הצגת הנתונים בתרשים בועות

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

תרשים בועות הוא וריאציה של תרשים פיזור שבה נקודות נתונים מוחלפים בועות וממד נוספים הנתונים מיוצגת גודל הבועות. בדיוק כמו תרשים פיזור, תרשים בועות שאינו משתמש ציר קטגוריות — צירים אופקיים ואנכיים הם צירי ערכים. בנוסף ה-x וערכי y המותווים בתרשים פיזור, תרשים בועות מתווה x ערכים, ערכי y וערכים z (גודל).

באפשרותך להשתמש בתרשים בועות במקום בתרשים פיזור אם הנתונים שלך מכילים שלוש סדרות נתונים כשכל אחת מכילה בקבוצת ערכים. גודל הבועות נקבעים לפי הערכים בסידרת הנתונים השלישית. תרשימי בועות לעתים קרובות משמשים להצגת נתונים פיננסיים. גדלי הבועות שונים שימושיים להדגיש חזותית ערכים ספציפיים.

כדי ליצור תרשים בועות, סדר את הנתונים בשורות או בעמודות בגליון עבודה כך ש- x ערכים מפורטים ב- השורה הראשונה או העמודה ואת ערכי y המקבילים וערכי גודל בועה (z) מוצגים לפי שורות או עמודות סמוכות. ארגן את נתוני גליון העבודה לדוגמה, כפי שמוצג בתמונה הבאה.

תרשים בועות

בתרשים בועות זה, מספר המוצרים מוצג לאורך הציר האופקי סכומי המכירות מוצגים לאורך הציר האנכי וכן האחוזים שתף שוק מיוצגים על-ידי גודל הבועות.

שקול להשתמש בתרשים בועות כאשר הנתונים כוללים את הפעולות הבאות:

 • הצבע שלושה ערכים לכל נתונים    שלושה ערכים נדרשות עבור כל בועה. ערכים אלה עשויים להיות בשורות או בעמודות בגליון העבודה, אך הם חייבים להיות בסדר הבא: x ערך, ערך y ולאחר מכן ערך z.

 • סדרות נתונים מרובות    התוויית סדרות נתונים מרובות בתרשים בועות (סדרות בועות מרובות) דומה התוויית סדרות נתונים מרובות בתרשים פיזור (סדרות פיזור מרובים). תרשימי פיזור שימוש בערכות של x וערכי y, אך תרשימי בועות שימוש בערכות של x ערכים, ערכי y וערכים z.

בעת יצירת תרשים בועות, באפשרותך לבחור להציג בועות בתבנית דו-ממדית או עם אפקט תלת-ממדי.

תרשים בועות ובועות עם אפקט תלת-ממדי

לראש הדף

יצירת תרשים בועות מורחבות

תרשים בועות מעוצב

כן, כיצד אנו יצרת תרשים בועות זה? ההליך הבא יסייע לך ליצור תרשים בועות עם תוצאות דומות. עבור תרשים זה, השתמשנו נתוני גליון העבודה לדוגמה. באפשרותך להעתיק נתונים אלה לגליון העבודה שלך, או להשתמש נתונים משלך.

 1. העתקת נתוני גליון עבודה הדוגמה לתוך גליון עבודה ריק, או פתח את גליון העבודה המכיל את הנתונים שברצונך להתוות בתרשים בועות.

  כדי להעתיק את הנתונים מגליון העבודה לדוגמה

  1. צור חוברת עבודה ריקה או גליון עבודה ריק.

  2. בחר את הדוגמה בנושא העזרה.

   הערה: אל תבחר את כותרות השורה או העמודה.

   בחירת דוגמה מהעזרה
   בחירת דוגמה מהעזרה
  3. הקש CTRL+C.

  4. בגליון העבודה, בחר את התא A1 והקש CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  מספר מוצרים

  מכירות

  אחוז נתח שוק

  2

  5

  $5,500

  3%

  3

  14

  $12,200

  12%

  4

  20

  $60,000

  33%

  5

  18

  $24,400

  10%

  6

  22

  $32,000

  42%

  הערה: ודא שגליון העבודה שלך יש לפחות ארבע שורות או עמודות של נתונים. בעת יצירת תרשים בועות מתוך שלושה או פחות שורות או עמודות של נתונים, התרשים אינו מתווה הבועות כראוי.

 2. בחר את הנתונים שברצונך להתוות בתרשים בועות.

  הערה: מומלץ לא לכלול את כותרות השורה או העמודה בבחירה. אם תבחר את הכותרות עם הנתונים שלך, התרשים עשוי להביא לתוצאות שגוי.

 3. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה תרשימים, לחץ על החץ לצד תרשימי פיזור.

  בחר את החץ לצד תרשימי פיזור

 4. בחר את הבועות עם אפקט תלת-ממדי הסמל.

 5. לחץ על אזור תרשים של התרשים. פעולה זו מציגה את כלי תרשימים.

 6. תחת כלי תרשימים, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות תרשים, לחץ על סגנון התרשים שבו ברצונך להשתמש.

 7. אם אתה רואה מקרא התרשים, לחץ על המקרא ולאחר מכן הקש DELETE.

 8. כדי לשנות את גודל התרשים, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה גודל, בחר את גודל הצורה הרצוי בתיבה גובה צורה ובתיבה רוחב הצורה ולאחר מכן הקש ENTER.

  עבור תרשים בועות שלנו, השתמשנו 3.5" עבור גובה צורה ורוחב צורה.

  רצועת הכלים ב-Outlook

 9. כדי לעצב ולמקם כותרת תרשים בתרשים, לחץ על אזור תרשים ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

  1. בתרשים, לחץ על כותרת תרשים ולאחר מכן הקלד את הטקסט הרצוי.

   עבור תרשים בועות שלנו, אנו מוקלד מחקר משותף שוק התעשייה.

  2. כדי להקטין את הגודל של כותרת התרשים, באמצעות לחצן העכבר הימני על הכותרת, בחר גופן ולאחר מכן הזן את הגודל הרצוי.

   עבור תרשים בועות שלנו, השתמשנו 12.

  3. כדי ליישר את כותרת התרשים עם אזור התוויית נתונים, לחץ על כותרת התרשים ולאחר מכן גרור אותו למיקום הרצוי.

 10. כדי להוסיף כותרת ציר אופקי, לחץ על אזור התרשים של התרשים ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על סימן החיבור לצד התרשים

  2. בחר כותרות צירים ולאחר מכן בחר אופקי ראשי.

  3. בחר את תיבת הטקסט כותרת ציר ולאחר מכן הזן את הטקסט שלך.

   תפריט רכיבי תרשים

   עבור תרשים בועות שלנו, אנו להקליד מספר מוצרים.

 11. לחץ על הציר האנכי, או בחר אותה מתוך רשימה של רכיבי תרשים (הכרטיסיהעיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, התיבה רכיבי תרשים ).

 12. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

 13. תחת אפשרויות ציר, בצע את הפעולות הבאות:

  1. עבור מינימום, הקלד 0 (אפס).

  2. עבור המרבי, הקלד את המספר הרצוי.

   עבור תרשים בועות שלנו, אנו מוקלד 80000.

 14. בתיבת הדו-שיח עיצוב ציר, לחץ על מספר.

 15. תחת מספר, בתיבה מקומות עשרוניים, הקלד 0 (אפס), ולאחר מכן לחץ על החץ למטה בפינה השמאלית העליונה, ולחץ על סגור.

 16. כדי להחיל אפקט עיצוב מיוחד על אזור התוויית הנתונים, אזור התרשים, כותרת התרשים או הציר האנכי של התרשים, לחץ על רכיב התרשים זה, או בחר אותה מתוך רשימה של רכיבי תרשים (הכרטיסיהעיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, התיבה רכיבי תרשים ), ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על לחצן עוד לצד אפקטים של צורה.

  2. לחץ על האפקט שבו ברצונך להשתמש.

   'סגנונות צורה' ברצועת הכלים של Excel

 17. אם ברצונך להשתמש בצבעי ערכת נושא שאינם צבעי ערכת הנושא המהווה ברירת המחדל שמוחלת על חוברת העבודה שלך, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על ערכות נושא.

   תמונת רצועת הכלים של excel

  2. לחץ על ערכת הנושא שבהם ברצונך להשתמש. (רחף מעל לכל ערכת נושא כדי לראות תצוגה מקדימה של מראה ערכת הנושא כאשר הם חלים על התרשים שלך).

באפשרותך לשמור את התרשים כתבנית שבה באפשרותך להשתמש כבסיס עבור תרשימים דומים אחרים. לקבלת מידע נוסף, עבור אל שמירת תרשים מותאם אישית כתבנית.

לראש הדף

יצירת תרשים בועות מורחבות

תרשים בועות מעוצב

כן, כיצד אנו יצרת תרשים בועות זה? ההליך הבא יסייע לך ליצור תרשים בועות עם תוצאות דומות. עבור תרשים זה, השתמשנו נתוני גליון העבודה לדוגמה. באפשרותך להעתיק נתונים אלה לגליון העבודה שלך, או להשתמש נתונים משלך.

 1. העתקת נתוני גליון עבודה הדוגמה לתוך גליון עבודה ריק, או פתח את גליון העבודה המכיל את הנתונים שברצונך להתוות בתרשים בועות.

  כיצד להעתיק את נתוני גליון העבודה לדוגמה

  1. צור חוברת עבודה ריקה או גליון עבודה ריק.

  2. בחר את הדוגמה בנושא העזרה.

   הערה: אל תבחר את כותרות השורה או העמודה.

   בחירת דוגמה מהעזרה
   בחירת דוגמה מהעזרה
  3. הקש CTRL+C.

  4. בגליון העבודה, בחר את התא A1 והקש CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  מספר מוצרים

  מכירות

  אחוז נתח שוק

  2

  5

  $5,500

  3%

  3

  14

  $12,200

  12%

  4

  20

  $60,000

  33%

  5

  18

  $24,400

  10%

  6

  22

  $32,000

  42%

  הערה: ודא שגליון העבודה שלך יש לפחות ארבע שורות או עמודות של נתונים. בעת יצירת תרשים בועות מתוך שלושה או פחות שורות או עמודות של נתונים, התרשים אינו מתווה הבועות כראוי.

 2. בחר את הנתונים שברצונך להתוות בתרשים בועות.

  הערה: מומלץ לא לכלול את כותרות השורה או העמודה בבחירה. אם תבחר את הכותרות עם הנתונים שלך, התרשים עשוי להביא לתוצאות שגוי.

 3. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה תרשימים, לחץ על תרשימים אחרים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 4. תחת בועות, לחץ על בועות עם אפקט תלת-ממדי.

 5. לחץ על אזור התרשים של התרשים.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 6. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות תרשים, לחץ על סגנון התרשים שבו ברצונך להשתמש.

  'סגנונות תרשימים' ברצועת הכלים של Excel

  עבור תרשים בועות שלנו, השתמשנו 29 סגנון.

 7. בתרשים, לחץ על המקרא ולאחר מכן הקש DELETE.

 8. כדי לשנות את גודל התרשים, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה גודל, בחר את גודל הצורה הרצוי בתיבה גובה צורה ובתיבה רוחב הצורה ולאחר מכן הקש ENTER.

  עבור תרשים בועות שלנו, השתמשנו 3.5" עבור גובה צורה ורוחב צורה.

  רצועת הכלים ב-Outlook

 9. כדי להוסיף, לעצב, ומקם כותרת תרשים בתרשים, לחץ על אזור תרשים ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על כותרת תרשים ולאחר מכן לחץ על מעל התרשים.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

  2. בתרשים, לחץ על כותרת תרשים ולאחר מכן הקלד את הטקסט הרצוי.

   עבור תרשים בועות שלנו, אנו מוקלד מחקר משותף שוק התעשייה.

  3. כדי להקטין את הגודל של כותרת התרשים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכותרת ולאחר מכן הזן את הגודל הרצוי בתיבה גודל בתפריט הקיצור.

   עבור תרשים בועות שלנו, השתמשנו 12.

  4. כדי ליישר את כותרת התרשים עם אזור התוויית נתונים, לחץ על כותרת התרשים ולאחר מכן גרור אותו למיקום הרצוי.

 10. כדי להוסיף כותרת ציר אופקי, לחץ על אזור התרשים של התרשים ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על כותרות צירים, ולאחר מכן לחץ על כותרת ציר אופקי ראשי ולאחר מכן לחץ על כותרת מתחת לציר.

  2. לחץ על כותרת ציר אופקי, הקלד את הטקסט הרצוי ולאחר מכן הקש ENTER.

   עבור תרשים בועות שלנו, אנו להקליד מספר מוצרים.

 11. לחץ על הציר האנכי, או בחר אותה מתוך רשימה של רכיבי תרשים (הכרטיסיה 'פריסה ', הקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, התיבה רכיבי תרשים ).

 12. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

 13. תחת אפשרויות ציר, בצע את הפעולות הבאות:

  1. עבור מינימום, בחר באפשרות קבוע ולאחר מכן הקלד 0 (אפס) בתיבה קבוע.

  2. עבור המרבי, בחר באפשרות קבוע ולאחר מכן הקלד את המספר הרצוי בתיבה קבוע.

   עבור תרשים בועות שלנו, אנו מוקלד 80000.

 14. בתיבת הדו-שיח עיצוב ציר, לחץ על מספר.

 15. תחת מספר, בתיבה מקומות עשרוניים, הקלד 0 (אפס) ולאחר מכן לחץ על סגור.

 16. כדי להחיל אפקט עיצוב מיוחד על אזור התוויית הנתונים, אזור התרשים, כותרת התרשים או הציר האנכי של התרשים, לחץ על רכיב התרשים זה, או בחר אותה מתוך רשימה של רכיבי תרשים (הכרטיסיה 'פריסה ', הקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, התיבה רכיבי תרשים ), ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על לחצן נוסף לחצן 'עוד' .

  2. לחץ על האפקט שבו ברצונך להשתמש.

   'סגנונות צורה' ברצועת הכלים של Excel

   עבור תרשים בועות שלנו, השתמשנו אפקט עדין - הדגשה 4 עבור אזור התוויית הנתונים, אפקט חזק - הדגשה 4 עבור אזור התרשים, אפקט עדין - הדגשה 4 של כותרת תרשים ושל קו חזק - הדגשה 6 של הציר האנכי.

 17. אם ברצונך להשתמש בצבעי ערכת נושא שאינם צבעי ערכת הנושא המהווה ברירת המחדל שמוחלת על חוברת העבודה שלך, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על ערכות נושא.

   תמונת רצועת הכלים של excel

  2. תחת מוכלל, לחץ על ערכת הנושא שבה ברצונך להשתמש.

   עבור תרשים בועות שלנו, השתמשנו ערכת הנושא בית יציקה .

לראש הדף

שמירת תרשים כתבנית

אם ברצונך ליצור תרשים נוסף כמו זה שיצרת זה עתה, באפשרותך לשמור את התרשים כתבנית שבה תוכל להשתמש כבסיס עבור תרשימים דומים אחרים.

 1. לחץ על התרשים שברצונך לשמור כתבנית.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סוג, לחץ על שמור כתבנית.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבה שם קובץ, הקלד שם עבור התבנית.

  עצה: אם לא תציין תיקיה אחרת, קובץ התבנית (‎.crtx) יישמר בתיקיה תרשימים והתבנית תהיה זמינה תחת תבניות הן בתיבת הדו-שיח הוספת תרשים (הכרטיסיה הוספה, הקבוצה תרשימים, מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן ) והן בתיבת הדו-שיח שינוי סוג תרשים (הכרטיסיה עיצוב, הקבוצה סוג, שינוי סוג תרשים).

  לקבלת מידע נוסף אודות האופן להחלת תבנית תרשים, ראה שמירת תרשים מותאם אישית כתבנית.

הערה: תבנית תרשים מכילה עיצוב תרשים ומאחסנת את הצבעים שבהם נעשה שימוש בעת שמירת התרשים כתבנית. בעת השימוש בתבנית תרשים ליצירת תרשים בחוברת עבודה אחרת, התרשים החדש משתמש בצבעים של תבנית התרשים — לא בצבעים של ערכת הנושא של המסמך המוחלת כעת על חוברת העבודה. כדי להשתמש בצבעי ערכת הנושא של המסמך במקום בצבעים של תבנית התרשים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור תרשים ולאחר מכן לחץ על אפס בהתאם לסגנון בתפריט הקיצור.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×