השדות 'עלות תקציב'

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

שדות ' עלות תקציב ' משמשים להזנה או סקירה של עלויות תקציב עבור תקציב משאבי עלויות. משאבי תקציב מוקצים רק פעילות ערסל של פרוייקט. באפשרותך להשתמש בשדות עלות תקציב כדי להשוות את עלויות התקציב הנוכחיות עם העלויות המתוכננות או בפועל עבור הפרוייקט.

קיימות כמה קטגוריות של שדות 'עלות תקציב'.

עלות תקציב (שדה פעילות)

סוג נתונים    מטבע

סוג ערך     מחושב

אופן החישוב    כשאתה מקצה משאב עלות שהוא משאב תקציב אל פעילות ערסל של פרוייקט, ולאחר מכן מזין כמות תקציב עבור משאב התקציב בתצוגה 'שימוש בפעילויות' או 'שימוש במשאבים', Microsoft Project מסכם את הכמות הכוללת אל פעילות ערסל של פרוייקט.

לאחר מכן אפשר להשתמש במידע זה כדי לסקור את המידע הכולל של עלות התקציב עבור הפרוייקט. אם הפרוייקט הוא חלק מפרוייקט אב או מתיק פרוייקטים, אפשר להשוות ולנתח את המידע של עלות התקציב של ערסל הפרוייקט לעומת פרוייקטים אחרים. פעילות הערסל של הפרוייקט הראשי כוללת את הערך של משאבי התקציב שלו עצמו ובנוסף את סכום משאבי התקציב של הפרוייקטים ששייכים אליו.

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה עלות תקציב אל תצוגת פעילויות והצג את פעילות הערסל של הפרוייקט כשברצונך לסקור את התקציב הכולל של משאבי התקציב. לאחר תחילת המעקב אחר ההתקדמות של תוכנית הפרוייקט, באפשרותך להשתמש בשדה עלות תקציב כדי להשוות את עלויות התקציב לעומת עלויות בפועל.

דוגמה    עם תקציב של $15,000 עבור נסיעה לפרוייקט תלת-חודשי, זיהית "נסיעה" כמשאב עלות וכמשאב תקציב. הקצית משאב עלות זה לפעילות הערסל של הפרוייקט, והזנת את כמות התקציב עבור נסיעה בתצוגת השימוש בפעילויות. כאשר העבודה על הפרוייקט נמשכת, אתה מזין את פרטי ההתקדמות בפועל בתוכנית הפרוייקט. אתה משווה את ההבדלים בין העלויות המתוכננות לבין העלויות בפועל כדי לוודא שאינך חורג ולעשות את ההתאמות הנדרשות.

הערות    באפשרותך רק להזין מידע בשדה 'עלות תקציב' עבור משאבי עלות שהינם משאבי תקציב. (עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים שהינם משאבי תקציב, באפשרותך להזין מידע בשדות 'עבודת תקציב'.)

עלות תקציב (שדה משאב)

סוג נתונים    מטבע

סוג ערך     מחושב

אופן החישוב    כשאתה מקצה משאב עלות שהוא משאב תקציב אל פעילות ערסל של פרוייקט, ולאחר מכן מזין כמות תקציב עבור משאב העלות בתצוגה 'שימוש בפעילויות' או 'שימוש במשאבים', Project מעתיק את כמות התקציב אל שדה המשאב 'עלות תקציב'.

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה עלות תקציב לתצוגת משאבים כשברצונך לסקור את התקציב עבור משאבי תקציב, או להשוות בין התקציבים של משאבי עלות.

דוגמה    עם תקציב של $15,000 עבור נסיעה לפרוייקט תלת-חודשי, זיהית "נסיעה" כמשאב עלות וכמשאב תקציב. הקצית משאב עלות זה לפעילות הערסל של הפרוייקט, והזנת את כמות התקציב עבור נסיעה בתצוגת השימוש בפעילויות. כשאתה מוסיף את השדה עלות תקציב לגליון המשאבים, אתה רואה שמשאב העלות "נסיעה" משקף תקציב זה של $15,000.

הערות    באפשרותך רק להזין מידע בשדה 'עלות תקציב' עבור משאבי עלות שהינם משאבי תקציב. (עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים שהינם משאבי תקציב, באפשרותך להזין מידע בשדות 'עבודת תקציב'.)

עלות תקציב (שדה הקצאה)

סוג נתונים    מטבע

סוג ערך     הזנת

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה עלות תקציב לתצוגה שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים כאשר ברצונך להזין את כמות התקציב עבור משאבי עלות בהקצאות, או כשברצונך להשוות בין התקציבים של משאבי עלות אחת לאחרת.

דוגמה    עם תקציב של $15,000 עבור נסיעה לפרוייקט תלת-חודשי, זיהית "נסיעה" כמשאב עלות וכמשאב תקציב. הקצית משאב עלות זה אל פעילות הערסל של הפרוייקט. כעת באפשרותך להזין את הסכום הכולל של כמות התקציב עבור נסיעה בחלק הגליון של תצוגת השימוש בפעילויות.

הערות    באפשרותך רק להזין מידע בשדה 'עלות תקציב' עבור משאבי עלות שהינם משאבי תקציב. (עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים שהינם משאבי תקציב, באפשרותך להזין מידע בשדות 'עבודת תקציב'.)

עלות תקציב (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

סוג נתונים    מטבע

סוג ערך     מחושב

אופן החישוב    כשאתה מקצה משאב עלות המהווה משאב תקציב ל- פעילות ערסל של פרוייקט, ולאחר מכן מזין כמות תקציב עבור משאב העלות בתצוגה ' שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים, Project מסכם הסכום הכולל לרמת פעילות לפי יחידות זמן עבודה.

אופן שימוש מיטבי    באפשרותך להציג את השדה עלות תקציב בחלק גליון הזמנים של התצוגה 'שימוש בפעילויות' על-ידי הוספתו לתיבת הדו-שיח סגנונות פרטים. כתוצאה מכך מוצגת עלות התקציב עבור המשימה וההקצאות לאורך זמן.

לאחר תחילת המעקב אחר ההתקדמות של תוכנית הפרוייקט, באפשרותך להשתמש בשדה עלות תקציב כדי להשוות את עלויות התקציב לעומת עלויות בפועל.

דוגמה    עם תקציב של $15,000 עבור נסיעה לפרוייקט תלת-חודשי, זיהית "נסיעה" כמשאב עלות וכמשאב תקציב. הקצית משאב עלות זה לפעילות הערסל של הפרוייקט, והזנת את כמות התקציב עבור נסיעה בהקצאה בתצוגת השימוש בפעילויות. כאשר העבודה על הפרוייקט נמשכת, אתה מזין את פרטי ההתקדמות בפועל בתוכנית הפרוייקט. אתה משווה את ההבדלים בין העלויות המתוכננות לבין העלויות בפועל כדי לוודא שאינך חורג ולעשות את ההתאמות הנדרשות.

הערות    באפשרותך רק להזין מידע בשדה 'עלות תקציב' עבור משאבי עלות שהינם משאבי תקציב. (עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים שהינם משאבי תקציב, באפשרותך להזין מידע בשדות 'עבודת תקציב'.)

עלות תקציב (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

סוג נתונים    מטבע

סוג ערך     מחושב

אופן החישוב    כשאתה מקצה משאב עלות המהווה משאב תקציב ל- פעילות ערסל של פרוייקט, ולאחר מכן מזין כמות תקציב עבור משאב העלות בתצוגה ' שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים, Project מסכם הסכום הכולל לרמת משאב לפי יחידות זמן עבודה.

אופן שימוש מיטבי    באפשרותך להציג את השדה עלות תקציב בחלק גליון הזמנים של התצוגה 'שימוש במשאבים' על-ידי הוספתו לתיבת הדו-שיח סגנונות פרטים. כתוצאה מכך מוצגת עלות התקציב עבור המשימה וההקצאות לאורך זמן.

דוגמה    עם תקציב של $15,000 עבור נסיעה לפרוייקט תלת-חודשי, זיהית "נסיעה" כמשאב עלות וכמשאב תקציב. הקצית משאב עלות זה לפעילות הערסל של הפרוייקט, והזנת את כמות התקציב עבור נסיעה בהקצאה בתצוגת השימוש במשאבים. כאשר העבודה על הפרוייקט נמשכת, אתה מזין את פרטי ההתקדמות בפועל בתוכנית הפרוייקט. אתה משווה את ההבדלים בין העלויות המתוכננות לבין העלויות בפועל כדי לוודא שאינך חורג ולעשות את ההתאמות הנדרשות.

הערות    באפשרותך רק להזין מידע בשדה 'עלות תקציב' עבור משאבי עלות שהינם משאבי תקציב. (עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים שהינם משאבי תקציב, באפשרותך להזין מידע בשדות 'עבודת תקציב'.)

עלות תקציב (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

סוג נתונים    מטבע

סוג ערך    מוזן

אופן שימוש מיטבי    באפשרותך להציג את השדה עלות תקציב בחלק גליון הזמנים של התצוגה 'שימוש בפעילויות' או 'שימוש במשאבים' על-ידי הוספתו לתיבת הדו-שיח סגנונות פרטים. כעת באפשרותך להזין או לסקור את עלות התקציב עבור ההקצאה לאורך זמן.

דוגמה    עם תקציב של 15,000 $ עבור נסיעה לפרוייקט תלת-חודשי, זיהית "נסיעה" משאב עלות ומשאב תקציב. הקצית משאב עלות זה אל פעילות ערסל של פרוייקט. כעת באפשרותך להזין יחידת זמן עבודה או כמות תקציב של מתאר עבור נסיעה בחלק גליון הזמנים של תצוגת שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים.

הערות    באפשרותך רק להזין מידע בשדה 'עלות תקציב' עבור משאבי עלות שהינם משאבי תקציב. (עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים שהינם משאבי תקציב, באפשרותך להזין מידע בשדות 'עבודת תקציב'.)

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×