הקלטת מלל נלווה של שמע עבור מצגת PowerPoint

באפשרותך להקליט מלל נלווה עבור מצגת ישירות בתוך PowerPoint.

כדי להקליט ולהשמיע צליל, המחשב שלך חייב להיות מצויד בכרטיס קול, מיקרופון ורמקולים. ודא שאינך מפעיל יישומי הקלטה אחרים, כגון זיהוי דיבור, בזמן שאתה מקליט.

הקלטת שמע והוספתה לשקופית

 1. בחר הוספה > שמע.

 2. בחר הקלטת שמע.

 3. הקלד שם עבור מקטע השמע, בחר Record לחצן ' הקלט ' ולאחר מכן התחל לדבר.

  הערה: המכשיר שלך חייב לכלול מיקרופון כדי להקליט שמע.

 4. כדי לסקור את ההקלטה, בחר הפסק לחצן ' עצור ' ולאחר מכן בחר הפעל לחצן ' הפעל ' .

 5. בחר הקלט כדי להקליט שוב את הקליפ או בחר אישור אם אתה מרוצה מההקלטה.

 6. כדי להזיז את הקליפ, בחר וגרור את סמל השמע למיקום הרצוי בשקופית.

  אם אתה משתמש ביותר מקובץ שמע אחד לכל שקופית, מומלץ למקם את סמל השמע באותו מקום בשקופית כדי שתוכל למצוא אותו בקלות.

 7. בחר הפעל.

הגדרת אפשרויות ההפעלה

בחר את סמל השמע ולאחר מכן בחר את הכרטיסיה כלי שמע - הפעלה. לאחר מכן, בחר את האפשרויות שבהן ברצונך להשתמש:

 • כדי לחתוך את השמע, בחר חיתוך ולאחר מכן השתמש במחוון האדום ובמחוון הירוק כדי לחתוך את קובץ השמע בהתאם.

 • כדי להוסיף עמעום כניסה או עמעום יציאה עבור השמע, שנה את המספר בתיבות תחת משך עמעום.

 • כדי לשנות את עוצמת הקול, בחר עוצמת קול ובחר את ההגדרה המועדפת עליך.

 • כדי לבחור כיצד יופעל קובץ השמע , בחר את החץ הנפתח ' התחל ' ובחר אפשרות:

  אפשרות

  תיאור

  רצף בלחיצה

  הפעלת קובץ השמע באופן אוטומטי בלחיצה.

  (אפשרות זו זמינה ב- PowerPoint עבור Office 365 וב- PowerPoint 2019. היא זמינה גם ב- PowerPoint 2016 גירסה 1709 ואילך.)

  רצף בלחיצה

  מופעל באופן אוטומטי לאחר ההתקדמות לשקופית שבה מופעל קובץ השמע.

  בעת לחיצה

  הפעלת שמע רק בעת לחיצה על הסמל.

 • כדי לבחור את אופן ההשמעה של השמע במצגת, בחר אפשרות:

  • הפעל על-פני שקופיות: הפעלת קובץ שמע אחד לאורך כל השקופיות.

  • המשך בלולאה עדלעצירה: הפעלת קובץ שמע שוב ושוב עד לעצירה ידנית על-ידי לחיצה על לחצן הפעל /השהה .

 • כדי להפעיל את השמע ברציפות לאורך כל השקופיות ברקע, בחר הפעל ברקע.

הקלטת שמע והוספתה לשקופית

 1. בחלונית הניווט, לחץ על השקופית שברצונך להוסיף לה צליל.

 2. בתפריט הוספה, הצבע על שמעולאחר מכן בחר הקלט שמע.

  תיבת הדו-שיח הקלט צליל נפתחת.

 3. כדי להתחיל בהקלטה, לחץ על Record  לחצן 'הקלטה' .

 4. לאחר שתסיים, לחץ על הפסק  לחצן 'עצור' .

 5. כדי להאזין לצליל שהקלטת זה עתה, לחץ על Play  לחצן 'הפעל צליל מוקלט' .

 6. בתיבה שם , הקלד שם עבור הצליל ולאחר מכן לחץ על הוסף.

סמל שמע מופיע בשקופית.

הגדרת אפשרויות ההפעלה

 1. בשקופית, בחר את סמל קליפ השמע סמל השמע מציין את הנוכחות של קליפ שמע בשקופית ב- PowerPoint 2016 עבור Mac .

 2. ברצועת הכלים של PowerPoint, בכרטיסיה הפעלה, בצע את הפעולות הבאות, בהתאם לצורך:

  • קבע מתי קליפ השמע אמור להתחיל לפעול: ברשימה התחל, בחר באופן אוטומטי או בעת לחיצה.

  • כדי להפעיל קליפ שמע ברציפות עד לעצירה (במקום רק פעם אחת), בחר Loop עדלעצירה. (כשאפשרות זו משמשת בפני עצמה, פירושה שצליל ההפעלה בלולאה נמשך בזמן שהשקופית שבו הוא שוכן מוצגת. כאשר האפשרות המשך בלולאה עד לעצירה משמשת ביחד עם הפעל על-פני שקופיות, צליל ההפעלה בלולאה ממשיך לכל אורך המצגת).

  • כדי להפעיל את קליפ השמע בעת לחיצה על השקופיות במצגת, בחר הפעל על-פנישקופיות.

  • בחר הסתר במהלך הצגה אם ברצונך שסמל השמע יהיה בלתי נראה במהלך הצגת שקופיות.

תצוגה מקדימה של שמע

 • בשקופית, בחר את סמל השמע ולאחר מכן לחץ על לחצן הפעל/השהה מתחת לסמל השמע.

  סמל השמע ופקדי ההפעלה ב- PowerPoint עבור Mac 2011

הסתרת צלמית השמע

 1. לחץ על צלמית קליפ השמע. סמל השמע מציין את הנוכחות של קליפ שמע בשקופית ב- PowerPoint 2016 עבור Mac

 2. בסרט של PowerPoint, בכרטיסיה הפעלה, בחר את תיבת הסימון הסתר בעת הצגה.

  חשוב: השתמש באפשרות זו רק אם אתה מגדיר את קליפ השמע להפעלה אוטומטית. שים לב שסמל השמע תמיד גלוי אלא אם אתה גורר אותו מחוץ לשקופית.

הקלטת שמע והוספתה לשקופית

 1. בחלונית הניווט, לחץ על השקופית שברצונך להוסיף לה צליל.

  1. בתפריט View, לחץ על Normal.

  2. בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ על הכרטיסיה Slides הכרטיסיה 'שקופיות' ולאחר מכן לחץ על שקופית.  בהתאם לרוחב של חלונית הניווט, תראה את הכרטיסיות הנקראות כרטיסיה בשם ’שקופיות' ו- כרטיסיה בשם 'מתאר' או את כרטיסיות הצלמית Slides הכרטיסיה 'שקופיות' ו- Outline הכרטיסיה 'מיתאר' .

 2. בכרטיסיה בית , תחת הוספה, לחץ על מדיה ולאחר מכן לחץ על הקלט שמע.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'הוספה'
 3. כדי להתחיל בהקלטה, לחץ על Record  לחצן 'הקלטה' .

 4. לאחר שתסיים, לחץ על הפסק  לחצן 'עצור' .

 5. כדי להאזין לצליל שהקלטת זה עתה, לחץ על Play  לחצן 'הפעל צליל מוקלט' .

 6. בתיבה שם , הקלד שם עבור הצליל ולאחר מכן לחץ על שמור.

  סמל שמע סמל שמע בשקופית מופיע בשקופית.

הגדרת אפשרויות ההפעלה

 1. בשקופית, בחר את סמל קליפ השמע סמל שמע בשקופית .

 2. ברצועת הכלים של PowerPoint, בכרטיסיה עיצוב שמע , בחר אחת משלוש אפשרויות התחלה:

  • באופן אוטומטי: במהלך המצגת, השמע יופעל מיד כאשר השקופית מתגוררת מופיעה על-גבי המסך. (ניתן לזווג הגדרה זו עם אפשרויות הפעלה = הסתר במהלך ההצגה כך שסמל השמע אינו גלוי למציגים של המצגת.)

  • בעת לחיצה: במהלך המצגת, השמע יופעל בעת לחיצה על סמל השמע.

  • הפעל על- פנישקופיות: כברירת מחדל, השמע המאוחסן בשקופית נעצר בעת המעבר לשקופית הבאה, אך הגדרה זו מאפשרת לשמע להמשיך לפעול. (ניתן לזווג הגדרה זו עם אפשרויות הפעלה = Loop עד להפסקת הפעולה אם תרצה.

  • בחר הסתר במהלך הצגה אם ברצונך שסמל השמע יהיה בלתי נראה במהלך הצגת שקופיות.

 3. ברצועת הכלים של PowerPoint, בכרטיסיה עיצוב שמע , בחר אפשרות הפעלהאחת או יותר:

  • כדי להפעיל קליפ שמע ברציפות עד לעצירה (במקום רק פעם אחת), בחר Loop עדלעצירה. (כשאפשרות זו משמשת בפני עצמה, פירושה שצליל ההפעלה בלולאה נמשך בזמן שהשקופית שבו הוא שוכן מוצגת. כאשר האפשרות המשך בלולאה עד לעצירה משמשת ביחד עם הפעל על-פני שקופיות, צליל ההפעלה בלולאה ממשיך לכל אורך המצגת).

  • כדי להפעיל את קליפ השמע בעת לחיצה על השקופיות במצגת, בחר הפעל על-פנישקופיות.

  • הרצה אחורה לאחר ההפעלה

תצוגה מקדימה של שמע

 • בשקופית, בחר את סמל השמע ולאחר מכן לחץ על לחצן הפעל/השהה מתחת לסמל השמע.

  הפעלת קליפ השמע שלך

הסתרת צלמית השמע

 1. לחץ על צלמית קליפ השמע. סמל שמע בשקופית

 2. ברצועת הכלים של PowerPoint, בכרטיסיה עיצוב שמע , פתח את הרשימה אפשרויות הפעלה ובחר את תיבת הסימון הסתר סמל במהלך ההצגה .

  חשוב: השתמש באפשרות זו רק אם אתה מגדיר את קליפ השמע להפעלה אוטומטית. שים לב שסמל השמע תמיד גלוי אלא אם אתה גורר אותו מחוץ לשקופית.

הוספת שמע לשקופית אינה נתמכת ב- PowerPoint באינטרנט.

אם ברצונך להוסיף תכונה זו ל- PowerPoint באינטרנט, עבור אל תיבת ההצעות שלנו והצבע עבורה.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

למידע נוסף

הקלטה של הצגת שקופיות

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×