הקצאת הרשאות Exchange להעברת תיבות דואר ל- Office 365

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

בעת העברת תיבות הדואר המקומיות של Exchange ל- Office 365, נדרשות הרשאות מסוימות כדי לגשת לתיבות דואר אלה – ובמקרים מסוימים, לשנות אותן. הרשאות אלה דרושות לחשבון המשתמש שבו נעשה שימוש להתחברות לארגון Exchange המקומי במהלך ההעברה. חשבון משתמש זה, שנקרא מנהל ההעברה, משמש ליצירת נקודת קצה של העברה לארגון המקומי שלך.

כדי ליצור בהצלחה נקודת קצה של העברה, נדרשות למנהל ההעברה הרשאות הניהול הנחוצות בארגון Exchange המקומי שלך. הרשאות ניהול אלה נדרשות גם אם מנהל ההעברה מעוניין ליצור אצוות העברה, אם לארגון שלך אין נקודות קצה של העברה. הרשימה הבאה מציגה את הרשאות הניהול דרושות עבור חשבון מנהל ההעברה כדי להעביר תיבות דואר ל- Office 365 באמצעות סוגי ההעברה השונים:

 • העברת Exchange בשלבים   

  עבור העברה בשלבים, חשבון מנהל ההעברה חייב לעמוד בתנאים הבאים:

  • עליו להיות חבר בקבוצה Domain Admins בארגון המקומי של Active Directory Domain Services ‏(AD DS).

   או

  • הוקצתה לו ההרשאה FullAccess עבור כל תיבת דואר מקומית וגם ההרשאה WriteProperty לשינוי המאפיין TargetAddress בחשבון המשתמש המקומי.

   או

  • הוקצתה לו ההרשאה Receive As עבור מסד הנתונים המקומי של תיבות הדואר שמאחסן את תיבות הדואר של המשתמשים וגם ההרשאה WriteProperty לשינוי המאפיין TargetAddress עבור חשבון המשתמש המקומי.

 • העברת Exchange בשלב אחד   

  עבור העברה בשלב אחד, חשבון מנהל ההעברה חייב לעמוד בתנאים הבאים:

  • עליו להיות חבר בקבוצה Domain Admins בארגון המקומי של Active Directory Domain Services ‏(AD DS).

   או

  • הוקצתה לו ההרשאה FullAccess עבור כל תיבת דואר מקומית.

   או

  • הוקצתה לו ההרשאה Receive As עבור מסד הנתונים המקומי של תיבות הדואר שמאחסן את תיבות הדואר של המשתמשים.

 • העברת Internet Message Access Protocol 4 ‏(IMAP4)   

  עבור העברת ‎IMAP4, קובץ הערכים המופרדים באמצעות פסיק (‎.csv) עבור אצוות ההעברה חייב להכיל את הפרטים הבאים:

  • שם המשתמש והסיסמה עבור כל תיבת דואר שברצונך להעביר.

   או

  • שם המשתמש והסיסמה עבור חשבון במערכת העברת ההודעות מסוג ‎IMAP4 שכולל את הרשאות הניהול הנחוצות לגישה לכל תיבות הדואר של המשתמשים. כדי לבדוק אם שרת ‎IMAP4 שלך תומך בפעולה זו וכיצד להפוך אותה לזמינה, עיין בתיעוד עבור שרת ‎IMAP4.

באפשרותך להשתמש במעטפת ניהול Exchange בארגון המקומי שלך כדי להקצות במהירות את ההרשאות הנחוצות להעברת תיבות דואר ל- Office 365.

הערה: מאחר Exchange Server 2003 אינו תומך Exchange מעטפת הניהול, עליך להשתמש Active Directory משתמשים ומחשבים כדי להקצות את ההרשאה FullAccess ואת Exchange Server Manager כדי להקצות את ההרשאה Receive As. לקבלת מידע נוסף, ראה כיצד להקצות חשבון שירות גישה אל כל תיבות הדואר ב- Exchange Server 2003.

לקבלת מידע לגבי העברת תיבות דואר ל- Office 365 באמצעות סוגי העברה שונים, ראה דרכים להעברת חשבונות דואר אלקטרוני מרובים אל Office 365.

מה עליך לדעת לפני שתתחיל?

 • הזמן המשוער להשלמת כל הליך: 2 דקות.

 • עליך להקצות הרשאות לפני שתוכל לבצע הליך זה או פרוצדורות. כדי לראות אילו הרשאות עליך, עיין בערך "הרשאות והקצאת" במקטע "נמען הקצאת הרשאות" בנושא הרשאות הנמען .

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הקצאת ההרשאה FullAccess

הדוגמאות הבאות מציגות דרכים שונות לשימוש ב-cmdlet‏ Add-MailboxPermission של Exchange PowerShell כדי להקצות את ההרשאה FullAccess לחשבון מנהל ההעברה עבור תיבות דואר בארגון המקומי שלך.

דוגמה 1   
הרשאת FullAccess לתיבת הדואר של Terry Adams הוקצתה לחשבון מנהל ההעברה (לדוגמה, migadmin).

Add-MailboxPermission -Identity "Terry Adams" -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

דוגמה 2   
הרשאת FullAccess עבור כל החברים בקבוצת התפוצה MigrationBatch1 הוקצתה לחשבון מנהל ההעברה.

Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

דוגמה 3   
הרשאת FullAccess עבור כל תיבות הדואר עם הערך MigBatch2 עבור CustomAttribute10 הוקצתה למנהל ההעברה.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

דוגמה 4   
הרשאת FullAccess עבור כל תיבות הדואר של המשתמשים בארגון המקומי הוקצתה לחשבון מנהל ההעברה.

Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

לקבלת מידע מפורט בנושא התחביר והפרמטרים, עיין בנושאים הבאים:

כיצד תוכל לדעת שהקצאת ההרשאות הצליחה?

הפעל אחת מהפקודות הבאות כדי לוודא שהקצית בהצלחה את ההרשאה FullAccess לחשבון מנהל ההעברה בכל אחת מהדוגמאות.

Get-MailboxPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-MailboxPermission -User migadmin

הקצאת ההרשאה Receive As

הדוגמה הבאה מראה כיצד להשתמש ב-cmdlet‏ Add-ADPermission של Exchange PowerShell כדי להקצות את ההרשאה Receive As לחשבון מנהל ההעברה עבור "Mailbox Database 1900992314".

Add-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin -ExtendedRights receive-as

לקבלת מידע אודות פרמטר והתחביר מפורט, ראה ADPermission להוסיף.

כיצד תוכל לדעת שהקצאת ההרשאות הצליחה?

ודא שהקצית בהצלחה את ההרשאה ReceiveAs לחשבון מנהל ההעברה בדוגמה. הפעל את הפקודה הבאה:

Get-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin

הקצאת ההרשאה WriteProperty

הדוגמאות הבאות מציגות דרכים שונות לשימוש ב-cmdlet‏ Add-ADPermission של Exchange PowerShell כדי להקצות את ההרשאה WriteProperty לחשבון מנהל ההעברה לצורך שינוי המאפיין TargetAddress עבור חשבונות המשתמשים המקומיים. יכולת זו נדרשת לביצוע העברת Exchange בשלבים אם מנהל ההעברה אינו חבר בקבוצה Domain Admins.

דוגמה 1   
הרשאת WriteProperty לשינוי המאפיין TargetAddress עבור חשבון המשתמש של Rainer Witte הוקצתה לחשבון מנהל ההעברה (לדוגמה, migadmin).

Add-ADPermission -Identity "Rainer Witte" -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

דוגמה 2   
הרשאת WriteProperty לשינוי המאפיין TargetAddress עבור כל החברים בקבוצת התפוצה StagedBatch1 הוקצתה לחשבון מנהל ההעברה.

Get-DistributionGroupMember StagedBatch1 | Add-ADPermission User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress 

דוגמה 3   
הרשאת WriteProperty לשינוי המאפיין TargetAddress עבור כל חשבונות המשתמשים עם הערך StagedMigration עבור CustomAttribute15 הוקצתה לחשבון מנהל ההעברה.

Get-User -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

דוגמה 4   
הרשאת WriteProperty לשינוי המאפיין TargetAddress עבור תיבות הדואר של המשתמשים בארגון המקומי הוקצתה לחשבון מנהל ההעברה.

Get-User –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

לקבלת מידע מפורט בנושא התחביר והפרמטרים, עיין בנושאים הבאים:

כיצד תוכל לדעת שהקצאת ההרשאות הצליחה?

כדי לוודא שהקצית בהצלחה את ההרשאה WriteProperty לחשבון המנהל, הפעל אחת מהפקודות הבאות כדי לוודא שניתנה הרשאה לשינוי המאפיין TargetAddress באמצעות הפקודה בכל אחת מהדוגמאות.

Get-ADPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-ADPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-ADPermission -User migadmin
שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×