הצגה לפני הדפסה והדפסה של דוח

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

מאמר זה מסביר כיצד להציג בתצוגה מקדימה והדפסה של דוח שנוצר באמצעות או נפתח ב- Microsoft Office Access 2007. מאמר זה מספק מידע בסיסי אודות שינוי הנפוצות בשימוש הגדרות ההדפסה, כגון השוליים ומספר העמודות בדף המודפס.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

תצוגה מקדימה של דוח

הדפסת דוח במהירות

הדפסת עמודים select מדוח

שינוי הגדרת העמוד

בחר באפשרויות ההדפסה

הדפסת דוח אודות מסד הנתונים שלך

תצוגה מקדימה של דוח

כאשר ברצונך לראות כיצד ייראה הדוח בעת הדפסה, השתמש בהצגה לפני הדפסה. אם תציג בתצוגה מקדימה דוח שנוצר ב- Office Access 2007, לחצני הניווט ברשומה יופיעו במיקום ברירת המחדל, בחלק התחתון של חלון Access. אם תציג בתצוגה מקדימה דוח שנוצר בגירסה קודמת של Access, הדוח מופיע בחלון נפרד לאורך עם חלון זה מספק את לחצני הניווט ברשומות.

הפעלת הצגה לפני הדפסה

 1. אם הדוח אינה פתוחה, בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הדוח שברצונך להציג בתצוגה מקדימה ולאחר מכן לחץ על הצגה לפני הדפסה תמונת לחצן בתפריט הקיצור.

  -לחלופין-

  אם הדוח פתוח, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית המסמך עבור הדוח ולחץ על הצג לפני הדפסה.

 2. לחץ על לחצני הניווט של רשומות כדי לעבור בין העמודים בדוח.

לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בלחצני הניווט, עיין במאמר כיצד ניתן לאתר רשומות ספציפיות?

תצוגה מקדימה של עמודים מרובים

אם הדוח פתוח, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית המסמך עבור הדוח ולחץ על הצג לפני הדפסה.

 1. בכרטיסיה הצגה לפני הדפסה, בקבוצה תצוגה מקדימה, לחץ על שני עמודים כדי להציג בתצוגה מקדימה את הדוח שלך שני דפים בכל פעם.

  -או-

  בקבוצה מרחק מתצוגה, לחץ על עמודים נוספים ולאחר מכן בחר אפשרות.

 2. לחץ על לחצני הניווט של רשומות כדי לעבור בין העמודים בדוח.

 3. כדי לחזור לתצוגה מקדימה של דף יחיד, בקבוצה תצוגה מקדימה, לחץ על עמוד אחד.

סגירת ההצגה לפני הדפסה

באפשרותך להדפיס את הדוח לאחר להציגו בתצוגה מקדימה או לסגור את התצוגה המקדימה אם ברצונך לבצע שינויים הדוח לפני הדפסתו.

 • בכרטיסיה הצגה לפני הדפסה, בקבוצה סגור תצוגה מקדימה, לחץ על סגור תצוגה מקדימה.

לראש הדף

הדפסת דוח במהירות

אם ברצונך להדפיס את כל הדפים בדוח מבלי לבצע שינויים בתבנית של הדוח כגון שוליים, כותרות עליונות, כותרות תחתונות וכיוון (לאורך או לרוחב) באפשרותך להשתמש באפשרות הדפסה מהירה.

 1. אם הדוח אינה פתוחה, בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הדוח ולחץ על הדפס.

  -או-

  ודא כי לחצן הדפסה מהירה זמין בסרגל הכלים לגישה מהירה. כדי להוסיף הלחצן לסרגל הכלים, לחץ על החץ למטה בקצה של סרגל הכלים ולחץ על הדפסה מהירה.

  בסרגל הכלים לגישה מהירה, לחץ על הדפסה מהירה תמונת לחצן .

לראש הדף

הדפסת עמודים select מדוח

בדוח, באפשרותך להגביל מה להדפיס רק על-ידי בחירת טווח עמודים.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 2. כדי להדפיס רק חלק מהנתונים בדוח, תחת טווח הדפסה, לחץ על עמודים ולאחר מכן הזן ערך מתוך ובתיבות כדי.

  לדוגמה, לעמוד ההדפסה just 5 של דוח, הקלד 5מתוך והן את התיבות כדי.

אם ברשותך את ההרשאות הדרושות כדי לשנות את העיצוב של דוח, באפשרותך לבצע שינויים נוספים באופן שבו הדוח מדפיס על-ידי שינוי פריסת הדפסה בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד (לחץ על ההגדרה כדי להציג את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד תיבת).

לראש הדף

שינוי הגדרת הדף

ניתן להשתמש בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד כדי לשנות מגוון של אפשרויות הדפסה, לרבות השוליים העליונים והתחתונים ואם Access מדפיס רק את הנתונים בדוח שלך. Access מספק שתי דרכים כדי להציג את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. באפשרותך להפעיל אותה מתוך תיבת הדו-שיח הדפסה, או באפשרותך להפעיל אותה מתוך הכרטיסיה הצגה לפני הדפסה, המופיעה בעת הפעלת הצגה לפני הדפסה.

השלבים בסעיף זה מסבירים כיצד להציג את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

הפעלת תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד מתוך תיבת הדו-שיח הדפסה

 1. בחלונית הניווט, בחר את הדוח שברצונך לשנות. לא עליך לפתוח את הדוח, אף שבאפשרותך לעשות אם עליך לוודא כי אתה עומד להדפיס שהנתונים הנוכחי.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  קיצור מקשים הקש CTRL + P.

  תיבת הדו-שיח הדפסה מופיעה.

 3. לחץ על הגדרה כדי להציג את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

 4. הגדר או שנה את האפשרויות בתיבת הדו-שיח, בהתאם לצורך.

  לקבלת עזרה בנוגע לאפשרות, לחץ על לחצן עזרה ולאחר מכן לחץ על השדה או הפקד עבורם נדרשת לך עזרה.

הפעלת תיבת הדו-שיח 'הגדרת דף' מתוך הכרטיסיה 'הצג לפני הדפסה'

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדוח שברצונך לשנות ולחץ על הצג לפני הדפסה.

  Access פותח את הדוח בהצגה לפני הדפסה.

 2. בכרטיסיה הצגה לפני הדפסה, בקבוצה פריסת עמוד, לחץ על לחצן הגדרת עמוד הממוקם בפינה השמאלית או הימנית התחתונה של הקבוצה. מיקום הלחצן תלוי בהגדרות אזור ושפה של Windows.

 3. הגדר או שנה את האפשרויות בתיבת הדו-שיח, בהתאם לצורך.

  לקבלת עזרה בנוגע לאפשרות, לחץ על לחצן עזרה ולאחר מכן לחץ על השדה או הפקד עבורם נדרשת לך עזרה.

לראש הדף

בחר באפשרויות ההדפסה

בצע את השלבים בסעיף זה כאשר עליך להדפיס חלק מהדפים בדוח או כאשר עליך לבחור מדפסת או לשנות את הגדרות ההדפסה, כגון שוליים או עמודות.

 1. בחלונית הניווט, בחר את הדוח שברצונך להדפיס.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  קיצור מקשים הקש CTRL + P.

  תיבת הדו-שיח הדפסה מופיעה.

 3. שינוי הגדרת תבנית עמוד או אפשרויות הדפסה אחרות או בחירת מדפסת לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור כדי להדפיס את הדוח שלך.

לראש הדף

הדפסת דוח אודות מסד הנתונים שלך

ניתן ליצור ולהדפיס דוח אודות האובייקטים במסד הנתונים שלך כולל את קשרי הגומלין ויחסי תלות של האובייקטים באמצעות התכונה מתעד מסד הנתונים. דוח כזה יהיה שימושי כאשר ברצונך לסייע מעצב מסד נתונים אחר להבין את מבנה מסד הנתונים שלך.

שימוש במתעד מסדי הנתונים

באפשרותך לבחור את סוגי האובייקטים שברצונך לתעד בנוסף האובייקטים ספציפיים שברצונך מסמך על-ידי שימוש במתעד מסדי הנתונים.

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה נתח, לחץ

  מתעד מסד הנתונים תמונת לחצן .

  מופיעה תיבת הדו-שיח במתעד.

 2. בחר את הכרטיסיה התואמת להאובייקטים שברצונך לתעד.

  לדוגמה, לחץ על הכרטיסיה שאילתות כדי ליצור דוח אודות השאילתות במסד הנתונים שלך.

 3. בחר את האובייקטים שברצונך לתעד ולאחר מכן לחץ על אישור.

  כשתפעיל את מתעד מסד הנתונים, הכלי יוצר דוח ופותח באופן אוטומטי אותו בהצגה לפני הדפסה.

 4. לחץ על הדפס והגדר את אפשרויות ההדפסה.

לקבלת מידע נוסף אודות הדפסת עיצוב מסד הנתונים שלך, עיין במאמר מסמך והדפסה של עיצוב מסד הנתונים שלך

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×