הצגת נתונים ממקורות מרובים בתצוגת נתונים בודדת

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

רוב הארגונים מאחסנים נתונים הקשורים זה לזה במיקומים שונים. לדוגמה, מידע אודות מוצרים מאוחסן בקובץ ‎.xml בשם products.xml, אך מידע אודות קטגוריות מוצרים מאוחסן בקובץ ‎.xml אחר בשם categories.xml. שני מקורות הנתונים קשורים זה לזה באמצעות שדה בשם CategoryID.

באמצעות Microsoft Office SharePoint Designer 2007, באפשרותך לקשר בקלות מקורות נתונים המכילים נתונים הקשורים זה לזה ולאחר מכן ליצור תצוגת נתונים בודדת המציגה נתונים ממקורות נתונים מקושרים אלה. באפשרותך אף לקשר סוגים שונים של מקורות נתונים — לדוגמה, באפשרותך לקשר קובץ XML למסד נתונים של SQL.

בעת קישור של מקורות נתונים, אתה יוצר מקור נתונים בודד המופיע בספריית מקורות הנתונים עם כל מקורות הנתונים האחרים שלך. יצירת תצוגה של מקור נתונים מקושר זה דומה מאוד ליצירת כל תצוגת נתונים אחרת. לאחר יצירת תצוגת נתונים של מקור נתונים מקושר, תוכל לסנן, למיין, לקבץ ולעצב תצוגת נתונים זו, או לבצע בה את כל הפעולות שבאפשרותך לבצע בכל תצוגת נתונים אחרת.

מאמר זה מראה לך כיצד ליצור שני קבצי XML לדוגמה בהם תוכל להשתמש כמקורות נתונים, כיצד לקשר את שני מקורות הנתונים וכיצד ליצור תצוגת נתונים בודדת המציגה נתונים משני מקורות הנתונים. מאמר זה עושה שימוש בקובץ ‎.xml כמקור נתונים, כך שתוכל ליצור בקלות את מקור הנתונים ולהמשיך לשלבים הבאים. עם זאת, ההליך הבא פועל עם כל מקורות הנתונים, כולל מסדי נתונים של SQL.

חשוב: מאמר זה דן ביצירת תצוגות נתונים באתרי SharePoint הממוקמים בשרתים בהם פועל Windows SharePoint Services 3.0. ייתכן שלא כל הפונקציונליות תהיה זמינה אם האתר שלך אינו ממוקם בשרת בו פועל Windows SharePoint Services 3.0.

כדי ללמוד עוד אודות תצוגות נתונים, ראה יצירת תצוגת נתונים.

בנושא זה

צור שני קבצי. xml כמקורות נתונים לדוגמה

קישור מקורות הנתונים

יצירת תצוגת נתונים

לשלבים הבאים

יצירת שני קבצי ‎.xml כמקורות נתונים לדוגמה

סוחרי הצפון מנהלת את רשימת המוצרים שלה בתבנית XML. החברה מנהלת גם רשימת קטגוריות. שתי הרשימות משויכות זו לזו באמצעות שדה בשם CategoryID. על-ידי קישור של שני קבצי XML אלה ויצירת תצוגת נתונים בודדת, באפשרותך ליצור בקלות רשימת מוצרים המאורגנים לפי קטגוריית מוצרים.

יצירת הקובץ products.xml

אם כבר יצרת products. xml עבור יצירת תצוגת נתונים, דלג לסעיף הבא.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על פתיחת אתר.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחת אתר, אתר ובחר את אתר SharePoint ולאחר מכן לחץ על פתח.

 3. אם תתבקש לעשות זאת, בתיבת הדו-שיח התחבר אל, הקלד את שם המשתמש והסיסמה שלך ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. בתפריט קובץ, לחץ על חדש.

 5. בתיבת הדו-שיח חדש, לחץ פעמיים על קובץ טקסט.

 6. העתק את שורות הקוד הבאות על-ידי בחירתן ולאחר מכן הקשת CTRL+C.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ProductsRoot>
  <Products>
  <ProductID>1</ProductID>
  <ProductName>Chai</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>10 boxes x 20 bags</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>18</UnitPrice>
  <UnitsInStock>39</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>10</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>2</ProductID>
  <ProductName>Chang</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>24 - 12 oz bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>19</UnitPrice>
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>40</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>3</ProductID>
  <ProductName>Aniseed Syrup</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>12 - 550 ml bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>10</UnitPrice>
  <UnitsInStock>13</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>70</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>4</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Cajun Seasoning</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>48 - 6 oz jars</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>22</UnitPrice>
  <UnitsInStock>53</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>5</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Gumbo Mix</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>36 boxes</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>21.35</UnitPrice>
  <UnitsInStock>0</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>1</Discontinued>
  </Products>
  </ProductsRoot>
 7. ב- Office SharePoint Designer 2007, מקם את נקודת הכניסה בראש הדף ולאחר מכן הקש CTRL+V כדי להדביק בדף את הקוד שזה עתה העתקת.

 8. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 9. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, בתיבה שם הקובץ, הקלד products. xml.

 10. ברשימה שמור כסוג, לחץ על XML ולאחר מכן לחץ על שמור.

יצירת הקובץ categories.xml

 1. אם פתחת אתר SharePoint, דלג לשלב 4. אם לא, בתפריט קובץ, לחץ על פתיחת אתר.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחת אתר, דפדף לאתר SharePoint שלך ובחר אותו ולאחר מכן לחץ על פתח.

 3. אם תתבקש לעשות זאת, בתיבת הדו-שיח התחבר אל, הקלד את שם המשתמש והסיסמה שלך ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. בתפריט קובץ, לחץ על חדש.

 5. בתיבת הדו-שיח חדש, לחץ פעמיים על קובץ טקסט.

 6. העתק את שורות הקוד הבאות על-ידי בחירתן ולאחר מכן הקשת CTRL+C.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <CategoriesRoot>
  <Categories>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <CategoryName>Beverages</CategoryName>
  <Description>Soft drinks, coffees, teas, beer, and ale</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <CategoryName>Condiments</CategoryName>
  <Description>Sweet and savory sauces, relishes, spreads, and seasonings</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>3</CategoryID>
  <CategoryName>Confections</CategoryName>
  <Description>Desserts, candies, sweetbreads</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>4</CategoryID>
  <CategoryName>Dairy Products</CategoryName>
  <Description>Cheeses</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>5</CategoryID>
  <CategoryName>Grains/Cereals</CategoryName>
  <Description>Breads, crackers, pasta, and cereal</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>6</CategoryID>
  <CategoryName>Meat/Poultry</CategoryName>
  <Description>Prepared meats</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>7</CategoryID>
  <CategoryName>Produce</CategoryName>
  <Description>Dried fruit and bean curd</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>8</CategoryID>
  <CategoryName>Seafood</CategoryName>
  <Description>Seaweed and fish</Description>
  </Categories>
  </CategoriesRoot>
 7. ב- Office SharePoint Designer 2007, מקם את נקודת הכניסה בראש הדף ולאחר מכן הקש CTRL+V כדי להדביק בדף את הקוד שזה עתה העתקת.

 8. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 9. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, בתיבה שם הקובץ, הקלד categories. xml.

 10. ברשימה שמור כסוג, לחץ על XML ולאחר מכן לחץ על שמור.

לראש הדף

קישור של מקורות הנתונים

לפני שתוכל ליצור תצוגת נתונים המציגה נתונים ממקורות מרובים, עליך לקשר תחילה את מקורות הנתונים באמצעות ספריית מקורות הנתונים. ברצונך ליצור רשימת מוצרים המאורגנת לפי קטגוריית מוצרים, ולכן עליך ליצור מקור נתונים המקשר את הקובץ products.xml לקובץ categories.xml.

 1. בתפריט חלוניות משימות, לחץ על ספריית מקורות נתונים.

 2. בחלונית המשימות ספריית מקורות נתונים, לחץ על סימן החיבור (+) לצד מקורות מקושרים ולאחר מכן לחץ על הוספת מקור מקושר חדש.

 3. בתיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים, לחץ על קביעת תצורה של מקור מקושר.

 4. באשף קישור מקורות נתונים, תחת מקורות נתונים זמינים, לחץ על categories.xml ולאחר מכן לחץ על הוסף. לאחר מכן, לחץ על products.xml ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 5. לחץ על הבא.

 6. תחת בחר את סוג הקישור המייצג בצורה הטובה ביותר את יחסי הגומלין בין המקורות שנבחרו, לחץ על צרף את התכנים של מקורות הנתונים באמצעות פרטי מקור הנתונים כדי להוסיף תצוגות נתונים ותצוגות משנה מצורפות.

  עומדות בפניך שתי אפשרויות: מיזוג או צירוף. עליך למזג נתונים במקרים בהם ברשותך מקורות נתונים שונים בעלי שדות זהים, שברצונך למזג לתוך מקור נתונים בודד. עליך לצרף נתונים במקרים בהם ברשותך שני מקורות נתונים שונים בעלי שדה במשותף, המשייך מקור נתונים אחד למקור נתונים אחר. מאחר שהקבצים products.xml ו- categories.xml הם שני מקורות נתונים שונים בעלי השדה CategoryID במשותף, עליך לצרף את שני מקורות הנתונים.

 7. לחץ על סיום.

 8. בתיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים, לחץ על הכרטיסיה כללי.

 9. בתיבה שם, הקלד קטגוריות ומוצרים.

 10. לחץ על אישור.

  מקטע מקורות מקושרים של ספריית מקורות נתונים המציג מקור נתונים חדש בשם 'קטגוריות ומוצרים'

  בספריית מקורות הנתונים, תחת מקורות מקושרים, באפשרותך לראות את מקור הנתונים המקושר החדש שלך.

לראש הדף

יצירת תצוגת נתונים

לאחר שקישרת את מקורות הנתונים, באפשרותך ליצור תצוגת נתונים המציגה נתונים ממקור הנתונים המקושר באמצעות חלונית המשימות פרטי מקור נתונים.

ברצונך ליצור תצוגת נתונים של רשימת המוצרים המאורגנת לפי קטגוריית מוצרים. עבור כל אחת מהקטגוריות בקובץ categories.xml, באפשרותך להציג את המוצרים המופיעים בכל אחת מהקטגוריות בקובץ products.xml.

מאחר שברצונך ליצור תצוגת נתונים המציגה כל מוצר לפי קטגוריה, עליך ליצור תחילה תצוגה של הקובץ categories.xml.

תצוגות נתונים מבוססות על טכנולוגיית Microsoft ASP.NET 2.0. כדי ליצור תצוגת נתונים, עליך להתחיל בדף ASP.NET (קובץ ‎.aspx). בדוגמה זו, תיצור דף ASP.NET חדש ולאחר מכן תוסיף תצוגת נתונים לתוך הדף.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על חדש.

 2. בתיבת הדו-שיח חדש, לחץ פעמיים על ASPX.

  נפתח דף חדש עם תג FORM.

  תג טופס של ASP.NET

 3. בתפריט תצוגת נתונים, לחץ על הוסף תצוגת נתונים.

  תצוגת נתונים ריקה מוצגת בדף וחלונית המשימות ספריית מקורות נתונים נפתחת.

  תצוגת נתונים ריקה

  לאחר הוספת תצוגת הנתונים, אתה מוכן להוסיף את הנתונים.

 4. בחלונית המשימות ספריית מקורות נתונים, לחץ על סימן החיבור (+) לצד מקורות מקושרים, לחץ על קטגוריות ומוצרים, ולאחר מכן לחץ על הצג נתונים.

  עליך ליצור תחילה תצוגת נתונים של הקובץ categories.xml.

 5. בחלונית המשימות פרטי מקור נתונים, בתיקיה קטגוריות, לחץ על CategoryName. הקש על מקש CTRL והחזק אותו לחוץ תוך לחיצה על תיאור.

  שני שדות שנבחרו בתיקיה קטגוריות בחלונית המשימות פרטי מקור נתונים

 6. לחץ על הוספת שדות נבחרים כ ולאחר מכן לחץ על תצוגת פריטים מרובים כדי להוסיף את הנתונים הנבחרים לתוך תצוגת הנתונים.

  הערה: האפשרות תצוגת פריט בודד מציגה רשומה בודדת בתצוגת נתונים. האפשרות תצוגת פריטים מרובים מציגה רשומות מרובות, כאשר השדות נמצאים בעמודות עם כותרת לכל עמודה.

  השדות שבחרת בחלונית המשימות פרטי מקור נתונים מופיעים כעת בתצוגת הנתונים.

  תצוגת נתונים המציגה רשומות מהקובץ categories.xml

  בשלב הבא, תיצור עמודה חדשה המציגה תצוגת משנה (תצוגת נתונים המופיעה בתוך תא של תצוגת נתונים אחרת) של הנתונים בקובץ products.xml.

 7. בתצוגת הנתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על העמודה תיאור, לחץ על הוסף בתפריט הקיצור ולאחר מכן לחץ על עמודה ימינה.

 8. מקם את נקודת הכניסה בתוך תא בעמודה החדשה.

 9. בחלונית המשימות פרטי מקור נתונים, בתיקיה מוצרים, לחץ על ProductName. הקש על מקש CTRL והחזק אותו לחוץ תוך לחיצה על UnitsInStock, UnitsOnOrder ו- ReorderLevel.

  התיקיה מוצרים בחלונית המשימות פרטי מקור נתונים

 10. לחץ על הוספת שדות נבחרים כ ולאחר מכן לחץ על תצוגת משנה מצורפת.

  תצוגת משנה מצורפת היא תצוגת משנה של מקור נתונים המצורפת למקור נתונים אחר באמצעות שדה משותף. בשלב הבא, תקשר את השדה CategoryID בקובץ categories.xml לשדה CategoryID שבקובץ products.xml.

 11. בתיבת הדו-שיח צירוף תצוגת משנה, תחת קטגוריות, לחץ על CategoryID. תחת מוצרים, לחץ על CategoryID ולאחר מכן לחץ על אישור.

  תיבת הדו-שיח צירוף תצוגת משנה

  השדות שבחרת בחלונית המשימות פרטי מקור נתונים מופיעים כעת בעמודה החדשה. מאחר שהשדות CategoryID בין שני מקורות הנתונים מקושרים, ברשימה 'משקאות' מופיעים משקאות בלבד, ברשימה 'תבלינים' מופיעים תבלינים בלבד וכן הלאה.

  תצוגת נתונים המציגה תצוגת משנה של רשימת מוצרים בתוך קטגוריה משויכת ברשימה

לראש הדף

השלבים הבאים המוצעים

תצוגות נתונים הן תצוגות חזקות של נתונים חיים, הניתנות במלואן להתאמה אישית. לאחר יצירת תצוגת נתונים של מקור נתונים מקושר, באפשרותך להתאים אישית תצוגת נתונים זו בדומה לכל תצוגת נתונים אחרת. כעת, לאחר שלמדת כיצד ליצור תצוגת נתונים בודדת המציגה נתונים ממקורות מרובים, ייתכן שתרצה ללמוד כיצד לבצע את הפעולות הבאות:

 • סינון נתונים בתצוגת נתונים    באפשרותך לסנן בקלות נתונים בתצוגת נתונים. לקבלת מידע נוסף, ראה סינון נתונים בתצוגת נתונים.

 • מיון וקיבוץ נתונים בתצוגת נתונים     באפשרותך למיין או לקבץ נתונים בתצוגת נתונים במהירות. לקבלת מידע נוסף, ראה מיון וקיבוץ נתונים בתצוגת נתונים.

 • החלת עיצוב מותנה על תצוגת נתונים    באפשרותך להחיל עיצוב ספציפי על תצוגת נתונים כאשר הנתונים בתצוגת הנתונים מתאימים לתנאים מסוימים. לקבלת מידע נוסף, ראה החלת עיצוב מותנה על תצוגת נתונים.

 • יצירת עמודת נוסחה בתצוגת נתונים    בדיוק כפי שניתן עם גיליון אלקטרוני, באפשרותך להוסיף נוסחאות כדי לתצוגת הנתונים לבצע חישובים על הנתונים שלך ולהציג את התוצאות בעמודה נפרדת. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת עמודת נוסחה בתצוגת נתונים.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×