הקטגוריה 'מסד נתונים נוכחי' (אפשרויות Access)

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

הערה: האפשרויות בכרטיסיה זו חלות רק על מסד הנתונים הנוכחי (הפתוח).

אפשרויות יישום

 • כותרת יישום    הקלד שם עבור מסד הנתונים שלך. השם מופיע בפס הכותרת Windows.

 • סמל יישום    הקלד את השם של קובץ מפת סיביות (‎.bmp) או תמונה (‎.ico). התמונה תופיע בפס הכותרת של Windows. לחץ על עיון כדי להציג את תיבת הדו-שיח סורק הסמלים וכדי למקם קובץ תמונה.

 • שימוש בסמל טופס ודוח    בעת בחירה בסמל יישום, אפשרות זו ממקמת את הסמל בכרטיסיות מעל הטפסים והדוחות במסד הנתונים הפתוח כעת. אם תבטל כרטיסיות מסמך, הסמל לא יופיע במקום אחר.

 • הצגת טופס    הגדרה, שינוי או הסרה של הטופס הפתוח באופן אוטומטי בעת הפעלת מסד נתונים. אם אינך רוצה שייפתח טופס, בחר ב (none). עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקפה.

 • הצג שורת מצב    הצגה או הסתרה של שורת המצב של סביבת העבודה של Access. עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקפה.

 • אפשרויות חלון מסמך   

  • חלונות חופפים    מתן אפשרות לפתוח ולהציג מסכים מרובים ב- Microsoft Office Access 2007. הסתרת חלונית הניווט ובחירה באפשרות זו הן האפשרות הקרובה ביותר לתצוגה 'קלאסית'. עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקפה.

  • מסמכים מתויגים    מתן אפשרות להשתמש בממשק מסמך יחיד ולהציג אובייקט יחיד בפעם אחת. זו אפשרות ברירת מחדל. עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקפה.

 • כרטיסיות הצגת מסמך    הפעלה או ביטול של הכרטיסיות המופיעות בראש אובייקטי מסד הנתונים הפתוחים. הגדרה זו מפעילה או מבטלת את הכרטיסיות ואינה סוגרת את האובייקטים המתויגים עצמם או הופכת תצוגה "קלאסית" לזמינה. עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקפה.

 • השתמש במקשים מיוחדים של Access    הפיכת מקשי ההאצה הבאים לזמינים או ללא זמינים:

מקשים

תוצאה

‎F11‎

הצגה והסתרה של חלונית הניווט.

CTRL+G

הצגת החלון המיידי בעורך Visual Basic.

ALT+F11

הפעלת עורך Visual Basic.

CTRL+BREAK

בעת עבודה עם פרוייקט Office Access 2007, הקשה על צירוף מקשים זה מפסיקה את אחזור הרשומות מהשרת של Access.

 • עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקפה.

 • דחיסה בעת הסגירה    דחיסה ותיקון באופן אוטומטי של מסדי הנתונים שלך בעת סגירתם. עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקפה.

 • הסרת מידע אישי ממאפייני קובץ בעת שמירה    הסרה אוטומטית של מידע אישי ממאפייני הקובץ בעת שמירת הקובץ. עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקפה.

 • שימוש בפקדים בעלי ערכות נושא של Windows בטפסים    שימוש בערכת הנושא של Windows בפקדים בטפסים ובדוחות שלך. הגדרה זו חלה רק בעת שימוש בערכת נושא של Windows שאינה ערכת הנושא הרגילה.

 • הפיכת תצוגת פריסה לזמינה עבור מסד נתונים זה    הצגה או הסתרה של לחצן תצוגת פריסה בשורת המצב ובתפריטי קיצורי הדרך של Access המופיעים בעת לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיית אובייקט. זכור שתצוגת פריסה יכולה להיות לא זמינה עבור אובייקטי מסד נתונים בודדים כך שאפילו בעת הפיכת אפשרות זו לזמינה, ייתכן שלא תמיד היא תהיה זמינה.

 • הפיכת שינויי עיצוב בטבלאות לזמינים בתצוגת גליון נתונים    מאפשר לך לשנות את העיצוב של טבלאות כשאתה עובד בתצוגת גליון נתונים.

 • חיפוש שדות מספרים חתוכים    כאשר אפשרות זו זמינה, מספרים מופיעים כ- "#####" כאשר העמודה צרה מכדי להציג את הערך השלם. כאשר אפשרות זו אינה זמינה, תראה רק חלק מהערכים בעמודה.

 • תבנית אחסון מאפיין תמונה   

  • שמירת תבנית תמונת מקור (גודל קובץ קטן יותר)    בעת בחירה באפשרות זו, Access מאחסן תמונות בתבנית המקורית שלהן. בחר אפשרות זו כדי לצמצם את גודל מסד הנתונים.

  • המרת כל נתוני התמונות למפות סיביות (תואם לגירסת Access 2003 וגירסאות קודמות)    בעת בחירה באפשרות זו, Access יוצר עותק של קובץ התמונה המקורי במפת הסיביות של Windows או בתבניות מפת סיביות בלתי תלויה בהתקן. בחר אפשרות זו כדי להציג תמונות במסדי נתונים שנוצרו ב- Office Access 2003 ובגירסאות קודמות.

ניווט

 • הצגת חלונית הניווט    הצגה או הסתרה של חלונית הניווט. אם תסתיר את חלונית הניווט בטעות, הקש F11 כדי להציג אותה. כברירת מחדל, Access כבר לא מספק את חלון מסד הנתונים. עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקפה.

 • אפשרויות ניווט    הצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט. השתמש בתיבת הדו-שיח כדי לשנות את הקטגוריות ואת הקבוצות המופיעות בחלונית הניווט.

  לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט, עיין במאמר מדריך לחלונית הניווט.

אפשרויות של סרגל כלים ורצועת כלים

 • שם רצועת כלים    בחר בשם של קבוצת רצועת כלים מותאמת אישית מהרשימה. עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקף.

  הערה: רצועת הכלים מהווה חלק מ- ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent.

 • שורת תפריטי הקיצור    הגדרה או שינוי של שורת התפריטים עבור תפריטי קיצורי דרך. עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקפה.

 • אפשר תפריטים מלאים    כאשר תיבת סימון זו אינה מסומנת, כל הכרטיסיות ברצועת הכלים ברירת המחדל מוסתרים למעט הכרטיסיה בית. בנוסף, רק סגור מסד נתונים הפקודות ' עקוב ' צא מ- Access זמינים בעת לחיצה על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office .

  הערה: 

  • עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שההגדרה שצוינה תיכנס לתוקף.

  • כדי לשחזר באופן זמני את פקודות תמונת לחצן Office ברירת המחדל רצועת הכלים לבין לחצן Microsoft Office, סגור את מסד הנתונים ולאחר מכן פתח מחדש את מסד הנתונים תוך החזקת מקש SHIFT לחוץ. לאחר השימוש בשיטה זו כדי לפתוח את מסד הנתונים, באפשרותך לשחזר את פקודות תמונת לחצן Office ברירת המחדל רצועת הכלים לבין לחצן Microsoft Office על-ידי חזרה אל תיבת הדו-שיח אפשרויות Access ולאחר מכן תחת מסד הנתונים הנוכחי, תחת אפשרויות סרגל כלים ורצועת, בחירת תיבת הסימון אפשר תפריטים מלאים לצמיתות.

   הערה: 

 • אפשר תפריטי קיצור המוגדרים כברירת מחדל    הפעלה או ביטול של תפריטי הקיצור (מוקפצים) אשר מופיעים בעת לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על אובייקט מסד נתונים בחלונית הניווט או על פקד בטופס או בדוח. עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקפה.

אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי של שמות

 • עקוב אחר מידע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות    Access מאחסן את המידע הדרוש לתיקון שגיאות מתן שמות. עם זאת, Access אינו מתקן שגיאות עד שאינך בוחר באפשרות בצע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות. עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקפה.

 • בצע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות    Access מתקן שגיאות מתן שמות כאשר הן מתרחשות. אם תבחר באפשרות עקוב אחר מידע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות ותשאיר אפשרות זו ריקה, Access יאחסן את כל נתוני השגיאה עד שתבחר באפשרות זו. עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקפה.

 • רשום שינויי תיקון שגיאות אוטומטי של שמות    Access רושם את השינויים שהוא מבצע במסד נתונים בעת תיקון שגיאות שמות. Access שומר את הנתונים בטבלה הקרויה AutoCorrect.log. עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקפה.

סינון אפשרויות בדיקת מידע עבור שם מסד הנתונים

האפשרויות במקטע זה מפקחות על מספר תכונות:

 • גודל רשימות הערכים המופיעות עבור שדה נתון בחלון סינון לפי טופס

 • אם באפשרותך להציג ערכים עבור שדות נכללים באינדקס או שדות שאינם נכללים באינדקס במסד הנתונים הפתוח כעת ועבור טבלה מקושרת בקובץ חיצוני

 • אם רשימות הערכים מופיעות בפקדים בטופס בעת שימוש בסינון לפי טופס

ככל שתבחר במספר אפשרויות גדול יותר, כך תשתמש בסוגי ערכים רבים יותר בפעולות סינון. אפשרויות אלה חלות רק על מסד הנתונים אשר פתוח כעת.

 • הצג רשימה של ערכים ב-   

  • שדות מקומיים הסדורים באינדקס    כולל ערכים משדות מקומיים הנכללים באינדקס ברשימות הערכים המופיעות בחלון סינון לפי טופס. עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקפה.

  • שדות מקומיים שאינם סדורים באינדקס    כולל ערכים משדות מקומיים שאינם נכללים באינדקס ברשימות הערכים המופיעות בחלון סינון לפי טופס. עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקפה.

  • שדות ODBC    כולל ערכים מטבלאות אליהן אתה מקשר באמצעות חיבור ODBC. עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקפה.

 • אל תציג רשימות בהן מספר הרשומות שנקראו גדול מהמספר הבא    הזן את מספר הרשומות המירבי שברצונך ש- Access יקרא בעת בניית רשימת הערכים עבור פעולות סינון לפי טופס. רשימת ערכים לא תופיע אם מספר הרשומות הדרוש להשלמת רשימה חורג מהמספר שאתה מציין. כל רשימות הערכים מכילות רק ערכים ייחודיים אפילו אם השדות שלהן אינם נכללים באינדקס. ברירת המחדל היא 1000. עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקפה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×