הקטגוריה 'מתקדם' (אפשרויות Access)

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

עריכה

 • עבור לאחר הקשת enter   

  • אל תעבור    משאיר את הסמן בשדה הנוכחי לאחר הקשת ENTER.

  • השדה הבא    מעביר את הסמן לשדה הבא לאחר הקשת ENTER. כברירת מחדל, השדה הבא ממוקם בצד ימין או בצד שמאל של השדה הנוכחי, בהתאם להגדרתך את כיוון הטקסט שלך.

  • הרשומה הבאה    מעביר את הסמן לשדה הנוכחי של הרשומה הבאה לאחר הקשת ENTER. הרשומה הבאה היא הרשומה הנמצאת ישירות מתחת לרשומה הנוכחית.

 • התנהגות שדה בעת הזנה   

  האפשרויות במקטע זה משנות את התנהגות המקשים ENTER‏, TAB ומקשי החיצים בעת שמשתמשים בהם כדי להעביר את הסמן משדה לשדה בטפסים ובגליונות נתונים.

  • בחר בשדה כולו    בוחר בשדה כולו בעת כניסת הסמן לשדה.

  • עבור לתחילת השדה    מעביר לתחילת השדה בעת כניסת הסמן לשדה.

  • עבור לסוף השדה    מעביר לסוף השדה בעת כניסת הסמן לשדה.

 • אופן הפעולה של מקש חץ   

  • השדה הבא    מעביר את הסמן לשדה הבא לאחר הקשה על מקשי החיצים ימין או שמאל. כדי להעביר את הסמן בתוך התווים בשדה נבחר, הקש F2.

  • התו הבא    מעביר את הסמן לתו הבא או לתו הקודם בשדה לאחר הקשה על מקשי החיצים ימין או שמאל.

  • הסמן עוצר בשדה ראשון/אחרון    מונע ממקשי החיצים ימין ושמאל מלהעביר את הסמן מהשדה הראשון או האחרון לרשומה הקודמת או הבאה.

 • אופן הפעולה של חיפוש/החלפה המהווה ברירת מחדל

  האפשרויות במקטע זה שולטות בהתנהגות הפעולות חיפוש וחיפוש והחלפה ב- Microsoft Office Access 2007 וחלות על Office Access 2007 בצורה כללית.

  • חיפוש מהיר    מחפש בשדה הנוכחי ומתאים את השדה כולו למחרוזת החיפוש.

  • חיפוש כללי    מחפש בכל השדות ומתאים חלק כלשהו משדה.

  • חיפוש מתחילת השדה    מחפש בשדה הנוכחי ומתאים את התווים ההתחלתיים בשדה.

 • אישור

  • שינויים ברשומה    מציג הודעת אישור בעת שינוי רשומה.

  • מחיקת מסמך    מציג הודעת אישור בעת מחיקת אובייקט של מסד נתונים.

  • שאילתות פעולה    מציג הודעת אישור בעת הפעלת שאילתות פעולה של הוספה, עדכון, מחיקה או יצירת טבלה מול מסד נתונים של Access.

 • כיוון ברירת המחדל

  • משמאל לימין    מגדיר כי אובייקטים חדשים יוצגו בכיוון משמאל לימין המוכר למשתמשים בשפה האנגלית ובשפות אירופאיות. לדוגמה, הגדרה זו מציגה את השדה הראשון בטבלה החל בעמודה השמאלית ביותר, מוסיפה שדות חדשים מימין לעמודה וממקמת את תיבת המספר של הרשומה ואת לחצני הניווט בתצוגת גליון נתונים, בפינה השמאלית התחתונה.

  • מימין לשמאל    מגדיר כי אובייקטים חדשים יוצגו בכיוון מימין לשמאל המוכר למשתמשים בשפות מזרח תיכוניות. לדוגמה, הגדרה זו מציגה את השדה הראשון בטבלה החל מהעמודה הימנית ביותר, מוסיפה שדות חדשים משמאל לעמודה וממקמת את תיבת המספר של הרשומה ואת לחצני הניווט בתצוגת גליון נתונים של טבלה, בפינה הימנית התחתונה.

 • כללי

  • מצב ממשק    הופך את תצוגת התווים לעקבית עם שפת ממשק המשתמש הפעילה. לדוגמה, בעת ששפת ממשק המשתמש היא שפה משמאל לימין (כגון אנגלית), התווים מיושרים לשמאל.

  • מצב טקסט    מיישר את טקסט התצוגה בהתאם לכיוון של התו הראשון בשפה מסוימת. לדוגמה, אם התו החזק הראשון (לא תו מספרי או מיוחד) הוא באנגלית, הטקסט יהיה מיושר לשמאל.

 • תנועת הסמן

  • לוגי    מגדיר את תנועת הסמן להתקדמות בתוך טקסט דו-כיווני בהתאם לכיוון השפה שהוא נתקל בה. לדוגמה, בעת שימוש במקשי החיצים כדי לעבור בתוך טקסט בערבית ולאחר מכן בטקסט באנגלית באותו משפט, נקודת הכניסה נעה בכיוון מימין לשמאל בתוך הטקסט בערבית ולאחר מכן מתחילה בתו השמאלי ביותר של המילה האנגלית וממשיכה את תנועתה בכיוון משמאל לימין.

  • חזותי    מגדיר את תנועת הסמן להתקדמות בתוך טקסט דו-כיווני על-ידי מעבר לתו הסמוך חזותית הבא. לדוגמה, בעת שימוש במקשי החיצים כדי לעבור מימין לשמאל בתוך טקסט בערבית ולאחר מכן בטקסט באנגלית באותו משפט, נקודת הכניסה נעה בכיוון מימין לשמאל בתוך הטקסט בערבית ולאחר מכן ממשיכה בתו הימני ביותר של המילה האנגלית ומתקדמת בכיוון מימין לשמאל.

  • פקד IME של גליון נתונים בחר כדי להגדיר את מצב IME המזרח אסיאתי כ "ללא בקרה" בעת הזנת נתונים לגליון נתונים של טבלה.

  • השתמש בלוח שנה איסלמי מבסס את הפניית התאריך המשמשת כבסיס על לוח השנה האיסלמי/ירחי. אם לא נבחר, מסד הנתונים משתמש בלוח השנה הנוצרי. Access ממליץ כי תבחר סוג לוח שנה בפעם הראשונה בה אתה יוצר מסד נתונים וכי לאחר מכן לא תשנה הגדרה זו לעולם.

תצוגה

 • הצג מספר זה של מסמכים אחרונים    הגדר או שנה את מספר הקבצים האחרונים שהיו בשימוש המופיעים בחלונית מסדי נתונים אחרונים פתוח בדף תחילת העבודה עם Microsoft Office Access ולאחר מכן, ברשימה מסמכים אחרונים המופיעה בעת הלחיצה על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office .

 • שורת המצב    מציג את שורת המצב בקצה התחתון של חלון Access.

 • הצג הנפשות    מפעיל תכונות מונפשות, כגון ההוספה המונפשת של עמודות חדשות לגליונות נתונים.

 • הצג 'תגיות חכמות' בגליונות נתונים    מציג תגיות חכמות בגליונות הנתונים שלך.

 • הצג 'תגיות חכמות' בטפסים ובדוחות    מציג 'תגיות חכמות' בטפסים ובדוחות.

 • הצג בעיצוב מאקרו   

  • עמודת שמות    מציג את העמודה שם מאקרו במעצב המאקרו. באפשרותך גם להציג או להסתיר עמודה זו על-ידי לחיצה על שמות מאקרו בקבוצה הצג/הסתר של הכרטיסיה עיצוב. שים לב שאם תבטל אפשרות זו, אך לאחר מכן תפתח מאקרו (בתצוגת עיצוב) המכיל שמות מאקרו, העמודה המוסתרת תהיה גלויה. הגדרה זו חלה על כל מסדי הנתונים, אך תוכל להשתמש בפקודה שמות מאקרו כדי לבטל הגדרה זו במאקרו הנוכחי.

  • עמודת תנאים    מציג את הפקודה תנאים במעצב המאקרו. באפשרותך גם להציג או להסתיר עמודה זו על-ידי לחיצה על תנאים בקבוצה הצג/הסתר של הכרטיסיה עיצוב. שים לב כי אם תבטל אפשרות זו, אך תפתח מאקרו לאחר מכן (בתצוגת עיצוב), העמודה המוסתרת תהיה גלויה. הגדרה זו חלה על כל מסדי הנתונים, אך תוכל להשתמש בפקודה תנאים כדי לבטל הגדרה זו במאקרו הנוכחי.

הדפסה

 • שוליים שמאליים    שינוי השוליים השמאליים ברירת המחדל עבור גליונות נתונים, מודולים, וטפסים ודוחות חדשים. באפשרותך להשתמש בערכים החל מאפס רוחב או גובה של עמוד מודפס. כדי לשנות את השוליים בטפסים ובדוחות קיימים, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על הדפס, לחץ על הדפס ולאחר מכן לחץ על ההגדרה בתיבת הדו-שיח הדפסה.

 • שוליים ימניים    משנה את ברירת המחדל של השוליים הימניים עבור גליונות נתונים, מודולים, וטפסים ודוחות חדשים. באפשרותך להשתמש בערכים החל מאפס רוחב או גובה של עמוד מודפס. כדי לשנות את השוליים בטפסים ובדוחות קיימים, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office והשתמש בפקודה הגדרת עמוד.

 • שוליים עליונים    שינוי השוליים העליונים ברירת המחדל עבור גליונות נתונים, מודולים, וטפסים ודוחות חדשים. באפשרותך להשתמש בערכים החל מאפס רוחב או גובה של עמוד מודפס. כדי לשנות את השוליים בטפסים ובדוחות קיימים, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office והשתמש בפקודה הגדרת עמוד.

 • שוליים תחתונים    משנה את השוליים התחתון ברירת המחדל עבור גליונות נתונים, מודולים, וטפסים ודוחות חדשים. באפשרותך להשתמש בערכים החל מאפס רוחב או גובה של עמוד מודפס. כדי לשנות את השוליים בטפסים ובדוחות קיימים, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office והשתמש בפקודה הגדרת עמוד.

כללי

 • הצג שגיאות ממשק משתמש בתוספת    אם אתה מפתח, בחר בתיבת סימון זו כדי להציג שגיאות בקוד ההתאמה האישית של ממשק המשתמש שלך או נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר את השגיאות.

 • ספק משוב עם צליל    משמיע צלילים זמינים המשויכים לאירועי תוכנית של Microsoft Office Professional 2007‏, כגון פתיחה, שמירה והדפסה של קבצים והצגת הודעות שגיאה. צלילים המוקצים לאירועים שונים ניתנים לשינוי בתיבת הדו-שיח 'מאפייני צלילים' בלוח הבקרה של Windows. אם אתה בוחר או מנקה את תיבת הסימון 'ספק משוב עם צלילים' בתוכנית אחת של Office, היא מופעלת או מבוטלת בכל התוכניות האחרות של Office. כדי לשנות את הצליל המשויך לאירוע, פתח את התיקיה 'צלילים' בלוח הבקרה של Windows. לרוב הצלילים נדרש כרטיס קול במחשב שלך כדי להשמיעם.

 • השתמש בעיצוב שנה בעל ארבע ספרות   

  • מסד נתונים זה    מגדיר את ברירת המחדל של תבנית שנה לארבע ספרות (yyyy) עבור מסד הנתונים הפתוח כעת.

   הערה: הגדרה זו באה במקום ההגדרהט מסדי נתוניםAעבור מסד הנתונים הפתוח כעת.

  • כל מסדי הנתונים    מגדיר את ברירת המחדל של תבנית שנה לארבע ספרות (yyyy) עבור כל מסדי הנתונים.

 • אפשרויות אינטרנט    מציג את תיבת הדו-שיח אפשרויות אינטרנט. השתמש בתיבת הדו-שיח כדי להגדיר אפשרויות אינטרנט עבור אובייקטים של מסד נתונים. באפשרותך להגדיר את המראה של היפר-קישורים והיפר-קישורים עוקבים בטבלאות, שאילתות, טפסים ודוחות.

מתקדם

 • פתח את מסד הנתונים האחרון שהיה בשימוש בעת הפעלת Access    כאשר נבחרת אפשרות זו Access פותח את מסד הנתונים האחרון שהיה בשימוש במקום להציג את הדף תחילת העבודה עם Microsoft Office Access.

 • מצב פתיחה המהווה ברירת מחדל

  • משותף    פותח מסד נתונים קיים לשימוש משותף. זוהי הגדרת ברירת המחדל.

  • בלעדי    פותח מסד נתונים קיים לשימוש בלעדי של משתמש אחד.

 • הגדרות נעילת רשומה לפי ברירת מחדל

  • ללא נעילה    משאיר רשומות פתוחות לעריכה.

  • כל הרשומות    נועל את כל הרשומות בטופס או בגליון נתונים הפתוח ונועל גם רשומות בכל הטבלאות המשמשת בסיס. רשומות נשארות נעולות כל זמן שהאובייקטים פתוחים.

  • רשומה ערוכה    נועל את הרשומה שאתה עורך בלבד.

 • פתח מסדי נתונים עם נעילה ברמת רשומה    הופך את הנעילה ברמת רשומה לברירת מחדל עבור מסד הנתונים הפתוח כעת. ניקוי תיבת סימון זו הופך את הנעילה ברמת דף לברירת מחדל עבור מסד הנתונים הפתוח. הבחירה שאתה עושה חלה על נתונים בטפסים, על גליונות נתונים ועל קוד שמשתמש באובייקט recordset כדי להמשיך בלולאה בתוך רשומות. אפשרות זו אינה חלה על שאילתות פעולה או על קוד המבצע פעולות כוללות באמצעות משפטי SQL.

 • ניתוק OLE/DDE לאחר זמן של (שניות)    שולט במרווח שאחריו Access חוזר על נסיון OLE או DDE שנכשל. ערכים תקפים: 0-300. ערך ברירת מחדל: 30.

 • מרווח זמן לרענון (שניות)    מספר השניות שאחריהן Access מעדכן אוטומטית רשומות בתצוגות של טופס או גליון נתונים. ערכים תקפים: 0-32,766. ערך ברירת מחדל: 60. ערך של 0 מונע עדכונים.

 • מספר נסיונות חוזרים לעדכון    מספר הפעמים בהם Access מנסה לשמור רשומה שהשתנתה הנעולה על-ידי משתמש נוסף. ערכים תקפים: 0-10. ערך ברירת מחדל: 2.

 • מרווח זמן לרענון ODBC (שניות)    מרווח הזמן שאחריו Access מרענן אוטומטית נתונים שנאספו באמצעות חיבור ODBC. הגדרה זו נכנסת לתוקף רק כאשר מסד הנתונים נמצא בשימוש משותף ברשת. ערכים תקפים: 0-32,766. ערך ברירת מחדל: 1500. ערך של אפס מונע עדכונים.

 • מרווח זמן בנסיונות עדכון (מילישניות)    מספר המילישניות שאחריהן Access מנסה לשמור רשומה שהשתנתה הנעולה על-ידי משתמש נוסף. ערכים תקפים: 0-1,000. ערך ברירת מחדל: 250.

 • פעולות DDE

  • התעלם מבקשות DDE    Access יתעלם מבקשות DDE מיישומים אחרים.

  • אפשר רענון DDE    מאפשר ל- Access לעדכן קישורי DDE במרווח הזמן שצויין בתיבה מרווח זמן לרענון (שניות): .

 • ארגומנטים בשורת הפקודה    הזן ארגומנטים הפועלים בעת הפעלת Access או בעת פתיחת מסד נתונים של Access.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×