הצגת מידע נוסף ותוכן מוסתר שנחתמו

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

בעת הוספת חתימה דיגיטלית מסמך של Microsoft Office, החתימה הדיגיטלית חלה על התוכן של המסמך, כולל המידע על התוכן של מסמך שייתכן שלא יהיו גלויים בתצוגה הנוכחית של מסמך.

תוכניות Office מאחסנות סוגים מסוימים של מידע בתוך החתימה הדיגיטלית, כגון תאריך ושעה ואת מספר גירסת Office של התוכנית בה נוצר הקובץ. באפשרותך להציג מידע זה על-ידי הצגת הפרטים בחתימה.

לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן לקבוע אם חתימה הוא חוקי או מהימן, עיין במאמר כיצד להבחין אם חתימה דיגיטלית כלשהי מהימנה.

הבלוג של Office

הצגת מידע נוסף המאוחסן בתוך חתימה דיגיטלית

 1. פתח את המסמך המכיל את החתימות שברצונך להציג.

  אם המסמך חתימה דיגיטלית, הוא ייפתח עם הודעה חתימות הצהוב בחלק העליון של המסמך.

 2. לחץ על הצג חתימות.

 3. בחלונית המשימות חתימות, הצבע על החתימה שברצונך להציג, לחץ על החץ שמופיע משמאל ולאחר מכן לחץ על פרטי חתימה.

 4. בתיבת הדו-שיח פרטי חתימה, לחץ על הקישור עיין במידע החתימה הנוסף שנאסף.

  בתיבת הדו-שיח מידע נוסף, עיין במידע המאוחסן בתוך החתימה.

הצגת כל התכנים במסמך שנחתם דיגיטלית

לעתים מידע בתוכן של המסמך אינה גלויה בתצוגה הנוכחית של המסמך, כגון טקסט מוסתר. באפשרותך לקבוע אם מסמך חתום מכיל תוכן מוסתר על-ידי הצגת הפרטים הנוספים אודות החתימה ועל -ידי חיפוש הודעה בחלק העליון של תיבת הדו-שיח מידע נוסף לפיה התצוגה הנוכחית של המסמך אינו מראה רכיבים מסוימים שנחתמו.

 1. פתח את המסמך המכיל את החתימות שברצונך להציג.

  אם המסמך חתימה דיגיטלית, הוא ייפתח עם הודעה חתימות הצהוב בחלק העליון של המסמך.

 2. לחץ על הצג חתימות.

 3. בחלונית המשימות חתימות, הצבע על החתימות שברצונך להציג, לחץ על החץ המופיע מימין ולאחר מכן לחץ על פרטי חתימה.

 4. בתיבת הדו-שיח פרטי חתימה, לחץ על הקישור עיין במידע החתימה הנוסף שנאסף.

 5. בתיבת הדו-שיח מידע נוסף, חפש את ההודעה הבאה בחלק העליון של תיבת הדו-שיח

  התצוגה הנוכחית של מסמך זה אינה מראה רכיבים מסוימים שנחתמו (לדוגמה, טקסט מוסתר)

 6. אם תראה הודעה זו, יתכן שהמסמך מוגדר כך שלא יוצגו סוגי תוכן מסוימים. לדוגמה, ניתן להסתיר את סוגי התוכן הבאים בתצוגה הנוכחית של המסמך:

  • כותרות עליונות או תחתונות (מסמכי Microsoft Office Word)

  • טקסט מוסתר (מסמכי Word)

  • ציורים (מסמכי Word)

  • תמונות (מסמכי Word)

  • ערכי קוד שדה (מסמכי Word)

  • סימוני תיקון מהדורה (מסמכי Word)

  • הערות בודקים (מסמכי Word או מצגות של Microsoft Office PowerPoint)

  • גופנים (יתכן שהוחלפו במסמכים של Word)

 7. ניתן להציג כמה תוכן מוסתר במסמך חתום. כדי להציג תוכן העשוי להיות מוסתר בתצוגה הנוכחית של המסמך, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות.

להצגת תוכן מסוג זה

בצע את הפעולות הבאות

הצגת כותרות עליונות ותחתונות במסמכי Word

לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על פריסת הדפסה.

הצגת טקסט מוסתר במסמכי Word

לחץ על קובץ > אפשרויות > תצוגה, ולאחר מכן, תחת הצג תמיד סימוני עיצוב אלה על המסך, בחר את תיבת הסימון טקסט מוסתר.

הצגת ציורים במסמכי Word

לחץ על קובץ > אפשרויות > מתקדם, ולאחר מכן תחת הצג תוכן מסמך, בחר בתיבת הסימון הצג ציורים ותיבות טקסט על המסך.

הצגת תמונות במסמכי Word

לחץ על קובץ > אפשרויות > מתקדם, ולאחר מכן תחת הצג תוכן מסמך, נקה את תיבת הסימון הצג מצייני מיקום תמונה.

הצגת ערכי קוד שדה במסמכי Word

לחץ על קובץ > אפשרויות > מתקדם, ולאחר מכן תחת הצג תוכן מסמך, נקה את תיבת הסימון הצג קודי שדה במקום הערכים שלהם.

הצגת סימוני תיקון מהדורה או הערות במסמכי Word

לחץ על סקירה, הצבע על החץ הצג לשם סקירה, ולחץ על כל הסימונים. הצבע על החץ ליד הצג סימון וודא שנבחרו מהבאים: הערות, דיו, הוספות ומחיקותועיצוב.

הצגת מידע נוסף המאוחסן בתוך חתימה דיגיטלית

 1. פתח את המסמך המכיל את החתימות שברצונך להציג.

 2. לחץ על לחצן Office תמונת לחצן Office , הצבע על הכן ולאחר מכן לחץ על הצג חתימות.

 3. בחלונית המשימות חתימות, הצבע על החתימות שברצונך להציג, לחץ על החץ המופיע מימין ולאחר מכן לחץ על פרטי חתימה.

 4. בתיבת הדו-שיח פרטי חתימה, לחץ על הקישור עיין במידע החתימה הנוסף שנאסף.

 5. בתיבת הדו-שיח מידע נוסף, הצג את המידע המאוחסן בתוך החתימה.

הצגת כל התכנים במסמך שנחתם דיגיטלית

לעיתים קיים מידע בתכני המסמך שאינו נראה לעין בתצוגה הנוכחית של המסמך, כגון טקסט מוסתר. באפשרותך לקבוע אם מסמך חתום מכיל תוכן מוסתר על-ידי הצגת הפרטים הנוספים אודות החתימה ועל-ידי חיפוש הודעה בחלק העליון של תיבת הדו-שיח מידע נוסף בה נכתב כי בתצוגה הנוכחית של המסמך לא מוצגים מספר פריטים חתומים.

 1. פתח את המסמך המכיל את החתימות שברצונך להציג.

 2. לחץ על לחצן Office תמונת לחצן Office , הצבע על הכן ולאחר מכן לחץ על הצג חתימות.

 3. בחלונית המשימות חתימות, הצבע על החתימות שברצונך להציג, לחץ על החץ המופיע מימין ולאחר מכן לחץ על פרטי חתימה.

 4. בתיבת הדו-שיח פרטי חתימה, לחץ על הקישור עיין במידע החתימה הנוסף שנאסף.

 5. בתיבת הדו-שיח מידע נוסף, חפש את ההודעה הבאה בחלק העליון של תיבת הדו-שיח

  התצוגה הנוכחית של מסמך זה אינה מראה רכיבים מסוימים שנחתמו (לדוגמה, טקסט מוסתר)

 6. אם תראה הודעה זו, יתכן שהמסמך מוגדר כך שלא יוצגו סוגי תוכן מסוימים. לדוגמה, ניתן להסתיר את סוגי התוכן הבאים בתצוגה הנוכחית של המסמך:

  • כותרות עליונות או תחתונות (מסמכי Microsoft Office Word)

  • טקסט מוסתר (מסמכי Word)

  • ציורים (מסמכי Word)

  • תמונות (מסמכי Word)

  • ערכי קוד שדה (מסמכי Word)

  • סימוני תיקון מהדורה (מסמכי Word)

  • הערות בודקים (מסמכי Word או מצגות של Microsoft Office PowerPoint)

  • גופנים (יתכן שהוחלפו במסמכים של Word)

 7. ניתן להציג מספר סוגים של תוכן מוסתר במסמך חתום. כדי להציג תוכן העשוי להיות מוסתר בתצוגה הנוכחית של המסמך, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות.

להצגת תוכן מסוג זה

בצע את הפעולות הבאות

הצגת כותרות עליונות ותחתונות במסמכי Word

בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות מסמך, לחץ על פריסת הדפסה.

הצגת טקסט מוסתר במסמכי Word

לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Word, לחץ על תצוגה ולאחר מכן תחת הצג תמיד סימוני עיצוב אלה על המסך, בחר את תיבת הסימון טקסט מוסתר.

הצגת ציורים במסמכי Word

לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Word, לחץ על מתקדם ולאחר מכן תחת הצג תוכן מסמך, בחר בתיבת הסימון הצג ציורים ותיבות טקסט על המסך.

הצגת תמונות במסמכי Word

לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Word, לחץ על מתקדם ולאחר מכן תחת הצג תוכן מסמך, נקה את תיבת הסימון הצג מצייני מיקום תמונה.

הצגת ערכי קוד שדה במסמכי Word

לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Word, לחץ על מתקדם ולאחר מכן תחת הצג תוכן מסמך, נקה את תיבת הסימון הצג קודי שדה במקום הערכים שלהם.

הצגת סימוני תיקון מהדורה או הערות במסמכי Word

בכרטיסיה סקירה בקבוצה מעקב, הצבע על החץ הצג לשם סקירה ולאחר מכן לחץ על סימון מוצג סופי . בקבוצה מעקב, הצבע על החץ ליד הצג סימון וודא שנבחרו הפריטים הבאים: הערות, דיו, הוספות ומחיקות , עיצוב והדגש אזור סימון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×