הפצת עמודים ומקטעים של מחברת כיתה

הפצת עמודים לתלמידים בודדים

 1. פתח את מחברת הכיתה שלך ונווט אל הדף שברצונך להפיץ.

 2. בחר את הכרטיסיה מחברת כיתה, ולאחר מכן הפץ את Page _GT_ התפלגות בודדת.

 3. בחר את התלמידים שברצונך להפיץ את הדף כדי להשתמש בתיבות הסימון לצד השמות שלהם. בחר הבא.

 4. בחר את המקטע במחברת של התלמיד שבו ברצונך שהעמוד יופיע. לדוגמה: חידונים.

 5. בחר הפץ.

הערה: בחר הצג דפים מבוזרים כדי להציג עדכוני מצב בדפים שהפצת לתלמידים. באפשרותך לסגור את חלון ההפצה בכל עת ולאחר מכן העמודים ימשיכו להשתתף ברקע.

הפצת עמודים לקבוצות של תלמידים

צור ושמור קבוצות של תלמידים, המאפשר לך לספק תוכן שונה בהתבסס על צרכי הלומד או פרוייקטים קטנים של קבוצה.

 1. פתח את מחברת הכיתה שלך ונווט אל הדף שברצונך להפיץ.

 2. בחר את הכרטיסיה ' מחברת כיתה ' ולאחר מכן הפץ את התפלגות הקבוצה של דף >.

 3. אם עדיין לא יצרת קבוצות תלמידים, בחר + קבוצה חדשה בחלונית ההפצה של הקבוצה.

 4. הזן שם עבור הקבוצה שלך ובחר תלמידים באמצעות תיבות הסימון לצד השמות שלהם.

 5. בחר שמור.

 6. כעת, לאחר יצירת הקבוצה החדשה, בחר את החץ חזור אחורה . בחר את תיבת הסימון לצד הקבוצה שלך ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בחר את המקטע של מחברות התלמידים שבו ברצונך שהעמוד יופיע. לדוגמה: חידונים.

 8. בחר הפץ.

הערה: בחר הצג דפים מבוזרים כדי להציג עדכוני מצב בדפים שהפצת לתלמידים. באפשרותך לסגור את חלון ההפצה בכל עת ולאחר מכן העמודים ימשיכו להשתתף ברקע.

כדי ליצור קבוצות תלמידים נוספות, חזור על שלבים 2-5 לעיל. כדי לערוך שם או חברים של קבוצה, בחר הפץ עמוד > התפלגות קבוצה. בחר את החץ לצד שם הקבוצה ולאחר מכן ערוךאת הקבוצה. שמור את השינויים או בחר מחק כדי למחוק את הקבוצה.

הפצת מקטע

 1. בחרהפץ מקטע חדש _GT_ הפץ מקטע חדש ברצועת הכלים של מחברת הכיתה.

 2. בחר שם עבור המקטע החדש. לדוגמה: מעבדות.

  לחצן ' הפץ מקטע חדש ' עם הרשימה הנפתחת של אפשרויות.

 3. בחר צור. מקטע ריק חדש ייווצר ויועבר לכל תלמיד במחברת הכיתה.

הפצת קבוצת מקטעים

קבוצות מקטעים הן דרך טובה לארגן יחידות או נושאים בעלי תוכן רב. צור קבוצת מקטעים חדשה וארגן אותה במקטעים בו ולאחר מכן הפץ לתלמידים.

 1. בחר הפץ מקטע חדש _GT_ הפץ קבוצת מקטעים חדשה ברצועת הכלים של מחברת הכיתה.

  לחצן ' הפץ מקטע חדש ' עם הרשימה הנפתחת של אפשרויות.

 2. תן שם לקבוצת המקטעים החדשה ואת כל המקטעים הרצויים בתוכו. בחר + מקטע כדי להוסיף מקטעים נוספים.

  הקלד שמות עבור קבוצת המקטעים והמקטעים.]

 3. בחר הפץ. קבוצת המקטעים הריקה וכל המקטעים שבהם תיווצר ותישלח לכל תלמיד במחברת הכיתה שלך.

שתף עמודים עם כל התלמידים בכיתות מרובות בו-זמנית. לדוגמה, אם אתה מלמד שתי כיתות גיאומטריה, באפשרותך להפיץ דף מידע לשני הכיתות בבת אחת.

 1. פתח את מחברת הכיתה שלך ונווט אל הדף שברצונך להפיץ.

 2. בחר את הכרטיסיה מחברת כיתה ולאחר מכן הפץ את התפלגות המחברות של Page > Cross.

  לחצן ' הפץ עמוד ' ולאחר מכן לחץ על ' התפלגות מחברת צולבת '.
 3. בחר את המחברות שאליהן ברצונך להפיץ דף זה ולאחר מכן בחר הבא.

  חלון עבור בחירת התפלגות מחברת חוצת

הערה: בחר הצג דפים מבוזרים כדי להציג עדכוני מצב בדפים שהפצת לתלמידים. באפשרותך לסגור את חלון ההפצה בכל עת ולאחר מכן העמודים ימשיכו להשתתף ברקע.

לחצן ' הצג עמודים בהפצה '

בחר כיצד ברצונך להפיץ מחברות כיתה:

כדי להפיץ במהירות עמודים או תוכן ישירות לתוך מקטעי התלמידים של מחברת הכיתה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על עמוד, תמונה או טקסט מסומן כלשהו ובחר הפץ תוכן.

הפצת עמוד לכל התלמידים בכיתה שלך

 1. פתח את מחברת הכיתה שממנה ברצונך להפיץ ב- OneNote.

 2. בחר את העמודים שברצונך להפיץ בספריית תוכן או בשטח שיתוף פעולה של המחברת שלך. כדי לבחור עמודים מרובים בו-זמנית, החזק את מקש Shift לחוץ בזמן שאתה בוחר אותם.

 3. בחר בכרטיסיה מחברת כיתה ולאחר מכן בחר הפץ עמוד.

  הכרטיסיה 'מחברת כיתה' כוללת את הסמלים 'הפץ עמוד', 'הפץ מקטע חדש' ו'הפץ ספריית תוכן'.
 4. בחר את מקטע המחברת שאליו ברצונך להעתיק את העמודים. לדוגמה: דפי מידע. כל התלמידים יקבלו עותק של העמוד במקטע 'דפי מידע' של המחברת שלהם.

  הרשימה הנפתחת 'הפץ עמודים' עם האפשרויות 'מטלות', 'הערות כיתה', 'דפי מידע', 'מבחנים', 'הפצה לבודדים ולקבוצות', 'הפצה למחברות מרובות' ו'בטל הפצת עמודים'.

  עצה: כדי לבטל את הפצת העמוד האחרונה, בחר הפץ עמוד ולאחר מכן בחר בטל הפצת עמוד. פעולה זו תמחק את העמוד מכל המחברות של כל התלמידים, אלא אם הם התחילו לערוך אותו.

יצירת מקטע חדש או קבוצת מקטעים חדשה עבור כל התלמידים בכיתה

 1. בחר הפץ מקטע חדש ברצועת הכלים של מחברת הכיתה ולאחר מכן בחר הפץ מקטע חדש או הפץ קבוצת מקטעים חדשה.

 2. הענק שם למקטע החדש או לקבוצת המקטעים החדשה. לדוגמה: מעבדות. באפשרותך לבחור קבוצת מקטעים ספציפית עבור המקטע החדש על-ידי הרחבת אפשרויות נוספות.

 3. בחר באפשרות צור.

שיתוף ספריית התוכן המלאה של מחברת אחת עם מחברת אחרת. לדוגמה: רבעון חדש התחיל עכשיו, וברצונך לאכלס את מחברת 'אלגברה 1' החדשה בחומר מהכיתה של הרבעון הקודם.

 1. פתח את שולחן העבודה של OneNote, ולאחר מכן בחר בכרטיסיה מחברת כיתה.

 2. בחר את ספריית התוכן שברצונך להפיץ.

 3. בחר הפץ ספריית תוכן. (עבור Mac: העתק לספריית התוכן.) השתמש בתיבות הסימון כדי לבחור את המקטעים של ספריית התוכן שברצונך להפיץ.

  הכרטיסיה 'מחברת כיתה' כוללת את הסמלים 'הפץ עמוד', 'הפץ מקטע חדש' ו'הפץ ספריית תוכן'.
 4. בחר את המחברות שאיתן ברצונך לשתף, ולאחר מכן בחר העתק. ייתכן שיחלפו כמה רגעים עד לסיום ההפצה.

  החלונית 'הפץ ספריית תוכן' עם רשימת מקטעים של ספריית התוכן ורשימה של מחברות כיתה כיעדים.

שתף עמודים עם כל התלמידים בכיתות מרובות בו-זמנית. לדוגמה, אם אתה מלמד שני שיעורי אלגברה, באפשרותך להפיץ דף מידע לשתי הכיתות בבת אחת.

 1. פתח את מחברת הכיתה שכוללת את העמודים או המקטעים שברצונך להפיץ.

 2. בחר את העמודים שברצונך להפיץ. כדי לבחור עמודים מרובים בו-זמנית, החזק את מקש Shift לחוץ בזמן שאתה בוחר אותם.

 3. בחר הפץ עמוד ברצועת הכלים של מחברת הכיתה ולאחר מכן בחר הפצה למחברות מרובות.

  הכרטיסיה 'מחברת כיתה' כוללת את הסמלים 'הפץ עמוד', 'הפץ מקטע חדש' ו'הפץ ספריית תוכן'.
  הרשימה הנפתחת 'הפץ עמודים' עם האפשרויות 'מטלות', 'הערות כיתה', 'דפי מידע', 'מבחנים', 'הפצה לבודדים ולקבוצות', 'הפצה למחברות מרובות' ו'בטל הפצת עמודים'.

 4. השתמש בתיבות הסימון כדי לבחור את המחברות ואת מקטעי המחברות שאליהם ברצונך להפיץ את העמודים. לדוגמה: דפי מידע.

  החלונית 'הפצה למחברות מרובות' במחברת כיתה עם רשימה של מחברות כיתה עם תיבות סימון ורשימה של מקטעי היעד של מחברות תלמידים.
 5. בחר עותק.

באפשרותך גם לשנות את השם/לנהל/להוסיף מקטעי תלמידים מתוך ניהול מחברות.(http://www.onenote.com/classnotebook/notebook-links)

מידע נוסף

הצגת מחברות תלמידים במחברת הכיתה עבור Mac

סקירת עבודת תלמידים ב- OneNote עבור Mac

משאבים נוספים למחנכים

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×