הצגת הנתונים בתרשים פיזור או תרשים קו

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

תרשימי פיזור ותרשימי קו להיות דומה מאוד, במיוחד כאשר מוצגת בתרשים פיזור עם קווים מחברים. עם זאת, הדרך כל סוגי התרשימים אלה מתווה נתונים לאורך הציר האופקי (המכונה גם ה-x) ולחץ הציר האנכי (המכונה גם ציר y) שונה מאוד.

תרשים פיזור מעוצב
תרשים פיזור מעוצב זה מציג ערכים מספריים לאורך הציר האופקי והציר האנכי ומשלב ערכים אלה בנקודות נתונים בודדות שמוצגות במרווחים לא שווים.
תרשים קו מעוצב
תרשים קו מעוצב זה מפזר את נתוני הקטגוריה (במקרה זה, מרווח זמן) בצורה שווה לאורך ציר אופקי ואת כל נתוני הערכים המספריים בצורה שווה לאורך ציר אנכי.

הערה: לקבלת מידע אודות הסוגים השונים של פיזור ותרשימי קו, ראה סוגי תרשימים זמינים ב- Office.

לפני שתבחר משתי סוגי תרשימים אלה, כדאי לך ללמוד עוד אודות ההבדלים ולגלות כאשר עדיף להשתמש בתרשים פיזור במקום בתרשים קו, או להפך.

ההבדל העיקרי בין פיזור ותרשימי קו היא הדרך הם התווה נתונים בציר האופקי. לדוגמה, בעת שימוש נתוני גליון העבודה שלהלן כדי ליצור תרשים פיזור ותרשים קו, באפשרותך לראות הנתונים מחולקת בצורה שונה.

תמונה של נתוני גליון עבודה של כמות ממטרים יומית

בתרשים פיזור, ערכי כמות הממטרים היומית בעמודה A מוצגים כערכי x בציר האופקי (x), וערכי החומר החלקיקי בעמודה B מוצגים כערכים בציר האנכי (y). תרשים פיזור, שנקרא לעתים תרשים xy, אינו מציג אף פעם קטגוריות בציר האופקי.

תמונה של תרשים פיזור

תרשים פיזור כולל תמיד שני צירי ערכים כדי להציג קבוצה אחת של נתונים מספריים לאורך ציר (ערכים) אופקי וקבוצה נוספת של ערכים מספריים לאורך ציר (ערכים) אנכי. התרשים מציג נקודות בהצטלבות של ערך מספרי של x ו- y ומשלב ערכים אלה בנקודות נתונים בודדות. נקודות נתונים אלו עשויות להיות מפוזרות בצורה שווה או לא שווה לאורך הציר האופקי, בהתאם לנתונים.

נקודת הנתונים הראשונה שמופיעה בתרשים הפיזור מייצגת גם ערך y של 137 (חומר חלקיקי) וגם ערך x של 1.9 (כמות ממטרים יומית). מספרים אלו מייצגים את הערכים בתאים A9 ו- B9 בגליון העבודה.

עם זאת, בתרשים קו, אותם ערכים של כמות ממטרים יומית וחומר חלקיקי מוצגים כשתי נקודות נתונים נפרדות, אשר מפוזרות בצורה שווה לאורך הציר האופקי. הסיבה לכך היא שתרשים קו כולל ציר ערכים אחד בלבד (הציר האנכי). הציר האופקי של תרשים קו מציג רק קבוצות (קטגוריות) של נתונים במרווחים שווים. מאחר שלא סופקו קטגוריות בנתונים, הן נוצרו באופן אוטומטי, כגון 1, 2, 3 וכן הלאה.

זוהי דוגמה טובה למצב שבו לא כדאי להשתמש בתרשים קו.

תמונה של תרשים קו

תרשים קו מפזר את נתוני הקטגוריות בצורה שווה לאורך ציר אופקי (קטגוריות) ומפזר את כל נתוני הערכים המספריים לאורך ציר אנכי (ערכים).

ערך particulate y של 137 (התא B9) ואת הערך rainfall x יומית של 1.9 (תא A9) מוצגים נקודות נתונים נפרדת בתרשים קו. אף אחת של נקודות נתונים אלה הוא נקודת הנתונים המוצגים בתרשים הראשון — במקום זאת, נקודת הנתונים הראשונה עבור כל סדרת נתונים מתייחסת לערכי השורה הראשונה של נתונים בגליון העבודה (מתא A2 ותא B2).

הבדלים בסוגים ובסרגלים של התרשימים

מכיוון שהציר האופקי בתרשים פיזור הוא תמיד ציר ערכים, הוא יכול להציג ערכים מספריים או ערכי תאריכים (כגון ימים או שעות) אשר מיוצגים כערכים מספריים. כדי להציג את הערכים המספריים לאורך הציר האופקי בצורה גמישה יותר, ניתן לשנות את אפשרויות הסרגל בציר זה באותו אופן שבו ניתן לשנות את אפשרויות הסרגל של ציר אנכי.

מכיוון שהציר האופקי של תרשים קו הוא ציר קטגוריות, הוא יכול להיות רק ציר טקסט או ציר תאריך. ציר טקסט מציג טקסט בלבד (נתונים שאינם מספריים או קטגוריות מספריות שאינן ערכים) במרווחים שווים. ציר תאריכים מציג תאריכים בסדר כרונולוגי ביחידות בסיס או במרווחים ספציפיים, כגון מספר ימים, חודשים או שנים, גם אם התאריכים בגליון העבודה אינם מסודרים לפי הסדר או אינם מוגדרים לפי אותן יחידות בסיס.

אפשרויות הסרגל של ציר קטגוריות מוגבלות בהשוואה לאפשרויות הסרגל של ציר ערכים. אפשרויות הסרגל הזמינות תלויות גם בסוג הציר שבו אתה משתמש.

תרשימי פיזור משמשים בדרך כלל להצגה והשוואה של ערכים מספריים, כגון נתונים מדעיים, סטטיסטיים והנדסיים. תרשימים אלו שימושיים להצגת קשרי הגומלין בין הערכים המספריים בכמה סדרות נתונים, והם יכולים להתוות שתי קבוצות מספרים כסידרה אחת של קואורדינטות xy.

תרשימי קו יכולים להציג נתונים רציפים לאורך זמן, בהתאם לקנה מידה משותף, ולכן הם מתאימים במיוחד להצגת מגמות בנתונים במרווחים שווים או לאורך זמן. בתרשים קו, נתוני הקטגוריות מפוזרים בצורה שווה לאורך הציר האופקי, וכל נתוני הערכים מפוזרים בצורה שווה לאורך הציר האנכי. באופן כללי, השתמש בתרשים קו אם הנתונים שלך מכילים ערכי x שאינם מספריים – עבור ערכי x מספריים, מומלץ בדרך כלל להשתמש בתרשים פיזור.

שקול להשתמש בתרשים פיזור במקום בתרשים קו אם ברצונך:

 • לשנות את הסרגל של הציר האופקי    מכיוון שהציר האופקי של תרשים פיזור הוא ציר ערכים, קיימות יותר אפשרויות לשינוי הסרגל.

 • להשתמש בסרגל לוגריתמי בציר האופקי    ניתן להפוך את הציר האופקי לסרגל לוגריתמי.

 • להציג נתוני גליון עבודה שכוללים זוגות או קבוצות מקובצות של ערכים    בתרשים פיזור, ניתן לכוונן את הסרגלים הבלתי תלויים של הצירים כדי לחשוף מידע נוסף על הערכים המקובצים.

 • להציג דפוסים בערכות נתונים גדולות    תרשימי פיזור שימושיים להמחשת דפוסים בנתונים. לדוגמה, על-ידי הצגת מגמות, אשכולות וחריגים ליניאריים או לא ליניאריים.

 • להשוות נקודות נתונים גדולות ללא קשר לזמן    ככל שתכלול יותר נתונים בתרשים פיזור, כך תוכל לערוך השוואות טובות יותר.

שקול להשתמש בתרשים קו במקום בתרשים פיזור אם ברצונך:

 • להשתמש בתוויות טקסט לאורך הציר האופקי    תוויות טקסט אלה יכולות לייצג ערכים במרווחים שווים, כגון חודשים, רבעונים או שנות כספים.

 • להשתמש במספר קטן של תוויות מספריות לאורך הציר האופקי    אם אתה משתמש בתוויות מספריות מעטות במרווחים שווים המייצגות מרווחי זמן, כגון שנים, באפשרותך להשתמש בתרשים קו.

 • להשתמש בסרגל זמן לאורך הציר האופקי    אם ברצונך להציג תאריכים בסדר כרונולוגי ביחידות בסיס או במרווחים ספציפיים, כגון מספר ימים, חודשים או שנים, גם אם התאריכים בגליון העבודה אינם מסודרים לפי הסדר או אינם מוגדרים לפי אותן יחידות בסיס, השתמש בתרשים קו.

הערה: ההליך הבא חל על Office 2013 וגירסאות חדשות יותר. השלבים office 2010?

יצירת תרשים פיזור

תרשים פיזור מעוצב

אז כיצד יצרנו תרשים פיזור זה? ההליך הבא יעזור לך ליצור תרשים פיזור עם תוצאות דומות. עבור תרשים זה, השתמשנו בנתוני גליון העבודה לדוגמה. באפשרותך להעתיק נתונים אלה לגליון העבודה שלך או להשתמש בנתונים משלך.

 1. העתקת נתוני גליון עבודה הדוגמה לתוך גליון עבודה ריק, או פתח את גליון העבודה המכיל את הנתונים שברצונך להתוות בתרשים פיזור.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Rainfall יומי

  Particulate

  4.1

  122

  4.3

  117

  5.7

  112

  5.4

  114

  ‎5.9

  110

  5.0

  114

  3.6

  128

  1.9

  137

  7.3

  104

 2. בחר את הנתונים שברצונך להתוות בתרשים פיזור.

 3. לחץ על הכרטיסיה הוספה ולאחר מכן לחץ על הוסף פיזור (X, Y) או תרשים בועות.

  תרשים פיזור

 4. לחץ על פיזור.

  עצה: ניתן להציב את העכבר על סוג תרשים כדי לראות את שמו.

 5. לחץ על אזור תרשים של התרשים כדי להציג את הכרטיסיות עיצוב ועיצוב אובייקט.

 6. לחץ על הכרטיסיה עיצוב ולאחר מכן לחץ על סגנון התרשים שבו ברצונך להשתמש.

  סגנון תרשים

 7. לחץ על כותרת התרשים והקלד את הטקסט שהרצוי.

 8. כדי לשנות את גודל הגופן של כותרת התרשים, באמצעות לחצן העכבר הימני על הכותרת, לחץ על גופן ולאחר מכן הזן את הגודל הרצוי בתיבה גודל. לחץ על אישור.

 9. לחץ על אזור התרשים של התרשים.

 10. בכרטיסיה עיצוב, לחץ על הוסף רכיב תרשים > כותרות צירים ולאחר מכן בצע הפעולות הבאות:

  הוסף רכיב תרשים

  1. כדי להוסיף כותרת ציר אופקי, לחץ על אופקי ראשי.

  2. כדי להוסיף כותרת ציר אנכי, לחץ על אנכי ראשי.

  3. לחץ על כל כותרת, הקלד את הטקסט הרצוי ולאחר מכן הקש Enter.

  4. עבור כותרת נוסף אפשרויות עיצוב, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בתיבה רכיבי תרשים, בחר את הכותרת מהרשימה ולאחר מכן לחץ על עצב פריט נבחר. חלונית עיצוב כותרת יופיעו. לחץ על גודל ומאפיינים גודל ומאפיינים ולאחר מכן באפשרותך לבחור יישור אנכי, כיוון טקסט או זווית מותאמת אישית.

 11. לחץ על אזור התוויית נתונים של התרשים, או בכרטיסיה עיצוב, בתיבה רכיבי תרשים, בחר אזור התוויית נתונים מתוך רשימת רכיבי תרשים.

  התיבה רכיבי תרשים

 12. בכרטיסיה עיצוב אובייקטים, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על לחצן עוד לחצן 'עוד' ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

 13. לחץ על אזור התרשים של התרשים, או בכרטיסיה עיצוב, בתיבה רכיבי תרשים, בחר אזור התרשים מתוך רשימת רכיבי תרשים.

 14. בכרטיסיה עיצוב אובייקטים, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על לחצן עוד לחצן 'עוד' ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

 15. אם ברצונך להשתמש בצבעי ערכת הנושא השונות מהתמונות הנושא המוגדרת כברירת מחדל שחל על חוברת העבודה שלך, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על ערכות נושא.

   לחץ על פריסת עמוד > ערכות נושא

  2. תחת Office, לחץ על ערכת הנושא שבהם ברצונך להשתמש.

יצירת תרשים קו

תרשים קו מעוצב

אז כיצד יצרנו תרשים קו זה? ההליך הבא יעזור לך ליצור תרשים קו עם תוצאות דומות. עבור תרשים זה, השתמשנו בנתוני גליון העבודה לדוגמה. באפשרותך להעתיק נתונים אלה לגליון העבודה שלך או להשתמש בנתונים משלך.

 1. העתק את נתוני גליון העבודה לדוגמה לגליון עבודה ריק, או פתח את גליון העבודה שמכיל את הנתונים שברצונך להתוות בתרשים קו.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  תאריך

  Rainfall יומי

  Particulate

  01/01/07

  4.1

  122

  02/01/07

  4.3

  117

  03/01/07

  5.7

  112

  04/01/07

  5.4

  114

  05/01/07

  ‎5.9

  110

  06/01/07

  5.0

  114

  07/01/07

  3.6

  128

  08/01/07

  1.9

  137

  09/01/07

  7.3

  104

 2. בחר את הנתונים שברצונך להתוות בתרשים הקו.

 3. לחץ על הכרטיסיה הוספה ולאחר מכן לחץ על הוסף קו או תרשים שטח.

  הוסף תרשים קו או אזור

 4. לחץ על תרשים קו עם סמנים.

 5. לחץ על אזור תרשים של התרשים כדי להציג את הכרטיסיות עיצוב ועיצוב אובייקט.

 6. לחץ על הכרטיסיה עיצוב ולאחר מכן לחץ על סגנון התרשים שבו ברצונך להשתמש.

  סגנון תרשים

 7. לחץ על כותרת התרשים והקלד את הטקסט שהרצוי.

 8. כדי לשנות את גודל הגופן של כותרת התרשים, באמצעות לחצן העכבר הימני על הכותרת, לחץ על גופן ולאחר מכן הזן את הגודל הרצוי בתיבה גודל. לחץ על אישור.

 9. לחץ על אזור התרשים של התרשים.

 10. בתרשים, לחץ על המקרא, או להוסיף אותה מתוך רשימה של רכיבי תרשים (בכרטיסיה ' עיצוב ', לחץ על הוסף רכיב תרשים > מקרא, ולאחר מכן בחר מיקום עבור המקרא).

  הוסף רכיב תרשים

 11. כדי ההתוויה אחת של סידרת הנתונים לאורך ציר אנכי משני, לחץ על סידרת הנתונים, או בחר אותה מתוך רשימה של רכיבי תרשים (בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על רכיבי תרשים ).

  התיבה רכיבי תרשים

 12. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר. חלונית המשימות עיצוב סידרת נתונים מופיעה.

 13. תחת אפשרויות סידרה, בחר ציר משני ולאחר מכן לחץ על סגור.

 14. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פריסות תרשים, לחץ על הוסף רכיב תרשים ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

  1. כדי להוסיף כותרת ציר אנכי ראשי, לחץ על כותרת ציר >אנכי ראשי. ולאחר מכן בחלונית עיצוב כותרת ציר, לחץ גודל ומאפיינים גודל ומאפיינים כדי לקבוע את תצורת סוג כותרת הציר האנכי הרצוי.

  2. כדי להוסיף כותרת ציר אנכי משני, לחץ על כותרת ציר > אנכי משני, ולאחר מכן בחלונית עיצוב כותרת ציר, לחץ על גודל ומאפיינים גודל ומאפיינים כדי לקבוע את תצורת סוג כותרת הציר האנכי הרצוי.

  3. לחץ על כל כותרת, הקלד את הטקסט הרצוי ולאחר מכן הקש Enter

 15. לחץ על אזור התוויית נתונים של התרשים, או בחר אותה מתוך רשימה של רכיבי תרשים (הכרטיסיהעיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, התיבה רכיבי תרשים ).

 16. בכרטיסיה עיצוב אובייקטים, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על לחצן עוד לחצן 'עוד' ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

  הקבוצה 'סגנונות צורה' ברצועת הכלים של Excel

 17. לחץ על אזור התרשים של התרשים.

 18. בכרטיסיה עיצוב אובייקטים, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על לחצן עוד לחצן 'עוד' ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

 19. אם ברצונך להשתמש בצבעי ערכת הנושא השונות מהתמונות הנושא המוגדרת כברירת מחדל שחל על חוברת העבודה שלך, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על ערכות נושא.

   לחץ על פריסת עמוד > ערכות נושא

  2. תחת Office, לחץ על ערכת הנושא שבהם ברצונך להשתמש.

יצירת תרשים פיזור או קו ב- Office 2010

תרשים פיזור מעוצב

אז כיצד יצרנו תרשים פיזור זה? ההליך הבא יעזור לך ליצור תרשים פיזור עם תוצאות דומות. עבור תרשים זה, השתמשנו בנתוני גליון העבודה לדוגמה. באפשרותך להעתיק נתונים אלה לגליון העבודה שלך או להשתמש בנתונים משלך.

 1. העתק את נתוני גליון העבודה לדוגמה לגליון עבודה ריק, או פתח את גליון העבודה שמכיל את הנתונים שברצונך להתוות בתרשים פיזור.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Rainfall יומי

  Particulate

  4.1

  122

  4.3

  117

  5.7

  112

  5.4

  114

  ‎5.9

  110

  5.0

  114

  3.6

  128

  1.9

  137

  7.3

  104

 2. בחר את הנתונים שברצונך להתוות בתרשים הפיזור.

 3. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה תרשימים, לחץ על פיזור.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 4. לחץ על פיזור עם סמנים בלבד.

  עצה: ניתן להציב את העכבר על סוג תרשים כדי לראות את שמו.

 5. לחץ על אזור התרשים של התרשים.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 6. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות תרשים, לחץ על סגנון התרשים שבו ברצונך להשתמש.

  'סגנונות תרשימים' ברצועת הכלים של Excel

  עבור תרשים הפיזור שלנו, השתמשנו בסגנון 26.

 7. בכרטיסיה ' פריסה ', לחץ על כותרת תרשים ולאחר מכן בחר מיקום עבור הכותרת מהרשימה הנפתחת.

  בחרנו מעל התרשים.

 8. לחץ על כותרת התרשים ולאחר מכן הקלד את הטקסט הרצוי.

  עבור תרשים הפיזור שלנו, הקלדנו רמות חומר חלקיקי בממטרים.

 9. כדי להקטין את הגודל של כותרת התרשים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכותרת ולאחר מכן הזן את הגודל הרצוי בתיבה גודל גופן בתפריט הקיצור.

  עבור תרשים הפיזור שלנו, השתמשנו ב- 14.

 10. לחץ על אזור התרשים של התרשים.

 11. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על כותרות צירים ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

  1. כדי להוסיף כותרת ציר אופקי, לחץ על כותרת ציר אופקי ראשי ולאחר מכן לחץ על כותרת מתחת לציר.

  2. כדי להוסיף כותרת ציר אנכי, לחץ על כותרת ציר אנכי ראשי ולאחר מכן לחץ על סוג כותרת הציר האנכי הרצוי.

   עבור תרשים הפיזור שלנו, השתמשנו בכותרת מסובבת.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

  3. לחץ על כל כותרת, הקלד את הטקסט הרצוי ולאחר מכן הקש Enter.

   עבור תרשים הפיזור שלנו, הקלדנו כמות ממטרים יומית בכותרת הציר האופקי ורמת חומר חלקיקי בכותרת הציר האנכי.

 12. לחץ על אזור התוויית הנתונים של התרשים או בחר אזור התוויית נתונים מתוך רשימת רכיבי התרשים (הכרטיסיה פריסה, הקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, התיבה רכיבי תרשים).

 13. בכרטיסיה עיצוב אובייקטים, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על לחצן עוד לחצן 'עוד' ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

  עבור תרשים הפיזור שלנו, השתמשנו באפקט עדין - הדגשה 3.

  הקבוצה 'סגנונות צורה' ברצועת הכלים של Excel

 14. לחץ על אזור התרשים של התרשים.

 15. בכרטיסיה עיצוב אובייקטים, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על לחצן עוד לחצן 'עוד' ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

  עבור תרשים הפיזור שלנו, השתמשנו באפקט עדין - הדגשה 1.

 16. אם ברצונך להשתמש בצבעי ערכת הנושא השונות מהתמונות הנושא המוגדרת כברירת מחדל שחל על חוברת העבודה שלך, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על ערכות נושא.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

  2. תחת מוכלל, לחץ על ערכת הנושא שבה ברצונך להשתמש.

   עבור תרשים הקו שלנו, השתמשנו בערכת הנושא Office.

תרשים קו מעוצב

אז כיצד יצרנו תרשים קו זה? ההליך הבא יעזור לך ליצור תרשים קו עם תוצאות דומות. עבור תרשים זה, השתמשנו בנתוני גליון העבודה לדוגמה. באפשרותך להעתיק נתונים אלה לגליון העבודה שלך או להשתמש בנתונים משלך.

 1. העתק את נתוני גליון העבודה לדוגמה לגליון עבודה ריק, או פתח את גליון העבודה שמכיל את הנתונים שברצונך להתוות בתרשים קו.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  תאריך

  Rainfall יומי

  Particulate

  01/01/07

  4.1

  122

  02/01/07

  4.3

  117

  03/01/07

  5.7

  112

  04/01/07

  5.4

  114

  05/01/07

  ‎5.9

  110

  06/01/07

  5.0

  114

  07/01/07

  3.6

  128

  08/01/07

  1.9

  137

  09/01/07

  7.3

  104

 2. בחר את הנתונים שברצונך להתוות בתרשים הקו.

 3. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה תרשימים, לחץ על קו.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 4. לחץ על תרשים קו עם סמנים.

 5. לחץ על אזור התרשים של התרשים.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 6. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות תרשים, לחץ על סגנון התרשים שבו ברצונך להשתמש.

  'סגנונות תרשימים' ברצועת הכלים של Excel

  עבור תרשים הקו שלנו, השתמשנו בסגנון 2.

 7. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על כותרת תרשים ולאחר מכן לחץ על מעל התרשים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 8. לחץ על כותרת התרשים ולאחר מכן הקלד את הטקסט הרצוי.

  עבור תרשים הקו שלנו, הקלדנו רמות חומר חלקיקי בממטרים.

 9. כדי להקטין את הגודל של כותרת התרשים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכותרת ולאחר מכן הזן את הגודל הרצוי בתיבה גודל בתפריט הקיצור.

  עבור תרשים הקו שלנו, השתמשנו ב- 14.

 10. בתרשים, לחץ על המקרא או בחר אותו מתוך רשימת רכיבי התרשים (הכרטיסיה פריסה, הקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, התיבה רכיבי תרשים).

 11. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על מקרא ולאחר מכן לחץ על המיקום הרצוי.

  עבור תרשים הקו שלנו, השתמשנו בהצג מקרא בקצה עליון.

 12. כדי להתוות אחת מסדרות הנתונים לאורך ציר אנכי משני, לחץ על סידרת הנתונים עבור 'כמות ממטרים' או בחר מתוך רשימת רכיבי התרשים (הכרטיסיה פריסה, הקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, התיבה רכיבי תרשים).

 13. בכרטיסיה פריסה בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

  הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' ברצועת הכלים של Excel

 14. תחת אפשרויות סידרה, בחר ציר משני ולאחר מכן לחץ על סגור.

 15. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על כותרות צירים ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

  1. כדי להוסיף כותרת ציר אנכי ראשי, לחץ על כותרת ציר אנכי ראשי ולאחר מכן לחץ על סוג כותרת הציר האנכי הרצוי.

   עבור תרשים הקו שלנו, השתמשנו בכותרת מסובבת.

  2. כדי להוסיף כותרת ציר אנכי משני, לחץ על כותרת ציר אנכי משני ולאחר מכן לחץ על סוג כותרת הציר האנכי הרצוי.

   עבור תרשים הקו שלנו, השתמשנו בכותרת מסובבת.

  3. לחץ על כל כותרת, הקלד את הטקסט הרצוי ולאחר מכן הקש ENTER.

   עבור תרשים הקו שלנו, הקלדנו רמת חומר חלקיקי בכותרת הציר האנכי הראשי וכמות ממטרים יומית בכותרת הציר האנכי המשני.

 16. לחץ על אזור התוויית הנתונים של התרשים או בחר מתוך רשימת רכיבי התרשים (הכרטיסיה פריסה, הקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, התיבה רכיבי תרשים).

 17. בכרטיסיה עיצוב אובייקטים, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על לחצן עוד לחצן 'עוד' ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

  עבור תרשים הקו שלנו, השתמשנו באפקט עדין - כהה 1.

  הקבוצה 'סגנונות צורה' ברצועת הכלים של Excel

 18. לחץ על אזור התרשים של התרשים.

 19. בכרטיסיה עיצוב אובייקטים, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על לחצן עוד לחצן 'עוד' ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

  עבור תרשים הקו שלנו, השתמשנו באפקט עדין - הדגשה 3.

 20. אם ברצונך להשתמש בצבעי ערכת הנושא השונות מהתמונות הנושא המוגדרת כברירת מחדל שחל על חוברת העבודה שלך, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על ערכות נושא.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

  2. תחת מוכלל, לחץ על ערכת הנושא שבה ברצונך להשתמש.

   עבור תרשים הקו שלנו, השתמשנו בערכת הנושא Office.

יצירת תרשים פיזור

 1. בחר את הנתונים שברצונך להתוות בתרשים.

 2. לחץ על הכרטיסיה ' הוספה ', ולאחר מכן לחץ על X Y פיזור, ובחר תחת פיזור, תרשים.

 3. כאשר התרשים נבחר, לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים כדי לבצע הפעולות הבאות:

  • לחץ על הוסף רכיב תרשים כדי לשנות פרטים כגון הכותרת, תוויות והמקרא.

  • לחץ על פריסה מהירה לבחירה ערכות מוגדרת מראש של רכיבי תרשים.

  • לחץ על אחת התצוגות המקדימות בגלריית הסגנונות כדי לשנות את הפריסה או הסגנון.

  • לחץ על החלף שורה/עמודה ' או ' בחר נתונים ' כדי לשנות את תצוגת נתונים.

 4. כאשר התרשים נבחר, לחץ על הכרטיסיה ' עיצוב ' כדי לשנות את מילוי צורה, מיתאר, או אפקטים של רכיבי תרשיםבאופן אופציונלי.

יצירת תרשים קו

 1. בחר את הנתונים שברצונך להתוות בתרשים.

 2. לחץ על הכרטיסיה ' הוספה ', ולאחר מכן לחץ על קו, ובחר אפשרות משורת זמינים סגנונות תרשים.

 3. כאשר התרשים נבחר, לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים כדי לבצע הפעולות הבאות:

  • לחץ על הוסף רכיב תרשים כדי לשנות פרטים כגון הכותרת, תוויות והמקרא.

  • לחץ על פריסה מהירה לבחירה ערכות מוגדרת מראש של רכיבי תרשים.

  • לחץ על אחת התצוגות המקדימות בגלריית הסגנונות כדי לשנות את הפריסה או הסגנון.

  • לחץ על החלף שורה/עמודה ' או ' בחר נתונים ' כדי לשנות את תצוגת נתונים.

 4. כאשר התרשים נבחר, לחץ על הכרטיסיה ' עיצוב ' כדי לשנות את מילוי צורה, מיתאר, או אפקטים של רכיבי תרשיםבאופן אופציונלי.

למידע נוסף

שמירת תרשים מותאם אישית כתבנית

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×