן, בכרטיסיה תיקיה, בקבוצה פעולות, לחץ על שינוי שם התיקיה.

הערה: לא ניתן לשנות את גודל גופן, צבע או סוג בחלונית הניווט. זכוכית מגדלת Windows היא אפשרות הגדלת גודל הגופן על מסך המחשב שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בזכוכית מגדלת כדי לראות פריטים במסך.

הוספה או הסרה של לחצנים בחלונית הניווט ב- Outlook 2007

 • בחלק התחתון של חלונית הניווט, לחץ על הגדרת לחצנים תמונת לחצן , לחץ על הוסף או הסר לחצנים ולאחר מכן לחץ על הלחצן הרצוי.

הערה: למרות שבאפשרותך להסיר את כל הלחצנים מחלונית הניווט ולהגדיל את שטח חלונית התיקיות על-ידי גרירת פס הפיצול האופקי לחלקה התחתון של חלונית הניווט, לא ניתן להסיר את שורת הלחצנים הקטנים בחלק התחתון.

שינוי גודל של חלונית הניווט ב- Outlook 2007

 • הצבע על הגבול השמאלי של חלונית הניווט ולאחר מכן כאשר המצביע הופך לחץ דו-ראשי תמונת חץ דו-ראשי אנכי , גרור את הגבול שמאלה או ימינה.

שינוי סדר התצוגה של הלחצנים ב- Outlook 2007

 1. בחלק התחתון של חלונית הניווט, לחץ על הגדרת לחצנים תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על אפשרויות חלונית הניווט.

 2. כדי לשנות את סדר הלחצנים, ברשימה הצג את הלחצנים בסדר זה , לחץ על הלחצן שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או על הזז למטה.

הערה: לשחזור ברירת המחדל של סידור הלחצנים, לחץ על איפוס.

שינוי המספר של לחצנים גדולים וקטן בחלונית הניווט ב- Outlook 2007

 • בחלק התחתון של חלונית הניווט, לחץ על הגדרת לחצנים תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על הצג לחצנים נוספים או הצג פחות לחצנים.

הערה: 

 • כדי לראות במהירות לחצנים או תיקיות נוספות, הצבע על פס הפיצול האופקי בין התיקיות והלחצנים ולאחר מכן גרור את פס למעלה או למטה, כאשר המצביע הופך לחץ חץ דו-ראשי חץ דו-ראשי . אם אתה גורר את פס הפיצול האופקי לתחתית חלונית הניווט, כל הלחצנים הגדולים עוברים המרה ללחצנים קטנים ומופיעים כשורה אחת של סמלים בחלקה התחתון של חלונית הניווט.

 • להגדלה מרבית של שטח חלונית התיקיה, גרור את פס הפיצול האופקי לחלקה התחתון של חלונית הניווט, ולאחר מכן השתמש בלחצנים הקטנים כדי להחליף חלוניות תיקיות.

 • כדי לראות את כל התיקיות שלך ולא רק את תיקיות הדואר האלקטרוני, שנה את לחצן רשימת תיקיות ללחצן גדול, ולאחר מכן הזז אותו אל מעל ללחצן דואר או הסר את לחצן דואר מחלונית הניווט.

הסתרה או הצגה של חלונית הניווט הממוזערת ב- Outlook 2007

באפשרותך לשמור שטח בחלון Outlook שלך על-ידי שימוש בחלונית הניווט הממוזערת. חלונית זו היא גירסה של חלונית הניווט כיווץ למייצג פעילות אנכית של לחצנים שלא עדיין מספקת גישה שלך תיקיות ותצוגות שהיו בשימוש. לנוחיותך, קיימות מספר דרכים כדי להציג או להסתיר את חלונית הניווט הממוזערת.

עצה: אם יש לך תיקיות בתיקיות 'מועדפים', יש לך גישה אליהן בלחיצת עכבר אחת בעת השימוש בחלונית הניווט הממוזערת. מספר התיקיות המוצגות כלחצנים בחלונית הניווט הממוזערת תלוי בגודל השטח האנכי שיש לך עבור חלונית הניווט שלך. לחצני התיקיות מוצגים בסדר בו הם רשומים, מלמעלה כלפי מטה, בתיקיות מועדפות.

 • בפינה השמאלית העליונה של חלונית הניווט או כותרת חלונית הניווט הממוזערת, לחץ על החץ תמונת לחצן .

כדי לראות את התיקיות שלך בחלונית הניווט מתוך חלונית הניווט הממוזערת, לחץ על לחצן חלונית ניווט.

הערה: בעת הרחבת חלונית הניווט הממוזערת אל חלונית הניווט, חלונית הניווט איפוס לאותו רוחב כפי שהיה בעבר. אם תצא Outlook עם חלונית הניווט מתכווצת בחלונית הניווט הממוזערת, היא תופיע באופן זה בעת הפעלה מחדש של Outlook.

הוספה או הסרה של לחצנים בחלונית הניווט הממוזערת ב- Outlook 2007

לחצני התצוגה המופיעים בחלונית הניווט הממוזערת, כגון דואר, לוח שנה ואנשי קשר, הם אותם לחצני תצוגה המוצגים בתצוגה המלאה של חלונית הניווט.

תמונת לחצן
לחצן תצוגה גדול מופיע כלחצן תצוגה קטן בחלונית הניווט הממוזערת.
לחצן 'דואר' בחלונית הניווט

הערה: לחצני התצוגה הם שונים מאלה לחצני התיקיה האנכיים ב'תיקיות מועדפות גם המופיעים בחלונית הניווט הממוזערת. לחצני התיקיות נקבעים לפי כמות השטח האנכי הזמין שלך בחלון Outlook וכן את הסדר שבו מופיעים התיקיות ב'תיקיות מועדפות '. ניתן להסיר לחצנים אלה על-ידי הסרת התיקיות מ'תיקיות מועדפות.

 • בחלק התחתון של חלונית הניווט הממוזערת, לחץ על הגדרת לחצנים תמונת לחצן , לחץ על הוסף או הסר לחצנים ולאחר מכן לחץ על הלחצן הרצוי.

הצגה או הסתרה של רשימת התיקיות ב- Outlook 2007

לקבלת תצוגה פשוטה יותר של חלונית הדואר, נסה להשתמש בתצוגת רשימת תיקיות.

 • בחלק התחתון של חלונית הניווט, לחץ על רשימת תיקיות תמונת לחצן .

 • בחלק התחתון של חלונית הניווט, לחץ על לחצן דואר תמונת לחצן או דואר לחצן 'דואר' בחלונית הניווט .

שימוש בתצוגת רשימת תיקיות בחלונית הניווט ב- Outlook 2007

בתצוגה זו, כל התיקיות שלך, כולל תיקיות הדואר הנכנס, יישארו גלויות בחלונית הניווט כאשר תעבור לתצוגות אחרות, כגון לוח שנה או אנשי קשר. פשוט לחץ על רשימת תיקיות תמונת לחצן בחלק התחתון של חלונית הניווט. כדי לחזור אל תצוגת חלונית הדואר, לחץ על לחצן דואר תמונת לחצן או דואר לחצן 'דואר' בחלונית הניווט בחלק התחתון של חלונית הניווט.

אם תעבור לתצוגה רשימת תיקיות ולאחר מכן צא מ- Outlook, תראה את רשימת התיקיות בעת הפעלת Outlook שוב.

חשוב: אם ברצונך לשמור את רשימת התיקיות כתצוגה הראשית שלך בחלונית הניווט בזמן שאתה עובד, אל תשתמש בלחצנים בחלק התחתון של החלונית כדי לנווט לתצוגות אחרות. כדי להשאיר את התצוגה רשימת תיקיות בזמן שאתה עובר ממקום למקום ב- Outlook, לחץ על התיקיה המתאימה, סמל, או שם ברשימת התיקיות עצמה.

אם תלחץ על לחצן לוח שנה, תצוגת לוח השנה מוצג בחלון הראשי Outlook שלך, אך חלונית הניווט משתנה בחזרה למצב תצוגת חלוניות. פעולה זו מאפס את חלונית הניווט כדי להציג את התצוגות השונות בחלונית.

הסרה או מזעור של תיקיות מועדפות ב- Outlook 2007

תיקיות מועדפות מספקות דרך נוחה להשאיר את רוב התיקיות הנמצאות בשימוש רב על-ידך כשהן מוצגות בראש חלונית הניווט. אתה קובע את התוכן של רשימת התיקיות המועדפות על-ידי בחירה בתיקיות שברצונך לכלול. אם אינך רוצה להשתמש בחלונית התיקיות המועדפות או שברצונך ליצור שטח גדול יותר בחלונית הניווט הראשית, באפשרותך להשתמש באחת מהאפשרויות הבאות.

 • הקטן את גודל הרשימה של התיקיות המועדפות על-ידי הסרת תיקיות בודדות מהרשימה.

 • מזעור חלונית התיקיות המועדפות מתחת לכותרת.

 • כיבוי חלונית התיקיות המועדפות

עצה: בחלונית הניווט הממוזערת, התיקיות שרשומות בתיקיות המועדפות מופיעות כתמונות הלחצנים האנכיים, הפיכתם לזמינים יש גם. הלחצנים האנכיים שמוצגים תלויים בשטח האנכי הפנוי שלך בחלון Outlook וגם את סידור התיקיות ברשימת התיקיות המועדפות.

באפשרותך להסיר כל אחד מהתיקיות היחידות או את כולן מתוך הרשימה 'תיקיות מועדפות', כדי להקטין את אורך הרשימה ואת גודל החלונית.

 1. בתיקיות מועדפות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר מתיקיות מועדפות בתפריט הקיצור.

 2. חזור על צעד 1 עבור כל תיקיה שברצונך להסיר.

 • יש להסיר תיקיות מהתיקיות המועדפות באופן אינדיבידואלי.

 • הסרת תיקיות מהתיקיות המועדפות אינה מסירה אותן מרשימת 'כל תיקיות הדואר'.

 • בכותרת תיקיות מועדפות, לחץ על החץ תמונת לחצן .

  תמש בחצים כדי לפתוח ולסגור את 'תיקיות מועדפות'alt

  כדי להרחיב את החלונית, לחץ שוב על החץ תמונת לחצן .

באפשרותך למזער ולהרחיב את 'תיקיות מועדפות' בהתאם לצורך, כך שהתיקיות שלך יהיו זמינות כשתרצה אותם ולא יפריעו כשאינך רוצה אותן.

כיבוי והדלקה של תיקיות מועדפות אינם משפיעים על התיקיות ברשימה. אם רשומות תיקיות בתיקיות המועדפות כשאתה מכבה את התכונה, תיקיות אלה יופיעו כאשר תדליק אותה שוב.

 • בתפריט תצוגה, הצבע על חלונית הניווט ולחץ על תיקיות מועדפות כדי להסיר את הסימון.

  לחץ שוב על תיקיות מועדפות כדי להפעיל את התכונה בחזרה.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×