השתמש מדיניות קבוצתית כדי לקבוע הגדרות לקוח הסינכרון של OneDrive

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

עדכון אחרון: דצמבר 2017

מאמר זה נועד עבור מנהלי IT ניהול של לקוח הסינכרון OneDrive בסביבה ארגונית Windows Server המשתמש ב- Active Directory Domain Services.

חשוב: ADML וקבצים ADMX זמינים כעת במדריך ההתקנה OneDrive, %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\.

(במקומות BuildNumber הוא הגדרות לקוח הסינכרון המוצג מספר בכרטיסיה ' אודות ').

הערה: אם אינך מנהל IT, ראה תחילת העבודה עם לקוח הסינכרון OneDrive החדש ב- Windows לקבלת מידע אודות הגדרות סינכרון OneDrive. לקבלת מידע אודות שימוש במרכז הניהול OneDrive כדי לקבוע הגדרות סינכרון בארגון שלך, ראה מרכז הניהול של OneDrive.

זמינות פריטי המדיניות הבאים של תצורת משתמש:

פריטי המדיניות הבאים של תצורת מחשב זמינות:

שימוש במדיניות קבוצתית עם OneDrive

כדי לנהל OneDrive עם מדיניות קבוצתית, להתקין את OneDrive והעתק את הקבצים OneDrive.admx ו- OneDrive.adml %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\ שלך במאגר מרכזי של מדיניות קבוצתית '.

פריטי מדיניות אלה לעבוד על-ידי הגדרת מפתחות רישום במחשבים בתחום שלך, מזהה לקוח הסינכרון של OneDrive (OneDrive.exe). הסעיפים הבאים מתארים את מה המשמעות של כל מדיניות ואת התנהגות ברירת המחדל אם לא תגדיר אותו.

הערות:

  • כאשר אתה להפעיל או לבטל מדיניות, מפתח הרישום התואם מתעדכן מחשבים בתחום שלך. אם תגדיר את המדיניות מאוחר יותר בחזרה אל אינה מוגדרת, מפתח הרישום התואם אינו משתנה ושנה הגדרת המדיניות יעילות לא. אז לאחר קביעת התצורה של מדיניות, השתמש בהגדרות Enabledולא זמין עבור מדיניות זו מעתה והלאה.

  • המיקום שבו נכתבים מפתחות רישום עודכן. בעת שימוש חבילת פריסה העדכנית ביותר, ייתכן מחיקת מפתחות רישום שהגדרת קודם לכן.

פריטי מדיניות של תצורת משתמש

ניתן למצוא פריטי מדיניות של תצורת משתמש תחת Templates\OneDrive Configuration\Policies\Administrative של המשתמש.

עריכה משותפת ושיתוף שבתוך האפליקציה עבור קבצי Office   

מדיניות זו מאפשרת למשתמשים לשתף פעולה בעבודה על מסמכים בזמן אמת ולשתף אותם מתוך יישומי שולחן העבודה של Office 2016 ו- Office 2103. הפעלת המדיניות מגדיר את ערך מפתח הרישום הבא ל- 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableAllOcsiClients" = dword:00000001

אם תפעיל הגדרה זו, הוא מציג את הכרטיסיה Office בהגדרות הסינכרון OneDrive ובוחר "השתמש Office 2016 כדי סינכרון Office קבצים אשר I פתח" כברירת מחדל.

צילום מסך של הכרטיסיה Office בהגדרות עבור OneDrive חדש עבור לקוח הסינכרון של העסק

אם תבטל הגדרה זו, הכרטיסיה Office מוסתרת בלקוח סינכרון, והיא אינה זמינה עריכה משותפת ושיתוף שבתוך האפליקציה עבור קבצים Office. ההגדרה שהמשתמשים יכולים לבחור כיצד לטפל קבצי Office בהתנגשות שישמש כלא זמין ואת במקרה התנגשויות קבצים, שני העותקים יישמרו. לקבלת מידע נוסף אודות ההגדרות בלקוח סינכרון, ראה שימוש ב- Office 2016 כדי לסנכרן קבצים Office שלא ניתן לפתוח.

עיכוב עדכון OneDrive.exe עד הצליל הפצה השניה   

אנו לפרסם עדכונים OneDrive.exe בטבעות שני. הטבעת הראשון, "ייצור", ברירת המחדל היא. בדרך כלל נמשך שבוע עד שבועיים לפריסת לחלוטין יצלצלו זה. לאחר סיום אנו ומתאימה לפריסה צלצל ייצור, אנו שחרר כדי צלצל השניה, "Enterprise". בחירת צלצל Enterprise תצא עד 60 ימים כדי להתכונן עדכונים ולשלוט בפריסה בתוך הארגון שלך. הפעלת המדיניות מגדיר את ערך מפתח הרישום הבא ל- 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableEnterpriseUpdate" = dword:00000001

אם תפעיל הגדרה זו, לקוחות סינכרון OneDrive בתחום שלך (לרבות אלה המשמשות עבור סינכרון חשבונות אישיים) יעודכנו במהלך צלצל השניה.

אם תבטל הגדרה זו, לקוחות סינכרון OneDrive יעודכנו ברגע עדכונים זמינים במהלך צלצל הראשון.

לקבלת מידע נוסף אודות טבעות עדכון את האופן לקוח הסינכרון של בודק אם קיימים עדכונים, ראה עדכון תהליך לקוח הסינכרון של OneDrive.

למנוע ממשתמשים לשנות את מיקומה של התיקיה OneDrive שלהם   

מדיניות זו מאפשרת לך למנוע ממשתמשים לשנות את מיקום התיקיה OneDrive במחשב שלהם.

כדי להשתמש במדיניות זו, עליך להזין את מזהה דיירים ואת הנתיב הרצוי בכל מדיניות קבוצתית עורך. הפעלת המדיניות מגדיר את ערך מפתח הרישום הבא ל- 1.

[HKCU\Software\Policies\Microsoft\OneDrive\DisableCustomRoot] "{דיירים מזהה}" = dword:00000001

אם תפעיל הגדרה זו, משתמשים לא ניתן לשנות את המיקום של "OneDrive שלהם – {דיירים שם}" תיקיה במהלך ברוך הבא אל אשף OneDrive. פעולה זו מאלצת משתמשים כדי להשתמש במיקום ברירת המחדל, או אם הגדרת את ההגדרה הגדרת מיקום ברירת המחדל עבור התיקיה OneDrive, מבטיחה שכל המשתמשים יהיו בתיקיית המקומי OneDrive שלו במיקום שציינת.

אם תבטל הגדרה זו, משתמשים יכולים לשנות את המיקום של תיקיית הסינכרון שלהם במהלך ברוך הבא אל אשף OneDrive.

לקבלת מידע נוסף אודות שימוש במדיניות זו כחלק ניתוב מחדש של תיקיות ידועות של Windows (כגון התיקיה ' מסמכים ') ב- OneDrive, ראה ניתוב מחדש של תיקיות מוכרות ב- OneDrive for Business.

למנוע ממשתמשים לסנכרן חשבונות OneDrive אישיים   

מדיניות זו מאפשרת לך לחסום ממשתמשים לסנכרן קבצים אישיים לשטח האחסון OneDrive הם מקבלים עם חשבון Microsoft. כברירת מחדל, משתמשים מורשים לסנכרן חשבונות אישיים OneDrive. הפעלת המדיניות מגדיר את ערך מפתח הרישום הבא ל- 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "DisablePersonalSync" = dword:00000001

אם תפעיל הגדרה זו, משתמשים לא יוכלו הגדרת קשרי סינכרון עבור חשבון אישי OneDrive שלהם. אם הם שהיו בעבר שאוחסן מסנכרן חשבון אישי OneDrive, הם מוצגים שגיאה כאשר הם מתחילים את לקוח הסינכרון, אך קבצי שלו נשארים במחשב.

אם תבטל הגדרה זו, משתמשים מורשים כדי לסנכרן חשבונות אישיים OneDrive.

הגדרת מיקום ברירת המחדל עבור התיקיה OneDrive   

מדיניות זו מאפשרת לך להגדיר נתיב מסוים כמיקום ברירת המחדל של התיקיה OneDrive כאשר משתמשים לעבור ברוך הבא אל אשף OneDrive כדי להגדיר את לקוח הסינכרון. כברירת מחדל, הנתיב הוא תחת % userprofile %.

כדי להשתמש במדיניות זו, עליך לציין מזהה הדייר שלך ואת הנתיב ברירת המחדל הרצויה ב'עורך המדיניות הקבוצתית. מדיניות זו מגדירה את מפתח הרישום הבא מחרוזת המציינת את נתיב הקובץ.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] "{מזהה דיירים}" = "{נתיב המשתמש}"

אם תפעיל הגדרה זו, מיקום התיקיה המקומית של OneDrive – < שם דיירים > תקבע כברירת מחדל הנתיב שציינת בקובץ ה-OneDrive ADMX.

אם תבטל הגדרה זו, מיקום התיקיה המקומית של OneDrive – < שם דיירים > כברירת מחדל יהיה % userprofile %.

אם אתה זקוק להחיל הגדרה זו לדייר יותר מרשומה אחת, הזן את המזהים דיירים נוספים על ערכי ברירת המחדל הרצויה נתיב ב'עורך המדיניות הקבוצתית.

הערה: משתנה הסביבה % % logonuser לא פועלים באמצעות מדיניות קבוצתית. אנו ממליצים שלהשתמש % username % במקום זאת.

משתמשים יכולים לבחור כיצד לטפל בהתנגשות את קבצי Office   

מדיניות זו קובעת מה קורה כאשר קיימת התנגשות בין גירסאות של קובץ Office 2016 במהלך הסינכרון. כברירת מחדל, המשתמשים מותרת להחליט אם הם מעוניינים בכך למזג את השינויים או על שמור את שני העותקים. המשתמשים יכולים גם להגדיר את לקוח הסינכרון תמיד fork את הקובץ ולשמור על שני העותקים. (אפשרות זו זמינה רק עבור Office 2016. לגירסאות קודמות של Office, הקובץ הוא תמיד forked ושני עותקים נשמרים.) הפעלת המדיניות מגדיר את ערך מפתח הרישום הבא ל- 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableHoldTheFile" = dword:00000001

אם תפעיל הגדרה זו, משתמשים יוכלו להחליט אם הם מעוניינים בכך למזג את השינויים או על שמור את שני העותקים. המשתמשים יכולים גם להגדיר את לקוח הסינכרון תמיד fork את הקובץ ולשמור על שני העותקים כפי שמוצג להלן.

הכרטיסיה Office של תיבת הדו-שיח הגדרות סינכרון

אם תבטל הגדרה זו, לאחר מכן הקובץ הוא תמיד forked ולחץ שני עותקים נשמרים במקרה של התנגשות סינכרון. הגדרת תצורה לקוח הסינכרון אינו זמין.

עליך להפוך את מדיניות "העריכה המשותפת והיישום ב- משתף עבור קבצי Office" להפעיל מדיניות זו. לקבלת מידע נוסף אודות ההגדרות בלקוח סינכרון, ראה שימוש ב- Office 2016 כדי לסנכרן קבצים Office שלא ניתן לפתוח.

הגדר את קצב העברת העלאה מרבי המשתמשת OneDrive.exe   

מדיניות זו מאפשרת לך לקבוע את שיעור קצב העברת העלאה מרבי בקילו-בתים (KB) / שניה עבור מחשבים שמפעילים את לקוח הסינכרון OneDrive. שיעור המינימלי הוא 50 KB/sec והוא שיעור המרבי 100,000 KB/שניה. נמוכה יותר שיעור קצב העברת העלאת שתצורתן, המחשבים ארוך יותר פועל OneDrive.exe ייכנסו להעלות קבצים.

כברירת מחדל, שיעור קצב העברת upload אינו מוגבל וניתן לקבוע את התצורה על-ידי המשתמש בלקוח סינכרון ישירות. אם תפעיל את ההגדרה, מחשבים לכך השפעה על-ידי מדיניות זו ישתמש שיעור קצב העברת העלאה מרבי שאתה מציין המשתמשים לא תהיה אפשרות לשנות upload לדרג הגדרות לקוח הסינכרון עצמם. שים לב OneDrive.exe יש להפעיל מחדש במכשירים המשתמשים כדי להחיל את התצורה שצוין בהגדרה זו. אם תבטל הגדרה זו, משתמשים יכולים לקבוע את שיעור העלאה מרבי של המחשב שלהם על-ידי פתיחת הגדרות לקוח הסינכרון ולחיצה על הכרטיסיה רשת.

אנו ממליצים להשתמש הגדרה זו להשתמש רק במקרים שבו הגבלות תעבורה מחמירים נדרשות, כגון כאשר אתה בתחילה לפרוס את לקוח הסינכרון בארגון שלך. לא מומלץ להשתמש בהגדרה זו באופן שוטף משום שהוא הקטן ביצועי לקוח הסינכרון להשפיע לרעה על חוויית המשתמש.

הפעלת המדיניות מגדיר את הערך הבא של מפתח הרישום כמספר מ- 50 ל- 100,000. לדוגמה:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "UploadBandwidthLimit" = dword:000000 32

מפתח הרישום לעיל מגדיר המגבלה rate קצב העברת העלה ל- 50KB/sec, באמצעות הערך ההקסדצימאלי של 50, שהוא 00000032.

לקבלת מידע אודות הערכת רוחב הפס ברשת הדרוש עבור לקוח הסינכרון ואת קצב העברת לשליטה סינכרון, ראה שימוש ברשת תכנון לקוח הסינכרון של OneDrive.

הגדר את קצב העברת ההורדה המרבי המשתמשת OneDrive.exe   

מדיניות זו מאפשרת לך להגדיר את קצב קצב העברת ההורדה המרבי בקילו-בתים (KB) / שניה עבור מחשבים שמפעילים את לקוח הסינכרון OneDrive. שיעור המינימלי הוא 50 KB/sec והוא שיעור המרבי 100,000 KB/שניה. נמוכה יותר שיעור קצב העברת הורדה להגדיר, המחשבים ארוך יותר פועל OneDrive.exe ייכנסו כדי להוריד קבצים.

כברירת מחדל, שיעור קצב העברת ההורדה אינו מוגבל וניתן לקבוע את התצורה על-ידי המשתמש בלקוח סינכרון ישירות. אם תפעיל את ההגדרה, מחשבים לכך השפעה על-ידי מדיניות זו ישתמש שיעור קצב העברת ההורדה המרבי שאתה מציין המשתמשים לא תהיה אפשרות לשנות את הורדת לדרג הגדרות לקוח הסינכרון עצמם. שים לב OneDrive.exe יש להפעיל מחדש במכשירים המשתמשים כדי להחיל את התצורה שצוין בהגדרה זו. אם תבטל הגדרה זו, משתמשים יכולים לקבוע את שיעור המרבי ההורדות של המחשב שלהם על-ידי פתיחת הגדרות לקוח הסינכרון ולחיצה על הכרטיסיה רשת.

אנו ממליצים להשתמש הגדרה זו במקרים שבו קבצים לפי דרישה אינו זמין ושבו הגבלות תעבורה מחמירים נדרשות, כגון בעת בתחילה לפרוס את לקוח הסינכרון בארגון שלך או לאפשר סינכרון של אתרי צוות. לא מומלץ להשתמש בהגדרה זו באופן שוטף משום שהוא הקטן ביצועי לקוח הסינכרון להשפיע לרעה על חוויית המשתמש.

הפעלת המדיניות מגדיר את הערך הבא של מפתח הרישום כמספר מ- 50 ל- 100,000. לדוגמה:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DownloadBandwidthLimit" = dword:000000 32

מפתח הרישום לעיל מגדיר ממגבלת rate קצב העברת ההורדה ל- 50KB/sec, באמצעות הערך ההקסדצימאלי של 50, שהוא 00000032.

לקבלת מידע אודות הערכת רוחב הפס ברשת הדרוש עבור לקוח הסינכרון ואת קצב העברת לשליטה סינכרון, ראה שימוש ברשת תכנון לקוח הסינכרון של OneDrive.

פריטי מדיניות של תצורת המחשב

ניתן למצוא מדיניות תצורת המחשב תחת Templates\OneDrive Configuration\Policies\Administrative של המחשב.

הגדר את האחוז המרבי של קצב העברת upload עבור OneDrive.exe   

מדיניות זו מאפשרת לך להגדיר את האחוז המרבי של קצב העברת upload הזמינות של מחשב הלקוח סינכרון OneDrive יכולים להשתמש בו כדי להעלות. (OneDrive משתמשת רק רוחב פס זה בעת סינכרון קבצים.) רוחב הפס הזמין במחשב ללא הרף משתנה, כך הגדרת אחוז מאפשר את לקוח הסינכרון להגיב גדל וקטן באופן זמינות רוחב הפס במהלך הסינכרון ברקע.

אם תפעיל הגדרה זו, כפי קובץ המועלה, המידות לקוח הסינכרון OneDrive כמות התוכן המועלה ואת משך הזמן שלאחריו תקופה של 60 שניות כדי לזהות המרבי העלה קצב העברת לשירות באותו הזמן. קצב העברת העלאה מרבי המבוסס על השיא שנצפה ערך קצב העברת במהלך מרווח הזמן.

העלאת קצב העברת Calculation_C3_2017821163425

הערה: הערך שהתקבל קצב ניתן לעתים גבוהה או נמוכה יותר מהצפוי עקב התעבורה שונים ויסות מנגנוני שעשויים להשתמש שלך ספק שירותי האינטרנט (ISP).

ערך מחושב זה מוכפל מכן האחוז שאתה מגדיר בהגדרה זו ומשמש ככותרת קצה קצב העברת 10 דקות הבא. לאחר 10 דקות, לקוח הסינכרון לבצע מדידה 60 שניות נוספת והתאם בהתבסס על התוצאות של הערך החדש של קצב העברת העלאה מרבי עבור אותה תקופת מידה. העלאת לא מתבצע ויסות במהלך מרווח מידה 60 שניות ומאפשר קבצים שיש להעלות בחלק קצב זמינים. פעולה זו מאפשרת שני תרחישים עיקריים. תחילה, קובץ קטן מאוד לקבל להעלות במהירות מאחר משניתן במרווח שבו לקוח הסינכרון הוא מדידת מהירות אפשריות המרבי. שנית, בכל העלאת הפעלת סינכרון לשמור מיטוב מהירות ההעלאה לכל ערך האחוזים שנקבעו על-ידי הגדרה זו.

הפעלת המדיניות מגדיר את הערך הבא של מפתח הרישום כמספר מ- 10 עד 99. לדוגמה:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "AutomaticUploadBandwidthPercentage" = dword:000000 32

מפתח הרישום לעיל מגדיר את האחוז קצב העברת העלה ל- 50%, באמצעות הערך ההקסדצימאלי של 50, שהוא 00000032.

נמוכה יותר האחוז שהגדרת, ארוך תימשך את לקוח הסינכרון להעלות קבצים. אנו ממליצים ערך של 50% ומעלה. האחוז המרבי המוגדר כברירת מחדל הוא 99%. אם תפעיל הגדרה זו, למשתמשים לא תהיה אפשרות לשנות את שיעור upload על-ידי פתיחת הגדרות לקוח הסינכרון ולחיצה על הכרטיסיה רשת.

לקבלת מידע אודות הערכת רוחב הפס ברשת הדרוש עבור לקוח הסינכרון ואת קצב העברת לשליטה סינכרון, ראה שימוש ברשת תכנון לקוח הסינכרון של OneDrive.

למנוע ממשתמשים שימוש בתכונה הבאת קבצים מרוחקת בקבצי access במחשב   

מדיניות זו מאפשרת לך לחסום ממשתמשים באמצעות התכונה הבאת כאשר הם שמחוברים שנכנסו באמצעות חשבון Microsoft כדי OneDrive.exe. התכונה הבאת מאפשר למשתמשים לעבור אל OneDrive.com, בחר מחשב Windows שבו נמצא כעת במצב מקוון והפעלת את OneDrive ובלקוח הסינכרון ולגשת כל הקבצים האישיים שלך ממחשב זה. כברירת מחדל, משתמשים יכולים להשתמש בתכונת הבאת.

ישנן שתי הגדרות - אחד עבור מחשבים של 32 סיביות ואחד עבור מחשבי 64 סיביות. הפיכת הגדרות אלה מגדיר מפתח הרישום הבא ערכי מפתח ל- 1.

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Remote Access] "GPOEnabled" = dword:00000001

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote Access] "GPOEnabled" = dword:00000001

אם תפעיל הגדרה זו, משתמשים לא יוכלו באמצעות התכונה הבאת.

אם תבטל הגדרה זו, משתמשים יוכלו להשתמש התכונה הבאת.

מתן אפשרות לסנכרן חשבונות OneDrive עבור ארגונים מסוימים בלבד   

מדיניות זו מאפשרת לך לאפשר למשתמשים לסנכרן חשבונות OneDrive עבור ארגונים מסוימים רק על-ידי ציון רשימת דיירים המותרים מזהים. אם תפעיל הגדרה זו, משתמשים יקבלו הודעת שגיאה אם ינסו להוסיף חשבון מארגון אינו מופיע ברשימה. אם למשתמש יש כבר את החשבון, הקבצים ייפסק.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] "1111-2222-3333-4444"

(כאשר "1111-2222-3333-4444" הוא מזהה דייר)

כדי לחסום ארגונים מסוימים במקום זאת, השתמש "בלוק לסנכרן חשבונות OneDrive עבור ארגונים מסוימים".

הגדרה זו מקבלות עדיפות על פני המדיניות "לחסום לסינכרון חשבונות OneDrive עבור ארגונים מסוימים". אל תאפשר שני פריטי המדיניות בבת אחת.

בלוק סינכרון OneDrive חשבונות עבור ארגונים ספציפי   

זו מאפשרת מדיניות חסימת משתמשים מהעלאת קבצים לארגון אחר על-ידי ציון רשימת חסומים דיירים מזהים. אם תפעיל הגדרה זו, משתמשים יקבלו הודעת שגיאה אם ינסו להוסיף חשבון מארגון חסום. אם משתמש כבר הוסיף את החשבון, הקבצים ייפסק.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] "1111-2222-3333-4444"

(כאשר "1111-2222-3333-4444" הוא מזהה דייר)

כדי לציין רשימה של ארגונים המותרים במקום זאת, השתמש "אפשר לסנכרן חשבונות OneDrive עבור ארגונים מסוימים בלבד".

הגדרה זו לא יפעל אם יש לך המדיניות "אפשר לסינכרון OneDrive חשבונות עבור רק ספציפיות ארגונים." לזמינים. אל תאפשר שני פריטי המדיניות בבת אחת.

(תצוגה מקדימה) קביעת תצורה של OneDrive באמצעות אישורי Windows 10 או תחום באופן שקט   

חשוב: אם תפעיל הגדרה זו, צריכה להיות זמינה ADAL או תצורת החשבון ייכשל. הורד ופתח EnableADAL.reg כדי לאפשר ADAL והפעל מחדש את לקוח הסינכרון.

מדיניות זו מאפשרת לך לקבוע את התצורה של לקוח הסינכרון OneDrive באופן שקט באמצעות חשבון Windows הראשי ב- Windows 10 ואישורי תחום ב- Windows 7 ואילך.

אם תפעיל הגדרה זו, OneDrive.exe ינסה להיכנס לחשבון בעבודה או בבית ספר באמצעות אישורים אלה. יבדוק את שטח דיסק זמין לפני ביצוע סינכרון ולאחר אם היא גדולה, יבקשו OneDrive למשתמש לבחור תיקיות שלהם. ניתן להגדיר את סף שעבורה המשתמש מתבקש באמצעות DiskSpaceCheckThresholdMB. OneDrive ינסה להיכנס לחשבון בכל מחשב וינסה לאחר הפעולה מצליחה, אותו חשבון עוד תצורת שקט.

אם תפעיל את ההגדרה המשתמש משתמש OneDrive הקודם עבור לקוח הסינכרון של העסק, לקוח הסינכרון החדש ינסה להשתלט סינכרון. לקוח הסינכרון החדש ינסה לייבא הגדרות סינכרון של המשתמש מהלקוח הסינכרון הקודם.

אם תבטל הגדרה זו, OneDrive לא ינסה להיכנס באופן אוטומטי משתמשים.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive]

"SilentAccountConfig" = dword:00000001

ניתן להשתמש במדיניות זו עם DiskSpaceCheckThresholdMB וכן DefaultRootDir.

נא ידע אותנו אם יש לך משוב אודות תכונה זו או נתקל בבעיות כלשהן. לחץ פעמיים על סמל OneDrive באזור ההודעות ולאחר מכן "דווח על בעיה". תיוג משוב עם "SilentConfig" נא כך המשוב שלך יישלחו ישירות אל מהנדסים עובד על תכונה זו.

(תצוגה מקדימה) קביעת התצורה של הגודל המרבי של OneDrive להורדת כל הקבצים באופן אוטומטי   

הגדרה זו משמשת בשילוב עם SilentAccountConfig. כל משתמש שיש לו OneDrive גדול יותר הסף שצוין (ב- MB), תתבקש לבחור את התיקיות שוהם רוצים לסינכרון לפני לקוח הסינכרון של OneDrive (OneDrive.exe) מורידה את קבצי.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB]

דוגמה: "1111-2222-3333-4444" = dword:0005000

(היכן "1111-2222-3333-4444" הוא מזהה דיירים ומגדיר 0005000 סף 5000MB)

נושאים קשורים

פריסת לקוח הסינכרון OneDrive החדש בסביבה ארגונית
מנע ממשתמשים התקנת את לקוח הסינכרון
אפשר לסנכרן רק במחשבים מצורפים לתחומים ספציפי
בלוק סינכרון של קובץ מסוים סוגי

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×