הצהרת פרטיות עבור מוצרי Microsoft Office Communications

עודכן לאחרונה: ינואר 2009

כדי להבין את הליכי איסוף הנתונים והשימוש בהם הרלוונטיים למוצר מסוים של Microsoft Office Communications, יש לקרוא הצהרת פרטיות זו וכל תוספת ישימה. אם אתה או הארגון שלך משתמשים במוצר זה עם שירות נפרד, חלק מהתכונות עשויות להיות שונות במידה משמעותית מאלה המתוארות להלן או בתוספות. חלק מהתכונות עשויות להיות משולבות בשירות, או שהשירות עשוי לכלול תכונות נוספות.

כללי

Microsoft מחויבת להגן על פרטיותך, תוך מתן תוכנות שיספקו את הביצועים, העוצמה והנוחות הרצויים במחשוב האישי. הצהרת פרטיות זו מסבירה רבים מהליכי איסוף הנתונים של מוצרי Microsoft והשימוש בהם בסעיף "תוספות" במסמך זה. הוא מתמקד בתכונות המנהלות תקשורת עם האינטרנט. הוא אינו חל על אתרים, מוצרים או שירותים מקוונים או לא מקוונים אחרים של Microsoft.

תוספות

מהדורות מוצרי 2008

איסוף המידע שלך והשימוש בו

המידע שאנו אוספים ממך ישמש את Microsoft וחברות הבת והסניפים שלה כדי לאפשר את התכונות שבהן אתה משתמש וכדי לספק את השירותים או לבצע את העסקאות שביקשת או אישרת. כמו כן, הוא עשוי לשמש לניתוח ולשיפור המוצרים והשירותים של Microsoft.

פרט למתואר בהצהרה זו, המידע האישי שתספק לא יועבר לגורם חיצוני כלשהו ללא הסכמתך. לעתים אנו שוכרים חברות אחרות כדי לספק שירותים מוגבלים בשמנו, כגון מענה לשאלות הלקוחות לגבי מוצרים או שירותים, או ביצוע ניתוח סטטיסטי של השירותים שלנו. אנו נספק לחברות אלה רק את המידע האישי הדרוש להן כדי לספק את השירות, והן אינן רשאיות להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת.

Microsoft עשויה לגשת למידע אודותיך או לחשוף אותו, לרבות תוכן התקשורת שלך, כדי: (א) לציית לחוק או להגיב לבקשות חוקיות או הליכים משפטיים; (ב) להגן על הזכויות או הקניין של Microsoft או לקוחותינו, לרבות אכיפת הסכמים או מדיניות שהשימוש שלך בשירותים כפוף אליהם; או (ג) לפעול מתוך אמונה בתום לב שגישה או חשיפה זו נחוצה להגנה על בטיחותם האישית של העובדים או הלקוחות של Microsoft או הציבור הרחב.

מידע שנאסף על-ידי Microsoft או נשלח אליה באמצעות מוצרים המפורטים בסעיף "תוספות" של מסמך זה עשוי להיות מאוחסן ומעובד בארצות הברית או בכל מדינה אחרת שבה יש ל- Microsoft סניפים, חברות בת או ספקי שירות המחזיקים במתקנים כלשהם. Microsoft פועלת בהתאם למסגרת נמל המבטחים שנקבעה על-ידי משרד המסחר האמריקני בנוגע לאיסוף, שימוש ושמירה של נתונים מהאיחוד האירופי.

איסוף מידע על המחשב שלך והשימוש בו

בעת השימוש בתוכנה עם תכונות המותאמות לשימוש באינטרנט, מידע אודות המחשב שלך ("מידע סטנדרטי על המחשב") נשלח לאתרי האינטרנט שבהם ביקרת ולשירותים המקוונים שבהם השתמשת. Microsoft משתמשת במידע סטנדרטי על המחשב כדי לספק לך שירותים המותאמים לשימוש באינטרנט, כדי לסייע בשיפור המוצרים והשירותים שלנו ולשם ניתוח סטטיסטי. מידע סטנדרטי על המחשב כולל לרוב מידע כגון כתובת IP, גירסת מערכת הפעלה, גירסת דפדפן והגדרות אזור ושפה. במקרים מסוימים, מידע סטנדרטי על המחשב עשוי גם לכלול מזהה חומרה, אשר מציין את יצרן ההתקן, שם ההתקן והגירסה. אם תכונה או שירות מסוימים שולחים מידע ל- Microsoft, המידע הסטנדרטי על המחשב יישלח גם כן.

אבטחת המידע שלך

Microsoft מחויבת לסייע בהגנה על בטיחות המידע שלך. אנו משתמשים במגוון טכנולוגיות ונהלי אבטחה כדי לסייע בהגנה על המידע שלך מפני גישה, שימוש או חשיפה בלתי מורשים. לדוגמה, אנו מאחסנים את המידע שאתה מספק במערכות מחשב עם גישה מוגבלת, הממוקמות במתקנים מבוקרים.

שינויים בהצהרת פרטיות זו

מדי פעם בפעם אנו מעדכנים הצהרת פרטיות זו ו/או את התוספות שלה כדי לשקף שינויים במוצרים, בשירותים ובמשוב הלקוחות. בעת פרסום השינויים, נשנה את התאריך המופיע תחת "עודכן לאחרונה" בראש הדף. מומלץ לעיין מדי פעם בהצהרה זו ובתוספות שלה כדי להבין כיצד Microsoft מגנה על המידע שלך.

לקבלת מידע נוסף

Microsoft תשמח לקבל ממך הערות לגבי הצהרת פרטיות זו והתוספות שלה. אם יש לך שאלות כלשהן או אם אתה מאמין כי לא פעלנו בהתאם למסמכים אלה, פנה אלינו באמצעות הטופס ליצירת קשר לשליחת משוב בנושא פרטיות UC או בדואר לכתובת הבאה:

Microsoft Privacy - UC
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

תכונות ספציפיות

דיווח שגיאות של Microsoft

מה תכונה זו עושה: דיווח השגיאות של Microsoft מספק שירות המאפשר לך לדווח על בעיות ל- Microsoft ולקבל מידע שעשוי לעזור לך להימנע מהן או לפתור אותן.

מידע שנאסף, עובד או שודר: לקבלת מידע אודות מידע שנאסף, עובד או שודר על-ידי דיווח השגיאות של Microsoft, עיין בהצהרת הפרטיות של דיווח השגיאות של Microsoft תחת הצהרת הפרטיות של שירות דיווח השגיאות של Microsoft.

השימוש במידע: נתוני דיווח השגיאות ששלחת עשויים לשמש לפתרון בעיות של לקוחות ולשיפור התוכנות והשירותים של Microsoft.

בחירה/שליטה: תקבל הזדמנות להשתתף בדיווח השגיאות של Microsoft בפעם הראשונה שבה המערכת תיתקל בשגיאה. אם תבחר לאפשר זאת, דיווח השגיאות של Microsoft ידווח באופן אוטומטי ל- Microsoft על בעיות שבהן תיתקל.

במקרים נדירים, כגון בעיות קשות במיוחד לפתרון, Microsoft עשויה לבקש נתונים נוספים, לרבות מקטעי זיכרון (שעשויים לכלול זיכרון המשותף ליישומים כלשהם שפעלו בזמן הופעת הבעיה), הגדרות רישום מסוימות וקובץ אחד או יותר מהמחשב. המסמכים הנוכחיים שלך עשויים להיכלל גם כן. כאשר דרושים נתונים נוספים, יש לך הזדמנות להציג את המידע הכלול בדוח השגיאה לפני שתבחר אם לשלוח את הדוח ל- Microsoft.

מידע חשוב: לקוחות ארגוניים יכולים להשתמש במדיניות קבוצתית כדי להגדיר את אופן הפעולה של דיווח השגיאות של Microsoft במחשבים שלהם. אפשרויות התצורה כוללות את היכולת לבטל את דיווח השגיאות של Microsoft. אם אתה מנהל מערכת וברצונך להגדיר מדיניות קבוצתית עבור דיווח השגיאות של Microsoft, תוכל למצוא פרטים טכניים זמינים ב- Windows Server Group Policy TechCenter.

משוב מקוון

מה תכונה זו עושה: המשוב המקוון מאפשר לך לספק משוב אודות מוצרים ושירותים באופן ישיר ל- Microsoft.

מידע שנאסף, עובד או שודר: אם תבחר להשתמש במשוב המקוון, תוכן ההודעה שלך ומידע סטנדרטי על המחשב יישלחו ל- Microsoft.

השימוש במידע: המידע שתשלח עשוי לשמש לשיפור האתרים, המוצרים או השירותים של Microsoft. המידע שנאסוף ממך עשוי גם לשמש לבקשת מידע נוסף על משוב שסיפקת בנוגע למוצר או לשירות שבו אתה משתמש.

בחירה/שליטה: השימוש במשוב המקוון נתון לבחירתך.

עזרה מקוונת

מה תכונה זו עושה: לחיצה על העזרה המקוונת או העזרה מחברת אותך לחומרי תמיכה מקוונים המספקים לך את התוכן המעודכן ביותר בנמצא.

מידע שנאסף, עובד או שודר: בעת השימוש בעזרה המקוונת או בעזרה, הבקשה שלך נשלחת ל- Microsoft, כמו גם כל דירוג או משוב שתבחר לספק בנוגע לנושאי העזרה שיוצגו לך. אם תקליד מידע אישי כלשהו בתיבות החיפוש או המשוב, המידע יישלח ל- Microsoft אך לא ישמש לזיהוי שלך או לפנייה אליך.

השימוש במידע: העזרה המקוונת והעזרה משתמשות במידע בחיפוש כדי להחזיר את התוצאות הרלוונטיות ביותר, כדי לפתח תוכן חדש וכדי לשפר את התוכן הקיים.

בחירה/שליטה: אל תלחץ על העזרה המקוונת או על העזרה אם אין ברצונך להתחבר לחומרי תמיכה מקוונים.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×