הגשת הצגות שקופיות

הקלטה של הצגת שקופיות עם מלל נלווה ותזמון שקופיות

הקלטה של הצגת שקופיות עם מלל נלווה ותזמון שקופיות

מלל נלווה ותזמונים יכולים לשפר הצגת שקופיות מבוססת-אינטרנט או בהפעלה עצמית. אם יש לך כרטיס קול, מיקרופון ורמקולים ומצלמת אינטרנט (באופן אופציונלי), תוכל להקליט את מצגת PowerPoint שלך ולתעד מלל נלווה, תזמוני שקופיות ומחוות דיו.

לאחר ביצוע ההקלטה, זו מצגת ככל מצגת שניתן להפעיל עבורך או עבור הקהל שלך בהצגת שקופיות - או שבאפשרותך לשמור את המצגת כקובץ וידאו.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

(יכולת ההקלטה זמינה גם למנויי Office 365 וגם למשתמשים שאינם מנויים. מנויים מקבלים כמה תכונות נוספות).

 1. הפעל את הכרטיסיה הקלטה של רצועת הכלים: בכרטיסיה קובץ של רצועת הכלים, לחץ על אפשרויות. בתיבת הדו-שיח אפשרויות, לחץ על הכרטיסיה התאמה אישית של רצועת הכלים מימין. לאחר מכן, בתיבה השמאלית המפרטת את כרטיסיות רצועת הכלים הזמינות, בחר בתיבת הסימון הקלטה. לחץ על אישור.

  הכרטיסיה 'התאמה אישית של רצועת הכלים' של תיבת הדו-שיח 'אפשרויות PowerPoint 2016' כוללת אפשרות להוספת הכרטיסיה 'הקלטה' לרצועת הכלים של PowerPoint.
 2. כדי להתכונן להקלטה, בחר הקלט הצגת שקופיות בכרטיסיה הקלטה או בכרטיסיה הצגת שקופיות של רצועת הכלים.

  • לחיצה על החצי העליון של הלחצן מפעילה את השקופית הנוכחית.

  • לחיצה על החצי התחתון של הלחצן מאפשרת לך להתחיל מההתחלה או מהשקופית הנוכחית.

  פקודות 'הקלט הצגת שקופיות' בכרטיסיה 'הקלטה' ב- PowerPoint.

  (הפקודה נקה מוחקת מלל נלווה או תזמונים, ולכן השתמש בה בזהירות. האפשרות נקה מופיעה באפור אלא אם כן הקלטת בעבר מספר שקופיות.)

 3. הצגת השקופיות נפתחת בחלון 'הקלטה' (אשר נראה דומה לתצוגת המגיש), עם לחצנים בחלק הימני העליון עבור הפעלה, השהיה ועצירה של ההקלטה. לחץ על הלחצן האדום המעוגל (או הקש R בלוח המקשים) כאשר תהיה מוכן להתחיל בהקלטה. ספירה לאחור של שלוש שניות מופיעה וההקלטה מתחילה.

  החלון 'הקלטת מצגת' ב- PowerPoint 2016, עם תצוגה מקדימה של חלון מלל נלווה של וידאו.
  • השקופית הנוכחית מוצגת בחלונית הראשית של החלון 'הקלטה'.

  • באפשרותך להפסיק את ההקלטה בכל עת על-ידי הקשת Alt + S בלוח המקשים.

  • חצי הניווט בשני הצדדים של השקופית הנוכחית מאפשרים לך לעבור לשקופיות הקודמות והבאות.

  • PowerPoint עבור Office 365 מקליט באופן אוטומטי את הזמן שאתה מקדיש לכל שקופית, כולל שלבי הנפשה של טקסט או אובייקטים שמתרחשים, ואת השימוש בגורמים מפעילים בכל שקופית.

  • באפשרותך להקליט מלל נלווה של שמע או וידאו בעת הפעלת המצגת. הלחצנים בפינה השמאלית התחתונה של החלון מאפשרים לך להפעיל או לבטל את המיקרופון, המצלמה והתצוגה המקדימה של המצלמה:

   לחצני 'פועל/כבוי' עבור המיקרופון, המצלמה וחלון ההצגה בתצוגה מקדימה של המצלמה

   אם אתה משתמש בעט, עט סימון או מחק, PowerPoint מקליט פעולות אלה גם עבור הפעלה.

   כלי סימון בדיו בחלון 'הקלטה'

   אם אתה מקליט מחדש את המלל (כולל שמע ודיו), PowerPoint ימחק את המלל הנלווה שהוקלט קודם לכן (כולל שמע ודיו) לפני שתתחיל להקליט שוב באותה שקופית.

   באפשרותך גם להקליט מחדש על-ידי מעבר אל הצגת שקופיות > הקלט הצגת שקופיות.

 4. באפשרותך לבחור כלי מצביע (עט, מחק או עט סימון) ממערך הכלים מתחת לשקופית הנוכחית. קיימות גם תיבות בחירת צבע לשינוי צבע הדיו. (האפשרות מחק מופיעה באפור אלא אם כן הוספת בעבר דיו לכמה שקופיות.)

 5. כדי לסיים את ההקלטה, בחר בלחצן 'עצור' המרובע (או הקש S בלוח המקשים).

  לאחר שתסיים להקליט את המלל הנלווה, תופיע תמונה קטנה בפינה השמאלית התחתונה של השקופיות המוקלטות. התמונה היא סמל שמע, או אם מצלמת האינטרנט פעלה במהלך ההקלטה, זוהי תמונת סטילס ממצלמת האינטרנט.

  סמל צליל

  תזמון הצגת השקופיות המוקלטת נשמר באופן אוטומטי. (בתצוגה סדרן שקופיות, התזמונים מוצגים מתחת לכל שקופית.)

בתהליך זה, מה שאתה מקליט מוטבע בכל שקופית, וניתן להפעיל את ההקלטה בהצגת השקופיות. קובץ וידאו לא נוצר על-ידי תהליך ההקלטה. עם זאת, אם אתה זקוק לקובץ וידאו, באפשרותך לשמור את המצגת שלך כווידאו באמצעות מספר שלבים נוספים.

הצגת תצוגה מקדימה של הצגת השקופיות שהוקלטה

בכרטיסיה הצגת שקופיות, לחץ על מהתחלה או מהשקופית הנוכחית.

במהלך ההפעלה, הנפשות, פעולות הסימון בדיו, השמע והווידאו יופעלו בצורה מסונכרנת.

מציג את לחצן "מההתחלה" בכרטיסיה 'הצגת שקופיות' ב- PowerPoint

הצגת תצוגה מקדימה של הצליל המוקלט

בחלון 'הקלטה', לחצן הפעל המשולש בסמוך לפינה הימנית העליונה מאפשר לך להציג בתצוגה מקדימה את הקלטת השקופית הממוקדת בחלון זה.

לחצני 'התחלה', 'עצירה' ו'הפעלה' בחלון 'הקלטה'

בתצוגה הרגילה, לחץ על סמל הצליל או התמונה בפינה השמאלית התחתונה של השקופית ולאחר מכן לחץ על הפעל. (כאשר אתה מציג בתצוגה מקדימה שמע נפרד באופן זה, לא תראה הנפשה או סימון בדיו מוקלטים).

לחץ על 'הפעל'

באפשרותך להשהות הפעלה בעת הצגת תצוגה מקדימה של השמע.

הגדרת תזמוני השקופיות באופן ידני

PowerPoint עבור Office 365 מקליט באופן אוטומטי את תזמוני השקופיות בעת הוספת מלל נלווה, או שניתן להגדיר את תזמוני השקופיות באופן ידני כך שילוו את המלל הנלווה.

 1. בתצוגה הרגילה, לחץ על השקופית שעבורה ברצונך להגדיר את התזמון.

 2. בכרטיסיה מעברים, בקבוצה תזמון, תחת התקדם לשקופית הבאה, בחר את תיבת הסימון לאחר ולאחר מכן הזן את מספר השניות שבמהלכן ברצונך שהשקופית תופיע על המסך. חזור על התהליך עבור כל שקופית שברצונך להגדיר עבורה תזמון.

  אם ברצונך שהשקופית הבאה תופיע בעת הלחיצה על העכבר או באופן אוטומטי לאחר מספר השניות שאתה מזין – הראשון מביניהם – בחר את תיבות הסימון בעת לחיצת עכבר ולאחר.

  באפשרותך להשתמש בתזמוני שקופיות ידניים כדי לחתוך את קצה מקטע השקופית המוקלט. לדוגמה, אם סוף מקטע שקופית מסתיים בשתי שניות של שמע מיותר, פשוט הגדר את התזמון כדי להתקדם לשקופית הבאה כך שזה יקרה לפני השמע המיותר. כך לא תצטרך להקליט מחדש את השמע עבור שקופית זו. 

מחיקת תזמונים או מלל נלווה

הפקודה נקה מיועדת למחיקת תזמונים או מלל נלווה מההקלטה שלך שאינך רוצה או שברצונך להחליף.

בחלון 'הקלטה', הפקודה נקה בשוליים העליונים של החלון מאפשרת לך:

 • לנקות הקלטות בשקופית הנוכחית

 • לנקות הקלטות בכל השקופיות

בתצוגה הרגילה, קיימות ארבע פקודות נקה שונות שמאפשרות לך:

 • למחוק את התזמונים בשקופית שנבחרה כעת

 • למחוק את התזמונים בכל השקופיות בבת אחת

 • למחוק את המלל הנלווה בשקופית שנבחרה כעת

 • למחוק את המלל הנלווה בכל השקופיות בבת אחת

 1. אם אינך רוצה למחוק את כל התזמונים או את המלל הנלווה במצגת שלך, פתח שקופית ספציפית הכוללת תזמון או מלל נלווה שאינך רוצה למחוק.

 2. בכרטיסיה הקלטה של רצועת הכלים של PowerPoint עבור Office 365, בלחצן הקלט הצגת שקופיות, לחץ על החץ למטה, הצבע על נקה, ולאחר מכן בחר את הפקודה נקה המתאימה למצב שלך.

  פקודות 'נקה' בלחצן תפריט 'הקלט הצגת שקופיות' ב- PowerPoint.

ביטול תזמונים או מלל נלווה, ודיו

לאחר שהקלטת את מצגת PowerPoint עבור Office 365 שלך, כל התזמונים, המחוות והשמע שביצעת נשמרים בשקופיות הנפרדות. עם זאת, באפשרותך לבטל את כולם אם ברצונך להציג את הצגת השקופיות בלעדיהם:

 • כדי לבטל תזמוני שקופיות שהוקלטו:   בכרטיסיה הצגת שקופיות, נקה את התיבה השתמש בתזמונים.

 • כדי לבטל מלל נלווה שהוקלט ודיו:   בכרטיסיה הצגת שקופיות, נקה את התיבה הפעלת מלל נלווה.

פרסום ההקלטה כדי לשתף אותה עם אנשים אחרים

לאחר שערכת את ההקלטה לשביעות רצונך, באפשרותך להפוך אותה לזמינה עבור אחרים על-ידי פרסום שלה ב- Microsoft Stream.

 1. כאשר המצגת פתוחה, בכרטיסיה הקלטה, בחר פרסם בזרם.

 2. הקלד כותרת ותיאור עבור סרטון הווידאו.

 3. הגדר אפשרויות אחרות. בין היתר, תוכל לציין אם אתה מעוניין שלאנשים אחרים בארגון שלך תהיה הרשאה לראות את סרטון הווידאו:

  אפשרויות לפרסום וידאו ב- Microsoft Stream
 4. בחר בלחצן פרסם.

  תהליך ההעלאה עשוי להימשך כמה דקות, בהתאם לאורך הסרטון. שורת המצב בתחתית חלון PowerPoint עוקבת אחר ההתקדמות, ו- PowerPoint מציג הודעה בסיום ההעלאה:

  PowerPoint יודיע לך בסיום ההעלאה
 5. לחץ על ההודעה כדי לעבור ישירות אל דף הפעלת הסרטון ב- Microsoft Stream.

יצירת כתוביות סמויות

כדי להפוך את הסרטון לנגיש יותר על-ידי הוספת כתוביות סמויות, בחר מבין אפשרויות אלה, המתוארות במאמרי עזרה נפרדים:

כאשר יש לך קובץ בעל כתוביות סמויות, באפשרותך להוסיף אותו לקובץ הווידאו שלך באמצעות PowerPoint.

למידע נוסף

הפיכת המצגת שלך לסרטון וידאו

יצירת מצגת בהפעלה עצמית

הנפשת טקסט או אובייקטים

הקלטה של הצגת שקופיות

 1. במצגת פתוחה, בכרטיסיה הצגת שקופיות, לחץ על הקלט הצגת שקופיות.

  • לחיצה על החצי העליון של הלחצן מפעילה את השקופית הנוכחית.

  • לחיצה על החצי התחתון של הלחצן מאפשרת לך להתחיל מההתחלה או מהשקופית הנוכחית.

  פקודות 'הקלט הצגת שקופיות' בכרטיסיה 'הקלטה' ב- PowerPoint.

  (הפקודה נקה מוחקת מלל נלווה או תזמונים, ולכן השתמש בה בזהירות. האפשרות נקה מופיעה באפור אלא אם כן הקלטת בעבר מספר שקופיות.)

 2. בתיבה הקלטת הצגת שקופיות, סמן או נקה את תיבות הסימון של ההקלטה, ולחץ על התחל הקלטה.

  הצגת תיבת הדו-שיח 'הקלטת הצגת שקופיות' ב- PowerPoint

  מידע נוסף על אפשרויות אלה:

  • תזמוני שקופית והנפשה: PowerPoint מתעד באופן אוטומטי את הזמן שאתה מקדיש לכל שקופית, כולל כל שלבי ההנפשה המתרחשים והשימוש בגורמים מפעילים כלשהם בכל שקופית.

  • מלל נלווה, דיו ומצביע לייזר: הקלט את הקול שלך בעת הפעלת המצגת. אם אתה משתמש בעט, בעט סימון, במחק, או במצביע לייזר, PowerPoint מקליט פעולות אלה גם להפעלה.

  חשוב:   הקלטות של עט, עט סימון ומחק זמינות רק אם במחשב שלך מותקן עדכון 16 בפברואר, 2015 עבור PowerPoint 2013 או גירסה מתקדמת יותר של PowerPoint. בגירסאות קודמות של PowerPoint,משיכות העט ועט הסימון משמשות כצורות לביאור דיו.

 3. בפינה הימנית העליונה של החלון נמצא סרגל הכלים הקלטה אשר באפשרותך להשתמש בו כדי:

  סרגל הכלים 'הקלטה'
  • לעבור אל השקופית הבאה: עבור אל השקופית הבאה

  • להשהות את ההקלטה: השהיית הקלטה

  • להקליט מחדש את השקופית הנוכחית: חזור

   אם אתה מקליט מחדש את המלל (כולל שמע, דיו ומצביע לייזר), PowerPoint ימחק את הממל הנלווה שהוקלט קודם לכן (כולל שמע, דיו ומצביע לייזר) כאשר תתחיל להקליט שוב באותה שקופית.

   באפשרותך גם להקליט מחדש על-ידי מעבר אל הצגת שקופיות > הקלט הצגת שקופיות.

 4. כדי להשתמש בדיו, במחק או במצביע הלייזר בהקלטה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השקופית, לחץ על אפשרויות מצביע, ובחר את הכלי:

  • מצביע לייזר

  • עט

  • עט סימון

  • מחק (אפשרות זו מופיעה באפור אלא אם כן הוספת בעבר דיו לכמה שקופיות.)

  כדי לשנות את צבע הדיו, לחץ על צבע דיו.

  הצגת תפריט אפשרויות מצביע ב- PowerPoint
 5. כדי לסיים את ההקלטה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השקופית האחרונה ולחץ על סיים הצגה.

  הצגת האפשרות 'סיים הצגה' ב- PowerPoint

  עצה:   לאחר שתסיים להקליט את המלל הנלווה, יופיע סמל צליל בפינה השמאלית התחתונה של כל שקופית הכוללת מלל נלווה.

  תזמוני הצגת השקופיות שהוקלטו נשמרים באופן אוטומטי. התזמונים מוצגים בתצוגת סדרן שקופיות מתחת לכל שקופית.

  סמל צליל

בתהליך זה, מה שאתה מקליט מוטבע בכל שקופית, וניתן להפעיל את ההקלטה בהצגת השקופיות. קובץ וידאו לא נוצר על-ידי תהליך ההקלטה. עם זאת, אם אתה רוצה קובץ וידאו, באפשרותך לשמור את המצגת שלך כווידאו באמצעות מספר שלבים נוספים.

הצגת תצוגה מקדימה של הצגת השקופיות שהוקלטה

בכרטיסיה הצגת שקופיות, לחץ על מהתחלה או מהשקופית הנוכחית.

במהלך ההפעלה, הנפשות, פעולות הסימון בדיו, מצביע הלייזר, השמע והווידאו פועלים בצורה מסונכרנת.

מציג את לחצן "מההתחלה" בכרטיסיה 'הצגת שקופיות' ב- PowerPoint

הצגת תצוגה מקדימה של השמע המוקלט

בתצוגה הרגילה, לחץ על סמל הצליל בפינה השמאלית התחתונה של השקופית ולאחר מכן לחץ על הפעל.

לחץ על 'הפעל'

הגדרת תזמוני השקופיות באופן ידני

PowerPoint מקליט באופן אוטומטי את תזמוני השקופיות בעת הוספת מלל נלווה, או שניתן להגדיר את תזמוני השקופיות באופן ידני כך שילוו את המלל הנלווה.

 1. בתצוגה הרגילה, לחץ על השקופית שעבורה ברצונך להגדיר את התזמון.

 2. בכרטיסיה מעברים, בקבוצה תזמון, תחת התקדם לשקופית הבאה, בחר את תיבת הסימון לאחר ולאחר מכן הזן את מספר השניות המציין את פרק הזמן שברצונך שהשקופית תופיע על המסך. חזור על התהליך עבור כל שקופית שברצונך להגדיר עבורה תזמון.

עצה:   אם ברצונך שהשקופית הבאה תופיע בעת הלחיצה על העכבר או באופן אוטומטי לאחר מספר השניות שאתה מזין – הראשון מביניהם – בחר את תיבות הסימון בעת לחיצת עכבר ולאחר.

מחיקת תזמונים או מלל נלווה

הפקודה נקה מיועדת למחיקת תזמונים או מלל נלווה מההקלטה שלך שאינך רוצה או שברצונך להחליף. קיימות ארבע פקודות נקה שונות שמאפשרות לך:

 • למחוק את התזמונים בשקופית שנבחרה כעת

 • למחוק את התזמונים בכל השקופיות בבת אחת

 • למחוק את המלל הנלווה בשקופית שנבחרה כעת

 • למחוק את המלל הנלווה בכל השקופיות בבת אחת

 1. אם אינך רוצה למחוק את כל התזמונים או את המלל הנלווה במצגת שלך, פתח שקופית ספציפית הכוללת תזמון או מלל נלווה שאינך רוצה למחוק.

 2. בכרטיסיה הצגת שקופיות של רצועת הכלים של PowerPoint, בלחצן הקלט הצגת שקופיות, לחץ על החץ למטה, הצבע על נקה, ולאחר מכן בחר את הפקודה נקה המתאימה למצב שלך.

ביטול תזמונים או מלל נלווה, דיו ומצביע לייזר

לאחר שהקלטת את מצגת PowerPoint שלך, כל התזמונים, המחוות והשמע שביצעת נשמרים בשקופיות הנפרדות. עם זאת, באפשרותך לבטל את כולם אם ברצונך להציג את הצגת השקופיות בלעדיהם:

 • כדי לבטל תזמוני שקופיות שהוקלטו:   בכרטיסיה הצגת שקופיות, נקה את התיבה השתמש בתזמונים.

 • כדי לבטל את המלל הנלווה, הדיו ומצביע הלייזר:   בכרטיסיה הצגת שקופיות, נקה את התיבה הפעלת מלל נלווה.

למידע נוסף

הפיכת העכבר למצביע לייזר

הנפשת טקסט או אובייקטים

הפיכת המצגת שלך לסרטון וידאו

יצירת מצגת בהפעלה עצמית

מה ברצונך לעשות?

באפשרותך להקליט מלל נלווה לפני הצגת שקופיות או במהלכה ולכלול הערות קהל בהקלטה. אם אינך מעוניין במלל נלווה לכל אורך המצגת, באפשרותך להקליט הערות בשקופיות נבחרות בלבד או לבטל את המלל הנלווה כדי שיופעל רק ברגעים הרצויים.

כאשר אתה מוסיף מלל נלווה לשקופית, מופיע סמל צליל שמע בשקופית. כמו בכל צליל, באפשרותך ללחוץ על הסמל כדי להפעיל את הצליל, או להגדיר את הצליל כך שיפעל באופן אוטומטי.

כדי להקליט ולשמוע מלל נלווה, על המחשב שלך להיות מצויד בכרטיס קול, מיקרופון ורמקולים.

לפני שתתחיל בהקלטה, PowerPoint 2010 יבקש ממך להקליט רק תזמוני שקופיות, רק מלל נלווה או את שניהם בו-זמנית. ניתן גם להגדיר את תזמוני השקופיות באופן ידני. תזמוני שקופיות שימושיים במיוחד אם ברצונך שהמצגת תפעל באופן אוטומטי עם המלל הנלווה. הקלטת תזמוני שקופיות תקליט גם את הזמנים של שלבי ההנפשה והשימוש בגורמים מפעילים כלשהם בשקופיות. באפשרותך לבטל את תזמוני השקופיותכשאינך רוצה שהמצגת תשתמש בהם.

בתהליך זה, מה שאתה מקליט מוטבע בכל שקופית, וניתן להפעיל את ההקלטה בהצגת השקופיות. קובץ וידאו לא נוצר על-ידי תהליך ההקלטה. עם זאת, אם אתה זקוק לקובץ וידאו, באפשרותך להפוך את המצגת שלך לווידאו באמצעות מספר שלבים נוספים.

 1. בעת הקלטת מלל נלווה, אתה עובר על כל המצגת ומקליט כל שקופית. באפשרותך להשהות ולחדש את ההקלטה בכל עת.

 2. ודא שהמיקרופון מוגדר ופועל לפני הקלטת הצגת השקופיות.

 3. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה הגדרה, לחץ על הקלט הצגת שקופיות תמונת לחצן .

 4. בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • התחל להקליט מההתחלה

  • התחלת הקלטה מהשקופית נוכחית

 5. בתיבת הדו-שיח הקלטת הצגת שקופיות, בחר את תיבת הסימון מלל נלווה ומצביע לייזר ובהתאם לצורך, בחר או נקה את תיבת הסימון תזמוני שקופיות והנפשה.

 6. לחץ על התחל הקלטה.

  עצה: כדי להשהות את המלל הנלווה, בהקלטהתפריט קיצור, לחץ על השהה. כדי לחדש את המלל הנלווה, לחץ על חדש הקלטה.

 7. כדי לסיים את ההקלטה של הצגת השקופיות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השקופית ולאחר מכן לחץ על סיים הצגה.

 8. תזמוני הצגת השקופיות המוקלטים נשמרים באופן אוטומטי. באפשרותך לראות את התזמון בתצוגה סדרן שקופיות מתחת לכל שקופית.

 1. בתצוגה הרגילה, בשקופית, לחץ על סמל הצליל שמע .

 2. ברצועת הכלים, תחת כלי שמע, בכרטיסיה כלי השמעה, בקבוצה תצוגה מקדימה, לחץ על הפעל.

 1. בתצוגה הרגילה, לחץ על השקופית שברצונך להוסיף לה הערה.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה מדיה, לחץ על החץ תחת שמע ולאחר מכן לחץ על הקלט שמע.

 3. כדי להקליט הערה, לחץ על הקלט והתחל לדבר.

 4. בסיום ההקלטה, לחץ על עצור.

 5. בתיבה שם, הקלד שם עבור הצליל, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  סמל צליל שמע מוצג בשקופית.

PowerPoint 2010 מקליט באופן אוטומטי את תזמוני השקופיות בעת הוספת מלל נלווה, או באפשרותך להגדיר את תזמוני השקופיות באופן ידני כך שילוו את המלל הנלווה.

 1. בתצוגה הרגילה, לחץ על השקופית שעבורה ברצונך להגדיר את התזמון.

 2. בכרטיסיה מעברים, בקבוצה תזמון, תחת התקדם לשקופית הבאה, בחר את תיבת הסימון לאחר ולאחר מכן הזן את מספר השניות שבמהלכן ברצונך שהשקופית תופיע על המסך. חזור על התהליך עבור כל שקופית שברצונך להגדיר עבורה תזמון.

עצה: אם ברצונך שהשקופית הבאה תופיע בעת הלחיצה על העכבר או באופן אוטומטי לאחר מספר השניות שתזין -הראשון מביניהם -בחר את תיבות הסימון בעת לחיצת עכבר ובאופן אוטומטי לאחר.

ביטול תזמוני השקופיות אינו מוחק אותם. באפשרותך להפעיל שוב את תזמוני השקופיות בכל עת ללא צורך ליצור אותם מחדש. עם זאת, כשתזמוני השקופיות מבוטלים, השקופיות לא יתקדמו באופן אוטומטי בעת הקלטת מלל נלווה ויהיה עליך לקדם את השקופיות באופן ידני.

 1. בתצוגה הרגילה, בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה הגדרה, לחץ על הגדר הצגת שקופיות.

 2. תחת קדם שקופיות, לחץ על ידנית.

עצה: כדי להפעיל שוב את הזתמונים, תחת קדם שקופיות , לחץ על באמצעות תזמונים, אם קיימים.

הפקודה נקה מיועדת למחיקת תזמונים או מלל נלווה מההקלטה שלך שאינך רוצה או שברצונך להחליף. קיימות ארבע פקודות נקה שונות שמאפשרות לך:

 • למחוק את התזמונים בשקופית שנבחרה כעת

 • למחוק את התזמונים בכל השקופיות בבת אחת

 • למחוק את המלל הנלווה בשקופית שנבחרה כעת

 • למחוק את המלל הנלווה בכל השקופיות בבת אחת

 1. אם אינך רוצה למחוק את כל התזמונים או את המלל הנלווה במצגת שלך, פתח שקופית ספציפית הכוללת תזמון או מלל נלווה שאינך רוצה למחוק.

 2. בכרטיסיה הצגת שקופיות של רצועת הכלים של PowerPoint, בלחצן הקלט הצגת שקופיות, לחץ על החץ למטה, הצבע על נקה, ולאחר מכן בחר את הפקודה נקה המתאימה למצב שלך.

למידע נוסף

הפיכת העכבר למצביע לייזר

מה ברצונך לעשות?

באפשרותך להקליט מלל נלווה לפני שאתה מפעיל מצגת או להקליט מלל נלווה במהלך מצגת ולכלול הערות של הקהל בהקלטה. אם אינך מעוניין במלל נלווה לכל אורך המצגת, באפשרותך להקליט הערות בשקופיות נבחרות בלבד או לבטל את המלל הנלווה כדי שיופעל רק ברגעים הרצויים.

בעת הוספת מלל נלווה לשקופית, סמל צליל תמונת סמל מופיע בשקופית. בדומה לכל צליל, באפשרותך ללחוץ על הסמל כדי להפעיל את הצליל או להגדיר את הצליל כך שיופעל באופן אוטומטי. מלל נלווה מקבל קדימות על-פני צלילים אחרים ורק צליל אחד יכול לפעול בכל פעם במצגת. כתוצאה מכך, צלילים אחרים שהפעלתם מוגדרת לאוטומטית במצגת מוחלפים על-ידי מלל נלווה והם אינם מושמעים. עם זאת, צלילים המוגדרים לפעול בעת לחיצה עליהם עדיין יפעלו כאשר תלחץ עליהם.

כדי להקליט ולשמוע מלל נלווה, על המחשב שלך להיות מצויד בכרטיס קול, מיקרופון ורמקולים.

תזמוני שקופיות ומלל נלווה אוטומטיים

בעת הקלטת מלל נלווה, Microsoft Office PowerPoint 2007 מתעד באופן אוטומטי את משך הזמן שאתה מקדיש לכל שקופית. באפשרותך לבחור לשמור תזמוני שקופיות אלה עם המלל הנלווה כאשר אתה מתבקש לעשות זאת, או באפשרותך </c0>להגדיר את תזמוני השקופיות באופן ידני</c0>. תזמוני שקופיות שימושיים במיוחד אם ברצונך שהמצגת תפעל אוטומטית עם המלל הנלווה. באפשרותך לבטל את תזמוני השקופיות כאשר אינך רוצה שהמצגת תשתמש בהם.

הטבעה או קישור של מלל נלווה

באפשרותך לקשר או להטביע מלל נלווה.

 • כאשר אתה מטביע מלל נלווה, קובץ הצליל של המלל הנלווה הופך לחלק מהמצגת ומלווה אותה, והתוצאה היא קובץ גדול יותר עבור המצגת.

 • בעת קישור מלל נלווה, גודל הקובץ של המצגת קטן יותר משום שקובץ הצליל מאוחסן מחוץ למצגת. עליך לציין מיקום בכונן הקשיח שלך עבור המלל הנלווה, וקובץ הצליל יופעל עם המצגת. אם אתה מציג את המצגת במחשב אחר, עליך להעביר את קובץ הצליל המקושר לאותו מחשב. הדרך הטובה ביותר להעביר מצגת ואת הקבצים המקושרים שלה היא באמצעות התכונה 'ארוז עבור תקליטור'. לחלופין, באפשרותך לעדכן באופן ידני את הקישורים במחשב השני על-ידי מחיקת המלל הנלווה ולאחר מכן הוספת קובץ הצליל של המלל הנלווה בחזרה לפני הצגת המצגת.

  בנוסף, בעת קישור מלל נלווה, באפשרותך לחזור במועד מאוחר יותר ולערוך את קבצי הצליל באמצעות תוכנית לעריכת צלילים.

עצה:   צרף למלל הנלווה הערות שקופיות. מכיוון שלקהלים יש צרכים וציוד מחשבים שונים, שקול לצרף למלל הנלווה הערות. הערות יכולות להועיל לכל אדם בעל לקות שמיעה או בעל מחשב ללא כרטיס קול. אם אתה שומר את המצגת כקובץ דף אינטרנט (‎.htm), ההערות יופיעו מתחת לכל שקופית כאשר היא תוצג. אם תשמור את המצגת כקובץ מצגת (‎.pptx), הקהל יוכל להדפיס את ההערות, או שתוכל להדפיס את ההערות עבורו.

בעת הקלטת מלל נלווה, אתה עובר על כל המצגת ומקליט בכל שקופית. באפשרותך להשהות ולחדש את ההקלטה.

 1. בתצוגה רגילה, בחר את השקופית שברצונך להתחיל בה את ההקלטה.

 2. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה הגדרה, לחץ על הקלטת מלל נלווה תמונת לחצן .

  תמונת הכרטיסיה 'הצגת שקופיות'

 3. לחץ על הגדרת עוצמת מיקרופון, פעל בהתאם להנחיות להגדרת עוצמת המיקרופון ולחץ על אישור.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להטביע את המלל הנלווה, לחץ על אישור.

  • כדי לקשר את המלל הנלווה, בחר בתיבת הסימון קשר מלל נלווה ב, לחץ על עיון, לחץ על תיקיה ברשימה ולאחר מכן לחץ על בחר.

עצה:   כדי למנוע בעיות אפשריות, השתמש באותה תיקיה שבה שמרת את המצגת.

 1. אם בחרת בשקופית הראשונה כדי להתחיל בה את ההקלטה, עבור לשלב 6.
  אם בחרת בשקופית אחרת כדי להתחיל בה את ההקלטה, תיבת הדו-שיח הקלטת מלל נלווה מופיעה. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להתחיל את המלל הנלווה בשקופית הראשונה במצגת, לחץ על שקופית ראשונה.

  • כדי להתחיל את המלל הנלווה בשקופית שנבחרה כעת, לחץ על שקופית נוכחית.

 2. בתצוגת הצגת שקופיות, הקרא את טקסט המלל הנלווה למיקרופון, ולאחר מכן לחץ על השקופית כדי להתקדם לשקופית הבאה. בצע תהליך זה עבור כל שקופית שברצונך להוסיף לה מלל נלווה.

  עצה:   כדי להשהות או לחדש את הפעלת המלל הנלווה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השקופית ולאחר מכן ב- תפריט קיצור, לחץ על השהה מלל נלווה או חדש מלל נלווה.

 3. לחץ על המסך 'יציאה' השחור.

 4. המלל הנלווה נשמר באופן אוטומטי ולאחר מכן מופיעה הודעה השואלת אם ברצונך לשמור את התזמונים גם עבור המצגת. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמור את התזמונים, לחץ על שמור. השקופיות שלך מופיעות בתצוגת סדרן השקופיות, כאשר תזמוני השקופיות מוצגים מתחת לכל שקופית.

  • כדי לבטל את התזמונים, לחץ על אל תשמור. (באפשרותך להקליט את התזמונים בנפרד.)

הערה:   מלל נלווה מקבל קדימות על-פני צלילים אחרים ורק צליל אחד יכול לפעול בכל פעם במצגת. כתוצאה מכך, צלילים אחרים שהפעלתם מוגדרת לאוטומטית במצגת מוחלפים על-ידי מלל נלווה והם אינם מושמעים. עם זאת, צלילים המוגדרים לפעול בעת לחיצה עליהם עדיין יפעלו כאשר תלחץ עליהם.

 1. בשקופית, לחץ על סמל הצליל תמונת סמל .

 2. תחת כלי צלילים, בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה הפעל, לחץ על תצוגה מקדימה, או לחץ פעמיים על סמל הצליל.

  תמונת הכרטיסיה 'אפשרויות' של 'כלי צלילים'

 1. בתצוגה רגילה, בחר את השקופית שברצונך להתחיל בה את ההקלטה מחדש.

 2. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה הגדרה, לחץ על הקלטת מלל נלווה תמונת לחצן .

  תמונת הכרטיסיה 'הצגת שקופיות'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם כבר בדקת את המיקרופון שלך, לחץ על אישור.

  • כדי לבדוק את המיקרופון שלך, לחץ על הגדרת עוצמת מיקרופון, פעל בהתאם להנחיות להגדרת עוצמת המיקרופון ולחץ על אישור.

 4. אם בחרת בשקופית הראשונה כדי להתחיל בה את ההקלטה מחדש, עבור לשלב 5.
  אם בחרת בשקופית אחרת כדי להתחיל בה את ההקלטה מחדש, תיבת הדו-שיח הקלטת מלל נלווה מופיעה. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להתחיל את המלל הנלווה בשקופית הראשונה במצגת, לחץ על שקופית ראשונה.

  • כדי להתחיל את המלל הנלווה בשקופית שנבחרה כעת, לחץ על שקופית נוכחית.

 5. בתצוגת הצגת השקופיות, הקלט את המלל הנלווה עבור השקופית ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לעצור את ההקלטה מחדש, הקש ESC.

  • כדי להמשיך בהקלטה מחדש, לחץ על העכבר כדי להתקדם לשקופית הבאה, אמור אל המלל הנלווה בשקופית ולאחר מכן לחץ על השקופית הבאה כדי להמשיך בהקלטה מחדש.

  • כדי לסיים את ההקלטה מחדש לפני שתעבור על כל השקופיות, הקש ESC.

  • כדי להקליט מחדש בכל השקופיות, כאשר אתה מגיע למסך 'יציאה' השחור, לחץ עליו.

 6. המלל הנלווה נשמר באופן אוטומטי ולאחר מכן מופיעה הודעה השואלת אם ברצונך לשמור את התזמונים גם עבור השקופיות. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמור את התזמונים, לחץ על שמור.

  • כדי לבטל את התזמונים, לחץ על אל תשמור.

אם ברצונך ללכוד את ההערות שלך, את הערות הקהל, או את שתיהן במהלך המצגת שלך, באפשרותך להפעיל מלל נלווה לפני שאתה מתחיל את המצגת שלך.

 1. בתצוגה רגילה, בחר את השקופית שברצונך להתחיל בה את ההקלטה.

 2. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה הגדרה, לחץ על הקלטת מלל נלווה תמונת לחצן .

  תמונת הכרטיסיה 'הצגת שקופיות'

 3. לחץ על הגדרת עוצמת מיקרופון, פעל בהתאם להנחיות להגדרת עוצמת המיקרופון ולחץ על אישור.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להטביע את המלל הנלווה, לחץ על אישור.

  • כדי לקשר את המלל הנלווה, בחר בתיבת הסימון קשר מלל נלווה ב, לחץ על עיון, לחץ על תיקיה ברשימה ולאחר מכן לחץ על בחר.

 5. אם בחרת בשקופית הראשונה כדי להתחיל בה את ההקלטה, עבור לשלב 6.
  אם בחרת בשקופית אחרת כדי להתחיל בה את ההקלטה, תיבת הדו-שיח הקלטת מלל נלווה מופיעה. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להתחיל את המלל הנלווה בשקופית הראשונה במצגת, לחץ על שקופית ראשונה.

  • כדי להתחיל את המלל הנלווה בשקופית שנבחרה כעת, לחץ על שקופית נוכחית.

 6. בתצוגת הצגת שקופיות, הוסף את הערות הדובר שלך לצד הערות הקהל, ולאחר מכן לחץ על השקופית כדי להתקדם לשקופית הבאה. חזור על תהליך זה עבור כל השקופיות במצגת שלך.

  עצה: כדי להשהות או לחדש את הפעלת המלל הנלווה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השקופית ולאחר מכן ב- תפריט קיצור, לחץ על השהה מלל נלווה או חדש מלל נלווה.

 7. לחץ על המסך 'יציאה' השחור.

 8. המלל הנלווה נשמר באופן אוטומטי ולאחר מכן מופיעה הודעה השואלת אם ברצונך לשמור את התזמונים גם עבור המצגת. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמור את התזמונים, לחץ על שמור. השקופיות שלך מופיעות בתצוגת סדרן השקופיות, כאשר תזמוני השקופיות מוצגים מתחת לכל שקופית.

  • כדי לבטל את התזמונים, לחץ על אל תשמור.

 1. בתצוגה הרגילה, לחץ על השקופית שברצונך להוסיף לה הערה.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה סרטוני מדיה, לחץ על החץ תחת צליל ולאחר מכן לחץ על הקלט צליל.

  תמונת הכרטיסיה 'הוספה'

 3. כדי להקליט הערה, לחץ על הקלט והתחל לדבר.

 4. בסיום ההקלטה, לחץ על עצור.

 5. בתיבה שם, הקלד שם עבור הצליל, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  סמל צליל תמונת סמל מוצג בשקופית.

Office PowerPoint 2007 יקליט באופן אוטומטי את תזמוני השקופיות בעת הוספת מלל נלווה, או באפשרותך להגדיר את תזמוני השקופיות באופן ידני כך שילוו את המלל הנלווה.

 1. בתצוגה הרגילה, לחץ על השקופית שעבורה ברצונך להגדיר את התזמון.

 2. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה עבור לשקופית זו, תחת התקדם לשקופית הבאה, בחר בתיבת הסימון באופן אוטומטי לאחר ולאחר מכן הזן את מספר השניות שבמהלכן ברצונך שהשקופית תופיע על המסך.

  תמונת הכרטיסיה 'הנפשות'

  חזור על התהליך עבור כל שקופית שברצונך להגדיר את התזמון עבורה.

עצה: אם ברצונך שהשקופית הבאה תופיע בעת הלחיצה על העכבר או באופן אוטומטי לאחר מספר השניות שתזין -הראשון מביניהם -בחר את תיבות הסימון בעת לחיצת עכבר ובאופן אוטומטי לאחר.

ביטול תזמוני השקופיות אינו מוחק אותם. באפשרותך להפעיל שוב את תזמוני השקופיות בכל עת ללא צורך ליצור אותם מחדש. עם זאת, כשתזמוני השקופיות מבוטלים, השקופיות אינן מתקדמות באופן אוטומטי בעת הקלטת מלל נלווה ויהיה עליך לקדם את השקופיות באופן ידני.

 1. בתצוגה הרגילה, בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה הגדרה, לחץ על הגדר הצגת שקופיות.

  תמונת הכרטיסיה 'הצגת שקופיות'

 2. תחת קדם שקופיות, לחץ על ידנית.

עצה: כדי להפעיל שוב את התזמונים, תחת קדם שקופיות, לחץ על באמצעות תזמונים, אם קיימים.

הכנה להקלטה

כדי להתחיל, פתח את המצגת הרצויה ולחץ על הכרטיסיה הצגת שקופיות.

עצה:   אם המצגת מכילה מספר רב של שקופיות, ייתכן שיהיה לך נוח יותר לעבוד בתצוגת סדרן שקופיות. לחץ על תצוגה > סדרן שקופיות כדי לנסות זאת.

להלן כמה דברים שכדאי לבדוק לפני שתתחיל בהקלטה:

 • אם ברצונך להקליט רק חלק מחבילת השקופיות, בצע אחת מהפעולות הבאות לפני שתתחיל:

  • בחר את השקופיות שאינך מעוניין לכלול ולאחר מכן לחץ על הסתר שקופית.

   או

  • לחץ על הצגה מותאמת אישית > הצגת שקופיות מותאמת אישית > + (הוסף).

   בחר 'הסתר שקופית' או 'הצגה מותאמת אישית' כדי להקליט קבוצת משנה של שקופיות
 • השתמש בכפתור תרגול כדי לשנות את התזמון בין שקופיות מבלי להשפיע על המלל הנלווה או על המחוות שכבר הקלטת.

  נסה תזמונים שונים בין שקופיות עם לחצן 'תרגול'
 • ודא שהמיקרופון מוגדר כראוי. ב- Mac, עבור אל העדפות המערכת > צליל.

הקלטת הצגת שקופיות

אם ברצונך להוסיף להצגת השקופיות מלל נלווה או פרשנות, ודא שהמיקרופון מוגדר ופועל.

כדי להתחיל הקלטה:

 1. לחץ על הכרטיסיה הצגת שקופיות, בחר את השקופית שבה ברצונך שההקלטה תתחיל ולאחר מכן לחץ על הקלטת הצגת שקופיות.

  לחץ על 'הקלט הצגת שקופיות' כדי להתחיל בהקלטה
 2. במהלך ההקלטה, השתמש ב- Ctrl+לחיצה כדי לגשת אל פקודות ההקלטה המאפשרות לך לנווט בין השקופיות, לשנות סמנים או להפעיל השחרה או הלבנה של המסך.

  לחץ על Ctrl כדי לראות פקודות רשימה בזמן ההקלטה
 3. לחץ על סיים הצגה כדי להפסיק את ההקלטה.

 4. תופיע תיבת הדו-שיח שמירה. לחץ על כן כדי לשמור את ההקלטה, או על לא אם ברצונך להקליט שוב.

  שמירה מחליפה את כל מה שהקלטת קודם לכן. אם ברצונך להקליט הצגת שקופיות אחרת עם אותה קבוצת שקופיות, שמור את קובץ המצגת שלך בשם אחר.

 5. לחץ על הפעל מההתחלה כדי להציג את ההקלטה בתצוגה מקדימה.

קיצורי מקשים במהלך ההקלטה

מומלץ להדפיס רשימה זו של קיצורי מקשים לסימוכין בזמן ההקלטה:

משימה

קיצור מקלדת

מעבר לשקופית הבאה או להנפשה הבאה

N
לחץ על
מקש רווח
חץ ימינה
חץ למטה
Return‏
Page Down‏

חזרה לשקופית הקודמת או להנפשה הקודמת:

P
מחק
חץ ימינה
חץ למעלה
Page Up

מעבר לשקופית ספציפית

מספר השקופית + Enter

היפוך מצב השחרת המסך

B
. (נקודה)

היפוך מצב הלבנת המסך

W
, (פסיק)

עצירה/הפעלה מחדש של הצגה אוטומטית

S

סיום הצגת השקופיות

Esc
Command+‎. (נקודה)

מחיקת ציור על המסך

E

מעבר לשקופית הבאה, אם היא מוסתרת

H

הפיכת המצביע לעט

Command+P

הפיכת המצביע לחץ

Command+A

הסתרת החץ עם תזוזת העכבר

CONTROL+H

תפריט קיצור

CONTROL+לחיצה

התקדמות בלחיצת עכבר (תרגול בלבד)

M

הגדרת אפשרויות הפעלה

בסיום ההקלטה, כשאתה מוכן להפצת המצגת, לחץ על הגדר הצגת שקופיות ובחר את האפשרויות המתאימות עבור הקהל שלך.

הגדר את סוג ההצגה ואפשרויות נוספות לפני שתפיץ את ההצגה
 • סוג הצגה    הצג במסך מלא או בחלונות.

 • הצג אפשרויות    כבה את המלל הנלווה או ההנפשות.

 • שקופיות    בחר קבוצת משנה של השקופיות, או הצגה מותאמת אישית אם הגדרת כזו.

 • קדם שקופיות    הגדר גירסה זו של הצגת השקופיות כך שמשתמשים יוכלו לדפדף בה באופן ידני.

מידע קשור

הוספה, שינוי או הסרה של מעברים בין שקופיות

התחל את המצגת והצג את ההערות שלך בתצוגת המגיש

הקלטת שמע ב- PowerPoint עבור Mac

הוספה או מחיקה של שמע במצגת

שמירת מצגת כקובץ סרט או MP4

לפני שתתחיל

 • לביצוע הליך זה, המחשב חייב להיות מצויד בכרטיס קול, מיקרופון ורמקולים. ודא שאינך מפעיל יישומים אחרים להקלטת קול, כגון 'זיהוי דיבור'.

 • הקלטת תזמוני שקופיות תקליט גם את התזמון ואת המשך של אפקטי הנפשה ואת השימוש בכל גורם מפעיל בשקופית שלך. באפשרותך לבטל את התזמונים כאשר אינך רוצה שהמצגת תשתמש בהם.

 • בעת שמירת מצגת כסרט, מלל נלווה אינו נשמר.

הקלטת מצגת עם PowerPoint 2011 עבור Mac

 1. בחלונית הניווט, לחץ על השקופית שבה ברצונך להתחיל.

  כיצד לבחור שקופיות בחלונית הניווט

  1. בתפריט View, לחץ על Normal.

  2. בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ על הכרטיסיה Slides הכרטיסיה 'שקופיות' ולאחר מכן לחץ על שקופית. בהתאם לרוחב של חלונית הניווט, תראה את הכרטיסיות הנקראות הכרטיסיה 'שקופיות' ו כרטיסיה בשם 'מיתאר' או את כרטיסיות הצלמית שקופיות הכרטיסיה 'שקופיות' ומתאר הכרטיסיה 'מיתאר' .

 2. בכרטיסיה הצגת שקופיות, תחת כלי מגיש, לחץ על הקלט הצגת שקופיות.

  הכרטיסיה 'הצגת שקופיות', הקבוצה 'כלי מגיש'
 3. ההקלטה מתחילה באופן אוטומטי כאשר אתה נכנס לתצוגת המגיש; עם זאת, באפשרותך להשהות את ההקלטה ולאחר מכן להתחיל אותה מחדש בעת הצורך. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  לשם

  בצע פעולה זו

  השהה את ההקלטה

  לחץ על לחצן 'השהה שעון עצר'

  המשך בהקלטה

  לחץ על לחצן 'התחל שעון עצר'

  אפס את ההקלטה עבור השקופית הנוכחית

  לחץ על לחצן 'איפוס שעון עצר'

  התקדם אל השקופית הבאה או הקודמת

  לחץ על לחצני מעבר לשקופית הבאה או לשקופית הקודמת

 4. כאשר אתה מגיע לשקופית האחרונה או יוצא מתצוגת המגיש, PowerPoint מנחה אותך לשמור את התזמונים.

  עצות: 

  1. בתצוגת סדרן השקופיות, באפשרותך לראות את התזמון עבור כל שקופית.

  2. סמל שמע סמל שמע בשקופית מופיע בפינה השמאלית התחתונה של כל שקופית הכוללת מלל נלווה. עם זאת, סמל זה אינו גלוי לקהל במהלך הצגת שקופיות.

שינוי המלל הנלווה בשקופית ב- PowerPoint 2011 עבור Mac

כאשר אתה משנה את המלל הנלווה עבור שקופית יחידה, גם התזמון מתעדכן.

 1. בחלונית הניווט, בחר בשקופית שעבורה ברצונך לשנות את המלל הנלווה.

  כיצד לבחור שקופיות בחלונית הניווט

  1. בתפריט View, לחץ על Normal.

  2. בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ על הכרטיסיה Slides הכרטיסיה 'שקופיות' ולאחר מכן לחץ על שקופית.  בהתאם לרוחב של חלונית הניווט, תראה את הכרטיסיות הנקראות הכרטיסיה 'שקופיות' ו כרטיסיה בשם 'מיתאר' או את כרטיסיות הצלמית שקופיות הכרטיסיה 'שקופיות' ומתאר הכרטיסיה 'מיתאר' .

 2. בכרטיסיה הצגת שקופיות, תחת כלי מגיש, לחץ על הקלט הצגת שקופיות.

  הכרטיסיה 'הצגת שקופיות', הקבוצה 'כלי מגיש'

 3. בסיום ההקלטה, לחץ על צא מהצגת שקופיות או הקש ESC.

 4. כאשר תתבקש לשמור את התזמונים, לחץ על כן.

  הערה: כדי למחוק את המלל הנלווה משקופית, בחר את סמל השמע סמל שמע בשקופית בשקופית ולאחר מכן הקש DELETE.

הגדרת תזמוני שקופיות באופן ידני ב- PowerPoint 2011 עבור Mac

PowerPoint מקליט באופן אוטומטי את תזמוני השקופיות בעת הקלטת הצגת השקופיות, או שניתן להגדיר את תזמוני השקופיות באופן ידני כך שילוו את המלל הנלווה.

 1. בחלונית הניווט, בחר את השקופית או את השקופיות שעבורן ברצונך להגדיר באופן ידני תזמון שקופיות.

  כיצד לבחור שקופיות בחלונית הניווט

  1. בתפריט View, לחץ על Normal.

  2. בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ על הכרטיסיה Slides הכרטיסיה 'שקופיות' ולאחר מכן לחץ על שקופית. כדי לבחור שקופיות מרובות, החזק את COMMAND לחוץ בעת הלחיצה על השקופיות.  לחלופין, אם ארגנת את השקופיות שלך במקטעים, בחר קבוצה שלמה של שקופיות על-ידי לחיצה על כותרת המקטע.  בהתאם לרוחב של חלונית הניווט, תראה את הכרטיסיות הנקראות הכרטיסיה 'שקופיות' ו- כרטיסיה בשם 'מיתאר' או את כרטיסיות הצלמית Slides הכרטיסיה 'שקופיות' ו- Outline הכרטיסיה 'מיתאר' .

 2. בכרטיסיה מעברים תחת קדם שקופית, בחר בתיבת הסימון לאחר ולאחר מכן הקלד את מספר השניות.

  הכרטיסיה 'מעברים', הקבוצה 'קדם שקופית'

ביטול מלל נלווה או תזמוני שקופיות לפני הפעלת הצגת שקופיות ב- PowerPoint 2011 עבור Mac

ביטול המלל הנלווה ותזמוני השקופיות לא מוחק אותם. באפשרותך להפעיל את המלל הנלווה או את התזמונים בחזרה בכל עת מבלי ליצור אותם מחדש.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

לשם

בצע פעולה זו

ביטול תזמוני שקופיות

בכרטיסיה הצגת שקופיות, תחת הגדרה, נקה את תיבת הסימון השתמש בתזמונים.

הכרטיסיה 'הצגת שקופיות', הקבוצה 'הגדרה'

ביטול מלל נלווה עבור כל השקופיות

בכרטיסיה הצגת שקופיות, תחת הגדרה, נקה את תיבת הסימון השמע מלל נלווה.

הכרטיסיה 'הצגת שקופיות', הקבוצה 'הגדרה'

PowerPoint באינטרנט אינו תומך בהקלטת הצגת שקופיות.

עצות בנוגע להקלטה

 • הקלטות מתווספות למצגת לפי שקופית, כך שאם ברצונך לשנות הקלטה, עליך רק להקליט מחדש את השקופית או השקופיות המושפעות. כמו כן, באפשרותך לסדר מחדש את השקופיות לאחר ההקלטה מבלי להקליט מחדש שום דבר. המשמעות היא גם שבמהלך הקלטת מצגת, ניתן להשהות אותה בקלות לזמן קצר.

 • PowerPoint לא מקליט שמע או וידאו במהלך מעברים בין שקופיות, ולכן אל תדבר בזמן שאתה מתקדם לשקופית אחרת. כמו כן, כלול זמן קצר של שקט בתחילתה ובסופה של כל שקופית כדי להפוך את המעברים לחלקים ולוודא שאינך חותך את מלל השמע הנלווה בעת המעבר משקופית אחת לשקופית הבאה בתור.

 • אין באפשרותך להקליט מלל נלווה ב- PowerPoint באינטרנט. השתמש בגירסת שולחן העבודה של PowerPoint כדי להקליט את המלל הנלווה.

 • באפשרותך להתאים ולערוך את גודל הווידאו והדיו בתצוגת עריכה.

 • אם זה אפשרי שהקהל שלך ישתמש ב- PowerPoint באינטרנט כדי לחוות את ההקלטה, השתמש במעברים הנתמכים על-ידי PowerPoint באינטרנט (גזירה, עמעום, דחיפה, מחיקה, פיצול, קווים אקראיים, צורה, שינוי צורה).

 • הקלטת מצגת פועלת בצורה הטובה ביותר עם מחשבי PC בעלי מסך מגע הכוללים מצלמת אינטרנט.

 • השתמש בתצוגה מקדימה של וידאו כדי לוודא שהכל מוגדר כהלכה לפני ההקלטה.

 • עבור שקופיות שברצונך להקליט בהן מחוות (כגון דיו), צור מספר עותקים של השקופית כדי שתוכל להקליט בקלות מספר ניסיונות. לאחר מכן מחק את השקופיות הלא רלוונטיות כאשר תסיים.

 • הקלט מספר שניות של שקט על-ידי ביטול שמע ווידאו כדי להתקדם לאחר פרק זמן מוגדר.

 • לקבלת איכות גבוהה יותר, השתמש במצלמת אינטרנט ו/או במיקרופון חיצוניים.

  מצלמות ומיקרופונים מוכללים מתאימים לרוב המשימות. אך אם אתה מעוניין לקבל וידאו בעל מראה מקצועי יותר, שקול להשתמש במצלמת אינטרנט חיצונית, אם ניתן. אם אתה משתמש ב- PowerPoint במחשב Tablet או במחשב נישא ואתה מסמן בדיו באמצעות עט אלקטרוני, מצלמה ומיקרופון חיצוניים מאפשרים לך לצמצם את רעש העט האלקטרוני.

 • מיד לאחר שאתה מסיים את הקלטת השקופית הראשונה, הפעל אותה.

  ודא שצליל השמע ומראה הווידאו הם באיכות הרצויה לפני שאתה מקליט חלק ניכר מהמצגת שלך.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×