הקלה על הקריאות של נתוני סיכום באמצעות שאילתת הצלבות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כדי להפוך את נתוני הסיכום ב- Access קל יותר לקרוא ולהבין, שקול להשתמש שאילתת הצלבות. שאילתת הצלבות חישוב סכום, ממוצע או פונקציית צבירה אחרת ולאחר מכן מקבצת את התוצאות לפי שתי קבוצות של ערכים — ערכה אחת בצד של גליון הנתונים והשני להגדיר לאורך החלק העליון. ברצועת הכלים, לחץ על צור ולאחר מכן, בקבוצה שאילתות, לחץ על אשף השאילתות. בתיבת הדו-שיח שאילתה חדשה, לחץ פעמיים על אשף שאילתת הצלבות.

אם קבוצה אחת של כותרות מכילה ערכי תאריכים, האשף יסייע לך לקבץ את הרשומות לפי מרווחי זמן קבועים רגילים - כגון חודשים או רבעונים.

במאמר זה

מבט כולל

יצירת שאילתת הצלבות באמצעות אשף שאילתת הצלבות

יצירת שאילתת הצלבות בתצוגת עיצוב

יצירת שאילתת הצלבות בתצוגת SQL

שימוש בטווחים או במרווחי זמן עבור כותרות

בקשה לציון פרמטר להגבלת כותרות השורה

החלפת ערכי null באפסים

עצות לשימוש בשאילתות הצלבות

הערה: שאילתות הצלבות אינם זמינים ביישומי Access web app ונתמכות חלקית במסד נתונים באינטרנט: לא ניתן להשתמש על-ידי כל אובייקטי אינטרנט.

מבט כולל

שאילתת הצלבות היא סוג של שאילתת בחירה. בעת הפעלת שאילתת הצלבות, להציג התוצאות בגליון נתונים בעלת מבנה שונות מסוגים אחרים של גליונות נתונים.

המבנה של שאילתת הצלבות יכולים להקל על לקרוא מבחירה פשוטה שאילתה המציגה את אותם נתונים, כפי שמוצג באיור הבא.

שאילתת בחירה ושאילתת הצלבות המציגות את אותם נתונים

1. שאילתת בחירה זו מקבצת נתוני סיכום באופן אנכי לפי עובד וקטגוריה.

2. שאילתת הצלבות יכול להציג נתונים זהים, אך מקבץ את הנתונים באופן אופקי ואנכי כך שניתן גליון הנתונים קומפקטי יותר וקלים יותר לקריאה.

כאשר אתה יוצר שאילתת הצלבות, אתה מציין אילו שדות מכילים כותרות שורה, איזה שדה מכיל כותרות עמודה ואיזה שדה מכיל ערכים לסיכום. באפשרותך להשתמש רק בשדה אחד מכל סוג כאשר אתה מציין כותרות עמודה וערכים לסיכום. באפשרותך להשתמש בשלושה שדות לכל היותר כאשר אתה מציין כותרות שורה.

באפשרותך גם להשתמש בביטוי להפקת כותרות שורה, כותרות עמודה או ערכים לסיכום. לקבלת מידע נוסף, ראה פונקציות צבירה של SQL .

דיאגרמה של שאילתת הצלבות

1. עמודה אחת, שתי עמודות או שלוש עמודות בצד זה מכילות כותרות שורה. שמות השדות שבהם אתה משתמש ככותרות שורה מופיעים בשורה העליונה של עמודות אלה.

2. כותרות השורה מופיעות כאן. מספר השורות בגליון הנתונים של ההצלבות יכול לגדול במהירות בעת שימוש במספר שדות של כותרות שורה, מכיוון שמוצג כל אחד מהשילובים של כותרות השורה.

3. העמודות בצד זה מכילות כותרות עמודה וערכי סיכום. שים לב שהשם של שדה כותרת העמודה אינו מופיע בגליון הנתונים.

4. ערכי סיכום מופיעים כאן.

שיטות ליצירת שאילתת ההצלבות שלך

השתמש באשף שאילתת הצלבות    אשף שאילתת הצלבות הוא בדרך כלל הדרך המהירה והקלה ליצירת שאילתת הצלבות. המבוצעת רוב העבודה עבורך, אך ישנם כמה אפשרויות המציעות האשף לא.

האשף כולל את ההטבות הבאות:

 • הגיע וקל לשימוש. כדי להשתמש בו, לך להפעיל את האשף ולאחר מכן לענות על סידרת שאלות מודרך.

 • אותו באפשרותך לקבץ באופן אוטומטי תאריכים למרווחי זמן. אם אתה משתמש בשדה המכיל נתוני תאריך/שעה עבור כותרות עמודה, האשף גם עוזר שלך לקבץ את התאריכים למרווחי, כגון חודשים או רבעונים.

  עצה: אם ברצונך להשתמש בערכי מתוך שדה תאריך/שעה עבור כותרות עמודה, אך ברצונך לקבץ את התאריכים למרווחי האשף אינו מספק, כגון שנת הכספים או biennium, אל תשתמש האשף כדי ליצור את השאילתה שלך. במקום זאת, צור שאילתת ההצלבות בתצוגת עיצוב ולאחר להשתמש בביטוי כדי ליצור את מרווחי הזמן.

 • ניתן להשתמש בו כנקודת התחלה. באפשרותך להשתמש באשף ליצירת שאילתת ההצלבות הבסיסית הרצויה ולאחר מכן ללטש עיצוב השאילתה באמצעות תצוגת עיצוב.

עם זאת, באמצעות האשף, לא ניתן:

 • שישמש טבלה או שאילתה יותר מרשומה אחת מקור רשומות.

 • השתמש של ביטוי כדי ליצור שדות.

 • הוסף בקשת פרמטר.

 • ציין רשימה של ערכים קבועים שישמשו ככותרות עמודה.

  בשלב האחרון של האשף, באפשרותך לשנות את השאילתה בתצוגת עיצוב. פעולה זו מאפשרת לך להוסיף רכיבי עיצוב השאילתה האשף אינו תומך, כגון מקורות רשומה נוספת.

עבודה בתצוגת עיצוב     תצוגת עיצוב מאפשרת לך שליטה רבה יותר על עיצוב השאילתה שלך. שהוא תומך בתכונות שאינן זמינות באשף.

שקול להשתמש בתצוגת עיצוב כדי ליצור שאילתת הצלבות שלך אם ברצונך:

 • יש לך שליטה רבה יותר על התהליך. האשף הופך מסוימים החלטות עבורך.

 • השתמש יותר מרשומה אחת טבלה או שאילתה כמקור רשומה.

 • הוסף בקשת פרמטר לשאילתה.

 • השתמש בביטויים כשדות בשאילתה שלך.

 • ציין רשימה של ערכים קבועים שישמשו ככותרות עמודה.

 • תרגול של שימוש את רשת עיצוב.

כתוב שאילתה בתצוגת SQL    באפשרותך לכתוב שאילתת הצלבות בתצוגת SQL, אם אתה מעדיף. עם זאת, לא ניתן לציין פרמטר סוגי נתונים באמצעות תצוגת SQL. אם ברצונך להשתמש בפרמטר בשאילתת הצלבות שלך, עליך לציין את סוג הנתונים של הפרמטר על-ידי שינוי השאילתה בתצוגת עיצוב.

עצה: זכור — אינך מוגבל לשימוש בשיטה אחת בלבד ליצירת שאילתת הצלבות. באפשרותך להשתמש באשף כדי ליצור את השאילתה ולאחר מכן להשתמש בתצוגת עיצוב כדי לשנות את עיצוב השאילתה.

לראש הדף

יצירת שאילתת הצלבות באמצעות אשף שאילתת הצלבות

באמצעות אשף שאילתת הצלבות מחייב שימוש בודדת בטבלה או בשאילתה כמקור רשומה עבור שאילתת הצלבות. אם אין לטבלה אחת כל הנתונים שברצונך לכלול בשאילתה הצלבות, התחל על-ידי יצירת שאילתת בחירה המחזירה את הנתונים הרצויים. לקבלת מידע נוסף אודות יצירת שאילתת בחירה, עיין בסעיף למידע נוסף.

בדוגמה זו, ניצור שאילתת הצלבות באמצעות הטבלה מוצרים ממסד הנתונים לדוגמה Northwind. אנו מעוניינים להציג ספירה של מספר המוצרים בכל קטגוריה מתוך בכל הספקים.

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה שאילתות, לחץ על אשף השאילתות. שים לב, אם אתה משתמש ב- Access 2007, לחץ על צור > אחרים > אשף השאילתות.

  הקבוצה 'שאילתות' ברצועת הכלים של Access מציגה שתי אפשרויות: 'אשף השאילתות' ו'עיצוב שאילתה'
 2. בתיבת הדו-שיח שאילתה חדשה, לחץ על אשף שאילתת הצלבות ולאחר מכן לחץ על אישור.

  'אשף שאילתת הצלבות' מופעל.

 3. בעמוד הראשון של האשף, בחר את הטבלה או השאילתה שבה ברצונך להשתמש ליצירת שאילתת הצלבות. בדוגמה זו, בחר את הטבלה Products ולאחר מכן לחץ על הבא.

  בדף אשף שאילתת הצלבות, בחר טבלה או שאילתה.
 4. בדף הבא, בחר את השדה שמכיל את הערכים שבהם ברצונך להשתמש ככותרות שורה. באפשרותך לבחור עד שלושה שדות לשימוש כמקורות עבור כותרות שורה, אך כותרות השורה פחות שבשימוש, כך קל יותר לקרוא את גליון הנתונים של ההצלבות יהיה לקריאה. אם תבחר יותר משדה אחד לאספקת כותרות שורה, הסדר שבו אתה בוחר השדות קובע את סדר ברירת המחדל שבה מיון התוצאות.

  בדוגמה זו, בחר את ספק IDs.Value ולאחר מכן לחץ על הלחצן עם סימן >. שים לב ש- Access מציג את שם השדה לאורך הצד הימני של התצוגה המקדימה של השאילתה לדוגמה בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח. לחץ על הבא כדי להמשיך.

  בחר שדה שברצונך להציג ככותרות שורה על אשף שאילתת הצלבות.
 5. בדף הבא, בחר את השדה שמכיל את הערכים שבהם ברצונך להשתמש ככותרות עמודה. באופן כללי, עליך לבחור שדה המכיל מספר ערכים, כדי לעזור לשמור על התוצאות וקל לקריאה. לדוגמה, שימוש שדה שיש בו רק ערכים אפשריים כמה (כגון gender), עדיף אליהן באמצעות שדה זה יכול להכיל ערכים שונים רבים (כגון גיל).

  אם השדה שאתה בוחר לשימוש עבור כותרות עמודה כולל את סוג הנתונים 'תאריך/שעה', האשף מוסיף שלב שמאפשר לך לציין את אופן הקיבוץ של התאריכים למרווחי זמן, כגון חודשים או רבעונים.

  בדוגמה זו, בחר קטגוריה ושים לב ש- Access מציג שמות לדוגמה הקטגוריות לאורך החלק העליון של התצוגה המקדימה של השאילתה לדוגמה בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח. לחץ על הבא כדי להמשיך.

  בחר שדה שברצונך להציג ככותרות שורה על אשף שאילתת הצלבות.
 6. אם אתה בוחר שדה מסוג 'תאריך/שעה' עבור כותרות עמודה, בעמוד הבא באשף תתבקש לציין את מרווח הזמן שבו יש להשתמש לקיבוץ התאריכים. באפשרותך לציין שנה, רבעון, חודש, תאריך או תאריך/שעה. אם אינך בוחר שדה מסוג 'תאריך/שעה' עבור כותרות עמודה, האשף מדלג על עמוד זה.

 7. בדף הבא, בחר שדה פונקציה לשימוש כדי לחשב ערכי סיכום. סוג הנתונים של השדה שאתה בוחר קובע אילו פונקציות זמינות.

  באותו עמוד, בחר או נקה את תיבת הסימון כן, כלול סיכומי שורות כדי לכלול או לא לכלול סיכומי שורות.

  אם אתה כולל סיכומי שורות, שאילתת ההצלבות כוללת כותרת שורה נוספת המשתמשת באותם שדה ופונקציה שבהם משתמש ערך השדה. הכללת סיכום שורה מוסיפה עמודה נוספת המסכמת את יתר העמודות. לדוגמה, אם שאילתת ההצלבות מחשבת גיל ממוצע לפי מיקום ומגדר (עם כותרות עמודה של מגדר), העמודה הנוספת מחשבת את הגיל הממוצע לפי מיקום, עבור כל המגדרים.

  בדוגמה זו, בחר מזהה בתיבה שדות ו- Count בתיבה פונקציות כדי לקבל גישה ספירת מספר המוצרים בכל ההצטלבות של ספק וקטגוריה. השאר את תיבת הסימון כן, כלול סיכומי שורות מסומנת. Access ייצור עמודה המסכמת מספר המוצרים מתוך כל ספק. לחץ על הבא כדי להמשיך.

  בחר שדה והפונקציה לחישוב על אשף שאילתת הצלבות.
 8. בעמוד האחרון של האשף, הקלד שם עבור השאילתה ולאחר מכן ציין אם ברצונך להציג את התוצאות או לשנות את עיצוב השאילתה.

  באפשרותך לשנות את הפונקציה שבה נעשה שימוש להפקת סיכומי שורות על-ידי עריכת שאילתת ההצלבות בתצוגת עיצוב.

 9. אם מעולם ההנהלה באמצעות דוגמה זו משתמשת הטבלה Products ממסד הנתונים Northwind, שאילתת הצלבות מציג הרשימה של שמות ספק שורות, את product category names כעמודות וספירה של מספר המוצרים בהצטלבות.

  שאילתת הצלבות מוצגת בתצוגת גליון נתונים עם קטגוריות supppliers ו- product.

לראש הדף

על-ידי שימוש בתצוגת עיצוב כדי ליצור שאילתת הצלבות שלך, באפשרותך להשתמש שיותר מקורות רשומה (טבלאות ושאילתות) ככל שתרצה. עם זאת, באפשרותך להשאיר את העיצוב פשוט על-ידי יצירת שאילתת בחירה שמחזיר את כל הנתונים שברצונך ולאחר מכן שימוש בשאילתה זו כמקור רשומה רק עבור שאילתת הצלבות. לקבלת מידע נוסף אודות יצירת שאילתת בחירה, עיין בסעיף למידע נוסף.

כאשר אתה יוצר שאילתת הצלבות בתצוגת עיצוב, אתה משתמש בשורות סך הכל וטבלת הצלבות ברשת העיצוב כדי לציין אילו מערכי השדה יהפכו לכותרות עמודה, אילו מערכי השדה יהפכו לכותרות שורה, ואילו מערכי השדה ישמשו לחישוב סכום, ממוצע, ספירה או חישוב אחר.

חלקים משאילתת הצלבות המוצגת בתצוגת עיצוב

1. ההגדרות בשורות אלה קובעות אם השדה הוא כותרת שורה, כותרת עמודה או ערך סיכום.

2. הגדרה זו מציגה את ערכי השדה ככותרות שורה.

3. הגדרה זו מציגה את ערכי השדה ככותרות עמודה.

4. הגדרות אלה מפיקות את ערכי הסיכום.

צור את השאילתה

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה שאילתות, לחץ על עיצוב שאילתה. שים לב, אם אתה משתמש ב- Access 2007, לחץ על יצירה > אחר > עיצוב שאילתה.

  הקבוצה 'שאילתות' ברצועת הכלים של Access מציגה שתי אפשרויות: 'אשף השאילתות' ו'עיצוב שאילתה'
 2. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, לחץ פעמיים על כל אחת מהטבלאות או השאילתות שברצונך להשתמש בה כמקור רשומה.

  אם אתה משתמש מקור הרשומה יותר מרשומה אחת, ודא כי הטבלאות או השאילתות מאוחדים בשדות שיש להם במשותף. לקבלת מידע נוסף אודות צירוף טבלאות ושאילתות, עיין בסעיף למידע נוסף.

 3. סגור את תיבת הדו-שיח הצגת טבלה.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סוג שאילתה, לחץ על הצלבות.

 5. בחלון עיצוב השאילתה, לחץ פעמיים על כל אחד מהשדות שברצונך להשתמש בהם כמקור לכותרות שורה. באפשרותך לבחור עד שלושה שדות עבור כותרות שורה.

 6. ברשת העיצוב של השאילתה, בשורה טבלת הצלבות עבור כל שדה של כותרות שורה, בחר כותרת שורה.

  באפשרותך להזין ביטוי בשורה קריטריונים כדי להגביל את התוצאות עבור אותו שדה. כמו כן, באפשרותך להשתמש בשורה מיין כדי לציין סדר מיון עבור שדה.

 7. בחלון עיצוב השאילתה, לחץ פעמיים על השדה שבו ברצונך להשתמש כמקור לכותרות עמודה. באפשרותך לבחור רק שדה אחד עבור כותרות עמודה.

 8. ברשת העיצוב של השאילתה, בשורה טבלת הצלבות עבור השדה של כותרות העמודה, בחר כותרת עמודה.

  באפשרותך להזין ביטוי בשורה קריטריונים כדי להגביל את התוצאות עבור שדה כותרות העמודה. עם זאת, שימוש בביטוי קריטריונים עם שדה כותרות העמודה אינו מגביל את מספר העמודות המוחזרות על-ידי שאילתת ההצלבות. במקום זאת, הוא מגביל את סוג העמודות שיכולות להכיל נתונים. לדוגמה, נניח שיש לך שדה של כותרות עמודה הכולל שלושה ערכים אפשריים: אדום, ירוק וכחול. אם אתה מחיל את הקריטריון ='כחול' על השדה של כותרות העמודה, טבלת ההצלבות עדיין תציג עמודה עבור אדום ועמודה עבור ירוק, אך רק העמודה עבור כחול תכיל נתונים.

  אם ברצונך להגביל את הערכים המוצגים ככותרות עמודה, באפשרותך לציין רשימה של ערכים קבועים על-ידי שימוש במאפיין כותרות עמודה של השאילתה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הבא.

 9. בחלון העיצוב של השאילתה, לחץ פעמיים על השדה שבו ברצונך להשתמש לחישוב ערכי סיכום. באפשרותך לבחור שדה אחד בלבד לשימוש עבור ערכי סיכום.

 10. ברשת העיצוב של השאילתה, בשורה סך הכל עבור השדה של ערכי הסיכום, בחר פונקציית צבירה שתשמש לחישוב הערכים.

 11. בשורה טבלת הצלבות עבוד השדה של ערכי הסיכום, בחר ערך.

  אין באפשרותך לציין קריטריונים עבור שדה של ערכי סיכום או לבצע בו מיון.

 12. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

ציון ערכים קבועים עבור כותרות עמודה

אם ברצונך לציין ערכים קבועים לשימוש עבור כותרות עמודה, באפשרותך להגדיר את המאפיין כותרות עמודה של השאילתה.

 1. פתח את שאילתת ההצלבות בתצוגת עיצוב.

 2. אם גליון המאפיינים אינו גלוי, הקש F4 כדי להציגו.

 3. בגליון המאפיינים, ממש מעל הכרטיסיה כללי, ודא שסוג בחירה הוא מאפייני שאילתה. אם לא, לחץ על נקודה ריקה בחלק שמעל רשת העיצוב של השאילתה.

 4. בגליון המאפיינים, בכרטיסיה כללי, במאפיין כותרות עמודה, הזן רשימה המופרדת באמצעות פסיקים של ערכים שברצונך להשתמש בהם ככותרות עמודה.

  תווים מסוימים (כגון רוב סימני הפיסוק) אינם ניתנים לשימוש בכותרות עמודה. אם אתה משתמש בתווים אלה ברשימת הערכים, Access מחליף כל תו כזה בקו תחתון (_).

תחביר SQL עבור שאילתת הצלבות

שאילתת הצלבות היא המבוטא ב- SQL במשפט המרה. משפט TRANSFORM מכיל את התחביר הבא:

TRANSFORM aggfunction
selectstatement
PIVOT pivotfield [IN (value1[, value2[, ...]])]

משפט TRANSFORM כולל את החלקים הבאים:

חלק

תיאור

aggfunction

פונקציית צבירה של SQL הפועלת על הנתונים שנבחרו.

selectstatement

משפט SELECT.

pivotfield

השדה או ביטוי שבו ברצונך להשתמש כדי ליצור כותרות עליונות של עמודה בערכת התוצאות של השאילתה.

value1‏, value2

ערכים קבועים המשמשים ליצירת כותרות עליונות של עמודות.

תצוגת SQL אינו מגביל את מספר טבלאות או שאילתות שניתן לבצע כמקורות רשומה עבור שאילתת הצלבות. עם זאת, באפשרותך לסייע בשמירה על העיצוב פשוט על-ידי יצירת שאילתת בחירה שמחזיר את כל הנתונים שברצונך להשתמש בשאילתת הצלבות שלך ולאחר מכן משתמש אשר שאילתת בחירה כמקור רשומה. לקבלת מידע נוסף אודות יצירת שאילתת בחירה, עיין בסעיף למידע נוסף.

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה אחר, לחץ על עיצוב שאילתה.

 2. סגור את תיבת הדו-שיח הצגת טבלה.

 3. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תצוגות, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על תצוגת SQL.

 4. בכרטיסיית האובייקט SQL, הקלד או הדבק את ה-SQL הבא:

  TRANSFORM 
  SELECT
  FROM
  GROUP BY
  PIVOT
  ;
 5. בשורה הראשונה, לאחר המרה, הקלד ביטוי לשימוש כדי לחשב ערכי סיכום; לדוגמה, Sum([Amount]).

  אם אתה משתמש יותר מרשומה אחת טבלה או שאילתה כמקור רשומה, כלול את שם הטבלה או השאילתה כחלק כל שם שדה; לדוגמה, Sum ([הוצאות]. [ Amount]).

 6. בשורה השניה, לאחר בחירת, הקלד רשימה של שדות או ביטויים השדה שבו ברצונך להשתמש עבור כותרות שורה. להפריד את פריטי הרשימה באמצעות פסיקים; לדוגמה, [תקציב]. [Dept_ID], [הוצאות]. [Type].

 7. בשורה השלישית, לאחר מ, הקלד רשימה של טבלאות או שאילתות שבה אתה משתמש בשם מקורות רשומה; לדוגמה, תקציב, הוצאות.

 8. בשורה הרביעית, לאחר קיבוץ לפי, הקלד את רשימת השדות שבו השתמשת באותו במשפט select, בשלב 6.

 9. בשורה החמישית, לאחר PIVOT, הקלד שם שדה או ביטוי שבהם ברצונך להשתמש עבור כותרות עמודה; לדוגמה, PIVOT [תקציב]. [ כןr].

כדי להוסיף סדר מיון שאילתת הצלבות בתצוגת SQL, השתמש פסוקית ORDER by.

 1. הוספת קו בין את פסוקית GROUP BY הפסוקית PIVOT.

 2. השורה החדשה, הקלד ORDER BY ואחריו הקלד רווח.

 3. הקלד את שם השדה או הביטוי שברצונך למיין לפיו; לדוגמה, ORDER BY [הוצאות]. [Expense_Class]

  כברירת מחדל, פסוקית ORDER by ממיין ערכים בסדר עולה. אם ברצונך לבצע מיון בסדר יורד, הקלד DESC אחרי שם שדה או ביטוי.

 4. אם ברצונך למיין לפי שדה נוסף משפט או ביטוי, הקלד פסיק ולאחר מכן הקלד את שם השדה נוספים או ביטוי. מיון מתרחשת לפי הסדר שבו מופיעים שדות או ביטויים במשפט ORDER BY.

 • בסוף הפסוקית PIVOT בתצוגת SQL של שאילתת הצלבות שלך, הקלד IN, ואחריו רשימה מופרדת באמצעות פסיקים של ערכים (מוקפים בסוגריים) כדי להשתמש ככותרות עמודה. לדוגמה, IN (2007, 2008, 2009, 2010) מפיקה כותרות העמודות ארבע: 2007, 2008, 2009, 2010.

אם תציין ערך הקבוע שאינה תואמת ערך שדה מהשדה pivot, אשר ערך קבוע הופך כותרת עמודה עבור עמודה ריקה.

 1. הוספת שורה חדשה לאחר ה-from בתצוגת SQL של שאילתת הצלבות שלך.

 2. סוג שבו ואחריו בקריטריון של שדה.

  אם ברצונך להשתמש קריטריונים נוספים, באפשרותך להשתמש AND ו- OR אופרטורים כדי להרחיב את פסוקית WHERE. באפשרותך גם להשתמש בסוגריים כדי לקבץ קריטריונים בערכות לוגי.

לעתים, ולא באמצעות כל ערך של שדה עבור כותרות השורה או העמודה, שבה ברצונך לקבץ את הערכים של שדה טווחים ולאחר מכן השתמש טווחים אלה עבור כותרות השורה או העמודה. לדוגמה, נניח שאתה משתמש שדה "Age" עבור כותרות עמודה. במקום להשתמש עמודה עבור כל גיל, ייתכן שתעדיף להשתמש עמודות המייצגות טווחים גיל.

באפשרותך להשתמש בפונקציה IIf בביטוי כדי ליצור טווחים לשימוש עבור כותרות השורה או העמודה.

עצה: אם ברצונך ליצור מרווחי זמן באמצעות שדה מסוג 'תאריך/שעה', שקול להשתמש ב'אשף שאילתת הצלבות'. האשף מאפשר לך לקבץ תאריכים למרווחי זמן של שנה, רבעון, חודש, תאריך או תאריך/שעה. אם מרווחי זמן אלה אינם המרווחים הרצויים, עליך ליצור את שאילתת ההצלבות בתצוגת עיצוב ולאחר מכן להשתמש בטכניקה המתוארת בסעיף זה כדי ליצור את מרווחי הזמן הרצויים.

 1. פתח את שאילתת ההצלבות בתצוגת עיצוב.

 2. ברשת העיצוב של השאילתה, בשורה שדה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על עמודה ריקה ולאחר מכן לחץ על שינוי גודל תצוגה בתפריט הקיצור.

 3. בתיבה מרחק מתצוגה, הקלד כינוי שדה, ואחריו נקודתיים ().

 4. סוג iif ().

 5. בתוך הסוגריים שאחרי IIf, הקלד ביטוי השוואה שמגדיר את הטווח הראשון של ערכי שדה.

  לדוגמה, נניח שאתה יוצר טווחים עבוד שדה מסוג 'גיל' וברצונך שכל טווח יהיה עשרים שנה. ביטוי ההשוואה עבור הטווח הראשון הוא ‎[Age]<21‎.

 6. הקלד פסיק אחרי ביטוי ההשוואה ולאחר מכן הקלד שם עבור הטווח, כשהוא מוקף במרכאות כפולות. השם שאתה מציין הוא כותרת ההצלבה עבור ערכים הנופלים בטווח.

  לדוגמה, אחרי [Age] < 21, הקלד פסיק ולאחר מכן הקלד "0-20 שנים".

 7. הקלד פסיק אחרי שם הטווח (מחוץ למירכאות) ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור טווח נוסף, הקלד iif () ולאחר מכן חזור על שלבים 5, 6 ו-7.

  • עבור הטווח האחרון, פשוט הקלד שם.

   לדוגמה, ביטוי IIf מקונן מלא שמפריד שדה מסוג 'גיל' לטווחים של עשרים שנה, עשוי להיראות כך (מעברי שורה נוספו להקלה על הקריאות):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   הערה: כאשר Access מעריך את הביטוי, ההערכה מופסקת ברגע שאחד ממשפטי IIf מוערך כנכון. אין צורך לציין את הקצה הנמוך של כל טווח, מכיוון שכל ערך הנופל מתחת לקצה התחתון של טווח נתון כבר היה מוערך כנכון.

 8. ברשת העיצוב של השאילתה, בשורה סך הכל, בחר קיבוץ לפי.

 9. בשורה טבלת הצלבות, ציין אם יש להשתמש בטווחים ככותרות שורה או ככותרות עמודה. זכור שבאפשרותך לציין 1‏-‏3 כותרות שורה וכותרת עמודה אחת.

ייתכן שתרצה ששאילתת ההצלבות תציג בקשה לקלט עם הפעלתה. לדוגמה, נניח שאתה משתמש במספר כותרות שורה, שאחת מהן היא 'מדינה/אזור'. במקום תמיד להציג את הנתונים עבור כל מדינה או אזור, ייתכן שתרצה שהשאילתה תציג בקשה לציון שם ולאחר מכן תציג נתונים בהתאם לקלט של המשתמש.

ניתן להוסיף בקשה לציון פרמטר לכל שדה של כותרת שורה.

הערה: באפשרותך גם להוסיף בקשת פרמטר שדה כותרת עמודה, אך פעולה זו לא תגביל את העמודות המוצגות.

 1. פתח את שאילתת ההצלבות בתצוגת עיצוב.

 2. בשורה קריטריונים עבור השדה של כותרת השורה שעבורו ברצונך לבקש מהמשתמש קלט, הקלד טקסט שאלה המוקף בסוגריים מרובעים. טקסט השאלה יופיע כבקשה עם הפעלת השאילתה.

  לדוגמה, אם אתה מקליד [איזה מדינה או אזור?] בשורה קריטריונים, עם הפעלת השאילתה, תופיע תיבת דו-שיח שמכילה את השאלה "איזה מדינה או אזור?", תיבת קלט ולחצן אישור.

  עצה: אם אתה מעוניין פרמטר שלך להיות גמישים, לשרשר את הביטוי שלך עם תווים כלליים, על-ידי שימוש באופרטור Like . לדוגמה, במקום להשתמש [country אילו או region?] בתור הקריטריון שלך, באפשרותך להשתמש כגון [אילו מדינה או region?] & "*" כדי להפוך את הפרמטר תואם טווח קלט גדול. שימוש כגון אינו משנה את מראה בקשת הפרמטר.

 3. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על פרמטרים.

 4. בתיבת הדו-שיח פרמטרים של שאילתה, בעמודה פרמטרים, הזן את אותה בקשה לציון פרמטר שבה השתמשת בשורה קריטריונים. כלול את הסוגריים המרובעים אך לא את חיבורי התווים הכלליים או את האופרטור Like.

 5. בעמודה סוג נתונים, בחר את סוג הנתונים עבור הפרמטר. על סוג הנתונים להיות תואם לסוג הנתונים של שדה כותרת השורה.

אם השדה שבו אתה משתמש לחישוב ערכי סיכום בשאילתת ההצלבות מכיל ערכי Null, כל פונקציות הצבירה שבהן אתה משתמש מתעלמות מערכים אלה. עבור פונקציות צבירה מסוימות, עשויה להיות השפעה על התוצאות. לדוגמה, כדי לחשב ממוצע, אתה מוסיף את כל הערכים ומחלק את התוצאה במספר הערכים. אך אם השדה מכיל ערכי Null, ערכי Null אלה אינם נספרים כחלק ממספר הערכים.

במקרים מסוימים, ייתכן שתעדיף להחליף ערכי Null מסוימים באפסים כדי שהערכים ייספרו במהלך חישובי צבירה. באפשרותך להשתמש בפונקציה Nz כדי להחליף ערכי Null באפסים.

התחביר של Nz

Nz ( variant [, valueifnull ] )

תחביר הפונקציה Nz כולל את הארגומנטים הבאים:

ארגומנט

תיאור

משתנה

נדרש. משתנה של סוג נתונים של סוג נתונים.

valueifnull

אופציונלי (אלא אם נעשה בו שימוש בשאילתה). Variant המספק ערך להחזרה אם הארגומנט variant הוא Null. ארגומנט זה מאפשר לך להחזיר ערך השונה מאפס או ממחרוזת באורך אפס.

הערה: בעת שימוש בפונקציה Nz בביטוי בשאילתה מבלי להשתמש בארגומנט valueifnull, התוצאות יהיו מחרוזת באורך אפס בשדות שמכילים את הערכים הריקים.

 1. כאשר שאילתה פתוחה בתצוגת עיצוב, ברשת עיצוב השאילתה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה ערך.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על שינוי גודל תצוגה.

 3. בתיבה מרחק מתצוגה, הקף את שם השדה או הביטוי בסוגריים ולאחר מכן הקלד Nz לפני הסוגריים.

 4. הקלד 0 ממש בתוך הסוגר הימני.

  לדוגמה, אם השתמשת ב- Nz עם שדה בשם "שעות שאבדו" כדי להפוך ערכי Null לאפסים, הביטוי המוגמר שלך ייראה כך:

Nz([Hours Lost], 0)

 • שמור על פשטות     שאילתות הצלבות יכולות להפוך לקשות לקריאה ככל שמספר שילובי השורות עולה. אל תשתמש ביותר כותרות שורה מהנדרש.

 • שקול לבנות את שאילתת ההצלבה בשלבים    אל תגביל את עצמך לשימוש בטבלאות בלבד. לעתים קרובות באפשרותך להתחיל בבניית שאילתת סכומים ולאחר מכן להשתמש בשאילתה זו כמקור רשומה עבור שאילתת הצלבות.

 • בחר את שדה כותרות העמודה בקפידה    גליונות נתונים של שאילתות הצלבה נוטים להיות קלים יותר לקריאה כאשר מספר כותרות העמודות נשארים קטנים יחסית. לאחר זיהוי השדות שבהם ברצונך להשתמש ככותרות, שקול להשתמש בשדה שכולל את המספר הנמוך ביותר של ערכים שונים כדי להפיק כותרות עמודה. לדוגמה, אם השאילתה מחשבת ערך לפי גיל ומגדר, שקול להשתמש במגדר עבור כותרות עמודה במקום בגיל, מכיוון שמגדר כולל בדרך כלל פחות ערכים אפשריים בהשוואה לגיל.

 • שימוש בשאילתת משנה במשפט where    באפשרותך להשתמש בשאילתת משנה כחלק משפט where בשאילתת הצלבות.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

למידע נוסף

יצירת שאילתת בחירה פשוטה

צירוף טבלאות ושאילתות

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×