השתמש בקורא מסך כדי להביא נתונים של Excel אל מסדי נתונים שולחניים של Access

השתמש בקורא מסך כדי להביא נתונים של Excel אל מסדי נתונים שולחניים של Access

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש בAccess באמצעות לוח המקשים וקורא מסך כדי לייבא גליון עבודה של Excel לAccess או לקשר ממסד נתונים של Access שולחן עבודה לגליון עבודה של Excel. בדקנו אותה עם ' קורא טקסטים ', ' מלתעות ' NVDA ', אך ייתכן שהוא יפעל עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם ממלאים אחר תקני נגישות ושיטות שכיחים.

הערות: 

בנושא זה

הכנת גליון העבודה של Excel לייבוא או לקישור

לפני הבאת נתונים מגליון עבודה של Excel לAccess, קח רגע לסקירת גליון העבודה והחלט כיצד ברצונך לייבא נתונים ממנו.

הכנת מסד הנתונים המהווה יעד של Access לייבוא

לפני שתייבא נתונים מגליון עבודה של Excel, קח רגע כדי לבדוק שמסד הנתונים של היעד Access מוכן לייבוא ולהחליט כיצד ברצונך לאחסן את הנתונים המיובאים.

 • ודא שמסד הנתונים המהווה יעד Access אינו לקריאה בלבד, ושיש לך הרשאות לבצע שינויים במסד הנתונים.

 • החלט אם ברצונך לאחסן את הנתונים בטבלה חדשה או קיימת:

  • אם תבחר לאחסן את הנתונים בטבלה חדשה, Access ייצור טבלה ויוסיף את הנתונים המיובאים לטבלה זו. אם הטבלה עם השם שצוין כבר קיימת, Access מחליפה את תוכן הטבלה עם הנתונים המיובאים.

  • אם תבחר להוסיף את הנתונים לטבלה קיימת, השורות בגליון העבודה של Excel יצורפו לטבלה שצוינה.

 • אם תחליט לצרף את נתוני הExcel לטבלה קיימת של Access, ודא שהגדרות המבנה והשדה בנתוני המקור בExcel תואמים לאלה בטבלת היעד בAccess. כדי לפתוח את הטבלה Accessבתצוגת עיצוב לבדיקה, הקש Alt + H, W, D. סמן את הטבלה כנגד רשימת הפעולות לביצוע במקטע הכן את מסד הנתונים המשמש כיעד, שלב 2, בייבוא או קישור לנתונים בחוברת עבודה של Excel.

ייבוא הנתונים

בעת ייבוא נתונים, Access יוצר עותק של הנתונים בטבלה חדשה או קיימת מבלי לשנות את גליון העבודה של המקור Excel.

הערה: ייתכן שתזדקק לעמית שיעזור לך בשלב 9 כדי לבחור את השדה שברצונך לערוך.

 1. סגור את חוברת העבודה המשמשת כמקור Excel, אם היא פתוחה.

 2. פתח את מסד הנתונים המשמש כיעד Access שבו יאוחסנו הנתונים המיובאים.

  עצה: אם ברצונך ליצור מסד נתונים חדש וריק, הקש Alt + F, N, L.

 3. כדי לפתוח את תיבת הדו קבלת נתונים חיצוניים-גיליון אלקטרוני של Excel , בצע אחת מהפעולות הבאות בהתאם לגירסת הAccess שבה אתה משתמש:

  • בגירסת המנוי של Office 365 או Access 2019, הקש Alt + X, N, 1, לאחר מכן F ו-X.

  • ב- Access 2016 או Access 2013, הקש Alt + X כדי לעבור לכרטיסיה נתונים חיצוניים . הקש על מקש Tab עד שתגיע לקבוצה ייבוא _AMP_ Link , הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע "Excel" והקש Enter.

  תיבת הדו קבלת נתונים חיצוניים-גיליון אלקטרוני של Excel נפתחת.

 4. בתיבת הדו קבלת נתונים חיצוניים-גיליון אלקטרוני של Excel , בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לציין את קובץ הExcel המכיל את הנתונים שברצונך לייבא:

  • כדי להעביר את המוקד אל שדה הטקסט שם הקובץ , הקש F ולאחר מכן הדבק או הקלד את הנתיב לקובץ הExcel.

  • כדי לאתר את הקובץ, הקש על R. תיבת הדו פתיחת קובץ נפתחת. נווט אל הקובץ הרצוי וכאשר אתה נמצא בקובץ, הקש Enter כדי לבחור אותו.

 5. כדי לציין כיצד ברצונך לאחסן את הנתונים המיובאים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך לאחסן את הנתונים בטבלה חדשה, הקש על אני כדי לעבור אל ובחר באפשרות יבא את נתוני המקור לטבלה חדשה במסד הנתונים הנוכחי . תתבקש לתת שם לטבלה זו בשלב מאוחר יותר.

  • אם ברצונך להוסיף את הנתונים לטבלה קיימת, הקש A כדי לעבור אל ובחר באפשרות צרף עותק של הרשומות לטבלה . כדי לבחור את הטבלה, הקש על מקש Tab פעם אחת. המוקד עובר לרשימה טבלאות. הקש Alt + מקש חץ למטה כדי להרחיב את הרשימה, הקש על מקש החץ למעלה או למטה עד שתשמע את הטבלה הרצויה והקש Enter כדי לבחור אותה. אפשרות זו אינה זמינה אם מסד הנתונים אינו מכיל טבלאות.

 6. הקש על מקש Tab עד שתגיע ללחצן אישור והקש Enter. אשף ייבוא הגליונות האלקטרוניים מופעל.

  עצה: אם קורא המסך אינו קורא באופן אוטומטי את חלונות האשף, הקש על מקש SR + W.

 7. אם חוברת העבודה של המקור Excel כוללת גליון עבודה אחד בלבד ואין טווחים, באפשרותך להמשיך לשלב הבא. אם חוברת העבודה מכילה יותר מגליון עבודה אחד או טווח בעל שם, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לבחור את גליון העבודה או הטווח שברצונך לייבא:

  • כדי לבחור גליון עבודה, הקש Alt + W, הקש על מקש Tab פעם אחת, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את גליון העבודה הרצוי ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור אותו.

  • כדי לבחור טווח בעל שם, הקש Alt + R, הקש על מקש Tab פעם אחת, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את הטווח הרצוי והקש Enter כדי לבחור אותו.

  חלון האשף הבא נפתח.

 8. אם השורה הראשונה של גליון העבודה או הטווח של המקור מכילה את שמות השדות, הקש על אני כדי לעבור אל ובחר את השורה הראשונה מכילה את האפשרות כותרות עמודות . הקש Enter כדי להעביר את המוקד לחלון האשף הבא.

  אם אתה מוסיף נתונים לטבלה קיימת, באפשרותך להמשיך לשלב 11.

 9. בחלון האשף החדש, באפשרותך לציין מידע אודות כל שדה שאתה מייבא, אם יש צורך בכך. השדה הראשון בגליון העבודה או בטווח נבחר. תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את שם השדה הנוכחי, הקש Alt + M והקלד את השם החדש.

  • כדי לשנות את סוג הנתונים של השדה, הקש Alt + T. המוקד עובר לרשימה סוג נתונים . כדי להרחיב את הרשימה, הקש Alt + מקש חץ למטה. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את הערך הרצוי ולאחר מכן הקש על מקש Tab פעם אחת.

  • כדי לשנות את האופן שבו השדה מופיע באינדקס או לא, הקש Alt + I. אתה שומע את הערך הנוכחי. כדי להרחיב את הרשימה, הקש Alt + מקש חץ למטה. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את הערך הרצוי ולאחר מכן הקש על מקש Tab פעם אחת.

  • אם אינך מעוניין לייבא את השדה הנוכחי, הקש Alt + S כדי לעבור אל ובחר באפשרות אל תייבא את השדה .

  כדי לבחור שדה אחר, הקש F6 עד שתשמע "חלונית" ובקש מעמית לעבודה שיעזור לך לבחור את השדה הרצוי. שנה את השדות כמתואר לעיל. לאחר שתסיים, הקש Enter כדי לעבור לחלון האשף הבא.

 10. הוסף מפתח ראשי עבור הטבלה החדשה. המפתח הראשי מזהה את הרשומות בטבלה כדי שתוכל לאחזר נתונים במהירות רבה יותר. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לאפשר לAccess להוסיף את המפתח הראשי, הקש A.

  • כדי לבחור מפתח ראשי משלך, הקש C. כדי להגדיר את המפתח שיש להשתמש בו, הקש פעם אחת על מקש Tab. המוקד עובר לרשימת המפתחות. כדי להרחיב את הרשימה, הקש Alt + מקש חץ למטה. הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד שתשמע את המפתח הרצוי.

  • אם אינך מעוניין להשתמש במפתחות ראשיים, הקש O.

  כדי להעביר את חלון האשף האחרון, הקש Enter.

 11. חלון האשף הסופי נפתח. המוקד נמצא בתיבה ייבוא לטבלה , ואתה שומע את השם הנוכחי של טבלת היעד. אם ברצונך לשנות את שם הטבלה, הקלד שם חדש והקש Enter כדי להשלים את הייבוא.

  הערה: אם אתה שומע התראה שהטבלה כבר קיימת, וברצונך להחליף את הטבלה הקיימת עם הנתונים המיובאים, הקש Y. אם ברצונך לשנות את שם הטבלה, הקש על N. הקש Alt + I כדי להעביר את המוקד בחזרה לתיבה יבא לטבלה , הקלד שם טבלה אחר והקש Enter.

 12. אם הייבוא היה לגמרי או מוצלח באופן חלקי, Access מציג את מצב הייבוא. Access גם מבקש ממך לשמור את שלבי הייבוא כדי לחזור עליהם במהירות ללא אשף הייבוא. כדי לבחור באפשרות זו, הקש Alt + V. כדי לתת שם לשלבי הייבוא, הקש Alt + A והקלד שם עבור פעולת הייבוא. כדי לשמור את שלבי הייבוא, הקש Alt + S.

  אם הייבוא נכשל, תשמע "אירעה שגיאה בעת ניסיון לייבא קובץ", ולאחר מכן את שם הקובץ. הקש Enter כדי לצאת מהודעת ההתראה.

יצירת קישור לנתונים ב-Excel

השתמש באשף קישור הגליונות האלקטרוניים כדי ליצור קישור ממסד נתונים של Access לנתונים בExcel, כדי שתוכל להשתמש בכלי השאילתה והדיווח בAccess מבלי לשמור עותק של נתוני הExcel במסד הנתונים שלך.

בעת קישור לגליון עבודה של Excel או לטווח בעל שם, Access יוצר טבלה חדשה המקושרת לתאי המקור. כל השינויים שתבצע בתאי המקור ב- Excel יופיעו בטבלה המקושרת בAccess. עם זאת, אין באפשרותך לערוך את התוכן של הטבלה המתאימה בAccess. אם ברצונך להוסיף, לערוך או למחוק נתונים, עליך לבצע את השינויים בקובץ המקור Excel.

מסד נתונים יכול לכלול טבלאות מקושרות מרובות.

הפעלת אשף הגליונות האלקטרוניים של הקישור

ב- Access, קיימות שתי דרכים לבחירת חוברת העבודה של Excel שאליה ברצונך לקשר ולהפעיל את אשף קישור הגליונות האלקטרוניים. באפשרותך לפתוח את חוברת העבודה של Excel בAccess או להשתמש בתיבת הדו קבלת נתונים חיצוניים-גיליון אלקטרוני של Excel .

פתיחת חוברת העבודה של Excel ב-Access

 1. פתח את מסד הנתונים הAccess שבו ברצונך ליצור את הקישור.

 2. הקש Alt + F, O כדי לעבור לתפריט Open .

 3. כדי לאתר את חוברת העבודה, הקש O. תיבת הדו פתיחת Windows נפתחת.

 4. כדי לשנות את סוג הקובץ, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Files of type, Microsoft Access" ולאחר מכן הקש Alt + מקש חץ למטה. הקש על מקש חץ למעלה עד שתשמע "All filess" והקש Enter.

 5. אתר את חוברת העבודה הרצויה ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור אותה והפעל את אשף הקישור של הגיליון האלקטרוני.

שימוש בתיבת הדו ' קבלת נתונים חיצוניים-גיליון אלקטרוני של Excel '

 1. פתח את מסד הנתונים הAccess שבו ברצונך ליצור את הקישור.

  עצה: אם אינך מעוניין לקשר למסד נתונים קיים, הקש Alt + F, N, L כדי ליצור מסד נתונים חדש וריק.

 2. כדי לפתוח את תיבת הדו קבלת נתונים חיצוניים-גיליון אלקטרוני של Excel , בצע אחת מהפעולות הבאות בהתאם לגירסת הAccess שבה אתה משתמש:

  • בגירסת המנוי של Office 365 או Access 2019, הקש Alt + X, N, 1, לאחר מכן F ו-X.

  • ב- Access 2016 או Access 2013, הקש Alt + X כדי לעבור לכרטיסיה נתונים חיצוניים . הקש על מקש Tab עד שתגיע לקבוצה ייבוא _AMP_ Link , הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע "Excel" והקש Enter.

  תיבת הדו קבלת נתונים חיצוניים-גיליון אלקטרוני של Excel נפתחת.

 3. בתיבת הדו קבלת נתונים חיצוניים-גיליון אלקטרוני של Excel , בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לציין את קובץ Excel שאליו ברצונך ליצור את הקישור:

  • כדי להעביר את המוקד אל שדה הטקסט שם הקובץ , הקש F ולאחר מכן הדבק או הקלד את הנתיב לקובץ הExcel.

  • כדי לאתר את הקובץ, הקש על R. תיבת הדו פתיחת קובץ נפתחת. נווט אל הקובץ הרצוי וכאשר אתה נמצא בקובץ, הקש Enter כדי לבחור אותו.

 4. הקש Alt + L כדי לעבור אל ובחר את הקישור למקור הנתונים על-ידי יצירת אפשרות של טבלה מקושרתוהקש Enter. אשף הקישור ' גיליון אלקטרוני ' מופעל.

שימוש באשף קישור הגליונות האלקטרוניים כדי ליצור קישור לנתוני Excel

אשף הקישור של הגיליון האלקטרוני של הקישור מדריך אותך בתהליך הקישור. פשוט בחר את האפשרויות הדרושות לך, והExcel את נתוני הנתונים המקושרים למסד הנתונים שלך בתוך זמן קצר.

עצה: אם קורא המסך אינו קורא באופן אוטומטי את חלונות האשף, הקש על מקש SR + W.

 1. אם חוברת העבודה של המקור Excel כוללת גליון עבודה אחד בלבד ואין טווחים, באפשרותך להמשיך לשלב הבא. אם חוברת העבודה מכילה יותר מגליון עבודה אחד או טווח בעל שם, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לבחור את גליון העבודה או הטווח:

  • כדי לבחור גליון עבודה, הקש Alt + W, הקש על מקש Tab פעם אחת, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את גליון העבודה הרצוי ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור אותו.

  • כדי לבחור טווח, הקש Alt + R, הקש על מקש Tab פעם אחת, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את הטווח הרצוי והקש Enter כדי לבחור אותו.

  חלון האשף הבא נפתח.

 2. אם השורה הראשונה של גליון העבודה או הטווח של המקור מכילה את שמות השדות, הקש על אני כדי לעבור אל ובחר את השורה הראשונה מכילה את האפשרות כותרות עמודות . הקש Enter כדי להעביר את המוקד לחלון האשף הבא.

 3. חלון האשף הסופי נפתח. המוקד נמצא בתיבה שם טבלה מקושרת ואתה שומע את השם הנוכחי של הטבלה המקושרת. אם ברצונך לשנות את שם הטבלה, הקלד שם טבלה חדש והקש Enter כדי להשלים את הייבוא.

  הערה: אם אתה שומע התראה שהטבלה כבר קיימת, וברצונך להחליף את הטבלה הקיימת עם הנתונים המיובאים, הקש Y. אם ברצונך לשנות את שם טבלת היעד, הקש על N. הקש Alt + I כדי להעביר את המוקד בחזרה לתיבה יבא לטבלה , הקלד שם טבלה אחר והקש Enter.

 4. אם הקישור הצליח, תשמע "סיום קישור הטבלה לקובץ", ולאחר מכן את שם הקובץ Excel. הקש Enter כדי לצאת מהודעת ההודעה. נווט אל הטבלה המקושרת וסקור את התוכן שלה. לקבלת מידע אודות פתרון בעיות, עבור אל פתרון בעיות ב#Num! וערכים שגויים אחרים בטבלה מקושרתבייבוא נתונים או קישור לנתונים בחוברת עבודה של Excel.

  אם הקישור נכשל, בדוק שוב את קובץ המקור Excel כנגד רשימת הפעולות לביצוע במקטע הכן את מסד הנתונים המשמש כיעד, שלב 2, בייבוא או קישור לנתונים בחוברת עבודה של Excel.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי ליצור טבלאות במסדי נתונים שולחניים של Access

שימוש בקורא מסך כדי ליצור שאילתה במסדי נתונים שולחניים של Access

השתמש בקורא מסך כדי ליצור טופס במסדי נתונים שולחניים של Access

השתמש בקורא מסך לייצוא טבלה של Access לקובץ טקסט

קיצורי מקשים ב- Access

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב-Access

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×