הצגה, פתיחה או שמירה של קבצים מצורפים

הודעות דואר אלקטרוני שכוללות קבצים מצורפים – מסמכים או פריטים – מזוהות לפי סמל אטב נייר סמל קובץ מצורף ברשימת ההודעות. באפשרותך להציג סוגים רבים של קבצים מצורפים בתצוגה מקדימה ישירות בחלונית הקריאה, לפתוח את הקבצים המצורפים מסמל הקובץ המצורף בחלונית הקריאה או מההודעה, או לשמור קובץ מצורף אחד או יותר במחשב שלך, ב- OneDrive או במיקום אחסון אחר בענן.

Outlook מקבל מגוון רחב של סוגי קבצים שונים, אך חוסם קבצים מצורפים העלולים להיות לא בטוחים (כולל קבצי ‎.bat‏, ‎.exe‏, ‎.vbs ו- ‎.js) שיכולים להכיל וירוסים.

הערת אבטחה: גם עם הגנת הקבצים המצורפים של Outlook, היזהר בפתיחת קבצים מצורפים, בייחוד אם נשלחו מאדם שאינו מוכר לך או שאינך נותן בו אמון. כאשר יש לך ספק, ודא את מקוריות הקובץ המצורף מול השולח. כמו כן, שמור על העדכניות של תוכנת האנטי-וירוס במחשב שלך.

שמירה או פתיחה של קבצים מצורפים או הצגתם בתצוגה מקדימה

ברוב המקרים, תראה קבצים מצורפים בחלונית הקריאה, ישירות מתחת לכותרת ההודעה או הנושא. מדי פעם, בייחוד בעת קבלת תמונות, תראה את הקבצים המצורפים בגוף ההודעה.

הצגת כל הקבצים המצורפים שהתקבלו בחלונית הקריאה

אם תלחץ פעמיים על סמל הקובץ המצורף, תפתח את הקובץ המצורף. אם ברצונך להציג את הקובץ המצורף בתצוגה מקדימה או לשמור אותו במקום זאת, בחר את חץ הרשימה הנפתחת בצד השמאלי של סמל הקובץ המצורף כדי לראות את תפריט הקובץ המצורף.

בחר את החץ הנפתח משמאל לסמל הקובץ המצורף כדי להציג את תפריט הקובץ המצורף

 • תצוגה מקדימה בתצוגה מקדימה של קובץ מצורף, תוכן הקובץ המצורף מוצג בחלונית הקריאה. לא כל סוגי הקבצים המצורפים ניתנים להצגה בתצוגה מקדימה. קבצי PDF וקבצים מצורפים המאוחסנים בענן, כגון קבצים מצורפים מ- OneDrive או מ- Dropbox, אינם ניתנים להצגה בתצוגה מקדימה. כדי לחזור אל ההודעה, בחר קבצים מצורפים > הודעה > הצג הודעה.

 • פתח בחר פתח כדי לפתוח את הקובץ המצורף. אם אין לך תוכנית מותקנת שיכולה לפתוח את הקובץ המצורף, Outlook יבקש ממך לבחור תוכנית במחשב שלך. אם ברצונך לשנות את התוכנית שבה תשתמש כדי לפתוח קובץ מצורף, ראה 'שינוי שיוך הקובץ עבור קובץ מצורף'.

 • שמור בשם כדי לשמור את הקובץ המצורף במחשב שלך או במיקום אחסון בענן, בחר שמור בשם. פעולה זו תשמור רק קובץ מצורף יחיד. כדי לשמור את כל הקבצים המצורפים מהודעה בודדת, בחר שמירת כל הקבצים המצורפים. כל הקבצים המצורפים שלך יישמרו באותו מיקום קובץ. מיקום השמירה המהווה ברירת מחדל הוא התיקיה 'מסמכים'. לא ניתן לשנות את מיקום השמירה המהווה ברירת מחדל, אך תוכל לבחור מיקום חדש בכל פעם שתשמור קבצים מצורפים.

הערה: באפשרותך גם לשמור קובץ מצורף על-ידי גרירה ושחרור של הקובץ המצורף מהודעת דואר אלקטרוני לשולחן העבודה. בעת גרירה ושחרור של קובץ מצורף המאוחסן בענן, היישום יוריד וישמור עותק מקומי של הקובץ המצורף עבורך.

פתרון בעיות בקבצים מצורפים

 1. כיצד ניתן לשנות את המיקום שבו הקבצים המצורפים שלי נשמרים כברירת מחדל? קבצים מצורפים נשמרים בתיקיה מסמכים כברירת מחדל. לא קיימת הגדרה המאפשרת לשנות זאת מתוך Outlook.

 2. כיצד אוכל לשמור קובץ מצורף שנערך כך שהשינויים שלי יצורפו לדואר האלקטרוני המקורי? אם שולח הקובץ המצורף השתמש ב- OneDrive או באפשרות אחסון אחרת בענן, כל השינויים שאתה מבצע בקובץ המצורף נשמרים באופן אוטומטי. אם השולח לא השתמש באפשרות אחסון בענן, ניתן להשתמש בחץ הרשימה הנפתחת בסמל הקובץ המצורף ולבחור שמור ב- OneDrive.

 3. האם ניתן לבטל את התצוגה המקדימה של הקובץ המצורף? לא. ב- Outlook 2016 וב- Outlook 2013, לא ניתן לבטל את היכולת להציג קבצים מצורפים בתצוגה מקדימה.

 4. כיצד ניתן לפתוח קבצים מצורפים מסוג PDF או להציג אותם בתצוגה מקדימה? אם אתה משתמש ב- Microsoft Edge כדפדפן ברירת המחדל שלך, קבצים מצורפים מסוג PDF אמורים להיפתח ב- Edge. כדי לפתוח אותם ב- Adobe Acrobat Reader או במציג PDF אחר, ראה שינוי שיוך הקובץ עבור קובץ מצורף.

 5. כיצד ניתן לשנות את הדפדפן שנמצא בשימוש בעת פתיחת קבצים מצורפים או הצגתם בתצוגה מקדימה? Outlook ישתמש בדפדפן ברירת המחדל שלך כדי לפתוח סוגים רבים של קבצים מצורפים או להציג אותם בתצוגה מקדימה. כדי לשנות את דפדפן ברירת המחדל, ראה שינוי דפדפן ברירת המחדל ב- Windows 10.

שינוי שיוך הקובץ עבור קובץ מצורף

ניתן לפתוח סוגי קבצים רבים באמצעות יותר מתוכנית אחת. לדוגמה, באפשרותך לפתוח תמונה באמצעות התוכנית 'תמונות' או באמצעות 'צייר', בין היתר. כדי לשנות את תוכנית ברירת המחדל שבה משתמש Windows כדי לפתוח כל סוג קובץ, בצע את השלבים הבאים.

 1. ב- Windows 7‏, Windows 8 ו- Windows 10, בחר התחל ולאחר מכן הקלד 'לוח הבקרה'.

 2. בחר תוכניות > הגדר סוג קובץ כך שייפתח תמיד בתוכנית ספציפית. אם אינך רואה את 'תוכניות', בחר תוכניות ברירת מחדל > שייך סוג קובץ או פרוטוקול לתוכנית.

 3. בכלי 'קביעת שיוכים', בחר את סוג הקובץ שעבורו ברצונך לשנות את התוכנית ולאחר מכן בחר שינוי תוכנית.

 4. לאחר בחירת התוכנית החדשה שתשמש לפתיחת סוג קובץ זה, בחר אישור.

פתיחת קובץ מצורף

באפשרותך לפתוח קובץ מצורף מחלונית קריאה או מהודעה פתוחה. בכל מקרה, לחץ פעמיים על הקובץ המצורף כדי לפתוח אותו.

 • כדי לפתוח קובץ מצורף מתוך רשימת ההודעות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההודעה הכוללת את הקובץ המצורף, לחץ על הצג קבצים מצורפים ולאחר מכן לחץ על שם הקובץ המצורף.

באפשרותך להציג קבצים מצורפים בהודעות HTML או טקסט רגיל בתצוגה מקדימה בחלונית הקריאה ובהודעות פתוחות. תצוגה מקדימה אינה זמינה עבור קבצים המצורפים להודעות RTF.

 1. כדי להציג קובץ מצורף בתצוגה מקדימה, לחץ על הקובץ המצורף והוא יופיע במקום בגוף ההודעה

 2. כדי לחזור אל ההודעה, בכרטיסיה כלי קבצים מצורפים, בקבוצה הודעה, לחץ על הצג הודעה.

לאחר פתיחה והצגה של קובץ מצורף, באפשרותך לבחור לשמור אותו בכונן דיסקים. אם הודעה מכילה יותר מקובץ מצורף אחד, באפשרותך לשמור קבצים מצורפים מרובים כקבוצה או כל אחד בנפרד.

שמירת קובץ מצורף אחד או יותר

 1. לחץ על הקובץ המצורף בחלונית הקריאה או בהודעה הפתוחה.

 2. בכרטיסיה קבצים מצורפים, בקבוצה פעולות, לחץ על שמור בשם. באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ המצורף ולאחר מכן ללחוץ על שמור בשם. כדי לבחור קבצים מצורפים מרובים, החזק את מקש Ctrl לחוץ בעת לחיצה על הקבצים המצורפים. כדי לשמור את כל הקבצים המצורפים, בחר שמירת כל הקבצים המצורפים.

  הפקודה 'שמירה בשם' ברצועת הכלים

  הערה: אם ההודעה היא בתבנית RTF, בחלונית הקריאה או בהודעה הפתוחה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ המצורף ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 3. לחץ על מיקום תיקיה ולאחר מכן לחץ על שמור.

הצגת קובץ מצורף בתצוגה מקדימה מבלי לפתוח אותו

'תצוגה מקדימה של קובץ מצורף', תכונה חדשה ב- Microsoft Office system 2007, מאפשרת לך להציג סוגי קבצים מצורפים מסוימים בתצוגה מקדימה מבלי לפתוח אותם. לקבלת מידע אודות שליחת קבצים מצורפים בהודעת דואר אלקטרוני, ראה צירוף קובץ או פריט אחר להודעת דואר אלקטרוני.

כשאתה מקבל קובץ מצורף בהודעה וברצונך לראות במהירות מה הקובץ המצורף מכיל מבלי לפתוח אותו, באפשרותך להציג את הקובץ המצורף בתצוגה מקדימה. באפשרותך להציג קובץ מצורף בתצוגה מקדימה בחלונית הקריאה או מתוך הודעה פתוחה. סוקרי הקבצים המצורפים הכלולים במהדורה 2007 של Office פועלים כברירת מחדל.

הערה: כדי להציג קובץ מצורף שנוצר ביישום של Microsoft Office system 2007 בתצוגה מקדימה, יישום זה של Office 2007 חייב להיות מותקן במחשב שלך. לדוגמה, כדי להציג קובץ מצורף של Word 2007 בתצוגה מקדימה, Word 2007 חייב להיות מותקן. כדי להציג קובץ מצורף של Excel בתצוגה מקדימה, Excel חייב להיות מותקן.

התכונה 'תצוגה מקדימה של קובץ מצורף' נתמכת עבור הודעות בתבנית HTML או טקסט רגיל, אך לא עבור הודעות בתבנית טקסט עשיר (RTF). כמו כן, התכונה 'תצוגה מקדימה של קובץ מצורף' זמינה רק כשאתה מביט בהודעות שהתקבלו ולא כשאתה מחבר הודעות חדשות.

הצגת קובץ מצורף בתצוגה מקדימה

 1. ברשימת ההודעות, בחר את ההודעה הכוללת את הקובץ המצורף שברצונך להציג בתצוגה מקדימה.

 2. בחלונית קריאה, לחץ על הקובץ המצורף. אם קיימים קבצים מצורפים מרובים, ייתכן שתצטרך לגלול אופקית כדי למצוא את הקובץ המצורף הרצוי.

  הערה: ייתכן שתצוגה מקדימה לא תציג את התוכן העדכני ביותר בקובץ. כדי לראות את התוכן המלא והעדכני ביותר, פתח את הקובץ. לדוגמה, באפשרותך ללחוץ פעמיים על קובץ מצורף מסוג ‎.docx כדי לפתוח אותו ב- Microsoft Word.

 3. כדי לחזור לגוף ההודעה, לחץ על לחצן הודעה.

כדי ללמוד כיצד להציג קבצים מצורפים מסוג PDF בתצוגה מקדימה ב- Outlook 2007, ראה הצגת קבצים מצורפים מסוג PDF בתצוגה מקדימה.

סוקרי קבצים מצורפים הכלולים במהדורה 2007 של Office פועלים כברירת מחדל. אם אינך מעוניין להשתמש בחלק מסוקרי הקבצים המצורפים או בכולם, בצע את השלבים הבאים כדי לבטל אותם.

 1. ב- Outlook, בתפריט כלים, לחץ על מרכז יחסי האמון ולאחר מכן לחץ על טיפול בקבצים מצורפים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבטל את כל סוקרי הקבצים המצורפים, לחץ על בטל תצוגה מקדימה של קבצים מצורפים .

  • כדי לבטל סוקר קבצים מצורפים ספציפי, לחץ על סוקרים של קבצים מצורפים ומסמכים, נקה את תיבת הסימון של כל סוקר שברצונך לבטל ולאחר מכן לחץ על אישור.

כדי להפעיל אותם, לחץ כדי לבטל את הבחירה באפשרות בטל תצוגה מקדימה של קבצים מצורפים או בחר אפשרויות של סוקרי קבצים מצורפים ספציפיים.

לקבלת מידע נוסף אודות סוקרי קבצים מצורפים, ראה חיפוש סוקרי קבצים מצורפים.

פתיחת קובץ מצורף

באפשרותך לפתוח קובץ מצורף מחלונית קריאה, מהודעה ברשימת ההודעות כגון תיבת הדואר הנכנס שלך, או מהודעה פתוחה.

 1. ברשימת ההודעות, בחר את ההודעה הכוללת את הקובץ המצורף.

 2. בחלונית הקריאה, לחץ פעמיים על הקובץ המצורף. באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההודעה הכוללת את הקובץ המצורף ובחר הצג קבצים מצורפים.

  הערה: אם ניתנת לך הבחירה בין פתיחה ושמירה של הקובץ המצורף, זכור שמומלץ לשמור תחילה את הקובץ ולאחר מכן לסרוק אותו באמצעות תוכנית אנטי-וירוס לפני פתיחתו.

שמירת קובץ מצורף

לאחר פתיחה והצגה של קובץ מצורף, באפשרותך לבחור לשמור אותו בכונן הקשיח. אם הודעה מכילה יותר מקובץ מצורף אחד, באפשרותך לשמור קבצים מצורפים מרובים כקבוצה או כל אחד בנפרד.

שמירת קובץ מצורף יחיד מהודעה

 1. בהודעה הפתוחה או המוצגת בתצוגה מקדימה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ המצורף שברצונך לשמור.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על שמירה בשם.

 3. לחץ על מיקום תיקיה ולאחר מכן לחץ על שמור.

שמירת כל הקבצים המצורפים מהודעה פתוחה

 1. בהודעה הפתוחה, בכרטיסיה הודעה, בקבוצה פעולות, לחץ על פעולות נוספות ולאחר מכן לחץ על שמור קבצים מצורפים.

 2. לחץ על אישור, בחר מיקום תיקיה ולאחר מכן לחץ שוב על אישור.

שמירת כל הקבצים המצורפים מרשימת ההודעות

 1. ברשימת ההודעות, בחר את ההודעה הכוללת את הקובץ המצורף.

 2. בתפריט קובץ, הצבע על שמור קבצים מצורפים ולאחר מכן לחץ על כל הקבצים המצורפים.

 3. לחץ על אישור, בחר מיקום תיקיה ולאחר מכן לחץ שוב על אישור.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×