הקלטה של הצגת השקופיות שלך ב- PowerPoint 2016 או 2011 for Mac

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם יש לך אוזניות או המיקרופון והרמקולים באפשרותך להקליט מצגת PowerPoint, ללכוד את המלל הנלווה קול, תזמון בין שקופיות, מחוות מצביע ודיו. לאחר גירסה מוקלט שמוצא חן בעיניך, שאנשים אחרים יוכלו להציג את המצגת בדיוק כפי שהתכוונת.

הכנה רשומה עם PowerPoint 2016 for Mac

כדי להתחיל, פתח את המצגת הרצויה ולחץ על הכרטיסיה הצגת שקופיות.

עצה:    אם המצגת כוללת רבות של השקופיות, ייתכן שיהיה לך נוח יותר עבודה בתצוגת סדרן השקופיות. לחץ על תצוגה > סדרן שקופיות כדי לנסות אותה.

להלן כמה דברים שכדאי לבדוק לפני שתתחיל בהקלטה:

 • אם ברצונך להקליט רק חלק מחבילת השקופיות, בצע אחת מהפעולות הבאות לפני שתתחיל:

  • בחר את השקופיות שאינך מעוניין לכלול ולאחר מכן לחץ על הסתר שקופית.

   או

  • לחץ על הצגה מותאמת אישית > הצגת שקופיות מותאמת אישית > + (הוסף).

   בחר 'הסתר שקופית' או 'הצגה מותאמת אישית' כדי להקליט קבוצת משנה של שקופיות
 • השתמש בכפתור תרגול כדי לשנות את התזמון בין שקופיות מבלי להשפיע על המלל הנלווה או על המחוות שכבר הקלטת.

  נסה תזמונים שונים בין שקופיות עם לחצן 'תרגול'
 • ודא שהמיקרופון מוגדר כראוי. ב- Mac, עבור אל העדפות המערכת > צליל.

 • הדפס רשימה זו של קיצורי מקשים לסימוכין בזמן ההקלטה.

  משימה

  קיצור מקלדת

  מעבר לשקופית הבאה או להנפשה הבאה

  N
  לחץ על
  מקש רווח
  חץ ימינה
  חץ למטה
  Return
  Page Down

  חזרה לשקופית הקודמת או להנפשה הקודמת

  P
  Delete
  חץ שמאלה
  חץ למעלה
  Page Up

  מעבר לשקופית ספציפית

  מספר השקופית + Enter

  היפוך מצב השחרת המסך

  B
  . (נקודה)

  היפוך מצב הלבנת המסך

  W
  , (פסיק)

  עצירה/הפעלה מחדש של הצגה אוטומטית

  S

  סיום הצגת השקופיות

  Esc
  Command+‎. (נקודה)

  מחיקת ציור על המסך

  E

  מעבר לשקופית הבאה, אם היא מוסתרת

  H

  הפיכת המצביע לעט

  Command+P

  הפיכת המצביע לחץ

  Command+A

  הסתרת החץ עם תזוזת העכבר

  CONTROL+H

  תפריט קיצור

  CONTROL+לחיצה

  התקדמות בלחיצת עכבר (תרגול בלבד)

  M

הקלטת הצגת השקופיות שלך עם PowerPoint 2016 for Mac

אם ברצונך להוסיף להצגת השקופיות מלל נלווה או פרשנות, ודא שהמיקרופון מוגדר ופועל.

כדי להתחיל הקלטה:

 1. לחץ על הכרטיסיה הצגת שקופיות, בחר את השקופית שבה ברצונך שההקלטה תתחיל ולאחר מכן לחץ על הקלטת הצגת שקופיות.

  לחץ על 'הקלט הצגת שקופיות' כדי להתחיל בהקלטה
 2. במהלך ההקלטה, השתמש ב- Ctrl+לחיצה כדי לגשת אל פקודות ההקלטה המאפשרות לך לנווט בין השקופיות, לשנות סמנים או להפעיל השחרה או הלבנה של המסך.

  לחץ על Ctrl כדי לראות פקודות רשימה בזמן ההקלטה
 3. לחץ על סיים הצגה כדי להפסיק את ההקלטה.

 4. מופיעה תיבת דו-שיח לשמור. לחץ על כן כדי לשמור את ההקלטה, או על לא אם ברצונך להקליט אותו שוב.

  שמירה יחליף כל דבר שהקלטת בעבר. אם ברצונך להקליט אחר הצגת שקופיות עם אותו אוסף של השקופיות, שמור את קובץ המצגת שלך בשם אחר.

 5. לחץ על הפעל מההתחלה כדי להציג את ההקלטה בתצוגה מקדימה.

הגדרת אפשרויות הפעלה עם PowerPoint 2016 for Mac

בסיום ההקלטה, כשאתה מוכן להפצת המצגת, לחץ על הגדר הצגת שקופיות ובחר את האפשרויות המתאימות עבור הקהל שלך.

הגדר את סוג ההצגה ואפשרויות נוספות לפני שתפיץ את ההצגה
 • סוג הצגת שקופיות    הצג במסך מלא או בחלונות.

 • אפשרויות הצגה    בטל מלל נלווה או מעברים.

 • שקופיות    בחר קבוצת משנה של שקופיות או של הצגה מותאמת אישית אם שהגדרת אחת.

 • קדם שקופיות    הגדר גירסה זו של הצגת השקופיות כך שמשתמשים יוכלו לדפדף בה באופן ידני.

הערות: 

 • כדי לבצע הליך זה, המחשב שלך להיות מצויד בכרטיס קול, מיקרופון ורמקולים. ודא כי שאינם משתמשים יישומים הקלטת צליל אחרים, כגון זיהוי דיבור.

 • הקלטת תזמוני השקופיות מקליט גם את תזמון ואת המשך של אפקטי הנפשה לבין מהשימוש גורמים מפעילים כלשהו בשקופית. באפשרותך לבטל את תזמוני כאשר אינך מעוניין המצגת כדי להשתמש בהם.

 • מלל נלווה אינו נשמר בעת שמירת מצגת כסרט.

הקלטת מצגת עם PowerPoint 2011 for Mac

 1. בחלונית הניווט, לחץ על השקופית הרצויה יתחיל.

  כיצד לבחור שקופיות בחלונית הניווט

  1. בתפריט תצוגה, לחץ על רגיל.

  2. בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ על הכרטיסיה שקופיות הכרטיסיה 'שקופיות' , ולאחר מכן לחץ על שקופית. בהתאם לרוחב של חלונית הניווט, תראה את הכרטיסיות הנקראות הכרטיסיה 'שקופיות' ו הכרטיסיה Outline או את כרטיסיות הצלמית שקופיות הכרטיסיה 'שקופיות' ומתאר הכרטיסיה 'מיתאר' .

 2. בכרטיסיה הצגת שקופיות, תחת כלי מגיש, לחץ על הקלט הצגת שקופיות.

  הכרטיסיה 'הצגת שקופיות', הקבוצה 'כלי מגיש'

 3. ההקלטה מתחילה באופן אוטומטי כאשר אתה מזין את תצוגת המגיש; עם זאת, באפשרותך להשהות ולאחר מכן הפעל מחדש את ההקלטה בהתאם לצורך. בצע אחת מהפעולות הבאות:

לשם

בצע פעולה זו

השהה את ההקלטה

לחץ על לחצן 'השהה שעון עצר'

המשך ההקלטה

לחץ על לחצן 'התחל שעון עצר'

אפס את ההקלטה עבור השקופית הנוכחית

לחץ על לחצן 'איפוס שעון עצר'

התקדם לשקופית הבאה או הקודמת

לחץ על לחצני מעבר לשקופית הבאה או לשקופית הקודמת

 1. כאשר אתה להגיע השקופית האחרונה או לצאת בתצוגת המגיש, PowerPoint מבקש ממך לשמור את התזמונים.

  עצות: 

  1. בתצוגת סדרן השקופיות באפשרותך לראות את התזמון עבור כל שקופית.

  2. סמל שמע סמל שמע בשקופית מופיע בפינה השמאלית התחתונה של כל שקופית הכוללת מלל נלווה. עם זאת, סמל זה אינה גלויה לקהל במהלך הצגת שקופיות.

שנה את המלל הנלווה בשקופית עם PowerPoint 2011 for Mac

כאשר אתה משנה את המלל הנלווה עבור שקופית אחת, מתעדכן גם התזמון.

 1. בחלונית הניווט, בחר את השקופית שעבורה ברצונך לשנות את המלל הנלווה.

  כיצד לבחור שקופיות בחלונית הניווט

  1. בתפריט תצוגה, לחץ על רגיל.

  2. בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ על הכרטיסיה הכרטיסיה 'שקופיות' שקופיות ולאחר מכן לחץ על שקופית. בהתאם לרוחב חלונית הניווט, תראה את הכרטיסיה 'שקופיות' אחת מהפעולות הבאות ולאחר הכרטיסיה Outline בשם כרטיסיות או שקופיות הכרטיסיה 'שקופיות' ו- מיתאר הכרטיסיה 'מיתאר' סמל כרטיסיות.    

 2. בכרטיסיה הצגת שקופיות, תחת כלי מגיש, לחץ על הקלט הצגת שקופיות.

  הכרטיסיה 'הצגת שקופיות', הקבוצה 'כלי מגיש'

 3. בסיום ההקלטה, לחץ על הצג יציאה או הקש ESC.

 4. כאשר תתבקש לשמור את התזמונים, לחץ על כן.

  הערה: כדי למחוק את המלל הנלווה משקופית אחת לשקופית, בחר את סמל השמע סמל שמע בשקופית בשקופית ולאחר מכן הקש DELETE.

הגדרת תזמוני השקופיות באופן ידני עם PowerPoint 2011 for Mac

PowerPoint מקליט באופן אוטומטי את תזמוני השקופיות בעת הקלטת הצגת שקופיות או באפשרותך להגדיר את תזמוני השקופיות כך שילוו את המלל הנלווה שלך באופן ידני.

 1. בחלונית הניווט, בחר את השקופית או השקופיות שעבורה ברצונך להגדיר את תזמון השקופיות באופן ידני.

  כיצד לבחור שקופיות בחלונית הניווט

  1. בתפריט תצוגה, לחץ על רגיל.

  2. בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ על הכרטיסיה הכרטיסיה 'שקופיות' שקופיות ולאחר מכן לחץ על שקופית. כדי לבחור שקופיות מרובות, החזק את COMMAND בעת לחיצה על השקופיות. לחלופין, אם שארגנת השקופיות שלך במקטעים, בחר קבוצה שלמה של שקופיות על-ידי לחיצה על כותרת מקטע. בהתאם לרוחב חלונית הניווט, תראה את הכרטיסיה 'שקופיות' אחת מהפעולות הבאות ולאחר הכרטיסיה Outline בשם כרטיסיות או שקופיות הכרטיסיה 'שקופיות' ו- מיתאר הכרטיסיה 'מיתאר' סמל כרטיסיות.    

 2. בכרטיסיה ' מעברים ', תחת קדם שקופית, בחר את תיבת הסימון לאחר ולאחר מכן הקלד את מספר השניות.

  הכרטיסיה 'מעברים', הקבוצה 'קדם שקופית'

ביטול מלל נלווה או תזמוני השקופיות לפני הפעלת הצגת שקופיות עם PowerPoint 2011 for Mac

ביטול תזמוני את המלל הנלווה ושקופית אינה מוחקת אותם. באפשרותך להפוך את המלל הנלווה או בתזמונים מחדש בכל עת ללא צורך ליצור אותן מחדש.

 • בצע אחת מהפעולות הבאות:

לשם

בצע פעולה זו

ביטול תזמוני שקופיות

בכרטיסיה הצגת שקופיות, תחת הגדרה, נקה את תיבת הסימון השתמש בתזמונים.

הכרטיסיה 'הצגת שקופיות', הקבוצה 'הגדרה'

בטל את המלל הנלווה עבור כל השקופיות

בכרטיסיה הצגת שקופיות, תחת הגדרה, נקה את תיבת הסימון הפעל את המלל הנלווה.

הכרטיסיה 'הצגת שקופיות', הקבוצה 'הגדרה'

מידע קשור

הוספה, עריכה או הסרה של מעברים בין שקופיות ב- PowerPoint 2016 for Mac

הצגת הערות הדובר במהלך הצגת השקופיות שלך ב- PowerPoint 2016 עבור Mac

הוספת שמע להצגת השקופיות שלך ב- PowerPoint 2016 עבור Mac

שמירת מצגת כקובץ סרט

הקלטת שמע

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×