התאמה אישית של התצוגה של רשימת פעילויות הפרוייקט

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

כברירת מחדל, רשימות פעילויות פרוייקט כוללות את כל העמודות וההגדרות הדרושות לך כדי לתכנן פרוייקט בסיסי. עם זאת, ייתכן שלארגון שלך יש מידע מיוחד שברצונך ללכוד, או שברצונך להציג את רשימת פעילויות הפרוייקט בדרך שונה מתצוגת ברירת המחדל. באפשרותך להתאים אישית את תצוגת הרשימה של פעילויות הפרוייקט המהווה ברירת מחדל כך שתכלול עמודות שונות ופריסות ייחודיות לפי צורכיך.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

עבודה עם עמודות

הוספה או הצגה של עמודה

מחיקה או הסתרה של עמודה

מיון עמודה

העברת עמודה

הגדרת רוחב העמודה

הגדרת תצוגות

התאמה אישית של תרשים גנט וניווט

שינוי האופן שבו מצוירים מייצגי פעילויות מסוג גנט

תנועה בתוך תרשים גנט

הגדרת הרשאות עבור פעילות בודדת

עבודה עם עמודות

העמודות ברשימת פעילויות פרוייקט קובעות איזה מידע ברצונך ללכוד לגבי כל פעילויות בפרוייקט. חשוב לוודא שהעמודות הנכונות זמינות ולדעת כי באפשרותך למיין ולהזיז אותן כדי להציג מידע בדרכים שונות.

הסעיפים הבאים מפרטים את הפעולות שבאפשרותך לבצע באמצעות עמודות ברשימת פעילויות פרוייקט.

הוספה או הצגה של עמודה

כדי להוסיף עמודה חדשה, בכרטיסיה רשימה, בקבוצה ניהול תצוגות, לחץ על צור עמודה.

כדי להציג עמודה קיימת, רחף סמן העכבר מעל כל עמודה בתצוגת הרשימה משימות פרוייקט ולאחר מכן לחץ עלקביעת תצורה של עמודות. לחץ על תיבת הסימון מימין העמודה שברצונך להציג כדי לבחור אותו ולאחר מכן לחץ עלאישור.

מחיקה או הסתרה של עמודה

כדי למחוק עמודה והנתונים שלה, עלרשימת, בשדההגדרות, לחץ עלהגדרות רשימה. עמודותחלקהגדרות רשימהעמוד, לחץ על שם העמודה שברצונך למחוק. בכרטיסיהשינוי עמודה', לחץ עללמחוק.

כדי להסתיר עמודה מתצוגה מבלי למחוק את הנתונים שלה, רחף עם סמן העכבר מעל הכותרת של העמודה שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על הסתר עמודה.

מיון עמודה

רחף עם סמן העכבר מעל לכותרת עמודה ולאחר מכן לחץ על החץ המופיע בצדו השמאלי של התא. לחץ על מיין בסדר עולה או מיין בסדר יורד כדי למיין את תוכן העמודה.

הזזת עמודה

באפשרותך להזיז עמודות בשתי דרכים:

 • רחף עם סמן העכבר מעל לכותרת של העמודה שברצונך להזיז. כאשר הסמן הופך לחץ בעל ארבעה ראשים, גרור את העמודה ימינה או שמאלה, ושחרר את לחצן העכבר כאשר המחוון יופיע במקום שבו ברצונך שהעמודה תופיע.

 • רחף עם סמן העכבר מעל לעמודה כלשהי בתצוגה של רשימת פעילויות הפרוייקט ולאחר מכן לחץ על קביעת תצורה של עמודות. בחר את השורה המכילה את העמודה שברצונך להזיז ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או הזז למטה כדי לשנות את סדר העמודות. לחץ על אישור כדי להזיז את העמודה בתצוגה.

הגדרת רוחב עמודה

באפשרותך לכוונן את רוחב העמודות בשתי דרכים:

 • רחף עם סמן העכבר מעל הקצה השמאלי של כותרת עמודה כלשהי. כאשר הסמן הופך לחץ דו-כיווני, גרור את קצה כותרת העמודה ימינה או שמאלה כדי להרחיב או להצר את העמודה.

 • רחף עם סמן העכבר מעל לעמודה כלשהי בתצוגה של רשימת פעילויות הפרוייקט ולאחר מכן לחץ על קביעת תצורה של עמודות. התאם את המספרים בעמודה רוחב עמודה (פיקסלים) כדי לשנות את הרוחב של כל עמודה תואמת. לחץ על אישור כדי להחיל את השינויים.

לראש הדף

הגדרת תצוגות

תצוגת ברירת המחדל של רשימת פעילויות הפרוייקט מיועדת לניהול עבודה בסיסי, אך ייתכן שיהיו לך צרכים מיוחדים שתצוגות נתונים אחרות יוכלו לענות עליהם בצורה טובה יותר. באפשרותך ליצור תצוגה חדשה או לשנות תצוגה קיימת.

כדי ליצור תצוגה חדשה:

 1. בכרטיסיה רשימה, בקבוצה ניהול תצוגות, לחץ על צור עמודה.

 2. בחר את סוג התצוגה שברצונך ליצור.

  • אם תבחר בתצוגה רגילה, תצוגת גליון נתונים או תצוגת לוח שנה, ייתכן שיהיה עליך ליצור תצוגה חדשה או לשנות תצוגה קיימת. כדי לגלות כיצד ליצור או לשנות תצוגה, לחץ על הקישור בסעיף 'למידע נוסף'.

  • אם תבחר בתצוגת גנט, התצוגה המשמשת בתצוגת ברירת המחדל של רשימת פעילויות הפרוייקט, תוכל לבחור אילו שדות לכלול בחלק הטבלה בתצוגה, אך באפשרותך לבחור גם אילו שדות ישמשו לשרטוט מייצגי הפעילויות של גנט.

כדי לשנות תצוגה קיימת:

 1. בכרטיסיה רשימה, בקבוצה ניהול תצוגות, השתמש ברשימה תצוגה נוכחית כדי לבחור את התצוגה שברצונך לשנות.

 2. לחץ על החץ משמאל לשנה תצוגה ולאחר מכן לחץ על שנה תצוגה כדי לבצע שינויים בסיסיים בתצוגה, או לחץ על שנה ב- SharePoint Designer (מתקדם) כדי לבצע שינויים מתקדמים בתצוגה.

לראש הדף

התאמה אישית של תרשים גנט וניווט בו

תרשים גנט, המוצג בחלק השמאלי של תצוגת ברירת המחדל של רשימת פעילויות הפרוייקט, משתמש בציר זמן ובמייצגי פעילויות של גנט כדי לייצג את הפעילויות בפרוייקט. באפשרותך לבחור אילו שדות ישמשו כנקודות ההתחלה והסיום במייצגי הפעילויות של גנט. כמו כן, באפשרותך לנווט בקלות בתרשים גנט באמצעות רצועת הכלים.

שינוי העיצוב של מייצגי פעילויות בתרשים גנט

בתצוגת גנט, מייצגי הפעילויות משורטטים על-ידי שיוך נקודות ההתחלה והסיום של מייצגי הפעילויות לשדות תאריך ספציפיים. באפשרותך לשנות את השדות המכילים את תאריכי ההתחלה והסיום של מייצגי הפעילויות על-ידי שינוי התצוגה.

 1. בכרטיסיה רשימה, בקבוצה ניהול תצוגות, השתמש ברשימה תצוגה נוכחית כדי לבחור את תצוגת גנט שברצונך לשנות.

 2. לחץ על החץ שמשמאל לשנה תצוגה ולאחר מכן לחץ על שנה תצוגה.

 3. במקטע 'עמודות גנט' בעמוד 'עריכת תצוגה', בחר את השדות המתאימים:

  • תאריך התחלה    בחר את השדה המכיל את התאריך שבו ברצונך כל מייצג פעילות מסוג גנט כדי להתחיל.

  • תאריך יעד    בחר את השדה המכיל את התאריך שבו ברצונך כל מייצג פעילות מסוג גנט כדי לסיים.

  • אחוז ביצוע    בחר את השדה שמכיל את אחוז העבודה שהושלמה על כל פעילות. יבוצע ציור קו דק בתוך הראשי גנט, המציגה כך כאחוז של גנט. זוהי דרך טובה כדי לעקוב אחר מה פרק הזמן בעתיד או עיכוב שאתה בפעילות.

  • פעילויות קדם    בחר את השדה המפרטת אילו משימות שיש להשלים לפני שתוכל להתחיל הפעילות הנוכחית. פעולה זו צייר חץ בין כל פעילות הקדם את הפעילות הנוכחית בתרשים גנט.

 4. לחץ על אישור כדי להחיל את השינויים.

מעבר ממקום למקום בתרשים גנט

באפשרותך לכוונן את ציר הזמן שבראש תרשים גנט כדי להציג תצוגה רחבה יותר או תצוגה מפורטת יותר של הפרוייקט. בכרטיסיה רשימה, בקבוצה תצוגת גנט, לחץ על קרב כדי לקבל מבט מפורט יותר על ציר הזמן, עם יחידות זמן קטנות יותר (כגון תאריכים ושעות). לחץ על הרחק כדי לקבל תצוגה רחבה יותר של ציר הזמן, עם יחידות זמן גדולות יותר (כגון שנים וחודשים).

באפשרותך גם לגלול במהירות למקום שבו מופיעה פעילות מסוימת בתרשים גנט. לחץ על הפעילות בחלק הטבלה הימני של התצוגה ולאחר מכן, בכרטיסיה רשימה, בקבוצה תצוגת גנט, לחץ על גלול אל הפעילות. תרשים גנט ישתנה ויציג את הפעילות שנבחרה.

לראש הדף

הגדרת הרשאות לפעילות מסוימת

פרוייקטים מסוימים עשויים להכיל פעילויות שלא לכל אחד צריכה להיות גישה אליהן. במקרה כזה, ייתכן שתוכל להגדיר הרשאות לפעילויות בודדות.

 1. בכרטיסיה רשימה, בקבוצה ניהול תצוגות, בחר בכל הפעילויות או בתצוגה אחרת שאינה תצוגת גנט, מהרשימה תצוגה נוכחית.

 2. רחף עם סמן העכבר מעל הפעילות שברצונך להתאים לה הרשאות, ולחץ על החץ המופיע.

 3. לחץ על ניהול הרשאות כדי להתאים את ההרשאות לפעילות שנבחרה.

 4. בכרטיסיה עריכה, לחץ על הפסק קבלת הרשאות בירושה כדי להתחיל לספק הרשאות ייחודיות לפעילות זו.

 5. התאם את ההרשאות כמו בכל פריט SharePoint אחר.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×