התאמה אישית של אתר סביבת עבודה של פגישה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

האם ברצונך להוסיף רשימות או ספריות חדשות לאתר סביבת העבודה של הפגישה שלך, כגון אנשי קשר למכירות או תמונות מהשקת המוצר שלך? ברצונך לשנות את הארגון של אתר סביבת העבודה של הפגישה שלך? באפשרותך להתאים אישית את אתר סביבת העבודה של הפגישה בדרכים רבות כדי שהפגישות שלך יהיו יותר פרודוקטיביות.

עליך לקבל הרשאת עיצוב באתר סביבת עבודה של פגישה כדי לשנות את המראה שלו או כדי להוסיף או להסיר רשימות או ספריות. למידע נוסף, בדוק אצל בעל האתר או מנהל המערכת.

הערה: הרשימות והספריות באתר סביבת עבודה של פגישה נשמרות ב- Web Parts, שהם אבני הבניין של דף Web Part ב- Windows SharePoint Services 3.0. רוב נושאי העזרה אודות דפי Web Part ואודות Web Parts באתרים יעסקו גם באתרי סביבת עבודה של פגישה.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת הנמצאים בשימוש תכוף רשימה או ספריה באתר סביבת עבודה של פגישה

הוספת כל רשימה או ספריה באתר סביבת עבודה של פגישה

הסרת התצוגה של רשימה או ספריה באתר סביבת עבודה של פגישה

שחזור התצוגה של רשימה או ספריה באתר סביבת עבודה של פגישה

מחיקה של רשימה או ספריה מתוך אתר סביבת עבודה של פגישה

שינוי הפריסה של אתר סביבת עבודה של פגישה

שינוי הגדרות האתר של אתר סביבת עבודה של פגישה

שיתוף פריטי רשימות או ספריות עבור מרובות או פגישות חוזרות

הוספת רשימה או ספריה משותפת לאתר סביבת עבודה של פגישה

אתר סביבת עבודה של פגישה נוצר על-ידי שימוש בסוגים מיוחדים של דפי אינטרנט הנקראים דפי Web Part. רשימות וספריות משותפות מופיעות בחלונית המשימות הוספת Web Parts, בה ניתן להוסיף אותם במהירות עם הגדרות ברירת המחדל שלהם לאתר סביבת העבודה של פגישה שלך.

כדי לראות את כל הרשימות והספריות, או לעבודה עם רשימות מותאמות אישית, ראה הוספת רשימה או ספריה באתר סביבת עבודה של פגישה.

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

 2. בחלונית המשימות הוספת Web Parts, תחת Web Parts, בחר את סוג הרשימה או הספריה שברצונך להוסיף.

 3. בחלק התחתון של חלונית המשימות הוספת Web Parts, ברשימה הוסף ל, לחץ על המיקום בו ברצונך למקם את הרשימה או הספריה שלך באתר סביבת עבודה של פגישה. לדוגמה, אם ברצונך למקם את הרשימה בעמודה הימנית.

 4. לחץ על הוספה.

 5. חזור על שלבים 2 עד 4 כדי להוסיף רשימות או ספריות נוספות לאתר סביבת העבודה של הפגישה שלך.

 6. בחלקו השמאלי העליון של דף Web Part, לחץ על צא ממצב עריכה.

עצה: לחלופין, באפשרותך לגרור פריטים לדף שלך מחלונית המשימות הוספת Web Parts.

לראש הדף

הוספת רשימה או ספריה כלשהי לאתר סביבת עבודה של פגישה

השתמש בהליך זה כדי לבחור מכל הרשימות או הספריות הזמינות, כולל רשימות מותאמות אישית או כדי לציין את הכותרת, התיאור וחלק מההגדרות עבור הרשימות או הספריות שלך בעת יצירתן.

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

 2. בחלק התחתון של חלונית המשימות הוספת Web Parts, לחץ על הצג את כל הרשימות.

 3. לחץ על הרשימה או הספריה שברצונך להוסיף לאתר סביבת העבודה של הפגישה.

 4. הזן שם, תיאור וכל הגדרה אחרת רצויה. חלק מההגדרות משתנות בהתאם לרשימות ולספריות.

 5. לחץ על צור. בעת יצירת סקר, תתבקש להזין את שאלות הסקר וללחוץ על הבא עד לסיום.

 6. כדי לחזור לאתר סביבת עבודה של פגישה, לחץ על שמו בניווט העליון.

לראש הדף

הסרת התצוגה של רשימה או של ספריה באתר סביבת עבודה של פגישה

תוכל להסיר את התצוגה של רשימה או של ספריה באתר סביבת עבודה של פגישה, כך שהרשימה או הספריה לא יוצגו באתר. הליך זה מסיר את ה- Web Part שמכיל את הרשימה או הספריה, אך לא מוחק ממש את הרשימה או הספריה, או את תכניה. תוכל לשחזר את הרשימה או את הספריה במועד מאוחר יותר.

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

 2. בדף Web Part, לחץ על החץ לצד הכותרת של הרשימה או הספריה שברצונך להסיר מהתצוגה. תפריט Web Part

 3. ב- תפריט Web Part המופיע, לחץ על מחק.

 4. אם מופיעה הודעה לגבי מחיקת ה- Web Part, לחץ על אישור.

 5. בחלקו השמאלי העליון של דף Web Part, לחץ על צא ממצב עריכה.

לראש הדף

שחזור התצוגה של רשימה או של ספריה באתר סביבת עבודה של פגישה

הליך זה משחזר את התצוגה של רשימה או של ספריה ותכניה באתר סביבת עבודה של פגישה, אם הסרת את ה- Web Part שמכיל את הרשימה או את הספריה.

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

 2. באזור הפריסה של דף Web Part, במקטע או באזור של הדף בו ברצונך לשחזר את הרשימה או את הספריה — שמאל, מרכז או ימין — לחץ על הוסף Web Part.

  Web Part במצב עיצוב

 3. בתיבת הדו-שיח הוספת Web Parts, תחת רשימות וספריות, סמן את תיבת הסימון של הרשימה או הספריה שברצונך להציג שוב באתר.

 4. לחץ על הוספה.

 5. בחלקו השמאלי העליון של דף Web Part, לחץ על צא ממצב עריכה.

לראש הדף

מחיקת רשימה או ספריה מאתר סביבת עבודה של פגישה

הליך זה מוחק רשימה או ספריה ואת תכניה מאתר סביבת עבודה של פגישה. תוכל ליצור רשימה או ספריה חדשה מאותו סוג במועד מאוחר יותר, אך התכנים של הרשימה או הספריה המקורית לא יהיו זמינים.

 1. פתח את הדף המכיל את הרשימה או את הספריה, ולאחר מכן לחץ על שם הרשימה או הספריה כדי לפתוח אותה.

  אם הרשימה או הספריה כבר פתוחה, עבור לשלב 2.

 2. לחץ על הגדרות, ולאחר מכן לחץ על הגדרות רשימה או הגדרות עבור סוג הספריה שאתה מוחק. לדוגמה, בספריית מסמכים, לחץ על הגדרות ספריית מסמכים.

 3. תחת הרשאות וניהול, לחץ על מחק רשימה זו או מחק סוג ספריה זה, כגון מחק ספריית מסמכים זו.

 4. כדי לחזור לאתר סביבת עבודה של פגישה, לחץ על שמו בניווט העליון.

לראש הדף

שינוי הפריסה של אתר סביבת עבודה של פגישה

במצב עריכה, תוכל לארגן מחדש רשימות וספריות על-ידי גרירתן לאזורים שונים בדף Web Part.

באפשרותך גם לשנות את המראה ואת אופן הפעולה של דפי Web Parts מסוימים, כגון האם ניתן יהיה לשנות את גודלם והאם תהיה סביבם מסגרת.

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

 2. בדף Web Part, הצבע על הכותרת של הרשימה או של הספריה עד שהמצביע יהפוך לחץ בעל ארבעה ראשים.

 3. לחץ וגרור את הרשימה או הספריה כדי לשנות את מיקומה בפריסה.

 4. כדי לבצע שינויים במראה או את הפריסה, או כדי לבצע שינויים מתקדמים אחרים ברשימה או בספריה, לחץ על החץ שמשמאל כותרת הרשימה או הספריה כדי להציג את תפריט Web Part תפריט Web Part .

 5. לחץ על שינוי Web Part משותף.

 6. בחלונית המשימות תצוגות רשימה , בצע את השינויים הרצויים.

 7. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על החל כדי להציג את השינויים בנפרד. כשתסיים, בחלק השמאלי העליון של דף Web Part, לחץ על צא ממצב עריכה.

  • לחץ על אישור כדי לקבל את כל השינויים ולחזור לאתר סביבת עבודה של פגישה.

לראש הדף

שינוי הגדרות האתר באתר סביבת עבודה של פגישה

אם ברשותך הרשאות לשינוי הגדרות האתר, אם הינך מארגן הפגישה או אם צורפת לאתר כבעלים, באפשרותך לשנות את ההגדרות באתר סביבת עבודה של פגישה. לדוגמה, באפשרותך לשנות את ערכת הנושא של האתר או לציין תבניות לשימוש בספריית המסמכים. התהליך דומה לשינוי ההגדרות בכל אתר אחר.

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תמונת לחצן , לחץ על הגדרות האתר.

  הערה: באתר שתפריט פעולות אתר הותאם אישית עבורו, הצבע על הגדרות האתר ולאחר מכן לחץ על ההגדרות שברצונך להציג.

 1. שנה את ההגדרות הרצויות או צפה בהן.

 2. בהתאם להגדרות שתשנה, תראה לחצן אישור, החל או סיום שעליו יש ללחוץ בסיום.

 3. כדי לחזור לאתר סביבת עבודה של פגישה, לחץ על שמו בניווט העליון.

  הערות: 

  • אם קבעת פגישה באמצעות תוכנית דואר אלקטרוני, אין באפשרותך לשנות את תאריך הפגישה, את מועדה או את מיקומה מתוך אתר סביבת העבודה של הפגישה. עליך להשתמש בתוכנית בה השתמשת לקביעת הפגישה.

  • ייתכן שמנהל המערכת הציב הגבלות נוספות על ההגדרות שבאפשרותך לשנות. לקבלת מידע נוסף, בדוק אצל מנהל המערכת שלך.

לראש הדף

שיתוף פריטי רשימות או ספריות עבור פגישות מרובות או חוזרות

הליך זה חל על אתר סביבת עבודה של פגישה עבור סדרה של פגישות  — פגישה חוזרת או מספר פגישות הקשורות זו לזו שאינן חלק מאותה סדרה של פגישות חוזרות.

השוואה בין רשימות המוצגות בפגישה אחת ובין רשימות המוצגות בכל הפגישות

1. דף הבית ודף נוסף מוצגים עבור תאריך הפגישה הזה.

2. דף הבית בלבד מוצג עבור תאריך פגישה זה.

3. ה- Web Part 'משימות' מוצג בדף הבית עבור שני תאריכי הפגישה, אך הפריטים ברשימה ספציפיים לכל תאריך.

הרשימות והספריות שכבר מופיעות בדף הבית של אתר סביבת העבודה של הפגישה ורשימות וספריות חדשות שתוסיף לדף הבית מוצגות עבור כל פגישה.

כברירת מחדל, הפריטים שתוסיף לרשימות ולספריות מוצגים רק בעת הצגת הפגישה שבה הפריט הוסף. אם תרצה שהפריטים יופיעו עבור כל הפגישות, תוכל להשתמש בהליך הבא כדי להפוך את הרשימה או הספריה לזמינה כדי לשתף פריטים בין הפגישות.

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תמונת לחצן , לחץ על הגדרות האתר.

  הערה: באתר שתפריט פעולות אתר הותאם אישית עבורו, הצבע על הגדרות האתר ולאחר מכן לחץ על ההגדרות שברצונך להציג.

 1. תחת ניהול האתר, לחץ על ספריות ורשימות של אתר.

 2. לחץ על הקישור התאמה אישית של "רשימה או ספריה" עבור הרשימה או הספריה שברצונך לשתף בין פגישות.

 3. תחת הגדרות כלליות, לחץ על הגדרות מתקדמות.

 4. ליד שיתוף פריטי רשימה עבור כל הפגישות (פריטי סידרה), לחץ על כן. ייתכן שתצטרך לגלול כלפי מטה כדי לראות אפשרות זו.

הערה: באפשרותך להוסיף דפים לאתר סביבת העבודה של הפגישה כדי לארגן את התוכן. בעת הוספת דף, אתה מציין אם הדף החדש מופיע עבור כל הפגישות או בפגישה שנבחרה בלבד. באפשרותך לשנות את הופעת הדף על-ידי ניהול ההגדרות עבור הדף.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×