הקטנת גודל הקובץ

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?

Word

PowerPoint

Excel

Word

באפשרותך להקטין את גודל הקובץ ולחסוך שטח דיסק על-ידי דחיסת תמונות במסמך. אפשרויות הדחיסה מקטינות הן את גודל הקובץ והן את ממדי התמונה בהתאם לאופן שבו אתה מתכוון להשתמש בתמונה, כגון הצגה על המסך או בהודעת דוא"ל. באפשרותך לדחוס את כל התמונות בקובץ או רק את אלה שאתה בוחר.

דחיסת תמונה במטרה להקטין את גודל הקובץ משנה את כמות הפרטים הנשמרים בתמונת המקור. פירוש הדבר שלאחר הדחיסה, מראה התמונה עשוי להיות שונה משהיה לפני הדחיסה.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

דחיסת כל התמונות

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הקטנת גודל קובץ.

  אם המסמך שלך נשמר בתבנית הקובץ הקודמת ‎.doc, האפשרות 'הקטנת גודל קובץ' לא תהיה זמינה בתפריט 'קובץ'. כדי להשתמש באפשרות 'הקטנת גודל קובץ', שמור את המסמך שלך בתבנית הקובץ החדשה docx.

 2. בתפריט המוקפץ איכות תמונה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

כדי לדחוס תמונות עבור

בצע פעולה זו

הדפסה

לחץ על האפשרות הטובה ביותר להדפסה (‎220 ppi).

הצגה על המסך

לחץ על האפשרות הטובה ביותר להצגה על המסך (‎150 ppi).

שליחה בהודעת דוא"ל

לחץ על האפשרות הטובה ביותר לשליחה בדוא"ל (‎96 ppi).

שמירת הרזולוציה הנוכחית ומזעור השינויים בתמונה

לחץ על השאר רזולוציה נוכחית.

 1. עצה: אם חתכת תמונות כלשהן, באפשרותך להקטין את גודל הקובץ אף יותר על-ידי בחירה בתיבת הסימון הסרת אזורים שנחתכו מתמונה.

דחיסת התמונה שנבחרה

 1. לחץ על התמונה שברצונך לדחוס.

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב תמונה ולאחר מכן תחת כוונון, לחץ על דחוס.

  הכרטיסיה 'עיצוב תמונה', הקבוצה 'התאמה'

  אם המסמך שלך נשמר בתבנית הקובץ הקודמת ‎.doc, הכפתור 'דחוס' לא יהיה זמין בכרטיסיה 'עיצוב תמונה'. כדי להשתמש באפשרויות הדחיסה, שמור את המסמך שלך בתבנית הקובץ החדשה docx.

 3. בתפריט המוקפץ איכות תמונה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

כדי לדחוס תמונות עבור

בצע פעולה זו

הדפסה

לחץ על האפשרות הטובה ביותר להדפסה (‎220 ppi).

הצגה על המסך

לחץ על האפשרות הטובה ביותר להצגה על המסך (‎150 ppi).

שליחה בהודעת דוא"ל

לחץ על האפשרות הטובה ביותר לשליחה בדוא"ל (‎96 ppi).

שמירת הרזולוציה הנוכחית ומזעור השינויים בתמונה

לחץ על השאר רזולוציה נוכחית.

 1. עצה: אם חתכת תמונות כלשהן, באפשרותך להקטין את גודל הקובץ אף יותר על-ידי בחירה בתיבת הסימון הסרת אזורים שנחתכו מתמונה.

 2. לחץ על רק התמונות שנבחרו.

למידע נוסף

חיתוך תמונה

PowerPoint

באפשרותך להקטין את גודל הקובץ ולחסוך שטח דיסק על-ידי דחיסת תמונות במסמך. אפשרויות הדחיסה מקטינות הן את גודל הקובץ והן את ממדי התמונה בהתאם לאופן שבו אתה מתכוון להשתמש בתמונה, כגון הצגה על המסך או בהודעת דוא"ל. באפשרותך לדחוס את כל התמונות בקובץ או רק את אלה שאתה בוחר.

דחיסת תמונה במטרה להקטין את גודל הקובץ משנה את כמות הפרטים הנשמרים בתמונת המקור. פירוש הדבר שלאחר הדחיסה, מראה התמונה עשוי להיות שונה משהיה לפני הדחיסה.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

דחיסת כל התמונות

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הקטנת גודל קובץ.

 2. בתפריט המוקפץ איכות תמונה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

כדי לדחוס תמונות עבור

בצע פעולה זו

הדפסה

לחץ על האפשרות הטובה ביותר להדפסה (‎220 ppi).

הצגה על המסך

לחץ על האפשרות הטובה ביותר להצגה על המסך (‎150 ppi).

שליחה בהודעת דוא"ל

לחץ על האפשרות הטובה ביותר לשליחה בדוא"ל (‎96 ppi).

שמירת הרזולוציה הנוכחית ומזעור השינויים בתמונה

לחץ על השאר רזולוציה נוכחית.

 1. עצה: אם חתכת תמונות כלשהן, באפשרותך להקטין את גודל הקובץ אף יותר על-ידי בחירה בתיבת הסימון הסרת אזורים שנחתכו מתמונה.

דחיסת התמונה שנבחרה

 1. החזק את מקש SHIFT לחוץ ולחץ על התמונות שברצונך לדחוס.

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב תמונה ולאחר מכן תחת כוונון, לחץ על דחוס.

  הכרטיסיה 'עיצוב תמונה', הקבוצה 'התאמה'

 3. בתפריט המוקפץ איכות תמונה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

כדי לדחוס תמונות עבור

בצע פעולה זו

הדפסה

לחץ על האפשרות הטובה ביותר להדפסה (‎220 ppi).

הצגה על המסך

לחץ על האפשרות הטובה ביותר להצגה על המסך (‎150 ppi).

שליחה בהודעת דוא"ל

לחץ על האפשרות הטובה ביותר לשליחה בדוא"ל (‎96 ppi).

שמירת הרזולוציה הנוכחית ומזעור השינויים בתמונה

לחץ על השאר רזולוציה נוכחית.

 1. עצה: אם חתכת תמונות כלשהן, באפשרותך להקטין את גודל הקובץ אף יותר על-ידי בחירה בתיבת הסימון הסרת אזורים שנחתכו מתמונה.

 2. לחץ על רק התמונות שנבחרו.

למידע נוסף

חיתוך תמונה

Excel

באפשרותך להקטין את גודל הקובץ ולחסוך שטח דיסק על-ידי דחיסת תמונות במסמך. אפשרויות הדחיסה מקטינות הן את גודל הקובץ והן את ממדי התמונה בהתאם לאופן שבו אתה מתכוון להשתמש בתמונה, כגון הצגה על המסך או בהודעת דוא"ל. באפשרותך לדחוס את כל התמונות בקובץ או רק את אלה שאתה בוחר.

דחיסת תמונה במטרה להקטין את גודל הקובץ משנה את כמות הפרטים הנשמרים בתמונת המקור. פירוש הדבר שלאחר הדחיסה, מראה התמונה עשוי להיות שונה משהיה לפני הדחיסה.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

דחיסת כל התמונות

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הקטנת גודל קובץ.

 2. בתפריט המוקפץ איכות תמונה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

כדי לדחוס תמונות עבור

בצע פעולה זו

הדפסה

לחץ על האפשרות הטובה ביותר להדפסה (‎220 ppi).

הצגה על המסך

לחץ על האפשרות הטובה ביותר להצגה על המסך (‎150 ppi).

שליחה בהודעת דוא"ל

לחץ על האפשרות הטובה ביותר לשליחה בדוא"ל (‎96 ppi).

שמירת הרזולוציה הנוכחית ומזעור השינויים בתמונה

לחץ על השאר רזולוציה נוכחית.

 1. עצה: אם חתכת תמונות כלשהן, באפשרותך להקטין את גודל הקובץ אף יותר על-ידי בחירה בתיבת הסימון הסרת אזורים שנחתכו מתמונה.

דחיסת התמונה שנבחרה

 1. החזק את מקש SHIFT לחוץ ולחץ על התמונות שברצונך לדחוס.

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב תמונה ולאחר מכן תחת כוונון, לחץ על דחוס.

  הכרטיסיה 'עיצוב תמונה', הקבוצה 'התאמה'

 3. בתפריט המוקפץ איכות תמונה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

כדי לדחוס תמונות עבור

בצע פעולה זו

הדפסה

לחץ על האפשרות הטובה ביותר להדפסה (‎220 ppi).

הצגה על המסך

לחץ על האפשרות הטובה ביותר להצגה על המסך (‎150 ppi).

שליחה בהודעת דוא"ל

לחץ על האפשרות הטובה ביותר לשליחה בדוא"ל (‎96 ppi).

שמירת הרזולוציה הנוכחית ומזעור השינויים בתמונה

לחץ על השאר רזולוציה נוכחית.

 1. עצה: אם חתכת תמונות כלשהן, באפשרותך להקטין את גודל הקובץ אף יותר על-ידי בחירה בתיבת הסימון הסרת אזורים שנחתכו מתמונה.

 2. לחץ על רק התמונות שנבחרו.

למידע נוסף

חיתוך תמונה

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×