הצגת פריט בעל שם ב- Excel Services

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת פתיחת חוברת עבודה של Microsoft Office Excel ב- Excel Services, חוברת העבודה מוצגת באחת משתי תצוגות אפשריות:

תצוגת חוברת עבודה     בתצוגה זו, באפשרותך להציג את חוברת העבודה, לרבות גליון עבודה אחד או יותר, ואת כל המידע בגליונות עבודה אלה. בעת שמירת חוברת עבודה, מחבר חוברת העבודה יכול לציין אם כל גליונות העבודה יוצגו או לבחור להציג גליונות עבודה מסוימים.

תצוגת פריט בעל שם     בתצוגה זו, באפשרותך להציג פריט בעל שם אחד או יותר בחוברת העבודה. פריט בעל שם יכול להיות אחד מהדברים הבאים: תרשים, טבלת Excel, דוח PivotTable, דוח PivotChart, או טווח תאים בעל שם.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

למד עוד אודות בתצוגת פריטים בעלי שם

הצגת פריט בעל שם בתצוגת פריטים בעלי שם

קבלת מידע נוסף אודות תצוגת פריטים בעלי שם

תצוגת פריטים בעלי שם היא שימושית כאשר אתה (משתמש או מחבר חוברת עבודה) רוצה לבצע את הפעולות הבאות:

  • הצגת פריטים בעלי שם מסוימים של חוברת עבודה, כגון תרשים או טבלת Excel, כי אלה הנתונים היחידים שאותם ברצונך להציג. לדוגמה, כמחבר חוברת עבודה, ייתכן שלא תרצה שהמשתמש יציג חלקים אחרים של חוברת העבודה משום שאין צורך שהוא יציג נתונים אלה, או שתרצה שהנתונים יישארו מוסתרים בשל סיבות אבטחה. או אינך רוצה שהמשתמש יציג את הנתונים מאחורי תרשים או PivotChart כי אין מספיק מקום בשבילם בלוח מחוונים של מודיעין עסקי.

  • בחר פריטים בעלי שם מסוימים מהרשימה הנפתחת תצוגה בסרגל הכלים של Excel Web Access כדי שתהיה לך גמישות רבה יותר בהצגת מידע בחוברת העבודה, במקום לגלול כדי למצוא את המידע הרצוי, פעולה העשויה להיות מסורבלת ולדרוש זמן רב. כמחבר חוברת עבודה, באפשרותך לפקח על אופן הניווט של משתמש במידע בחוברת העבודה. בנוסף, Excel Services מציג מספר פריטים בעלי שם בתצוגת פריטים בעלי שם בצורה שונה מתצוגת חוברת עבודה כדי למזער את הצורך בפקדי ניווט.

  • חיבור רכיבי Web Part, כגון Web Part של תצוגת רשימה, או רכיבי Web Part של מסנן ל- Excel Web Access Web Parts, בלוח מחוונים או בדף Web Part אחר. לדוגמה, באפשרותך להשתמש ערך שנבחר ב- Web Part של מסנן כדי להציג תרשים של טבלת Excel וכן טווח בעל שם, כל אחד מהם נמצא נפרד Excel Web Access Web Part. לקבלת מידע נוסף, ראה התחברות את רכיבי web Part של מסנן ל- Excel Web Access.

באפשרותך להציג את הפריטים בעלי שם הבאים בתצוגת פריטים בעלי שם:

פריט בעל שם

הערות

טבלה של Excel

תרשים ו- PivotChart

התרשים או ה- PivotChart כולו מוצג תמיד ואינו נחתך, אם כי ייתכן שיופיעו סרגלי גלילה אופקי ואנכי.

  דוח PivotTable

טווח נקוב

על הטווח להיות רציף והוא יכול להשתרע באופן גלובלי או מקומי בחוברת העבודה (SheetName!RangeName). טווח בעל שם הוא טווח שאתה מגדיר ב- Microsoft Office Excel 2007, או טווח המוגדר על-ידי Office Excel 2007, כגון אזור הדפסה.

טווח בעל שם יכול גם לכלול פריטים בעלי שם אחרים, תרשימים, טבלאות Excel‏, PivotTables ו- PivotCharts.

הערות: 

  • בעת שמירת חוברת עבודה בתצוגת פריטים בעלי שם, באפשרותך עדיין להציג את חלונית המשימות של הפרמטר ולהגדיר פרמטרים, בין אם התא בעל השם המתאים לפרמטר הנכלל בפריט בעל השם ובין אם לא. לדוגמה, ייתכן שיהיה ברצונך להציג תרשים, אבל להתיר למשתמש לעדכן את התרשים על-ידי הזנת ערך פרמטר עבור ערך תא שאינו ממוקם בפריט בעל שם.

  • אין באפשרותך לעבור לתצוגת חוברת עבודה מתצוגת פריטים בעלי שם או לתצוגת פריטים בעלי שם מתצוגת חוברת עבודה באותה הפעלה.

  • הרשימה הנפתחת תצוגה אינה מפרטת גליונות עבודה בודדים.

לראש הדף

הצגת פריט בעל שם בתצוגת פריטים בעלי שם

יש שתי דרכים להצגת פריטים בעלי שם בתצוגת פריטים בעלי שם: השתמש ברשימה הנפתחת תצוגה או הגדר את מאפיין הרשימה הנפתחת פריט בעל שם שיש להציג.

הערות: 

  • פריטים בעלי שם מוצגים תמיד לפי סדר האלף-בית.

  • הרשימה הנפתחת תצוגה מוצגת רק כאשר מחבר חוברת העבודה בחר פריטים בעלי שם אחד או יותר בתיבת הדו-שיח אפשרויות Excel Services לפני שמירה, ניווט בחוברת עבודה, אינטראקטיביות מלאה של חוברת עבודה, ואת מאפייני רשימה נפתחת של פריטים בעלי שם נבחרו, סרגל הכלים של Excel Web Access מוצג. לקבלת מידע נוסף, ראה מאפיינים מותאמים אישית של Excel Web Access Web Part ו- Office Excel 2007 עזרה.

השתמש ברשימה הנפתחת תצוגה

  • כאשר Excel Web Access נמצא בתצוגת פריטים בעלי שם, בסרגל הכלים של Excel Web Access, לחץ על החץ שלצד הרשימה הנפתחת View ולאחר מכן בחר בפריט בעל שם.

הגדר את המאפיין רשימה נפתחת של פריטים בעלי שם

מחבר Web Part יכול להציג מסוים בתצוגת פריטים בעלי שם פריט בעל שם על-ידי הגדרת המאפיין רשימה נפתחת של פריטים בעלי שם, עבור כל הפריטים בעלי השם שצוין על-ידי מחבר חוברת העבודה בתיבת הדו-שיח אפשרויות Excel Services לפני שמירת חוברת העבודה. הגדרת מאפיין זה שימושי, לדוגמה, בלוח מחוונים כאשר ברצונך להציג פריט בעל שם מסוים ב- Web Part של Excel Web Access, אך אינך מעוניין למשתמש לבחור פריטים בעלי שם נוספים. לקבלת מידע נוסף, ראה מאפיינים מותאמים אישית של Excel Web Access Web Part.

עצה: ייתכן שמחבר רכיבי Web Part הוא גם מחבר חוברת העבודה או שאין לו גישה לחוברת העבודה. אם אינך בטוח איזה פריט בעל שם יש להזין במאפיין רשימה נפתחת של פריטים בעלי שם, פתח את חוברת העבודה ב- Excel 2007 והצג את תיבת הדו-שיח אפשרויות Excel Services, כדי לראות רשימה של פריטים בעלי שם או הצג את ה- Web Part של Excel Web Access כשמאפיין הרשימה הנפתחת פריט בעל שם שיש להציג אינו מסומן ולאחר מכן ציין את הפריטים בעלי השם מהרשימה הנפתחת תצוגה.

הערה: אם תזין ערך במאפיין רשימה נפתחת של פריטים בעלי שם וה- Web Part של Excel יוצג בתצוגת פריטים בעלי שם, ערך זה יהיה ברירת המחדל של פריט בעל שם אשר יוצג.

בעיה: המאפיין רשימה נפתחת של פריטים בעלי שם לא לקבל מסומנת בעת הסרת חיבור רכיבי web Part של תצוגת רשימה

כאשר תבצע חיבור של Web Part של תצוגת רשימה ל- Web Part של Excel Web Access על-ידי בחירה בפקודה ספק שורה אל תפריט חיבור Web Part של תצוגת רשימה של או הפקודה קבל האובייקט בשם מ בתפריט החיבורים של רכיבי האינטרנט של Excel Web Access, המאפיין רשימה נפתחת של פריטים בעלי שם מוגדר גם לערך החיבור שהעברת. בהמשך, אם תסיר את חיבור ה-Web Part, ערך זה במאפיין רשימה נפתחת של פריטים בעלי שם נשאר, ותקבל ייתכן לך הודעת התראה שאין אפשרות להציג את הפריט בעל השם. כדי לפתור בעיה זו, נקה את המאפיין רשימה נפתחת של פריטים בעלי שם. לקבלת מידע נוסף, ראה מאפיינים מותאמים אישית של Excel Web Access Web Part.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×