התאמה אישית של אופן ההפעלה של Excel

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לפני שתפעיל את Microsoft Office Excel, באפשרותך לוודא שחוברת עבודהספציפית או תבנית של חוברת עבודה או של גליון עבודה עם הגדרות מותאמות אישית ייפתחו באופן אוטומטי בעת הפעלת Excel. אם אינך זקוק עוד לפתיחה של חוברת עבודה ספציפית, באפשרותך למנוע את פתיחתה בעת הפעלת Excel.

אם חוברת עבודה שנפתחת בעת הפעלת Excel מכילה פקודות מאקרו אוטומטיות, כגון Auto_Open, פקודות מאקרו אלה יפעלו בעת פתיחת חוברת העבודה. בעת הצורך, באפשרותך למנוע את הפעלתן האוטומטית בעת הפעלת Excel.

עצות: 

פתיחה אוטומטית של חוברת עבודה ספציפית בעת הפעלת Excel

כדי לפתוח באופן אוטומטי חוברת עבודה ספציפית בעת הפעלת Excel, באפשרותך למקם חוברת עבודה זו בתיקיה XLStart או להשתמש בתיקיית הפעלה חלופית בנוסף לתיקיה XLStart.

אתר את התיקיה XLStart

כל חוברת עבודה, תבנית או קובץ סביבת עבודה שאתה ממקם בתיקיה XLStart נפתחת באופן אוטומטי בעת הפעלת Excel. כדי לברר את הנתיב של תיקיית XLStart, בדוק את הגדרות מרכז יחסי האמון. כדי לעשות זאת:

 1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

 2. לחץ על מרכז יחסי האמון ולאחר מכן, תחת מרכז יחסי האמון של Microsoft Office Excel, לחץ על הגדרות מרכז יחסי האמון.

 3. לחץ על מיקומים מהימנים ולאחר מכן אמת את הנתיב לתיקיה XLStart ברשימת המיקומים המהימנים.

שימוש בתיקיית הפעלה חלופית

 1. לחץ על קובץ >‏ אפשרויות >‏ מתקדם.

 2. תחת כללי, בתיבה בזמן הפעלה, פתח את כל הקבצים ב, הקלד את הנתיב המלא של התיקיה שבה ברצונך להשתמש כתיקיית ההפעלה החלופית.

  מאחר ש- Excel ינסה לפתוח כל קובץ בתיקיית ההפעלה החלופית, הקפד לציין תיקיה המכילה רק קבצים של- Excel יש אפשרות לפתוח.

הערה: אם חוברת עבודה עם אותו שם נמצאת גם בתיקיה XLStart וגם בתיקיית ההפעלה החלופית, הקובץ שבתיקיה XLStart ייפתח.

מניעת פתיחה של חוברת עבודה ספציפית בעת הפעלת Excel

בהתאם למיקום של חוברת העבודה הנפתחת באופן אוטומטי בעת הפעלת Excel, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לוודא שחוברת העבודה לא תיפתח עוד בעת ההפעלה.

 • אם חוברת העבודה מאוחסנת בתיקיה XLStart, הסר אותה מתיקיה זו.

 • אם חוברת העבודה מאוחסנת בתיקיית ההפעלה החלופית, בצע את השלבים הבאים:

  הערה: לקבלת מידע נוסף אודות איתור על התיקיה הפעלה, ראה איתור בתיקיה XLStart.

  1. לחץ על קובץ >‏ אפשרויות >‏ מתקדם.

  2. תחת כללי, נקה את תוכן התיבה בזמן הפעלה, פתח את כל הקבצים ב ולאחר מכן לחץ על אישור.

  3. ב'סייר Windows', הסר כל סמל המפעיל את Excel ופותח באופן אוטומטי את חוברת העבודה מתיקיית ההפעלה החלופית.

   עצה: באפשרותך גם ללחוץ על הסמל באמצעות לחצן העכבר הימני, ללחוץ על מאפיינים ולאחר מכן להסיר כל הפניה לחוברת העבודה בכרטיסיה קיצור דרך.

פתיחה אוטומטית של תבנית חוברת עבודה או תבנית גליון עבודה בעת הפעלת Excel

באפשרותך לשמור הגדרות של חוברת עבודה המשמשות אותך לעתים תכופות בתבנית חוברת עבודה ולאחר מכן לפתוח תבנית חוברת עבודה זו באופן אוטומטי בכל פעם שאתה מפעיל את Excel.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בתבנית חוברת עבודה, צור חוברת עבודה המכילה את הגליונות, טקסט ברירת המחדל (כגון כותרות עמודים ותוויות עמודה ושורה), נוסחאות, פקודות מאקרו, סגנונות ועיצוב אחרים שבהם ברצונך להשתמש עבור חוברות עבודה חדשות אשר יהיה מבוסס על תבנית חוברת עבודה.

  • כדי להשתמש בתבנית גליון עבודה, צור חוברת עבודה המכילה גליון עבודה אחד. בגליון העבודה, כלול את העיצוב, הסגנונות, הטקסט ומידע נוסף שברצונך שיופיעו בכל גליונות העבודה החדשים שיתבססו על תבנית גליון העבודה.

   הגדרות שניתן לשמור בתבנית חוברת עבודה או גליון עבודה

   • עיצובי תאים וגליונות.

   • עיצובי עמודים והגדרות אזור הדפסה עבור כל גיליון.

   • סגנונות תאים.

   • המספר והסוג של הגליונות בחוברת עבודה.

   • אזורים מוגנים ומוסתרים בחוברת העבודה. באפשרותך להסתיר גליונות, שורות ועמודות ולמנוע שינויים בתאי גליון העבודה.

   • טקסט שברצונך לחזור עליו, כגון כותרות עמודים ותוויות של שורות ועמודות.

   • נתונים, גרפיקה, נוסחאות, תרשימים ומידע נוסף.

   • הגדרות אימות נתונים.

   • פקודות מאקרו, היפר-קישורים ופקדי ActiveX בטפסים.

   • אפשרויות חישוב חוברת עבודה ואפשרויות תצוגת חלון.

 2. לחץ על קובץ > ‏שמירה בשם.

 3. בתיבה שמור כסוג, לחץ על תבנית.

 4. בתיבה שמור ב, בחר את התיקיה בה ברצונך לאחסן את התבנית.

  • כדי ליצור את תבנית ברירת מחדל של חוברת עבודה או תבנית גליון עבודה המהווה ברירת מחדל, בחר את התיקיה XLStart או את תיקיית ההפעלה החלופית. כדי לברר את הנתיב של תיקיית ההפעלה, ראה איתור בתיקיה XLStart.

  • כדי ליצור תבנית מותאמת אישית של חוברת עבודה או גליון עבודה, ודא שהתיקיה Templates נבחרה.

   הנתיב הוא בדרך כלל: \AppData\Roaming\Microsoft\Templates C:\Users\ < שם משתמש >

 5. בתיבה שם קובץ, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור תבנית חוברת עבודה המהווה ברירת מחדל, הקלד ספר.

  • כדי ליצור תבנית גליון עבודה המהווה ברירת מחדל, הקלד גיליון.

  • כדי ליצור תבנית מותאמת אישית של חוברת עבודה או של גליון עבודה, הקלד את השם שבו ברצונך להשתמש.

 6. לחץ על שמור.

 7. לחץ על קובץ > סגור.

מניעת הפעלה של פקודות מאקרו אוטומטיות בעת הפעלת Excel

פקודות מאקרו אוטומטיות (כגון Auto_Open) שהוקלטו בחוברת עבודה הנפתחת בעת הפעלת Excel יופעלו באופן אוטומטי עם פתיחת חוברת העבודה.

 • כדי למנוע הפעלה אוטומטית של פקודות מאקרו, החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הפעלת Excel.

עצה: לקבלת מידע נוסף אודות פקודות מאקרו אוטומטיות, ראה הפעלת מאקרו.

פתיחה אוטומטית של חוברת עבודה ספציפית בעת הפעלת Excel

כדי לפתוח באופן אוטומטי חוברת עבודה ספציפית בעת הפעלת Excel, באפשרותך למקם חוברת עבודה זו בתיקיה XLStart או להשתמש בתיקיית הפעלה חלופית בנוסף לתיקיה XLStart.

מיקום חוברת עבודה בתיקיה XLStart

כל חוברת עבודה, תבנית או קובץ סביבת עבודה שאתה ממקם בתיקיה XLStart נפתחים באופן אוטומטי בעת הפעלת Excel. התיקיה XLStart נוצרה בעת התקנת Excel והיא ממוקמת בדרך כלל באחד מהמיקומים הבאים.

 • ב- Windows Vista, הנתיב לתיקיה XLStart הוא בדרך כלל:

  C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

 • ב- Microsoft Windows XP, הנתיב לתיקיה XLStart הוא בדרך כלל:

  Name\Application C:\Documents and Settings\user Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  עצה: באפשרותך לאתר את הנתיב המדויק לתיקיה XLStart במרכז יחסי האמון.

  כיצד לאתר בתיקיה XLStart

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

  2. לחץ על מרכז יחסי האמון ולאחר מכן, תחת מרכז יחסי האמון של Microsoft Office Excel, לחץ על הגדרות מרכז יחסי האמון.

  3. לחץ על מיקומים מהימנים ולאחר מכן אמת את הנתיב לתיקיה XLStart ברשימת המיקומים המהימנים.

שימוש בתיקיית הפעלה חלופית

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על אפשרויות Excelולאחר מכן לחץ על הקטגוריה מתקדם.

 2. תחת כללי, בתיבה בזמן הפעלה, פתח את כל הקבצים ב, הקלד את הנתיב המלא של התיקיה שבה ברצונך להשתמש כתיקיית ההפעלה החלופית.

  מאחר ש- Excel ינסה לפתוח כל קובץ בתיקיית ההפעלה החלופית, הקפד לציין תיקיה המכילה רק קבצים של- Excel יש אפשרות לפתוח.

הערה: אם חוברת עבודה עם אותו שם נמצאת גם בתיקיה XLStart וגם בתיקיית ההפעלה החלופית, הקובץ שבתיקיה XLStart ייפתח.

מניעת פתיחה של חוברת עבודה ספציפית בעת הפעלת Excel

בהתאם למיקום של חוברת העבודה הנפתחת באופן אוטומטי בעת הפעלת Excel, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לוודא שחוברת העבודה לא תיפתח עוד בעת ההפעלה.

 • אם חוברת העבודה מאוחסנת בתיקיה XLStart, הסר אותה מתיקיה זו.

  • ב- Windows Vista, הנתיב לתיקיה XLStart הוא בדרך כלל:

   C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • ב- Microsoft Windows XP, הנתיב לתיקיה XLStart הוא בדרך כלל:

   Name\Application C:\Documents and Settings\user Data\Microsoft\Excel\XLStart.

 • אם חוברת העבודה מאוחסנת בתיקיית ההפעלה החלופית, בצע את השלבים הבאים:

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על אפשרויות Excelולאחר מכן לחץ על הקטגוריה מתקדם.

  2. תחת כללי, נקה את תוכן התיבה בזמן הפעלה, פתח את כל הקבצים ב ולאחר מכן לחץ על אישור.

  3. ב'סייר Windows', הסר כל סמל המפעיל את Excel ופותח באופן אוטומטי את חוברת העבודה מתיקיית ההפעלה החלופית.

   עצה: באפשרותך גם ללחוץ על הסמל באמצעות לחצן העכבר הימני, ללחוץ על מאפיינים ולאחר מכן להסיר כל הפניה לחוברת העבודה בכרטיסיה קיצור דרך.

פתיחה אוטומטית של תבנית חוברת עבודה או תבנית גליון עבודה בעת הפעלת Excel

באפשרותך לשמור הגדרות של חוברת עבודה המשמשות אותך לעתים תכופות בתבנית חוברת עבודה ולאחר מכן לפתוח תבנית חוברת עבודה זו באופן אוטומטי בכל פעם שאתה מפעיל את Excel.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בתבנית חוברת עבודה, צור חוברת עבודה המכילה את הגליונות, טקסט ברירת המחדל (כגון כותרות עמודים ותוויות עמודה ושורה), נוסחאות, פקודות מאקרו, סגנונות ועיצוב אחרים שבהם ברצונך להשתמש עבור חוברות עבודה חדשות אשר יהיה מבוסס על תבנית חוברת עבודה.

  • כדי להשתמש בתבנית גליון עבודה, צור חוברת עבודה המכילה גליון עבודה אחד. בגליון העבודה, כלול את העיצוב, הסגנונות, הטקסט ומידע נוסף שברצונך שיופיעו בכל גליונות העבודה החדשים שיתבססו על תבנית גליון העבודה.

   הגדרות שניתן לשמור בתבנית חוברת עבודה או גליון עבודה

   • עיצובי תאים וגליונות.

   • עיצובי עמודים והגדרות אזור הדפסה עבור כל גיליון.

   • סגנונות תאים.

   • המספר והסוג של הגליונות בחוברת עבודה.

   • אזורים מוגנים ומוסתרים בחוברת העבודה. באפשרותך להסתיר גליונות, שורות ועמודות ולמנוע שינויים בתאי גליון העבודה.

   • טקסט שברצונך לחזור עליו, כגון כותרות עמודים ותוויות של שורות ועמודות.

   • נתונים, גרפיקה, נוסחאות, תרשימים ומידע נוסף.

   • הגדרות אימות נתונים.

   • פקודות מאקרו, היפר-קישורים ופקדי ActiveX בטפסים.

   • אפשרויות חישוב חוברת עבודה ואפשרויות תצוגת חלון.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמירה בשם.

 3. בתיבה שמור כסוג, לחץ על תבנית.

 4. בתיבה שמור ב, בחר את התיקיה בה ברצונך לאחסן את התבנית.

  • כדי ליצור את תבנית ברירת מחדל של חוברת עבודה או את תבנית גליון עבודה המהווה ברירת מחדל, בחר בתיקיה XLStart או בתיקיית ההפעלה החלופית.

   • ב- Windows Vista, הנתיב לתיקיה XLStart הוא בדרך כלל:

    C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • ב- Microsoft Windows XP, הנתיב לתיקיה XLStart הוא בדרך כלל:

   Name\Application C:\Documents and Settings\user Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  • כדי ליצור תבנית מותאמת אישית של חוברת עבודה או גליון עבודה, ודא שהתיקיה Templates נבחרה.

   • ב- Windows Vista, התיקיה Templates היא בדרך כלל:

    \AppData\Roaming\Microsoft\Templates C:\Users\ < שם משתמש >.

   • ב- Microsoft Windows XP, התיקיה תבניות היא בדרך כלל:

    \Application Data\Microsoft\Templates < שם משתמש > C:\Documents and Settings\.

 5. בתיבה שם קובץ, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור תבנית חוברת עבודה המהווה ברירת מחדל, הקלד ספר.

  • כדי ליצור תבנית גליון עבודה המהווה ברירת מחדל, הקלד גיליון.

  • כדי ליצור תבנית מותאמת אישית של חוברת עבודה או של גליון עבודה, הקלד את השם שבו ברצונך להשתמש.

 6. לחץ על שמור.

 7. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , ולאחר מכן לחץ על סגור.

מניעת הפעלה של פקודות מאקרו אוטומטיות בעת הפעלת Excel

פקודות מאקרו אוטומטיות (כגון Auto_Open) שהוקלטו בחוברת עבודה הנפתחת בעת הפעלת Excel יופעלו באופן אוטומטי עם פתיחת חוברת העבודה.

 • כדי למנוע הפעלה אוטומטית של פקודות מאקרו, החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הפעלת Excel.

עצה: לקבלת מידע נוסף אודות פקודות מאקרו אוטומטיות, ראה הפעלת מאקרו.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×