הקטנת גודל קובץ של תמונה

הערה: התכונות המתוארות במאמר זה אינן זמינות ב- Office Online. כדי לשנות את הרזולוציה של תמונה או להחיל דחיסה, פתח את המסמך בגירסת שולחן העבודה של תוכנית Office שבה אתה משתמש.

תמונות עשויות להגדיל באופן משמעותי את גודל הקובץ של מסמך Office. ניתן להקטין את גודל הקובץ על-ידי דחיסת תמונות בקובץ או הפחתת האיכות שלהן. לעומת זאת, אם איכות התמונה חשובה לך יותר מגודל הקובץ, באפשרותך לקבוע שלא תתבצע אף פעם דחיסת תמונות.

כדי להקטין את גודל הקובץ, באפשרותך להפחית את רזולוציית התמונה‏, להחיל דחיסה ללא פגיעה נראית לעין באיכות, לחתוך את התמונות כדי להקטין את גודלן וכן למחוק מידע בלתי רצוי, כגון חלקי תמונה שנחתכו או פרטי עריכת תמונות אחרים.

תמונות ב- Office נדחסות באופן אוטומטי באמצעות המספר שצוין באפשרויות גודל ואיכות של תמונה בכרטיסיה מתקדם של אפשרויות התוכנית. כברירת מחדל, ההגדרה היא עבור הדפסה (‎220 ppi), אך באפשרותך לשנות זאת.

חשוב: דחיסת תמונה במטרה להקטין את גודל הקובץ משנה את כמות הפרטים הנשמרים בתמונת המקור. פירוש הדבר שלאחר הדחיסה, מראה התמונה עשוי להיות שונה משהיה לפני הדחיסה. עקב כך, עליך לדחוס את התמונה ולשמור את הקובץ לפני החלת אפקט אמנותי. ניתן לשנות את לבטל את הדחיסה גם לאחר שמירת הקובץ, כל זמן שלא תסגור את התוכנית שבה אתה עובד.

מאמר זה דן באופן הקטנת הגודל של קובץ Office על-ידי דחיסת תמונות. אם ברצונך לחתוך את הקצוות של תמונה או חיתוך את התמונה, ראה חיתוך תמונה.

עצה: לחץ על כל כותרת להלן לקבלת מידע נוסף על משימה זו.

כאשר אין לך צורך בכל פיקסל בתמונה לקבלת גירסה סבירה שלה, באפשרותך להפחית את הרזולוציה. הפחתת הרזולוציה עשויה להשפיע על תמונות שהקטנת את גודלן, מאחר שמספר הנקודות לאינץ' (dpi) גדל למעשה במקרה זה. שינוי הרזולוציה יכול להשפיע על איכות התמונה.

 1. לחץ על התמונה או התמונות שבעבורן ברצונך לשנות את הפתרון.

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה התאמה, לחץ על דחוס תמונות.

  לחצן 'דחוס תמונות' בקבוצה 'התאמה' בכרטיסיה 'כלי תמונות | עיצוב אובייקט'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לבחור אותה ולפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט. כמו כן, בהתאם לגודל המסך, ייתכן שתראה רק את הסמלים עבור הקבוצה התאמה. לחצן דחוס תמונות מופיע ללא תווית.

  הקבוצה 'התאמה', גודל קטן יותר כאשר מוצגים סמלים בלבד

 3. כדי לשנות את הרזולוציה של התמונות שנבחרו בלבד, ולא של כל התמונות במסמך, בחר בתיבת הסימון החל על תמונה זו בלבד.

 4. תחת פלט יעד, לחץ על הרזולוציה הרצויה. אם אתה משתמש ב- Office 2007, תצטרך ללחוץ על אפשרויות כדי להציג אפשרויות אלה.

  הערה: האפשרות השתמש ברזולוציית מסמך משתמשת ברזולוציה המוגדרת בתצוגת Microsoft Office Backstage. כברירת מחדל, היא מוגדרת להדפסה או ל- ‎220 ppi, אך באפשרותך לשנות את רזולוציית התמונה המוגדרת כברירת מחדל (עיין בכותרת הבאה).

חשוב: 

 • הגדרה זו חלה רק על תמונות במסמך הנוכחי או במסמך שנבחר ברשימה לצד גודל ואיכות של תמונה. כדי להפוך אותה לברירת המחדל עבור כל המסמכים החדשים, שנה את האפשרות ברשימה הנפתחת.

 • קביעת אופן דחיסת התמונות ב- Office ליצירת איזון בין גודל הקובץ לאיכות

שים לב שתכונה זו אינה זמינה ב- Microsoft Project 2013 או ב- Office 2007.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על מתקדם.

 3. תחת גודל ואיכות של תמונה, לחץ על המסמך שעבורו ברצונך להגדיר את רזולוציית התמונה המהווה ברירת מחדל, או בחר כל המסמכים החדשים כדי להפוך אותה לברירת המחדל עבור כל המסמכים העתידיים.

 4. הגדר את הרזולוציה שברצונך לקבוע כברירת המחדל ולאחר מכן לחץ על אישור.

בהתאם לכמות הצבעים בתמונה, באפשרותך להקטין את תבנית הצבע של התמונה (דחיסה) כדי להקטין את גודל הקובץ שלה. על-ידי דחיסת תמונה, יהיו פחות סיביות צבע לפיקסל ללא אובדן של איכות.

 1. לחץ על התמונה או התמונות שאותן ברצונך לדחוס.

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה התאמה, לחץ על דחוס תמונות.

  לחצן 'דחוס תמונות' בקבוצה 'התאמה' בכרטיסיה 'כלי תמונות | עיצוב אובייקט'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לבחור אותה ולפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט. כמו כן, בהתאם לגודל המסך, ייתכן שתראה רק את הסמלים עבור הקבוצה התאמה. לחצן דחוס תמונות מופיע ללא תווית.

  הקבוצה 'התאמה', גודל קטן יותר כאשר מוצגים סמלים בלבד

 3. כדי לדחוס את התמונות שנבחרו בלבד, ולא את כל התמונות במסמך, בחר בתיבת הסימון החל על תמונה זו בלבד.

  ניקוי תיבת הסימון החל על תמונה זו בלבד יעקוף את כל השינויים הקודמים שביצעת בתמונות בודדות אחרות במסמך זה.

 4. תחת פלט יעד, לחץ על הרזולוציה הרצויה.

  הערות: 

  • האפשרות השתמש ברזולוציית מסמך משתמשת ברזולוציה המוגדרת בתצוגת Backstage. כברירת מחדל, היא מוגדרת ליעד של 'הדפסה' (‎220 ppi), אך באפשרותך לשנות את רזולוציית התמונה המוגדרת כברירת מחדל (ראה מידע לעיל).

  • אם אתה מעוניין ברזולוציית תמונה באיכות הגבוהה ביותר ומוכן להשלים עם גודל קובץ גדול יותר, באפשרותך לבטל את תכונת הדחיסה.

  • שינויי הדחיסה מתבצעים עם סגירת תיבת דו-שיח זו. אם אינך בטוח בתוצאות, באפשרותך לבדוק את גודל הקובץ לפני ואחרי דחיסה. אם התוצאות אינן משביעות רצון, באפשרותך לבטל את השינויים.

אם חתכת תמונה או ביצעת שינויים אחרים בתמונה, כגון החלת אפקט אמנותי או שינוי הבהירות, הניגודיות או החדות של התמונה, מידע לביטול שינויים אלה יאוחסן בקובץ. באפשרותך להקטין את גודל הקובץ על-ידי מחיקת נתוני עריכה אלה. סימון אפשרות זו יקטין את גודל המסמך, אך אם ברצונך לבטל את שינויי העריכה, תצטרך להוסיף מחדש את התמונה למסמך.

חשוב:  תכונה זו אינה זמינה ב- Microsoft Project 2013 או ב- Microsoft Project 2016.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על מתקדם.

 3. לצד גודל ואיכות של תמונה, לחץ על המסמך שממנו ברצונך להסיר נתוני עריכת תמונה.

 4. תחת גודל ואיכות של תמונה, בחר בתיבת הסימון מחק נתוני עריכה.

הערה: הגדרה זו חלה רק על תמונות במסמך הנוכחי או במסמך שנבחר ברשימה לצד גודל ואיכות של תמונה.

למידע נוסף

שינוי רזולוציית ברירת המחדל עבור הוספת תמונות ב- Office 2016

עריכת תצלומים ללא Picture Manager

דחיסת קבצי המדיה במצגת

חיתוך תמונה

ביטול דחיסת תמונה

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×