הצגת דף אינטרנט בדף SharePoint על-ידי הוספת ה- Web Part מציג הדף

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להשתמש ב- Web Part מציג הדף כדי להציג דף אינטרנט, קובץ או תיקיה בדף SharePoint. עליך להזין היפר-קישור, נתיב קובץ או נתיב תיקיה כדי לקשר אל התוכן.

הערות: 

 • ניתן להשתמש ב- Web Part מציג הדף רק בדפדפן התומך ברכיב IFRAME של HTML.

 • Microsoft Internet Explorer נדרש עבור הצגת קובץ או תיקיה.

במאמר זה

דרכי השימוש ב- Web Part מציג הדף

כיצד ה- Web Part 'מציג הדף' מציג דף אינטרנט בדף SharePoint

הוספת Web Part לדף

ציון דף האינטרנט, התיקיה או הקובץ (מאפיינים מותאמים אישית)

קביעת תצורה של המאפיינים המשותפים של Web Part

מראה

פריסה

מתקדם

דרכי השימוש ב- Web Part מציג דף

באפשרותך להשתמש ב- Web Part מציג דף להצגת:

 • מקור מועדף של חדשות באינטרנט במקטע סיכום חדשות ייעודי בדף SharePoint.

 • רשימה של קבצי קבוצת עבודה פעילים בשרת שאותם ברצונך להציג באופן קבוע.

 • מסמך או גיליון אלקטרוני הנמצאים בשימוש תכוף.

כיצד ה- Web Part 'מציג הדף' מציג דף אינטרנט בדף SharePoint

התוכן המקושר של ה- Web Part מציג הדף מבודד מתוכן אחר בדף באמצעות הרכיב IFRAME של HTML. רכיב זה מבטיח שכל רכיב HTML המוצג כתוכן ב- Web Part מציג הדף אינו מתנגש עם רכיבי HTML אחרים בדף. לדוגמה, הדף עשוי להכיל כבר רכיב FORM של HTML, והדף לא יוצג כהלכה אם התוכן המקושר מכיל גם הוא רכיב FORM של HTML שלא נמצא בתוך הרכיב IFRAME של HTML.

ה- Web Part מציג הדף מציג תוכן בצורה אסינכרונית משאר חלקי הדף. משמעות הדבר היא שניתן להציג רכיבי Web Part אחרים בדף ולהשתמש בהם אם לקישור דרוש זמן רב להחזרת תוכן.

הוספת Web Part לדף

כדי לערוך דף, דרושות לך לפחות ההרשאות של חבר בקבוצה 'מעצבים' של האתר.

 1. מתוך דף, ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה דף, ולאחר מכן לחץ על הפקודה ערוך.
  הפקודה 'ערוך' בכרטיסיה 'עריכה'

  הערה: אם הפקודה 'ערוך' אינה זמינה, ייתכן שאינך מחזיק בהרשאות הדרושות לעריכת הדף. פנה למנהל המערכת שלך.

 2. לחץ על הדף שבו ברצונך להוסיף Web Part, לחץ על הכרטיסיה הוספה ולאחר מכן לחץ על רכיבי Web Part נוספים.
  לחץ על 'רכיבי Web Part נוספים'

 3. תחת קטגוריות, בחר קטגוריה, כגון מדיה ותוכן, בחר את ה-Web Part שברצונך להוסיף לדף, כגון עורך התוכן, ולאחר מכן לחץ על הוסף.
  תיבת הדו-שיח 'רכיבי Web Part נוספים'

  בעת בחירת Web Part, מידע אודות ה-Web Part מוצג.

 4. לאחר שתסיים לערוך את הדף, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על שמור.

  הערות: 

  • ב- SharePoint Foundation 2010, המציג דף Web Part נמצא בקטגוריה מדיה ותוכן.

  • ב- Microsoft SharePoint Server 2010 המציג דף Web Part הוא בקטגוריה עריכה.

ציון דף האינטרנט, התיקיה או הקובץ (מאפיינים מותאמים אישית)

כדי לערוך את המאפיינים של ה- Web Part מציג הדף,

 • אם טרם קבעת את תצורת ה- Web Part מציג הדף, ב- Web Part מציג הדף, לחץ על פתח חלונית כלים.

 • הצבע על ה- Web Part, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על עריכת Web Part.

מאפייני ה- Web Part מוצגים בחלונית הכלים. באפשרותך להשתמש בתיאורים הבאים שיסייעו לך לקבוע את תצורת המאפיינים המותאמים אישית של ה- Web Part:

מאפיין

תיאור

קבוצת דף אינטרנט, תיקיה או קובץ

מציין את סוג התוכן שברצונך להציג ב- Web Part מציג הדף.

בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

 • Web Page    בחר באפשרות זו אם ברצונך להציג דף אינטרנט כתוכן של ה- Web Part מציג דף. אפשרות זו מזינה באופן אוטומטי את Hypertext Transfer Protocol ‏(‎http://‎) בתיבת הטקסט קישור. זהו ערך ברירת המחדל.

 • תיקיה     בחר באפשרות זו אם ברצונך להציג רשימת קבצים בתיקיה.

 • קובץ     בחר באפשרות זו כדי להציג את תוכן הקובץ. הקובץ נפתח בחלון דפדפן נפרד או בתוך ה- Web Part אם היישום שבאמצעותו נפתח הקובץ תומך בהפעלה בתוך השורה עבור קובץ זה בחלון הדפדפן.

קישור

ציון של היפר-קישור, תיקיה או קובץ לקישור לתוכן שברצונך שיוצג ב- Web Part מציג דף:

 • אם בחרת מוקדם יותר בדף אינטרנט, עליך להזין היפר-קישור חוקי. שני הפרוטוקולים החוקיים עבור היפר-קישורים שבהם ניתן להשתמש הם:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)‎

  • Hypertext Transfer Protocol עם תכונת פרטיות, המשתמש בהצפנה מסוג Secure Sockets Layer (SSL)‎ ‏(https://‎)

   באפשרותך להשתמש בכתובת URL מוחלטת או בכתובת URL יחסית. עם זאת, לא ניתן להשתמש בנתיב לקובץ.

 • אם בחרת מוקדם יותר בתיקיה, עליך להזין תיקיה מקומית או תיקיית רשת חוקית. Microsoft Internet Explorer נדרש עבור הצגת תיקיה.

 • אם בחרת מוקדם יותר בקובץ, עליך להזין נתיב קובץ חוקי. Microsoft Internet Explorer נדרש עבור הצגת קובץ. בנוסף, ניתן ללחוץ על עיון כדי לאתר את הקובץ.

קביעת תצורה של המאפיינים המשותפים של Web Part

רכיבי Web Part חולקים ערכה משותפת של מאפיינים השולטים במראה, בפריסה ובתכונות המתקדמות שלהם. שינוי מאפייני Web Part מתבצע בחלונית הכלים.

הערה: מאפייני ה- Web Part המשותפים שמופיעים בחלונית הכלים עשויים להיות שונים מאלה המתועדים בסעיף זה, מכמה סיבות:

 • להצגת המקטע מתקדם בחלונית הכלים, עליך להיות בעל הרשאה מתאימה.

 • באפשרותך מפתחים Web Part בחר שלא להציג אחד או יותר של מאפיינים משותפים אלה. בנוסף, מפתח Web Part ניתן ליצור ולהציג מאפיינים נוספים. מאפיינים מותאמים אישית אלה עשויים להופיע לא הסעיפים המראה, הפריסה או מתקדם של חלונית הכלים.

 • הגדרות מסוימות של הרשאות ומאפיינים עשויות להפוך מאפייני Web Part ללא זמינים או להסתיר אותם.

מראה

מאפיין

תיאור

כותרת

מציינים את כותרת ה- Web Part המופיעה בפס הכותרת של ה- Web Part.

גובה

מציין את גובה ה- Web Part.

רוחב

מציין את רוחב ה- Web Part.

מצב Chrome

מציין אם ה- Web Part כולו מופיע בדף כאשר משתמש פותח את הדף. כברירת מחדל, הגדרת מצב Chrome היא רגיל וה- Web Part כולו מופיע. רק פס הכותרת מופיע כאשר המצב מוגדר כממוזער.

סוג Chrome

מציין אם פס הכותרת וגבול מסגרת ה- Web Part מוצגים.

פריסה

מאפיין

תיאור

מוסתר

מאפיין זה מציין אם ה- Web Part גלוי כאשר משתמש פותח את הדף. אם תיבת הסימון נבחרה, ה- Web Part גלוי רק בעת עיצוב הדף, ולכותרת שלו מצורפת הסיומת (מוסתר).

ניתן להסתיר Web Part. לדוגמה, ייתכן שתרצה להשתמש בו כדי לספק נתונים ל- Web Part אחר דרך חיבור Web Part, אך אין ברצונך להציג את ה- Web Part.

כיוון

מציין את כיוון הטקסט בתוכן ה- Web Part. לדוגמה, עברית היא שפה שנכתבת מימין לשמאל; אנגלית ורוב השפות האירופיות האחרות הן שפות שנכתבות משמאל לימין. ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה עבור כל הסוגים של רכיבי Web Part.

אזור

מאפיין זה מציין את האזור בדף שבו ממוקם ה- Web Part.

הערה: אזורים בדף אינם מפורטים ברשימה כשאין לך הרשאה לשנות את האזור.

אינדקס אזור

מאפיין זה מציין את המיקום של ה- Web Part באזור כאשר האזור מכיל יותר מ- Web Part אחד.

כדי לציין את הסדר, הקלד מספר שלם חיובי בתיבת הטקסט.

אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים מלמעלה למטה, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בחלק העליון של האזור. אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים משמאל לימין, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בצד ימין של האזור.

לדוגמה, בעת הוספת Web Part לאזור ריק להזמין מלמעלה למטה, אינדקס האזור הוא 0. בעת הוספת Web Part השני לחלק התחתון של האזור, אינדקס אזור שלו הוא 1. כדי להזיז את ה-Web Part השני לחלק העליון של האזור, הקלד 0ולאחר מכן הקלד 1 עבור ה-Web Part הראשון.

הערה: לכל Web Part באזור חייב להיות ערך אינדקס אזור ייחודי. לכן, שינוי ערך אינדקס האזור של ה- Web Part הנוכחי יכול לשנות גם את ערכי אינדקס האזור של רכיבי Web Part אחרים באזור.

מתקדם

מאפיין

תיאור

אפשר מזעור

מציין אם ניתן למזער את ה- Web Part.

אפשר סגירה

מאפיין זה מציין אם ניתן להסיר את ה- Web Part מהדף.

אפשר הסתרה

מציין אם ניתן להסתיר את ה- Web Part.

אפשר שינוי אזורים

מציין אם ניתן להעביר את ה- Web Part לאזור אחר.

אפשר חיבורים

מציין אם ה- Web Part יכול להשתתף בחיבורים עם Web Parts אחרים.

אפשר עריכה בתצוגה אישית

מאפיין זה מציין אם ניתן לשנות את מאפייני ה- Web Part בתצוגה אישית.

מצב ייצוא

מאפיין זה מציין את רמת הנתונים המותרת לייצוא עבור Web Part זה. בהתאם לתצורה שלך, ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה.

כתובת URL של כותרת

מציין את כתובת ה- URL של קובץ המכיל מידע נוסף אודות ה- Web Part. הקובץ מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת הלחיצה על כותרת ה- Web Part.

תיאור

מאפיין זה מציין את תיאור המסך המופיע בעת הנחת מצביע העכבר על כותרת ה- Web Part או על סמל ה- Web Part. הערך של מאפיין זה נמצא בשימוש בעת חיפוש אחר רכיבי Web Part באמצעות הפקודה חיפוש בתפריט מצא רכיבי Web Part של חלונית הכלים.

כתובת URL של עזרה

מציין מיקום קובץ המכיל מידע עזרה אודות ה- Web Part. מידע העזרה מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת לחיצה על הפקודה עזרה בתפריט ה- Web Part.

מצב עזרה

מציין את אופן תצוגת תוכן העזרה עבור Web Part.

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 1. מודאלי פתיחת חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש חייב לסגור את החלון לפני החזרה לדף האינטרנט.

 2. ללא מצב פתיחת חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש אינו חייב לסגור את החלון לפני החזרה לדף האינטרנט. זהו ערך ברירת המחדל.

 3. נווט פתיחת דף האינטרנט בחלון הדפדפן הנוכחי.

הערה: אף על פי שרכיבי Web Part מותאמים אישית של Microsoft ASP.NET תומכים בתכונה זו, נושאי העזרה של SharePoint המוגדרים כברירת מחדל נפתחים רק בחלון דפדפן נפרד.

כתובת URL של תמונת סמל קטלוג

מציין מיקום קובץ המכיל תמונה שתשמש כסמל ה- Web Part ברשימת ה- Web Part. על גודל התמונה להיות 16 על 16 פיקסלים.

כתובת URL של תמונת סמל כותרת

מציין מיקום קובץ המכיל תמונה שתשמש בפס הכותרת של ה- Web Part. על גודל התמונה להיות 16 על 16 פיקסלים.

הודעת שגיאה של ייבוא

מציין הודעה המופיעה במקרה שיש בעיה ביבוא ה- Web Part.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×