הקלטה והפעלה של פגישות ב- Lync Online

אם אפשרות ההקלטה זמינה בארגון שלך, תוכל להקליט פגישות ושיחות של תוכנת התקשורת Microsoft Lync Online. באמצעות הקלטה, תוכל להקליט שיחות שמע, שיחות וידאו, שיחות של העברת הודעות מידיות, שיתוף יישומים, מצגות של Microsoft PowerPoint, לוח ציור וקטעי תשאול של הפעלות Lync Online ולהפעיל אותם באיכות זהה לאיכות הפגישות והשיחות המקוריות של Lync.

ניתן גם להפוך הקלטה לזמינה לאחרים על-ידי שמירת ההקלטה של Lync במלואה או בחלקה בתבנית של Windows Media. אפשרות זו מאחדת את כל התוכן שהוקלט שברצונך לשתף בתוך קובץ וידאו בודד של Windows Media. כברירת מחדל, הווידאו נשמר במחשב, אך תוכל לשתף אותו עם אחרים אם תשמור אותו במיקום ברשת או בספריית הנכסים של Microsoft SharePoint 2010.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

בחירת הפריטים שייכללו בהקלטה

הקלטת שיחה או פגישה

הצגת המשתתפים שמקליטים כעת השיחה או הפגישה

עצירת הקלטה ושמירתה

הפעלת הקלטה

יצירת גירסה של הקלטה שתוכל לשתף עם אחרים

בחירת הפריטים שייכללו בהקלטה

במהלך שיחה או פגישה של Lync אך לפני שתתחיל בהקלטה, תוכל לבחור את סוג התוכן שברצונך לכלול בהקלטה. באפשרותך להגדיר אפשרויות אלה בעיצומה של השיחה או הפגישה של Lync על-ידי פתיחת אפשרויות הקלטה בחלון השיחה או הפגישה. כל שינוי שתבצע יחול על השיחה או הפגישה הנוכחית. בשיחות או בפגישות הבאות, אפשרויות אלה יחזרו להגדרות ברירת המחדל שלהן.

הערה:  אם בכוונתך ליצור גירסת Windows Media של ההקלטה שניתן לפרסם, שים לב שאם תוכן מסוים בהפעלת Lync‏ המקורית היה גדול מאוד (לדוגמה, לוח ציור גדול, הפעלת הודעות מידיות ארוכה או שיתוף מסך כפול) ייתכן כי יהיה קשה יותר לקרוא את התוכן בווידאו המוגמר. בנוסף, כל הודעות הדיו בחלק של ההודעות המידיות בהקלטה לרוב נחתכות בתצוגה עקב מגבלת הרוחב של הווידאו המוגמר.

 1. בחלון הפגישה או השיחה, בשורת התפריטים, לחץ על הגדרות. (אם תפריט הגדרות אינו גלוי, לחץ על לחצן אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ על הצג שורת תפריטים.)

 2. לחץ על אפשרויות הקלטה.

 3. בתיבת הדו-שיח Lync - אפשרויות הקלטה, בחר את תיבות הסימון לצד סוגי התוכן שברצונך לכלול בהקלטת Lync הנוכחית. אם סוג תוכן מסוים אינו זמין, ייתכן כי הארגון שלך אינו מאפשר להקליט תוכן מסוג זה.

 1. לחץ על אישור.

לראש הדף

הקלטת שיחה או פגישה

בזמן שיחת Lync אישית, באפשרותך להתחיל בהקלטה כל עוד הארגון של כל אחד מהמשתתפים מאפשר הקלטה. שים לב שאין באפשרותך להקליט שיחה עם מישהו המשתמש בטלפון רגיל. בזמן פגישת Lync, באפשרותך להתחיל בהקלטה אם אתה מציג והאדם שתזמן או התחיל את הפגישה מאפשר זאת.

 1. כדי להתחיל בהקלטה, בחלון הפגישה או השיחה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על לחצן אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ על התחל הקלטה.

  • בשורת התפריטים, לחץ על פעולות, ולאחר מכן לחץ על התחל הקלטה. (אם תפריט פעולות אינו גלוי, לחץ על לחצן אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ על הצג שורת תפריטים.)

 2. בזמן שההקלטה מתבצעת, באפשרותך להשתמש בפקדים בתחתית החלון כדי להשהות, לחדש או לעצור את ההקלטה.

לראש הדף

הצגת המשתתפים שמקליטים כעת השיחה או הפגישה

בזמן שההקלטה מתבצעת, תופיע ההודעה אתה מקליט כעת,‏ אחרים מקליטים כעת או אתה ואחרים מקליטים כעת בחלק התחתון של חלון הפגישה או השיחה. אם משתמשים אחרים מקליטים, באפשרותך להצביע על ההודעה כדי לראות מי התחיל את ההקלטה.

לראש הדף

עצירת הקלטה ושמירתה

בעת עצירת ההקלטה, Lync שומר באופן אוטומטי את ההקלטה. כברירת מחדל, הקלטות נשמרות במחשב בתיקיה C:\Users\<your user name>\Lync Recordings. Lync גם נותן לך אפשרות ליצור גירסת Windows Media של ההקלטה שתוכל לפרסם לאחרים על-ידי שמירת הגירסה במיקום רשת. אם מותקן במחשב SharePoint Server 2010 או SharePoint Online ויש לך זכויות מתאימות, באפשרותך לשמור את ההקלטה בספריית הנכסים של Microsoft SharePoint.

הערה:  אם בכוונתך ליצור גירסת Windows Media של ההקלטה שניתן לפרסם, שים לב שאם תוכן מסוים בהפעלת Lync‏ המקורית היה גדול מאוד (לדוגמה, לוח ציור גדול, הפעלת הודעות מידיות ארוכה או שיתוף מסך כפול) ייתכן כי יהיה קשה יותר לקרוא את התוכן בווידאו המוגמר. בנוסף, כל הודעות הדיו בחלק של ההודעות המידיות בהקלטה לרוב נחתכות בתצוגה עקב מגבלת הרוחב של הווידאו המוגמר.

 1. בחלון הפגישה או השיחה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על לחצן אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ על עצור הקלטה.

  • בשורת התפריטים, לחץ על פעולות, ולאחר מכן לחץ על עצור הקלטה. (אם תפריט פעולות אינו גלוי, לחץ על לחצן אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ על הצג שורת תפריטים.)

  • השתמש בלחצן עצור הקלטה בחלק התחתון של חלון השיחה או הפגישה.

 2. תיבת דו-שיח עצירת הקלטה מופיעה. כדי לשנות את שם ההקלטה, תחת כותרת ההקלטה, הקלד שם חדש.

 3. כדי ליצור גירסת Windows Media של ההקלטה, תחת פרסם, בחר את תיבת הסימון לצד צור גם גירסה שניתן לפרסם לאחרים (‎‎.wmv‏).

 4. כדי לבחור את סוג התוכן שברצונך לכלול בווידאו שפורסם, לחץ על אפשרויות. תחת תוכן בווידאו, בחר את תיבות הסימון ליד סוג התוכן שברצונך לכלול. (אם סוג תוכן מסוים אינו זמין, פירושו שהוא לא נכלל בהפעלת Lync המקורית.) לאחר מכן לחץ על אישור.

 5. כדי לשנות את המיקום של גירסת Windows Media של ההקלטה, תחת שמור ב, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על עיון ונווט אל התיקיה שבה ברצונך לשמור את הווידאו.

  • בתיבת הטקסט, הדבק כתובת אינטרנט, כגון כתובת URL מספריית הנכסים של SharePoint Server 2010.

הערה:  אם אתה נתקל בבעיות בהעלאת הקובץ ל- SharePoint Server 2010, בקש ממנהל המערכת של SharePoint לקבוע ערכים גדולים יותר עבור גודל ההעלאה המרבי (ברירת המחדל היא ‎50 MB) והגדרת הזמן הקצוב להעלאה.

 1. לחץ על אישור.

הערה:  כדי לעבור ישירות למנהל ההקלטות של Microsoft Lync כדי לנהל או להפעיל את ההקלטה, לחץ על נהל הקלטות.

לראש הדף

הפעלת הקלטה

באפשרותך להפעיל הקלטות שלך על-ידי פתיחת מנהל ההקלטות של Lync. ההקלטות נפתחות במנהל ההקלטות של Microsoft Lync וניתן לצפות בהן שם.

 1. פתח את מנהל ההקלטות על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

 2. לחץ על לחצן אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ על נהל הקלטות.

  • לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על Microsoft Lync ולאחר מכן לחץ על מנהל ההקלטות של Microsoft Lync.

  • בשורת התפריטים של Lync, לחץ על פעולות, ולאחר מכן לחץ על מנהל ההקלטות. (אם תפריט פעולות אינו גלוי, לחץ על לחצן אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ על הצג שורת תפריטים.)

 3. במנהל ההקלטות, לחץ על הקלטה ולאחר מכן לחץ על הפעל.

אם מישהו אחר פרסם גירסת Windows Media של ההקלטה ומיקם אותה במיקום רשת או באתר SharePoint, באפשרותך לפתוח את ההקלטה כדי להפעיל אותה ב- Windows Media Player. לקבלת הביצועים הטובים ביותר, מומלץ לשמור את הקלטת ה- Windows Media במחשב ולהפעיל אותה משם.

לראש הדף

יצירת גירסה של הקלטה שתוכל לשתף עם אחרים

באפשרותך להפוך הקלטה לזמינה לאחרים על-ידי שמירת ההקלטה של Lync במלואה או בחלקה בתבנית קובץ של Windows Media ופרסום הקובץ במיקום משותף ברשת או בספריית הנכסים של SharePoint Server 2010. קיימות שתי דרכים ליצור גירסת Windows Media של הקלטה: ניתן ליצור גירסה באופן אוטומטי בעת עצירת ההקלטה ולשמור את ההקלטה (לקבלת פרטים, ראה 'עצירת הקלטה ושמירתה' לעיל בנושא זה), או ליצור גירסה מאוחר יותר במנהל ההקלטות (לקבלת פרטים, ראה ניהול הקלטות במנהל ההקלטות של Lync.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×