התאמה אישית של הגדרות ברירת מחדל עבור מסדי נתונים

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

באפשרותך להתאים אישית הגדרות שונות עבור מסדי נתונים של Access שלך שולחן העבודה על-ידי לחיצה על קובץ > אפשרויות > הגדרות לקוח. ההגדרות שתבצע מקטגוריה זה חלים על כל קבצי מסד נתונים שולחני Access הממוקם במחשב שלך.

הערה: אם אתה משתמש ב- Access 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office > אפשרויות Access > מתקדם כדי לראות אפשרויות והגדרות אלה.

הערה: מאמר זה אינו חל על יישומי Access Web App – סוג מסדי הנתונים שאתה מעצב באמצעות Access ומפרסם באינטרנט.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

התאמה אישית של אופן הפעולה של הסמן והמקשים

הגדרת אפשרויות של הצגת תכונות

שינוי אפשרויות ההדפסה

הגדרת אפשרויות נפוצות עבור מסד הנתונים

התאמה אישית של אפשרויות מתקדמות עבור היישום

הגדרת אפשרויות עבור תצוגה ספציפית לשפה

התאמה אישית של אופן הפעולה של הסמן והמקשים

השתמש באפשרויות הבאות כדי להגדיר את אופן הפעולה של הסמן בעת השימוש במקשי מסוימים. לקבלת מידע אודות אופן קביעת אופן הפעולה של הסמן הספציפיות לשפה, עיין בסעיף תנועת סמן בחלק הגדרת אפשרויות עבור תצוגה ספציפית לשפה בהמשך מאמר זה.

כדי להגדיר את אופן הפעולה של הסמן לאחר הקשה על ENTER:

אפשרות

תיאור

אל תעבור

הסמן נשאר בשדה הנוכחי.

השדה הבא

הסמן עובר לשדה הבא. כברירת מחדל, השדה הבא ממוקם מימין או משמאל לשדה הנוכחי, בהתאם להגדרת כיוון הטקסט. הגדרה זו היא בחירת ברירת המחדל.

הרשומה הבאה

הסמן עובר לשדה הנוכחי ברשומה הבאה. בעת הצגת רשומות מרובות, הרשומה הבאה היא הרשומה שנמצאת ישירות מתחת לרשומה הנוכחית.

כדי להגדיר את אופן הפעולה של הסמן בטפסים ובגליונות נתונים, בעת השימוש במקשים ENTER,‏ TAB ובמקשי החצים, בחר אפשרות מהמקטע אופן הפעולה בעת כניסה לשדה:

אפשרות

תיאור

בחר בשדה כולו

בחירה בשדה כולו בעת כניסת הסמן לשדה.

עבור לתחילת השדה

מעבר לתחילת השדה בעת כניסת הסמן לשדה.

עבור לסוף השדה

מעבר לסוף השדה בעת כניסת הסמן לשדה.

התאם אישית את אופן הפעולה של הסמן בעת השימוש במקשי החצים באמצעות האפשרויות של אופן הפעולה של מקש חץ:

תצוגה ממוקדת של אפשרויות תנועה של מקשי החצים

אפשרות

תיאור

השדה הבא

הסמן עובר לשדה הבא או הקודם לאחר הקשה על מקשי החצים ימינה או שמאלה, בהתאם להגדרות השפה.

התו הבא

הסמן עובר לתו הבא או לתו הקודם בשדה לאחר הקשה על מקשי החצים ימינה או שמאלה.

הסמן עוצר בשדה הראשון/האחרון

בחירה באפשרות זו מונעת ממקשי החצים שמאלה וימינה להזיז את הסמן מהשדה הראשון או האחרון אל הרשומה הקודמת או הבאה.

לראש הדף

הגדרת אפשרויות של הצגת תכונות

באפשרותך להתאים אישית את ההגדרות הבאות כדי להציג תכונות שימושיות כגון הנפשות וסרגלי מצב מאפשרויות התצוגה.

אפשרות

תיאור

הצג מספר זה של מסדי נתונים אחרונים

הגדר או שנה את מספר הקבצים האחרונים שהיו בשימוש המופיעים בחלונית מסדי נתונים אחרונים.

גש במהירות למספר זה של מסדי נתונים אחרונים

הגדר או שנה את מספר הקבצים האחרונים שהיו בשימוש המופיעים תחת אפשרויות ב- Backstage. שים לב, אפשרות זו אינה זמינה עבור Access 2013 ובגירסאות מתקדמות יותר.

הצג מספר זה של תיקיות אחרונות שאינם מוצמדים

הגדר או שנה את מספר תיקיות אחרונות שאינם מוצמדים המופיעים בחלונית מסדי נתונים אחרונים. שים לב, אפשרות זו אינה זמינה עבור Access 2013 ובגירסאות מתקדמות יותר.

אל תציג Backstage בעת פתיחה או שמירה של קבצים

מסתיר את תצוגת Backstage בעת פתיחה או ושמירה של קבצים. שים לב, אפשרות זו אינה זמינה עבור Access 2013 ובגירסאות מתקדמות יותר.

שורת מצב

הצגת שורת המצב בתחתית החלון של Access.

הצג הנפשות

הפעלת תכונות מונפשות, כגון ההוספה המונפשת של עמודות חדשות לגליונות נתונים.

הצג תגיות פעולה על גליונות נתונים

הצגת תגיות פעולה בגליונות הנתונים שלך.

הצג תגיות פעולה בטפסים ובדוחות

מציג תגיות פעולה בטפסים ובדוחות.

הצג בעיצוב מאקרו - עמודת שמות

Access 2007 בלבד. מציג את העמודה שם מאקרו במעצב המאקרו. באפשרותך גם להציג או להסתיר עמודה זו על-ידי לחיצה על שמות מאקרו בקבוצה הצג/הסתר של הכרטיסיה עיצוב, שים לב כי אם תבטל אפשרות זו, אך לאחר מכן תפתח מאקרו (בתצוגת עיצוב) המכיל שמות מאקרו, העמודה המוסתרת גלויה. הגדרה זו חלה על כל מסדי הנתונים, אך באפשרותך להשתמש בפקודה שמות מאקרו כדי לבטל הגדרה זו במאקרו הנוכחי.

הצג בעיצוב מאקרו - עמודת תנאים

Access 2007 בלבד. מציג את הפקודה תנאים במעצב המאקרו. באפשרותך גם להציג או להסתיר עמודה זו על-ידי לחיצה על תנאים בקבוצה הצג/הסתר של הכרטיסיה עיצוב הערה כי אם לכבות אפשרות זו, אך תפתח מאקרו (בתצוגת עיצוב) המכיל תנאי אחד או יותר, העמודה המוסתרת יהיו גלויים. הגדרה זו חלה על כל מסדי הנתונים, אך באפשרותך להשתמש בפקודה תנאים כדי לבטל הגדרה זו במאקרו הנוכחי.

לראש הדף

שינוי אפשרויות ההדפסה

באפשרותך להגדיר את השוליים המהווים ברירת מחדל באמצעות האפשרויות תחת 'הדפסה'. ניתן גם להתאים אישית את הגדרת העמוד ואפשרויות ההדפסה לפני הדפסת דוח או גליון נתונים.

אפשרות

תיאור

שוליים שמאליים

שינוי השוליים השמאליים ברירת המחדל עבור גליונות נתונים, מודולים, וטפסים ודוחות חדשים. באפשרותך להשתמש בערכים החל מאפס רוחב או גובה של עמוד מודפס. כדי לשנות את השוליים בטפסים ובדוחות קיימים, לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על הדפס, לחץ שוב על הדפס ולאחר מכן הגדר את האפשרויות בתיבת הדו-שיח הדפסה.

שוליים ימניים

משנה את ברירת המחדל של השוליים הימניים עבור גליונות נתונים, מודולים, וטפסים ודוחות חדשים. באפשרותך להשתמש בערכים החל מאפס רוחב או גובה של עמוד מודפס. כדי לשנות את השוליים בטפסים ובדוחות קיימים, לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על הדפס, לחץ שוב על הדפס ולאחר מכן לחץ על הגדרת עמוד בתיבת הדו-שיח הדפסה.

שוליים עליונים

שינוי השוליים העליונים ברירת המחדל עבור גליונות נתונים, מודולים, וטפסים ודוחות חדשים. באפשרותך להשתמש בערכים החל מאפס רוחב או גובה של עמוד מודפס. כדי לשנות את השוליים בטפסים ובדוחות קיימים, לחץ הכרטיסיה קובץ לחץ על הדפס, לחץ שוב על הדפס ולאחר מכן לחץ על הגדרת עמוד בתיבת הדו-שיח הדפסה.

שוליים תחתונים

משנה את השוליים התחתון ברירת המחדל עבור גליונות נתונים, מודולים, וטפסים ודוחות חדשים. באפשרותך להשתמש בערכים החל מאפס רוחב או גובה של עמוד מודפס. כדי לשנות את השוליים בטפסים ובדוחות קיימים, לחץ הכרטיסיה קובץ לחץ על הדפס, לחץ שוב על הדפס ולאחר מכן לחץ על הגדרת עמוד בתיבת הדו-שיח הדפסה.

הערה: כדי לשנות את השוליים בטפסים ובדוחות קיימים משתמש ב- Access 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office ולאחר מכן השתמש בפקודה ' הגדרת עמוד '.

לראש הדף

הגדרת אפשרויות נפוצות עבור מסד הנתונים

השתמש באחת מהאפשרויות הבאות כדי להתאים אישית את אופן הפעולה של Access בעת ביצוע משימות נפוצות מסוימות:

אפשרות

תיאור

הצג שגיאות בממשק משתמש של תוספת

אפשרות זו ממוקמת תחת המקטע כללי והיא עשויה להיות שימושית עבור מפתחים. בחר את האפשרות שגורמת ל- Access להציג את השגיאות בקוד ההתאמה האישית של ממשק המשתמש.

ספק משוב עם צליל

השמעת הצלילים הזמינים המשויכים לאירועי התוכנית של Microsoft Office, כגון פתיחה, שמירה והדפסה של קבצים והצגת הודעות שגיאה. ניתן לשנות צלילים המוקצים לאירועים שונים בתיבת הדו-שיח מאפייני צלילים בלוח הבקרה של Windows. אם אתה בוחר או מנקה את תיבת הסימון ספק משוב עם צליל בתוכנית אחת של Office, היא מופעלת או מבוטלת בכל התוכניות האחרות של Office. כדי לשנות את הצליל המשויך לאירוע, פתח את התיקיה 'צלילים' בלוח הבקרה של Windows. המחשב חייב לכלול כרטיס קול כדי להשמיע את רוב הצלילים.

השתמש בעיצוב שנה בעל ארבע ספרות

מסד נתונים זה הגדרת תבנית השנה המהווה ברירת מחדל עבור מסד הנתונים הפתוח כעת לארבע ספרות (yyyy).

הערה:  הגדרה זו באה במקום ההגדרה כל מסדי הנתונים עבור מסד הנתונים הפתוח כעת.

כל מסדי הנתונים הגדרת תבנית השנה המהווה ברירת מחדל עבור כל מסדי הנתונים לארבע ספרות (yyyy).

פתח את מסד הנתונים האחרון שהיה בשימוש בעת הפעלת Access‏

אפשרות זו נמצאת תחת המקטע מתקדם. כאשר תיבה זו מסומנת, Access פותח את מסד הנתונים האחרון שהיה בשימוש במקום הצגת הדף Microsoft Access. קיימים שני מצבים של פתיחת מסד הנתונים האחרון שהיה בשימוש: משותפים השתמש בייפתח משותפת האחרונה להשתמש במסד הנתונים. זוהי הגדרת ברירת המחדל. בלעדי פותח את מסד הנתונים האחרון שהיה בשימוש לשימוש בלעדי על-ידי משתמש יחיד.

נעילת רשומה לפי ברירת מחדל

אפשרויות אלה ממוקמות תחת המקטע מתקדם.

ללא נעילה השארת רשומות פתוחות לעריכה.

כל הרשומות נעילת כל הרשומות בטופס או בגליון הנתונים הפתוח, וכן נעילת רשומות בכל טבלה המשמשת כבסיס. הרשומות נשארות נעולות כל זמן שהאובייקטים פתוחים.

רשומה בעריכה נעילת הרשומה שאתה עורך בלבד.

לראש הדף

הגדרת אפשרויות עבור פעולות החיפוש וההחלפה

הגדר את find ואת אופן הפעולה של חיפוש/החלפה באמצעות האפשרויות הבאות ובמקטע עריכה.

אפשרות

תיאור

חיפוש מהיר

חיפוש בשדה הנוכחי והתאמת השדה כולו למחרוזת החיפוש.

חיפוש כללי

חיפוש בכל השדות והתאמת חלק כלשהו משדה.

חיפוש מתחילת השדה

חיפוש בשדה הנוכחי והתאמת התווים הראשונים בשדה.

לראש הדף

הגדרת אפשרויות להצגת הודעות אישור

השתמש באפשרויות הבאות כדי להגדיר את ההודעה המוצגת בעת השלמת פעולות משתמש מסוימות.

אפשרות

תיאור

שינויים ברשומה

הצגת הודעת אישור בעת שינוי רשומה.

מחיקת מסמך

הצגת הודעת אישור בעת מחיקת אובייקט של מסד נתונים.

שאילתות פעולה

הצגת הודעת אישור בעת הפעלת שאילתת פעולה של הוספה, עדכון, מחיקה או יצירת טבלה מול מסד נתונים של Access.

לראש הדף

התאמה אישית של אפשרויות מתקדמות עבור היישום

אפשרות

תיאור

פתח מסדי נתונים באמצעות נעילה ברמת הרשומה

הפיכת הנעילה ברמת הרשומה לברירת המחדל עבור מסד הנתונים הפתוח כעת. ניקוי תיבת סימון זו הופך את הנעילה ברמת הדף לברירת מחדל עבור מסד הנתונים הפתוח. הבחירה שלך חלה על נתונים בטפסים, גליונות נתונים וקוד שמשתמש באובייקט ערכת רשומות כדי להמשיך בלולאה בתוך רשומות. אפשרות זו אינה חלה על שאילתות פעולה או על קוד המבצע פעולות כוללות באמצעות משפטי SQL.

הזמן הקצוב של OLE/DDE (שניות)

קובע את מרווח הזמן שלאחריו Access ניסיונות חוזרים ניסיון OLE או DDE נכשלה. ערכים חוקיים: 0-300. ערך ברירת מחדל: 30.

מרווח זמן לרענון (שניות)

מספר השניות שלאחריו Access מעדכן באופן אוטומטי רשומות בתצוגת גליון נתונים או טופס. ערכים חוקיים: 0-32, 766. ערך ברירת מחדל: 60. ערך של 0 מונע עדכונים.

מספר ניסיונות עדכון

מספר הפעמים שבהן Access מנסה שמור שהשתנה ברשומה ש נעול על-ידי משתמש אחר. ערכים חוקיים: 0-10. ערך ברירת מחדל: 2.

ODBC מרווח זמן לרענון (שניות)

מרווח הזמן שלאחריו Access ירענן באופן אוטומטי את הנתונים שנאספו באמצעות חיבור ODBC. הגדרה זו נכנסת לתוקף רק כאשר מסד הנתונים משותף ברשת. ערכים חוקיים: 0-32, 766. ערך ברירת מחדל: 1500. ערך של אפס מונע עדכונים.

עדכון מרווח הזמן לניסיון חוזר (אלפיות שניה)

מספר אלפיות השניה אשר לאחריה Access מנסה לשמור רשומה שהשתנתה הנעולה על-ידי משתמש אחר. ערכים חוקיים: 0-1, 000. ערך ברירת מחדל: 250.

פעולות DDE

האפשרות התעלם מבקשות DDE מאפשרת ל- Access להתעלם מבקשות DDE מיישומים אחרים.

האפשרות אפשר רענון DDE מאפשרת ל- Access לעדכן קישורי DDE במרווח הזמן שצוין בתיבה מרווח זמן לרענון (שניות).

ארגומנטים בשורת הפקודה

הזן ארגומנטים הפועלים בעת הפעלת מסד נתונים של Access או בעת פתיחת מסד נתונים של Access.

שיטת הצפנה

אפשרויות אלה זמינות ב- Access 2010 ואילך.

השתמש בהצפנה מדור קודם (טוב עבור תאימות לאחור לבין מסדי נתונים מרובה משתמשים): השתמש בשיטת ההצפנה מדור קודם נמצא ב- Access 2007.

השתמש ברירת מחדל הצפנה (אבטחה גבוהה יותר): כלי ההצפנה ב- Access 2010 ובגירסאות מתקדמות יותר משלב ומשפר שני כלים ישנים יותר — קידוד וסיסמאות מסד נתונים. בעת שימוש בסיסמת מסד נתונים כדי להצפין מסד נתונים, כל הנתונים הופכים לא קריא באמצעות כלים אחרים, והמשתמשים להזין סיסמה כדי להשתמש במסד הנתונים. ההצפנה המוחלת ב- Access 2010 ואילך משתמש באלגוריתם חזק יותר מזה שהיה בשימוש בגירסאות קודמות של Access.

ערכת נושא המהווה ברירת מחדל

לחץ על עיון כדי לבחור ערכת נושא המהווה ברירת מחדל, ערכת נושא של גופנים או צבעים עבור מסד הנתונים.

לראש הדף

הגדרת אפשרויות עבור תצוגה ספציפית לשפה

באפשרותך למצוא אפשרויות אלה תחת המקטע עריכה.

אפשרות

תיאור

כיוון ברירת המחדל

משמאל לימין: הגדרת התצוגה של אובייקטים חדשים משמאל לימין כפי שמוכר למשתמשים באנגלית ובשפות אירופאיות. לדוגמה, הגדרה זו מציגה את השדה הראשון בטבלה החל בעמודה השמאלית ביותר, מוסיפה שדות חדשים מימין לעמודה וממקמת את תיבת המספר של הרשומה ואת לחצני הניווט בתצוגת גליון נתונים, בפינה השמאלית התחתונה.

מימין לשמאל: הגדרת התצוגה של אובייקטים חדשים מימין לשמאל כפי שמוכר למשתמשים בשפות המזרח התיכון. לדוגמה, הגדרה זו מציגה את השדה הראשון בטבלה החל מהעמודה הימנית ביותר ומוסיפה שדות חדשים משמאל לעמודה, וממקמת את תיבת מספר הרשומה ואת לחצני הניווט בתצוגת גליון נתונים של טבלה בפינה הימנית התחתונה.

תנועת סמן

לוגית: הגדרת תנועת הסמן כך שיתקדם בתוך טקסט דו-כיווני בהתאם לכיוון השפה שזוהתה. לדוגמה, בעת שימוש במקשי החצים למעבר בתוך טקסט בערבית ולאחר מכן בטקסט באנגלית באותו משפט, נקודת הכניסה נעה בכיוון מימין לשמאל בתוך הטקסט בערבית ולאחר מכן מתחילה בתו השמאלי ביותר של המילה האנגלית וממשיכה את תנועתה בכיוון משמאל לימין.

חזותית: הגדרת תנועת הסמן כך שיתקדם בתוך טקסט דו-כיווני על-ידי מעבר לתו הסמוך הבא מבחינה חזותית. לדוגמה, בעת השימוש במקשי החצים למעבר מימין לשמאל לאורך טקסט בערבית ולאחר מכן בטקסט באנגלית באותו המשפט, נקודת הכניסה זזה מימין לשמאל בטקסט בערבית ולאחר מכן ממשיכה לתו הימני ביותר של המילה באנגלית ומתקדמת מימין לשמאל.

השתמש בלוח שנה איסלמי

כאשר האפשרות זמינה, ניתן לבחור לבסס את ציון התאריך המהווה בסיס על לוח השנה הירחי. אם לא נבחר, מסד הנתונים משתמש בלוח השנה הנוצרי.

הערה: Access ממליץ לבחור סוג של לוח שנה בפעם הראשונה שאתה יוצר מסד נתונים, ולא לשנות הגדרה זו.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×