הצגת מספרים כמספרי כרטיס אשראי

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת הקלדת מספר שלך מכילה יותר מ- 15 ספרות בתא של גליון עבודה, Microsoft Office Excel שינויים כלשהם ספרות לאחר המקום החמישה-עשר אפסים. בנוסף, Excel מציג את המספר בסימון מעריכי, תוך החלפת חלק מהמספר ב- E + n, כאשר E (אשר מציין מעריך) מכפיל את המספר שלפניו ב- 10 בחזקת.

אם אתה יוצר תבנית מספר מותאמת אישית עבור מספר כרטיס אשראי 16 ספרות (כגון # או # # # #-# # # #-# # # #-# # # #), Excel משנה עדיין הספרה האחרונה כדי אפס. כדי להציג בהצלחה מספר כרטיס אשראי 16 ספרות ב מלאה, עליך לעצב את המספר כטקסט.

מטעמי אבטחה, אתה יכולים להסתיר הכל פרט האחרונה מספר הספרות של מספר כרטיס אשראי באמצעות נוסחה הכוללת את הפונקציות CONCATENATE, ושמאלית REPT.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הצגת מספרים של כרטיסי אשראי באופן מלא

להציג רק את מספר הספרות האחרון של מספרי כרטיסי אשראי

הצגת מספרים של כרטיסי אשראי באופן מלא

 1. בחר את התא או טווח התאים שברצונך לעצב.

  כיצד לבחור תא או טווח

  לשם בחירת

  בצע פעולה זו

  תא בודד

  לחץ על התא או הקש על מקשי החצים כדי לעבור לתא.

  טווח תאים

  לחץ על התא הראשון בטווח ולאחר מכן גרור לתא האחרון, או החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על מקשי החצים כדי להרחיב את הבחירה.

  בנוסף, באפשרותך לבחור את התא הראשון בטווח, ולאחר מכן להקיש F8 כדי להרחיב את הבחירה על-ידי שימוש במקשי החצים. כדי להפסיק את הרחבת הבחירה, הקש F8 שוב.

  טווח גדול של תאים

  לחץ על התא הראשון בטווח, החזק את מקש SHIFT לחוץ ובו-זמנית לחץ על התא האחרון בטווח. באפשרותך לגלול כדי שהתא האחרון ייראה לעין.

  כל התאים בגליון עבודה

  לחץ על לחצן בחר הכל.

  לחצן 'בחר הכל'

  כדי לבחור את כל גליון העבודה, באפשרותך גם להקיש CTRL+A.

  הערה: אם גליון העבודה מכיל נתונים, הקשה על CTRL+A בוחרת את האזור הנוכחי. הקשה על CTRL+A פעם נוספת בוחרת את גליון העבודה כולו.

  תאים או טווחי תאים שאינם סמוכים

  בחר את התא או טווח התאים הראשון ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירת התאים או הטווחים האחרים.

  באפשרותך גם לבחור בתא או בטווח התאים הראשון ולאחר מכן להקיש SHIFT+F8 כדי להוסיף תא או טווח אחר שאינו סמוך לבחירה. כדי להפסיק את הוספת התאים או הטווחים לבחירה, הקש SHIFT+F8 שוב.

  הערה: לא ניתן לבטל את הבחירה של תא או של טווח תאים בבחירה שאינה סמוכה מבלי לבטל את הבחירה כולה.

  שורה שלמה או עמודה שלמה

  לחץ על כותרת השורה או העמודה.

  כותרות גליון עבודה

  1. כותרת שורה

  2. כותרת עמודה

  באפשרותך גם לבחור תאים בשורה או בעמודה על-ידי בחירת התא הראשון ולאחר מכן הקשה על CTRL+SHIFT+מקש חץ (חץ ימינה או חץ שמאלה עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).

  הערה: אם השורה או העמודה מכילה נתונים, הקשה על CTRL+SHIFT+מקש חץ בוחרת את השורה או העמודה עד לתא האחרון שבו נעשה שימוש. הקשה על CTRL+SHIFT+מקש חץ פעם נוספת בוחרת את כל השורה או את כל העמודה.

  שורות או עמודות סמוכות

  גרור לאורך כותרות השורה או העמודה. לחלופין, בחר את השורה או העמודה הראשונה, החזק את מקש SHIFT לחוץ ובחר את השורה או העמודה האחרונה.

  שורות או עמודות שאינן סמוכות

  לחץ על כותרת העמודה או השורה של השורה או העמודה הראשונה בבחירתך; לאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על כותרות העמודה או השורה של שורות או עמודות נוספות שברצונך להוסיף לבחירה.

  התא הראשון או האחרון בשורה או בעמודה

  בחר תא בשורה או בעמודה ולאחר מכן הקש CTRL+מקש חץ (חץ ימינה או חץ שמאלה עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).

  התא הראשון או האחרון בגליון עבודה או בטבלת Microsoft Office Excel

  הקש CTRL+HOME כדי לבחור את התא הראשון בגליון העבודה או ברשימה של Excel.

  הקש CTRL+END כדי לבחור את התא האחרון בגליון העבודה או ברשימה של Excel המכיל נתונים או עיצוב.

  תאים עד התא האחרון שנמצא בשימוש בגליון העבודה (הפינה השמאלית התחתונה)

  בחר את התא הראשון ולאחר מכן הקש CTRL+SHIFT+END כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתא האחרון שנעשה בו שימוש בגליון העבודה (פינה שמאלית תחתונה).

  תאים עד לתחילת גליון העבודה

  בחר את התא הראשון ולאחר מכן הקש CTRL+SHIFT+HOME כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתחילת גליון העבודה.

  יותר תאים או פחות תאים מהבחירה הפעילה

  החזק את מקש SHIFT לחוץ ולחץ על התא האחרון שברצונך לכלול בבחירה החדשה. הטווח המלבני בין תא פעיל והתא שעליו אתה לוחץ הופך לבחירה החדשה.

  עצה: כדי לבטל בחירת תאים, לחץ על תא כלשהו בגליון העבודה.

  עצה: באפשרותך לבחור גם תאים ריקים ולאחר מכן להזין מספרים לאחר עיצוב התאים כטקסט. מספרים אלה יעוצבו כטקסט.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן ליד מספר.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבה קטגוריה, לחץ על טקסט.

  הערה: אם האפשרות טקסט אינה מופיעה, השתמש בפס הגלילה כדי לגלול אל סוף הרשימה.

עצה: כדי לכלול תווים אחרים (כגון מקפים) המספרים המאוחסנים כטקסט, באפשרותך לכלול אותם בעת הקלדת המספרים כרטיס אשראי.

לראש הדף

להציג רק את מספר הספרות האחרון של מספרי כרטיסי אשראי

עבור אמצעי אבטחה נפוצות, ייתכן שתרצה להציג רק את מספר הספרות האחרון של מספר כרטיס האשראי ולהחליף את שאר הספרות כוכביות או תווים אחרים. באפשרותך לעשות זאת על-ידי שימוש נוסחה הכוללת את הפונקציות CONCATENATE, הפונקציה REPTולימין .

ההליך הבא משתמש בנתונים לדוגמה כדי להציג כיצד ניתן להציג רק את המספרים ארבע האחרון של מספר כרטיס אשראי. לאחר העתקת הנוסחה בגליון העבודה שלך, באפשרותך להתאים אותו כדי להציג את מספרי כרטיסי אשראי משלך באופן דומה.

 1. צור חוברת עבודה ריקה או גליון עבודה ריק.

 2. במאמר עזרה זה, בחר את הנתונים לדוגמה שלהלן ללא כותרות השורה והעמודה.

1

2

3

4

A

B

סוג

נתונים

מספר כרטיס אשראי

5555-5555-5555-5555

נוסחה

תיאור (תוצאה)

= CONCATENATE(REPT("***-",3), RIGHT(B2,4))

חזרה "***-" מחרוזת הטקסט שלוש פעמים ושילוב התוצאה עם ארבע הספרות האחרונות של מספר כרטיס האשראי (***-***-***-5555)

 1. כיצד לבחור נתונים לדוגמה

  1. לחץ לפני הטקסט בתא A1 ולאחר מכן גרור את המצביע על-פני התאים לבחירת כל הטקסט.

  2. בחירת דוגמה מהעזרה

 2. כדי להעתיק את הנתונים שנבחרו, הקש CTRL+C.

 3. בגליון העבודה, בחר את תא A1.

 4. כדי להדביק את הנתונים שהעתקת, הקש CTRL+V.

 5. כדי להחליף בין הצגת התוצאה לבין הצגת הנוסחה שמחזירה את התוצאה, בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה ביקורת נוסחאות, לחץ על הצג נוסחאות.

  קיצור מקשים באפשרותך גם להקיש CTRL +' (סימון הטעמה).

הערה: 

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×