התאמה אישית של האופן שבו Excel פותח חוברות עבודה וגליונות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת פתיחת Excel, האם ברצונך לראות מיד חוברת עבודה מסוימת? או האם יש לך תבנית מותאמת אישית שבה ברצונך להשתמש בכל פעם שתיצור חוברת עבודה חדשה? עם כמה שלבים קלים, באפשרותך להתאים אישית את מה שאתה רואה בעת פתיחת Excel או כאשר חוברת עבודה חדשה או גיליון נוצרת.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

העבר את חוברת העבודה שבה ברצונך להשתמש אל התיקיה הפעלה/Excel:

 1. ב- Finder, הקלד הפעלה בתיבה ' חיפוש ' ולאחר מכן הקש RETURN.

 2. ברשימה התוצאות, לחץ פעמיים על התיקיה הפעלה ולאחר מכן לחץ פעמיים על התיקיה של Excel.

 3. העבר את חוברת העבודה לתיקיה זו.

אם חוברת העבודה שבה ברצונך להשתמש מאוחסן בכונן רשת, או אם אין ברצונך להעביר את חוברת העבודה מהמיקום הנוכחי שלו, צור כינוי עבור הקובץ. לקבלת עזרה ביצירת כינויים, עיין בעזרה של Apple.

 1. ב- Finder, הקלד הפעלה בתיבה ' חיפוש ' ולאחר מכן הקש RETURN.

 2. ברשימה התוצאות, לחץ פעמיים על התיקיה הפעלה ולאחר מכן לחץ פעמיים על התיקיה של Excel.

 3. העבר את חוברת העבודה מחוץ לתיקיה זו.

 1. בתפריט Excel, לחץ על העדפות.

 2. תחת עריכה, לחץ על כללי לחצן 'העדפות כלליות' .

 3. בתיבה בזמן הפעלה, פתח את כל הקבצים ב, הזן את המיקום של הקבצים שברצונך ש- Excel כדי לפתוח באופן אוטומטי.

כאשר Excel פותח חוברת עבודה חדשה, הקובץ החדש נוצר מתבנית הנקרא חוברת העבודה. כדי להשתמש בתבנית מותאמת אישית, עליך להחליף את תבנית ברירת המחדל של חוברת עבודה משלך.

 1. פתח את התבנית שבה ברצונך להשתמש כתבנית ברירת המחדל החדשה.

 2. לחץ על קובץ‏ > שמור בשם.

 3. בתיבה שמור בשם, הקלד את חוברת העבודה.

 4. בתיבת החיפוש, הקלד הפעלה בתיבה ' חיפוש ' ולאחר מכן הקש RETURN.

 5. בתוצאות, לחץ פעמיים על התיקיה הפעלה, לחץ פעמיים על התיקיה Excel ולאחר מכן לחץ על שמור.

 6. ב- Finder, חפש ופתח את התיקיה הפעלה שוב.

 7. CTRL + לחץ על או לחץ פעמיים על הקובץ של חוברת העבודה ולאחר מכן לחץ על Get Info.

 8. בחלונית שם וכותרת סיומת, בתיבה המכילה את שם הקובץ, בחר את החלק .xltx את שם הקובץ, הקש DELETE ולאחר מכן הקש RETURN.

  ההודעה "אתה בטוח שברצונך להסיר את סיומת '.xltx'?" מוצגת.

 9. לחץ על הסר.

  הערה: יש להסיר את סיומת הקובץ עבור Excel יזהו את הגירסה החדשה של תבנית חוברת עבודה.

 1. בתפריט Excel, לחץ על העדפות.

 2. תחת עריכה, לחץ על כללי לחצן 'העדפות כלליות' .

 3. בתיבה גליונות בחוברת עבודה חדשה, הזן את מספר הגליונות הרצוי בחוברת העבודה.

באפשרותך לשנות את גופן ברירת המחדל המשמש את Excel בעת פתיחת חוברת עבודה חדשה. כברירת מחדל, הטקסט בכל חוברת עבודה של Excel הוא גופן גוף 12 נקודות.

 1. בתפריט Excel, לחץ על העדפות.

 2. תחת עריכה, לחץ על כללי לחצן 'העדפות כלליות' .

 3. ברשימה גופן ברירת המחדל, לחץ על הגופן שבו ברצונך להשתמש.

 4. בתיבה גודל גופן, הקלד או לחץ על גודל גופן.

  הערה: עליך לצאת ולאחר מכן מחדש את Excel כדי להתחיל להשתמש את גופן ברירת המחדל החדשה ואת גודל הגופן. גופן ברירת המחדל החדש וגודל הגופן נמצאות בשימוש רק בחוברות עבודה חדשות שתיצור לאחר תפתח מחדש את Excel. חוברות עבודה קיימות אינם מושפעים מכך.

 1. בתפריט Excel, לחץ על העדפות.

 2. תחת עריכה, לחץ על כללי לחצן 'העדפות כלליות' .

 3. נקה את תיבת הסימון פתח חוברת עבודה גלריה בעת פתיחת Excel.

  בפעם הבאה שתפתח את Excel, הוא פותח חוברת עבודה ריקה.

למידע נוסף

התחל עם תבנית קובץ

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • ב- Finder, העבר את חוברת העבודה שבה ברצונך להשתמש אל התיקיה /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel.

  אם חוברת העבודה שבה ברצונך להשתמש מאוחסן בכונן רשת, או אם אין ברצונך להעביר את חוברת העבודה מהמיקום הנוכחי שלו, צור כינוי עבור הקובץ. לקבלת עזרה ביצירת כינויים, עיין בעזרה של Apple.

Excel פותח באופן אוטומטי את הקבצים המאוחסנים בתיקיית הפעלה חלופית אופציונלי וגם תיקיית ההפעלה של Excel.

 • כדי למנוע קובץ לפתוח בכל פעם שאתה פותח ב- Excel, העבר את חוברת העבודה מאחד
  /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel התיקיה או על התיקיה הפעלה חלופית לתיקיה אחרת.

 1. בתפריט Excel, לחץ על העדפות.

 2. תחת עריכה, לחץ על כללי לחצן 'העדפות כלליות' .

 3. בתיבה בזמן הפעלה, פתח את כל הקבצים ב, הזן את המיקום של הקבצים שברצונך ש- Excel כדי לפתוח באופן אוטומטי.

כאשר Excel פותח חוברת עבודה חדשה, הקובץ החדש נוצר מתבנית הנקרא חוברת העבודה. כדי להשתמש בתבנית מותאמת אישית, עליך להחליף את תבנית ברירת המחדל של חוברת עבודה משלך.

 1. פתח את התבנית שבה ברצונך להשתמש כתבנית ברירת המחדל החדשה.

 2. בתפריט Excel, לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על שמירה בשם.

 3. בתיבה שמור בשם, הקלד:

  חוברת עבודה

 4. השתמש את דפדפן עמודות כדי לבחור יישומים/Microsoft Office 2011/Office/הפעלה/Excel ולאחר מכן לחץ על שמור.

 5. ב- Finder, פתח יישומים/Microsoft Office 2011/Office/הפעלה/Excel.

 6. בחר את הקובץ של חוברת העבודה ולאחר מכן התפריט הנפתח פעולה תפריט מוקפץ לפעולה , לחץ על Get Info.

 7. בחלונית שם וכותרת סיומת, בתיבה המכילה את שם הקובץ, בחר את החלק .xltx את שם הקובץ, הקש DELETE ולאחר מכן הקש RETURN.

  ההודעה "אתה בטוח שברצונך להסיר את סיומת '.xltx'?" מוצגת.

 8. לחץ על הסר.

  הערה: יש להסיר את סיומת הקובץ עבור Excel יזהו את הגירסה החדשה של תבנית חוברת עבודה.

 1. בתפריט Excel, לחץ על העדפות.

 2. תחת עריכה, לחץ על כללי לחצן 'העדפות כלליות' .

 3. בתיבה גליונות בחוברת עבודה חדשה, הזן את מספר הגליונות הרצוי בחוברת העבודה.

באפשרותך לשנות את גופן ברירת המחדל המשמש את Excel בעת פתיחת חוברת עבודה חדשה. כברירת מחדל, הטקסט בכל חוברת עבודה של Excel הוא גופן גוף 12 נקודות.

 1. בתפריט Excel, לחץ על העדפות.

 2. תחת עריכה, לחץ על כללי לחצן 'העדפות כלליות' .

 3. בתפריט הנפתח אזור התוויית נתונים, לחץ על הגופן שבו ברצונך להשתמש.

 4. בתיבה ' גודל ', הקלד או לחץ על גודל גופן.

  הערה: עליך לצאת ולאחר מכן מחדש את Excel כדי להתחיל להשתמש את גופן ברירת המחדל החדשה ואת גודל הגופן. גופן ברירת המחדל החדש וגודל הגופן נמצאות בשימוש רק בחוברות עבודה חדשות שתיצור לאחר תפתח מחדש את Excel. חוברות עבודה קיימות אינם מושפעים מכך.

 1. בתפריט Excel, לחץ על העדפות.

 2. תחת עריכה, לחץ על כללי לחצן 'העדפות כלליות' .

 3. נקה את תיבת הסימון פתח גלריה של חוברת עבודה Excel בעת פתיחת יישום.

  בפעם הבאה שתפתח את Excel, הוא פותח חוברת עבודה ריקה.

למידע נוסף

יצירת תבנית משלך ושימוש בה

תחילת עבודה עם תבנית כדי ליצור מסמך חדש

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×