השדות 'עבודת תקציב'

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

שדות ' עבודת תקציב ' משמשים להזנה או סקירה של עבודת תקציב עבור עבודת תקציב ומשאבי חומרים. משאבי תקציב מוקצים רק פעילות ערסל של פרוייקט. באפשרותך להשתמש בשדות עבודת תקציב כדי להשוות בין העבודה המתוקצבת הנוכחית עם העבודה המתוכננת עבור הפרוייקט.

קיימות מספר קטגוריות של שדות 'עבודת תקציב'.

עבודת תקציב (שדה פעילות)

סוג נתונים     משך זמן

סוג ערך    מחושב

אופן החישוב    כשאתה מקצה משאב של עבודה או חומר שהוא משאב תקציב אל פעילות ערסל של פרוייקט, ולאחר מכן מזין כמות עבודה עבור המשאב בתצוגה 'שימוש בפעילויות' או 'שימוש במשאבים', Microsoft Office Project 2007 מסכם את הכמות הכוללת לפעילות הערסל של הפרוייקט.

ניתן להשתמש במידע זה כדי לסקור את התקציב הכולל מכן לעבוד מידע עבור הפרוייקט. אם הפרוייקט הוא חלק פרוייקט אב או מתיק פרוייקטים, ניתן להשוות ולניתוח את המידע של עבודת התקציב של ערסל הפרוייקט לעומת פרוייקטים אחרים. פעילות הערסל של הפרוייקט של הפרוייקט הראשי כוללת את ערך העבודה המצטבר של משאבי התקציב שלו עצמו ובנוסף את סכום משאבי התקציב של פרוייקטי המשנה שלו.

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה עבודת תקציב אל תצוגת פעילויות והצג את פעילות הערסל של הפרוייקט כשברצונך לסקור את תקציב העבודה הכולל של משאבי העבודה והחומרים. לאחר תחילת המעקב אחר ההתקדמות של תוכנית הפרוייקט, באפשרותך להשתמש בשדה עבודת תקציב כדי להשוות את עבודת התקציב לעומת עבודה בפועל.

דוגמה    לאחר בניית הפרוייקט על בסיס הערכה של 5,000 שעות עבור שלושה משאבי עבודה שווי ערך למשרה מלאה, אתה יוצר "ציוות" כמשאב עבודה ומזהה אותו כמשאב תקציב. אתה מקצה את המשאב "ציוות" אל פעילות הערסל של הפרוייקט, ולאחר מכן מזין את כמות העבודה של 5,000 שעות בתצוגת השימוש בפעילויות. כשהעבודה ממשיכה, אתה מזין מידע לגבי ההתקדמות בפועל בתוכנית הפרוייקט. באפשרותך להשוות את השונות בין העבודה המתוכננת שלך לבין העבודה בפועל כדי לנתח אם אתה עומד ביעדים או אם עליך לבצע התאמות.

הערות    השדה 'עבודת תקציב' מציג מידע עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים, אך לא עבור משאבי עלויות. כדי לראות מידע של עלות תקציב עבור משאבי עלות שהוקצו לפעילות הערסל של הפרוייקט, הוסף את השדה עלות תקציב אל גליון הפעילויות.

כדי להציג את פעילות הערסל של הפרוייקט, בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות. בכרטיסיה תצוגה בחר בתיבת הסימון הצג פעילות ערסל של פרוייקט.

עבודת תקציב (שדה משאב)

סוג נתונים     משך זמן

סוג ערך    מחושב

אופן החישוב    כשאתה מקצה משאב של עבודה או חומר שהוא משאב תקציב אל פעילות ערסל של פרוייקט, ולאחר מכן מזין כמות עבודה עבור המשאב בתצוגה 'שימוש בפעילויות' או 'שימוש במשאבים', Microsoft Office Project 2007 מעתיק כמות זו אל שדה המשאב 'עבודת תקציב'.

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה עבודת תקציב אל תצוגת משאבים כשברצונך לסקור את תקציב העבודה של משאבי העבודה והחומרים, או להשוות בין תקציבי העבודה של משאבים.

דוגמה    לאחר בניית הפרוייקט על בסיס הערכה של 5,000 שעות עבור שלושה משאבי עבודה שווי ערך למשרה מלאה, אתה יוצר "ציוות" כמשאב עבודה ומזהה אותו כמשאב תקציב. אתה מקצה את המשאב "ציוות" אל פעילות הערסל של הפרוייקט, ולאחר מכן מזין את כמות העבודה של 5,000 שעות בתצוגת השימוש בפעילויות. כשאתה מוסיף את השדה עבודת תקציב אל גליון המשאבים, אתה רואה שמשאב העבודה "ציוות" משקף תקציב זה של 5,000 שעות.

הערות    השדה 'עבודת תקציב' מציג מידע עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים, אך לא עבור משאבי עלויות. כדי לראות מידע של עלות תקציב עבור משאבי עלות שהוקצו לפעילות הערסל של הפרוייקט, הוסף את השדה עלות תקציב אל גליון הפעילויות.

עבודת תקציב (שדה הקצאה)

סוג נתונים     משך זמן

סוג ערך    מוזן

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה עבודת תקציב לתצוגה שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים כאשר ברצונך להזין את כמות העבודה המתוקצבת עבור משאבי עבודה או חומרים בהקצאות, או כאשר ברצונך להשוות בין עבודה מתוקצבת של משאבים אחד לשני.

דוגמה    לאחר בניית הפרוייקט על בסיס הערכה של 5,000 שעות עבור שלושה משאבי עבודה שווי ערך למשרה מלאה, אתה יוצר "ציוות" כמשאב עבודה ומזהה אותו כמשאב תקציב. אתה מקצה את המשאב "ציוות" אל פעילות הערסל של הפרוייקט. כעת באפשרותך להזין את הסכום הכולל של כמות עבודת תקציב של 5,000 שעות בחלק הגליון של תצוגת השימוש בפעילויות.

הערות    באפשרותך להשתמש בשדה 'עבודת תקציב' כדי להזין מידע עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים, אך לא עבור משאבי עלויות. כדי להזין סכום כולל של עלות תקציב עבור משאבי עלות שהוקצו לפעילות הערסל של הפרוייקט, הוסף את השדה עלות תקציב אל חלק הגליון של תצוגת השימוש בפעילויות או שימוש במשאבים והזן שם את העלות.

עבודת תקציב (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

סוג נתונים     משך זמן

סוג ערך    מחושב

אופן החישוב    כאשר אתה מקצה מקום עבודה או משאב חומרים המהווה משאב תקציב לפעילות הערסל הפרוייקט, ולאחר מכן מזין כמות עבודה עבור המשאב בתצוגת שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים, Microsoft Office Project 2007 מסכם הסכום הכולל לרמת פעילות לפי יחידות זמן עבודה.

אופן שימוש מיטבי    בתצוגה 'שימוש בפעילויות', לחץ על סגנונות פרטים בתפריט עיצוב. כדי להציג את השדה עבודת תקציב בחלק של יחידות זמן עבודה של התצוגה, העבר את השדה עבודת תקציב אל התיבה הצג שדות אלה. כתוצאה מכך מוצג הפירוק של העבודה המתוקצבת עבור פעילות הערסל של הפרוייקט לאורך זמן.

דוגמה    לאחר בניית הפרוייקט על בסיס הערכה של 5,000 שעות עבור שלושה משאבי עבודה שווי ערך למשרה מלאה, אתה יוצר "ציוות" כמשאב עבודה ומזהה אותו כמשאב תקציב. אתה מקצה את המשאב "ציוות" אל פעילות הערסל של הפרוייקט, ולאחר מכן מזין את כמות העבודה של 5,000 שעות בתצוגת השימוש בפעילויות. כשהעבודה ממשיכה, אתה מזין מידע לגבי ההתקדמות בפועל בתוכנית הפרוייקט. באפשרותך להשוות את השונות בין העבודה המתוכננת שלך לבין העבודה בפועל כדי לנתח אם אתה עומד ביעדים או אם עליך לבצע התאמות.

הערות    השדה 'עבודת תקציב' מציג מידע עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים, אך לא עבור משאבי עלויות. כדי לראות מידע של יחידות זמן עבודה של עלות תקציב עבור משאבי עלות שהוקצו לפעילות הערסל של הפרוייקט, הוסף את השדה עלות תקציב אל החלק של יחידות זמן עבודה בתצוגת השימוש בפעילויות.

עבודת תקציב (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

סוג נתונים     משך זמן

סוג ערך    מחושב

אופן החישוב    כשאתה מקצה משאב עלות שהוא משאב תקציב לפעילות הערסל הפרוייקט, ולאחר מכן מזין את כמות העבודה המתוקצבת עבור המשאב בתצוגת שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים, Microsoft Office Project 2007 מוריד הכמות הכוללת המשאב ביחידות זמן עבודה רמת.

אופן שימוש מיטבי    בתצוגה 'שימוש במשאבים', לחץ על סגנונות פרטים בתפריט עיצוב. כדי להציג את השדה עבודת תקציב בחלק של יחידות זמן עבודה של התצוגה, העבר את השדה עבודת תקציב אל התיבה הצג שדות אלה. כתוצאה מכך מוצג הפירוק של העבודה המתוקצבת עבור משאבי התקציב המוקצים לפעילות הערסל של הפרוייקט לאורך זמן.

דוגמה    לאחר בניית הפרוייקט על בסיס הערכה של 5,000 שעות עבור שלושה משאבי עבודה שווי ערך למשרה מלאה, אתה יוצר "ציוות" כמשאב עבודה ומזהה אותו כמשאב תקציב. אתה מקצה את המשאב "ציוות" אל פעילות הערסל של הפרוייקט, ולאחר מכן מזין את כמות העבודה של 5,000 שעות בתצוגת השימוש בפעילויות. כשהעבודה ממשיכה, אתה מזין מידע לגבי ההתקדמות בפועל בתוכנית הפרוייקט. באפשרותך להשוות בין העבודה המתוכננת ביחידות זמן עבודה לבין העבודה בפועל ביחידות זמן עבודה כדי לנתח אם המסגרת נשמרת או אם יש לבצע התאמות.

הערות    השדה 'עבודת תקציב' מציג מידע עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים, אך לא עבור משאבי עלויות. כדי לראות מידע של יחידות זמן עבודה של עלות תקציב עבור משאבי עלות שהוקצו לפעילות הערסל של הפרוייקט, הוסף את השדה עלות תקציב אל החלק של יחידות זמן עבודה בתצוגת השימוש במשאבים.

עבודת תקציב (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

סוג נתונים     משך זמן

סוג ערך    מוזן

אופן שימוש מיטבי    בתצוגה 'שימוש בפעילויות' או 'שימוש במשאבים', לחץ על סגנונות פרטים בתפריט עיצוב. כדי להציג את השדה עבודת תקציב בחלק של יחידות זמן עבודה של התצוגה, העבר את השדה עבודת תקציב אל התיבה הצג שדות אלה. כעת באפשרותך להזין או לסקור את עבודת התקציב עבור ההקצאה לאורך זמן.

דוגמה    לאחר בניית הפרוייקט שלך על בסיס הערכה של 5,000 שעות עבור שלושה משאבי עבודה שווי ערך במשרה מלאה, אתה יוצר "ציוות" כמשאב עבודה ולזהות אותו כמשאב תקציב. אתה מקצה את המשאב "ציוות" אל פעילות הערסל של הפרוייקט. כעת באפשרותך להזין יחידות זמן עבודה או כמויות עבודה של מתאר בחלק גליון הזמנים של תצוגת שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים עבור ההקצאה של "ציוות" בפעילות הערסל של הפרוייקט.

הערות    באפשרותך להשתמש בשדה 'עבודת תקציב' כדי להזין מידע לפי יחידות זמן עבודה עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים, אך לא עבור משאבי עלויות. כדי להזין מידע של יחידות זמן עבודה של עלות תקציב עבור משאבי עלות שהוקצו לפעילות הערסל של הפרוייקט, הוסף את השדה עלות תקציב אל החלק של יחידות זמן עבודה בתצוגת השימוש בפעילויות או השימוש במשאבים והזן בו את המידע של העלות.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×