השתמש באשף ההתקנה של Office 365 במרכז הניהול הישן לביצוע העברה בשלב אחד

אם אשף ההגדרה של Office 365 מזהה שיש לך שרת שבו פועלת גירסה מקומית של Exchange 2013, Exchange 2010 או Exchange 2007, ויש לך פחות מ- 151 תיבות דואר, מומלץ להשתמש ב- אשף ההגדרה של Office 365 כדי להעתיק את הנתונים ולהוסיף את כל המשתמשים בו-זמנית. Office 365 משתמש בתהליך שנקרא העברה בשלב אחד לביצוע פעולה זו.

לקבלת מידע נוסף לפני שתתחיל בתהליך, קרא את המאמר המידע שעליך לדעת אודות העברה בשלב אחד של דואר אלקטרוני ל- Office 365.

השתמש ב- מרכז הניהול של Exchange (EAC) כדי לבצע העברה בשלב אחד. ראה ביצוע העברת דואר אלקטרוני בשלב אחד ל- Office 365 באמצעות EAC.

מחפש פקודות של Windows PowerShell? ראה שימוש ב- PowerShell לביצוע העברה בשלב אחד אל Office 365.

משימות העברה בשלב אחד

אלה הן המשימות שעליך לבצע כאשר תהיה מוכן להתחיל בעבודה:

כדי ש- אשף ההגדרה של Office 365 יוכל להעתיק את נתוני הדואר האלקטרוני וליצור משתמשים עבורך, עליך לבצע כמה שינויים בסביבת Exchange Server המקומית.

הערה: אם הפעלת סינכרון מדריכי כתובות, עליך לכבות אותו כדי שתוכל לבצע העברה בשלב אחד. תוכל לעשות זאת באמצעות מרכז הניהול הישן של Office 365: משתמשים > משתמשים פעילים > סינכרון Active Directory > נהל.

 1. קבע את תצורת Outlook בכל מקום ב- Exchange Server המקומי     שירות העברת הדואר האלקטרוני משתמש ב- Outlook בכל מקום (המוכר גם כ- RPC over HTTP), כדי להתחבר אל Exchange Server המקומי. Outlook בכל מקום מוגדר באופן אוטומטי עבור Exchange 2013 ו- Exchange Server 2016. לקבלת מידע אודות אופן ההגדרה של Outlook בכל מקום עבור Exchange 2010 ו- Exchange 2007, עיין במאמרים הבאים:

 2. עליך להשתמש באישור שהונפק על-ידי רשות אישורים (CA) מהימנה עם תצורת Outlook בכל מקום כדי ש- Office 365 יפעל בהעברה בשלב אחד. לביצוע העברה בשלב אחד, הוסף את Outlook בכל מקום ואת שירותי הגילוי האוטומטי לאישור שלך. לקבלת הוראות להגדרת אישורים, ראה:

 3. אופציונלי: ודא שבאפשרותך להתחבר לארגון Exchange באמצעות Outlook בכל מקום     נסה אחת מהשיטות הבאות כדי לבדוק את הגדרות החיבור:

 4. הגדר הרשאות     חשבון המשתמש המקומי שבו אתה משתמש כדי להתחבר לארגון Exchange המקומי (הנקרא גם מנהל העברה) חייב לכלול את ההרשאות הנחוצות לגישה לתיבות הדואר המקומיות שברצונך להעביר ל- Office 365. נעשה שימוש בחשבון משתמש זה בעת חיבור של Office 365 למערכת הדואר האלקטרוני שלך בהמשך הליך זה.

 5. כדי להעביר את תיבות הדואר, נדרשת למנהל המערכת אחת מההרשאות הבאות:

  • מנהל ההעברה חייב להיות חבר בקבוצה Domain Admins ב- Active Directory בארגון המקומי.

   או

  • יש להקצות למנהל ההעברה את ההרשאה FullAccess עבור כל תיבת דואר מקומית.

   או

  • יש להקצות למנהל ההעברה את ההרשאה Receive As במסד הנתונים המקומי של תיבות דואר שמאחסן את תיבות הדואר של המשתמשים.

  לקבלת הוראות לגבי אופן ההגדרה של הרשאות אלה, ראה הקצאת הרשאות Exchange להעברת תיבות דואר ל- Office 365.

 6. הפוך את Unified Messaging ‏(UM) ללא זמין     אם UM מופעל עבור תיבות הדואר המקומיות שאתה מעביר, בטל את UM לפני ההעברה. הפעל את UM עבור תיבות הדואר לאחר השלמת ההעברה. לקבלת שלבי 'כיצד לבצע', ראה הפיכת Unified Messaging ללא זמין עבור משתמשים עבור Exchange 2007.

 7. צור קבוצות אבטחה ונקה נציגים     מכיוון שלשירות ההעברה אין אפשרות לזהות אם קבוצות Active Directory מקומיות הן קבוצות אבטחה, אין באפשרותו להקצות קבוצות שהועברו כקבוצות אבטחה ב- Office 365. אם ברצונך לכלול קבוצות אבטחה ב- Office 365, תחילה עליך להקצות קבוצת אבטחה ריקה מותאמת דואר ב- Office 365 לפני שתתחיל בהעברה בשלב אחד.

  בנוסף, שיטת העברה זו מעבירה רק תיבות דואר, משתמשי דואר, אנשי קשר של דואר וקבוצות מותאמות דואר. יש להעביר יחד אובייקטים שיש ביניהם קשרי גומלין של מנהל או נציג כדי שקשרי גומלין אלה ימשיכו לפעול. אם אינך מתכוון להעביר את כל האובייקטים שהוקצו כמנהל או כנציג לאובייקט אחר, הסר את קשר הגומלין לפני תחילת ההעברה.

בדף מרכז הניהול של Office 365הבית , לחץ על עבור אל מרכז הניהול הישן.

לאחר מכן, בחר הגדרה > התחל בהגדרה כעת.

בשלב הראשון עליך להראות שאתה הוא הבעלים של כל אחד מהתחומים שברצונך להביא אל Office 365 .

 1. בדף בוא נתאים אישית את ההגדרה שלך , בחר כן, אני צריך להעתיק נתונים עבור המשתמשים שלי, ולאחר מכן, בתיבה מהי מערכת הדואר האלקטרוני הנוכחית שלך? , בחר את הגירסה של Exchange. בתיבה כמה משתמשים יש לך? ציין את מספר המשתמשים (פחות מ- 151).

 2. באשף ההתקנה, בעמוד דברים שעליך לדעת על תחומים ו- DNS, בחר בוא נתחיל בעבודה.

  אם ברצונך לקבל מידע נוסף על תחומים, צפה בסרטון שבעמוד.

 3. בעמוד באיזה תחום ברצונך להשתמש?, הקלד את התחום שלך, לדוגמה, contoso.com.

 4. העמוד הוסף רשומת TXT זו כדי להציג את <שם התחום> שלך מציג רשומת TXT הספציפית לך בתבנית "MS=ms########". הוסף רשומה זו אצל מארח ה- DNS. לקבלת הוראות, ראה יצירת רשומות DNS עבור Office 365 בעת ניהול רשומות DNS שלך.

  לאחר הוספת רשומת ה- TXT אצל מארח ה- DNS שלך, המתן כמה דקות ולאחר מכן בחר באפשרות בסדר, הוספתי את הרשומה כדי לעבור אל השלב הבא.

  הוסף רשומת TXT כדי לאמת את בעלותך על התחום.

  הערה: רשומת ה- TXT בדרך כלל מאומתת במהירות, אך אם אתה מקבל שגיאה, המתן מעט ולאחר מכן בחר שוב באפשרות בסדר, הוספתי את הרשומה.

 5. בעמוד אימתנו שאתה הבעלים של <שם התחום שלך>, לחץ על הבא.

במקום להוסיף משתמשים, אשף ההגדרה של Office 365 יוסיף את המשתמשים החדשים בתהליך העתקת הנתונים. בדף דלג על הוספת משתמשים, לחץ על הבא.

כעת אתה מוכן להתחיל להעתיק את הנתונים שלך.

 1. סקור את המידע בעמוד התכונן להעתקת נתונים ל- Office 365 ולחץ על הבא.

 2. בעמוד בוא נתחבר, הזן את הפרטים הבאים:

  • בתיבה כתובת דואר אלקטרוני, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של משתמש תיבת דואר מקומית כלשהו.

  • בתיבה שם משתמש , הזן את שם המשתמש של מנהל ההעברה עבור Exchange Server המקומי.

  • בתיבה סיסמה , הזן את הסיסמה של מנהל ההעברה עבור Exchange Server המקומי.

 3. בחר התחל להעתיק.

  הזן פרטי חשבון כדי להתחבר לשרת Exchange.
 4. העמוד העתקה מתבצעת יוצג כאשר מתבצעת העתקה של הנתונים שלך. באפשרותך גם ללחוץ על הקישור למרכז הניהול של Exchange כדי להציג את המצב של אצוות ההעברה ולראות כיצד מתקדמת ההעברה שלך. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על לחצן הרענון כדי לראות את המצב, כפי שמוצג באיור הבא.

  לחץ על 'רענן' כדי להציג את תיבות הדואר המסתנכרנות.

לאחר אשף ההגדרה של Office 365, תצטרך לסיים את הגדרת התחום שלך. לקבלת הוראות ספציפיות למארח ה- DNS שלך, ראה יצירת רשומות DNS עבור Office 365 בעת ניהול רשומות DNS שלך.

אשף ההגדרה של Office 365 יוצר את המשתמשים ואת תיבות הדואר שלהם ב- Office 365. עם זאת, עדיין תצטרך להקצות רשיונות לכל משתמש. אם לא תקצה רשיון, תיבת הדואר לא תהיה זמינה בתום תקופת החסד (30 יום). כדי להקצות רשיון במרכז הניהול של Office 365, ראה הקצאת רשיונות למשתמשים ב- Office 365 לעסקים.

למידע נוסף

המידע שעליך לדעת אודות העברת דואר אלקטרוני בשלב אחד ל- Office 365

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×