הצגה או הסתרה של העזרים החזותיים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כאשר תעבוד על דפים בתצוגת עיצוב, ייתכן שלעתים תרצה לשנות רכיבי דף שאינם גלויים באופן רגיל בתצוגה זו, כגון אזורי תוכן או שוליים ומרווח. במקרה זה, עזרים חזותיים מאפשרים להציג את כל רכיבי עיצוב אלה שהינם בלתי נראים או של דף ריק וכך מעניקים לך פיקוח מלא על מבנה ופריסת הדף. עזרים חזותיים מקלים על עבודה על התוכן, העיצוב, הפריסה והמבנה של הדף.

במאמר זה מוצגים העזרים החזותיים, מתוארות הפעולות של כל עזר חזותי ומוצג אופן ההצגה או ההסתרה המהירה של העזרים החזותיים בעת עבודה בתצוגת עיצוב.

בנושא זה

מהם עזרים חזותיים?

מה המשמעות של כל עזר חזותי להציג?

הצגה או הסתרה של העזרים החזותיים

מהם עזרים חזותיים?

עזרים חזותיים הם מחוונים שבאפשרותך להציג בדף בתצוגת עיצוב כדי לראות את כל הרכיבים והמאפיינים הבלתי נראים או הריקים שבדף. באפשרותך להשתמש בעזרים חזותיים כדי לזהות רכיבים בעלי סגנונות בלתי נראים וריקים, כגון תגיות HTML ריקות ופקדים בלתי נראים של Microsoft ASP.NET. עזרים חזותיים מאפשרים לך גם לראות את השוליים והמרווח של רכיבי דף, בלוקי תוכן ואזורי תוכן (רק בדפים של ASP.NET ובתבניות אינטרנט דינאמיות) בדף.

בעת הסתרת העזרים החזותיים, פריסת הדף בתצוגת עיצוב תתאם מאד לפריסת הדף בדפדפן, כפי שמוצג באיור הבא.

דף בתצוגת עיצוב עם עזרים חזותיים מבוטלים

באיור הבא, אותו דף  — עדיין בתצוגת עיצוב, אך כעת מציג את העזרים החזותיים המהווים ברירת מחדל  — מופיע באופן שונה.

דף בתצוגת עיצוב עם עזרים חזותיים פועלים

בעת הצגת העזרים החזותיים, חלק מהרכיבים יוצגו בגבולות מנוקדים בצבעים שונים. כל גבול מנוקד מייצג עזר חזותי נפרד. באיור הקודם, לדוגמה, העזר החזותי 'גבולות גלויים' מציג אזורי תוכן בגבולות מנוקדים ורודים, רכיבי טבלה בגבולות מנוקדים לבנים ואזורים שאינם ניתנים לעריכה מוצללים באפור. בהתאם לעזר החזותי בו בחרת, באפשרותך לראות גם את אזורי התוכן, רכיבים המסומנים בסגנונות מוסתרים או בלתי נראים, פקדים בלתי נראים של ASP.NET ושגיאות פקד של ASP.NET בדף. במקטע הבא מתואר כל עזר חזותי בפרוטרוט.

לראש הדף

מה מציג כל עזר חזותי?

במקטע זה מזוהים כל העזרים החזותיים הזמינים ב- Microsoft Office SharePoint Designer 2007, מתוארים השימוש וההתנהגות של כל עזר חזותי (וגם מגבלות כלשהן בשימושו) ומומחשת הופעתו של כל עזר חזותי בתצוגת עיצוב.

דף באתר Microsoft SharePoint לרוב מכיל רכיבי דף ועיצוב רבים. כדי לבודד ולהבין בצורה טובה יותר את הפעולה אותה מבצע כל עזר חזותי, יצירת דף ריק והוספת מספר רכיבים עשויות לסייע.

בחירת בלוק

העזר החזותי 'בחירת בלוק' מוצג בשתי דרכים:

 • בעת לחיצה בתוך בלוק, יופיע מלבן מנוקד סביב בלוק זה.

 • שם התג התואם יופיע גם בבוחר התגים המהיר. באפשרותך ללחוץ על תג זה כדי לבחור את הבלוק ולהציג את השוליים והמרווח.

ניתן להשתמש בעזר החזותי 'בחירת בלוק' עבור התגיות הבאות בלבד: פיסקה, רשימה, פריט רשימה, טופס, סגנון Div שאינו ממוקם, כתובת, בלוק ציטוט, קו אופקי ומרכז.

הערה: המלבן המנוקד, השוליים ונקודות האחיזה לשינוי גודל זמינים עבור חלק מהרכיבים, כגון תמונות, סגנונות Div ממוקמים וטבלאות, גם כאשר העזר החזותי 'בחירת בלוק' לא נבחר.

בלוק עם הסמן בתוכו והעזר החזותי 'בחירת בלוק' פועל

באפשרותך לבחור בלוק בבוחר התגים המהיר על-ידי לחיצה על החץ ולאחר מכן, על-ידי לחיצה על בחר תג. בעת ביצוע פעולה זו, השוליים והמרווח של הבלוק יוצגו יחד עם נקודות האחיזה שלהם. באפשרותך להשתמש בנקודות האחיזה כדי לשנות את גודל הבלוק ואת השוליים והמרווח שלו. שוליים מופיעים מוצללים באדום ומרווח מופיע מוצלל בכחול, כפי שמוצג באיור הבא.

הערה: בחירת בלוק באמצעות בוחר התגים המהיר תציג את השוליים והמרווח של הבלוק, גם אם אינך מציג את העזר החזותי 'שוליים ומרווח'.

בלוק נבחר עם תג מתאים שנבחר ב'בוחר תגים מהיר'

1. בוחר תגים מהיר מציג את שם התג התואם

2. שוליים מוצגים מוצללים באדום

3. מרווח מוצג מוצלל בכחול

4. נקודת אחיזה לשינוי גודל עבור הבלוק

5. נקודת אחיזה לשינוי גודל עבור השוליים

כדי להניע רכיבים הממוקמים באופן מוחלט (כגון תמונות) בדף, באפשרותך לגרור אותם. באפשרותך לגרור את התג התואם לבלוק של רכיב זה לכל מקום בדף.

גבולות גלויים

העזר החזותי 'גבולות גלויים' מציג גבולות מנוקדים סביב הרכיבים בדף בעלי גבולות מוסתרים או שאינם בעלי גבולות. גבולות גלויים מוצגים מסביב לרכיבים, כגון טבלאות, רכיבים ממוקמים, גורמים מכילים של טופס ואזורי תוכן. רכיבים המסוגננים ממהותם, כגון תמונות, אינם מציגים גבולות גלויים בעת בחירה בעזר החזותי. גבולות גלויים מוצגים גם סביב רכיבים שנמדדו (רכיבים עם רוחב וגובה מסויימים) שאינם בעלי גבולות. בעת שינוי גודל של פיסקה ולאחר מכן, בעת לחיצה על מקום אחר בדף, רכיב הפיסקה יציג גבולות גלויים.

בדף הראשי, אזורי התוכן מציגים גבולות מנוקדים ורודים, רכיבי טבלה מציגים גבולות מנוקדים לבנים ואזורים שאינם ניתןנים לעריכה מוצללים באפור, כפי שמוצג באיור הבא.

דף עם העזר החזותי 'גבולים גלויים' פועל

1. אזורי תוכן מציגים גבולות מנוקדים ורודים.

2. רכיבי טבלה מציגים גבולות מנוקדים לבנים.

3. אזורים שאינם ניתנים לעריכה מוצללים באפור.

גורמים מכילים ריקים

העזר החזותי 'גורמים מכילים ריקים' מציג מלבן מנוקד מסביב לרכיבים ריקים בדף, כפי שמוצג באיור הבא.

הערה: בתצוגת עיצוב, Office SharePoint Designer 2007 יכווץ רכיבים ריקים מכיוון שמרבית הדפדפנים מבצעים פעולה זו. בעת הצגת העזר החזותי 'גורמים מכילים ריקים', יוצגו כל הרכיבים הריקים בדף, דבר העשוי לשנות את פריסת הדף שלך בתצוגת עיצוב אך לא בדפדפן.

דף עם העזר החזותי 'גורמים מכילים ריקים' פועל

1. רכיבים ריקים בדף מוקפים במלבנים מנוקדים

שוליים ומרווח

העזר החזותי 'שוליים ומרווח' מציג את השוליים והמרווח מסביב לרכיבי דף. שוליים יופיעו מוצללים באדום ומרווח יופיע מוצלל בכחול. עזר חזותי זה מציג את השוליים והמרווח של כל רכיב בדף.

הערה: אין באפשרותך להשתמש בעזר החזותי 'שוליים ומרווח' כדי לשנות שוליים ומרווח. במקום זאת, בחר את הרכיב והשתמש בעזר החזותי 'בחירת בלוק', המאפשר לך לגרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל.

דף עם העזר החזותי 'שוליים ומרווח' פועל

1. מרווח מוצג מוצלל בכחול

2. שוליים מוצגים מוצללים באדום

רכיבי CSS Display:none

העזר החזותי 'רכיבי CSS Display:none' מציג את הרכיבים המוגדרים מגליון הסגנונות התואם לדף כ- display:none.

הערה: רכיבים מסוג זה אינם מופיעים בדפדפן.

רכיבי CSS Visibility:hidden

העזר החזותי 'רכיבי CSS Visibility:hidden' מציג את הרכיבים המוגדרים בגליון הסגנונות התואם של הדף כ- visibility:hidden.

הערה: רכיבים אלה בלתי נראים בדפדפן, אך הפריסה שלהם נשארת גלויה בתצוגת עיצוב.

פקדים לא חזותיים של ASP.NET

העזר החזותי 'פקדים לא חזותיים של ASP.NET' מציג את כל הפקדים הבלתי נראים של ASP.NET  — לדוגמה, פקדי HiddenField או מקור נתונים — בדף.

דף המציג פקדים לא חזותיים של ASP.NET

1. מראה של פקדים לא חזותיים של ASP.NET בדף של ASP.NET

שגיאות פקד של ASP.NET

העזר החזותי 'שגיאות פקד של ASP.NET' מציג הודעת שגיאה כאשר פקד של ASP.NET בדף נתקל בשגיאה (כגון כשל בהתחברות למקור נתונים או נוכחות של מאפייני דף שגויים).

דף המציג שגיאות פקד ASP.NET

תוויות של אזור תבנית

העזר החזותי 'תוויות של אזור תבנית' מציג גבול סגול מסביב לאזורי תוכן וגם מציין מיקום המציין את שמו של כל אזור תוכן.

הערה: ניתן להציג עזר חזותי זה רק בדפים שנוצרו מדפים ראשיים של ASP.NET או מתבניות אינטרנט דינאמיות.

דף עם העזר החזותי 'תוויות אזורים של תבניות' פועל

1. אזורי תוכן המסומנים בקו מיתאר סגול בדף ראשי של ASP.NET

לראש הדף

הצגה או הסתרה של העזרים החזותיים

בעת עבודה בתצוגת עיצוב, באפשרותך להציג או להסתיר במהירות את העזרים החזותיים. לדוגמה, ייתכן שתרצה להציג אותם כך שתוכל לעבוד ביתר קלות עם אזורי תוכן. לחלופין, ייתכן שתרצה להסתיר את העזרים החזותיים כך שפריסת הדף שלך בתצוגת עיצוב תתאם כמעט את פריסת הדף כפי שהוא יופיע בדפדפן.

 1. פתח דף לעריכה בתצוגת עיצוב.

  הערה: הפקודה עזרים חזותיים זמינה רק באחת מתצוגות הדף. כמו כן, הפקודה עזרים חזותיים אינה זמינה עבור קבצים כגון גליונות סגנונות, בהם אינך עובד עם רכיבי עיצוב.

 2. כדי להציג או להסתיר את העזרים החזותיים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתפריט תצוגה, הצבע על עזרים חזותיים ולאחר מכן לחץ על הצג. פעולה זו מציגה או מסתירה את כל העזרים החזותיים שנבחרו בתפריט המשנה. כדי להציג או להסתיר כל עזר חזותי, לחץ עליו בתפריט המשנה עזרים חזותיים.

  • הקש CTRL+/‎. פעולה זו מציגה או מסתירה את כל העזרים החזותיים שנבחרו בתפריט המשנה עזרים חזותיים.

  • לחץ פעמיים על מחוון העזרים החזותיים שבשורת המצב. פעולה זו מציגה או מסתירה את כל העזרים החזותיים שנבחרו בתפריט המשנה עזרים חזותיים.

   הערה: העזרים החזותיים שבחרת בתפריט המשנה עזרים חזותיים נשארים בבחירה עד שתבחר לא להציגם. משמעות הדבר היא שבעת הקשת CTRL+/‎ או לחיצה פעמיים על מחוון שורת המצב כדי להציג את העזרים החזותיים, תמיד תראה את העזרים החזותיים הנמצאים כעת בבחירה בתפריט המשנה עזרים חזותיים.

באיור הבא מוצג אופן ההצגה או ההסתרה של העזרים החזותיים.

התפריט 'תצוגה' מציג את תפריט המשנה 'עזרים חזותיים'

1. לחץ על הצג כדי להציג או להסתיר את כל העזרים החזותיים שנבחרו.

2. לחץ על כל עזר חזותי בודד כדי להציג או להסתיר אותו בעת בחירה באפשרות הצג.

3. הופעה של עזרים חזותיים שנבחרו. אלו הם גם העזרים החזותיים שבברירת המחדל.

4. הופעה של עזרים חזותיים שלא נבחרו.

כדי לברר במהירות אם עזרים חזותיים מופעלים או מבוטלים, באפשרותך לבדוק את שורת המצב. ניתן גם ללחוץ פעמיים על המקטע עזרים חזותיים של שורת המצב כדי להעביר את ההגדרה עזרים חזותיים בין מצב פעיל ללא פעיל.

המחוון 'עזרים חזותיים' בשורת המצב

כמו כן, בעת הנחת המצביע מעל המקטע עזרים חזותיים של שורת המצב, תופיע הודעה בה יוסבר כיצד המצב הנוכחי של הגדרת עזרים חזותיים משפיע על פריסת הדף שלך ב- Office SharePoint Designer 2007.

ההודעה 'עזרים חזותיים' בשורת המצב

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×