השימוש ב- TalkBack לביצוע משימות בסיסיות ב- Excel עבור Android

השימוש ב- TalkBack לביצוע משימות בסיסיות ב- Excel עבור Android

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- Excel עבור Android עם TalkBack, קורא המסך המוכלל של Android, כדי ליצור חוברות עבודה וגליונות אלקטרוניים, להחיל תבנית מספר, ליצור נוסחאות פשוטות ועוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון Android. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet של Android.

בנושא זה

יצירת חוברת עבודה חדשה

הקבצים של Excel נקראים חוברות עבודה. כל חוברת עבודה מכילה גליונות, שנקראים בדרך כלל גליונות אלקטרוניים או גליונות עבודה. באפשרותך להוסיף לחוברת עבודה כמה גליונות שתרצה, או ליצור חוברות עבודה חדשות כדי לשמור על סדר וארגון של הנתונים שלך.

 1. כדי ליצור חוברת עבודה חדשה ב- Excel, החלק שמאלה עד שתשמע "New" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לפתוח חוברת עבודה ריקה, החלק שמאלה עד שתשמע את השם של תבנית חוברת העבודה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  עצה: אם ברצונך לחזור אחורה לאחר שהגעת לסוף הרשימה, החלק ימינה עד שתשמע את השם של תבנית חוברת העבודה הנכונה.

 3. כדי לבחור את התבנית, הקש פעמיים על המסך.

יצירת גליון עבודה חדש בחוברת העבודה

בחוברת עבודה, גרור את אצבעך באזור החלק הימני התחתון של המסך עד שתשמע 'Add sheet button' ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הזן את הנתונים

כאשר תזין נתונים בגיליון, תעבוד עם שורות, עמודות ותאים. ההפניה לתאים מתבצעת על-פי מיקומם בשורה ובעמודה בגיליון, כך שתא A1 נמצא בשורה הראשונה של עמודה A. בגיליון חדש, תא A1 נבחר כברירת מחדל.

 1. בגליון העבודה, גרור את אצבעך סביב המסך כדי למצוא את התא שעליו ברצונך לעבוד ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי להפעיל אותו.

 2. כדי לפתוח את בורר הפונקציות, הקש פעמיים על המסך. תשמע "Cut button", שהוא הפריט הראשון בסרגל המוקפץ.

 3. החלק שמאלה עד שתשמע "Edit button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע "Showing English US keyboard" (שפת לוח המקשים תלויה בהגדרות לוח המקשים שבחרת).

 4. כדי להקליד את המספרים הרצויים או את הטקסט הרצוי, גרור את אצבעך מעל ללוח המקשים כדי לשמוע את התווים והרם את האצבע כדי לבחור.

 5. גרור את אצבעך סביב הפינה השמאלית העליונה של המסך עד שתשמע "Enter button" ולאחר מכן הקש פעמיים כדי לשמור את הנתונים.

החלת תבנית מספר

באפשרותך להציג סוגים שונים של מספרים על-ידי החלת תבנית על תא, למשל 'מטבע', 'אחוז' או 'תאריך'.

 1. במסמך Excel, גרור את אצבעך סביב המסך כדי למצוא את התא שעליו ברצונך לעבוד ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את התא שברצונך לעצב.

 2. החלק במהירות ימינה או שמאלה באצבע אחת עד שתשמע: "More Options button. Double-tap to activate". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Tab menu, Home selected. Double-tap to activate".

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Number format menu. Double-tap to activate." לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Number format."

 4. החלק שמאלה עד שתשמע את שמותיהן של התבניות הזמינות, כגון מטבע, שעה ואחוז.

 5. כדי לבחור תבנית, הקש פעמיים על המסך.

  עצה: לחלק מאפשרויות העיצוב יש גם תפריטי משנה. תשמע, לדוגמה: "Number menu." כדי לפתוח את תפריט המשנה, הקש פעמיים על המסך.

יצירת נוסחה פשוטה

ניתן ליצור נוסחאות פשוטות לחיבור, חיסור, כפל או חילוק של מספרים.

 1. גרור את אצבעך סביב המסך כדי לבחור את התא שעליו ברצונך לעבוד ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי להפעיל אותו.

 2. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את בורר הפונקציות. תשמע "Cut button", שהוא הפריט הראשון בבורר הפונקציות.

 3. החלק שמאלה עד שתשמע "Edit button" ולאחר מכן הקש פעמיים. תשמע: "Showing English US keyboard" (שפת לוח המקשים תלויה בהגדרות לוח המקשים שבחרת).

 4. כדי ליצור נוסחה, הקלד בתא שילוב של מספרים ואופרטורים לחישוב על-ידי גרירת האצבע מעל למקלדת והרמת האצבע בתו הנחוץ. למשל, הזן סימן חיבור (+) לחיבור, סימן חיסור (-) לחיסור, כוכבית (*) לכפל או קו נטוי (/) לחילוק. לדוגמה, הזן ‎=2+4‎‎‏, ‎=4-2‏, ‎=2*4 או ‎=4/2.

 5. הקלד את המספרים הרצויים או את הטקסט הרצוי, גרור את האצבע מעל לוח המקשים בפינה השמאלית התחתונה עד שתשמע "Enter" ואז הרם את האצבע. Excel מבצע את החישוב ומציג את התוצאה בתא.

שמירת עבודתך

Excel שומר את עבודתך באופן אוטומטי, אך באפשרותך לשנות את שם הקובץ ולבחור מיקום עבורו.

שמירת עותק של הקובץ

 1. בקובץ Excel, כדי לשנות את שם הקובץ, החלק שמאלה עד שתשמע "File button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את תפריט 'קובץ'. תשמע: "File menu opened."

 2. החלק שמאלה עד שתשמע את פריט התפריט "Save as button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Enter file name."

 3. כדי לשנות את שם הקובץ, החלק שמאלה עד שתשמע "Enter file name. Edit box (and the default name)‎"; לאחר מכן החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Clear button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לנקות את שם הקובץ הנוכחי.

 4. החלק במהירות ימינה עד שתשמע: "Enter file name". Edit box" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Showing English US keyboard" (שפת לוח המקשים תלויה בהגדרות לוח המקשים שבחרת).

 5. כדי להקליד את השם הרצוי, גרור את אצבעך מעל ללוח המקשים כדי לשמוע את התווים והרם את האצבע כדי לבחור.

 6. לאחר הקלדת השם החדש, החלק שמאלה עד שתשמע "Save button" ולאחר מכן הקש פעמיים כדי לשמור את הקובץ.

בחירת מיקום הקובץ

 1. בקובץ Excel, כדי לשנות את מיקום הקובץ, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "File button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את תפריט 'קובץ'. תשמע: "File menu opened."

 2. החלק שמאלה עד שתשמע את פריט התפריט "Save as button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Enter file name."

 3. החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע: "Places." החלק שמאלה כדי לשמוע את המיקומים האפשריים לשמירת הקובץ, למשל OneDrive ומכשיר זה. הקש פעמיים על המסך כדי לבחור מיקום.

  עצה: עבור אפשרויות מסוימות עשוי להיות תפריט משנה. הקש פעמיים כדי לבחור מיקום ולאחר מכן הקש שוב פעמיים כדי לבחור את תפריט המשנה.

 4. החלק שמאלה עד שתשמע "Save button" ולאחר מכן הקש פעמיים כדי לשמור את הקובץ במיקום שבחרת.

  עצה: אם תנסה לשמור קובץ בשם שכבר קיים, תשמע: "Replace file?" החלק שמאלה עד שתשמע "Cancel button" או "Replace button", בהתאם למה שברצונך לעשות. הקש פעמיים על המסך כדי לאשר את הבחירה.

הדפסת העבודה

ודא שהמכשיר מחובר למדפסת.

 1. בקובץ Excel, החלק שמאלה עד שתשמע "File button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את תפריט 'קובץ'. תשמע: "File menu opened."

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Print" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. תשמע: "Print. Getting file ready to print. Press Cancel to stop. File menu closed. Print spooler." חלון 'הצגה לפני הדפסה' נפתח.

  הערה: ייתכן גם שתשמע: "Allow Excel to use an online service from Microsoft to prepare files for printing?" החלק שמאלה עד שתשמע "Allow button" או "Deny button", בהתאם למה שברצונך לעשות. הקש פעמיים על המסך כדי לאשר את הבחירה.

 4. החלק שמאלה עד שתשמע "Drop down list. Select a printer. Double-tap to change" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק שמאלה כדי למצוא את המדפסת הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי להפעיל.

 6. החלק שמאלה עד שתשמע "Print button" והקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בלוח מקשים חיצוני עם Excel עבור Android

הגדרת המכשיר לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Excel באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×