הפעלת מהדורות רבות משתמשים של Office

יש שני סוגים של שיטות הפעלה עבור מהדורות רבות משתמשים של Microsoft Office: 'מפתח הפעלות מרובות' (MAK) ו'שירות ניהול מפתחות' (KMS). אם יש לך מנהל מערכת, הוא יוכל לומר לך איזה סוג של הפעלה עליך לבצע. אם אין לך מנהל מערכת, סביר להניח שיהיה עליך לבצע הפעלה באמצעות MAK.

אם עליך לבצע הפעלה באמצעות MAK, עליך להשיג מפתח MAK או לקבל אותו ממנהל המערכת.

אם עליך לבצע הפעלה באמצעות KMS, עליך לבקש ממנהל המערכת עזרה עם מארח ה- KMS במחשב.

מפתח המוצר שלי אינו פועל

הפעלה באמצעות 'מפתח הפעלות מרובות' (MAK)

 1. ב- Office 2019, 2016 ו- 2013, לחץ על קובץ > חשבון > החלף מפתח מוצר.

  ב- Office 2010, לחץ על קובץ > עזרה > החלף מפתח מוצר.

 2. הזן מפתח MAK.

 3. אם אתה בוחר בתיבת הסימון נסה להפעיל אוטומטית את המוצר שלי באמצעות האינטרנט, השלם את תהליך ההזנה של מפתח המוצר.

 4. הפעל מחדש את תוכנית Office.

 5. ב- Office 2019, 2016 ו- 2013, לחץ על קובץ > חשבון.

  ב- Office 2010, לחץ על קובץ > חשבון. אם המוצר הופעל, תראה את ההודעה מוצר בעל רשיון.

 6. אם לא תבחר בתיבת הסימון כדי לבצע הפעלה אוטומטית, תתבקש לבצע הפעלה בפעם הבאה שתפתח תוכנית Office.

הפעלה באמצעות האינטרנט או בטלפון

בעת הזנת מפתח מוצר חוקי, אשף ההפעלה מופעל באופן אוטומטי ומציג בפניך שתי אפשרויות לגבי אופן ההמשך:

 • הפעלה באמצעות האינטרנט     אשף ההפעלה יוצר קשר באופן אוטומטי עם שרתי ההפעלה של Microsoft באמצעות החיבור שלך לאינטרנט. אם יש לך מפתח מוצר חוקי שהשימוש בו לא הגיע למספר המרבי המותר של התקנות, המוצר יופעל באופן מיידי. בעת הפעלה באמצעות האינטרנט, מזהה המוצר שלך, הנגזר ממפתח המוצר של ההתקנה, וכן פרטי חומרה נשלחים ל- Microsoft, אך מידע זה אינו משמש כדי לזהות אותך או כדי ליצור איתך קשר. לקבלת מידע נוסף, עיין בהצהרת הפרטיות. תגובה, בצורת מזהה האישור, נשלחת חזרה אל המחשב שלך כדי להפעיל את המוצר. אם תבחר להפעיל את המוצר דרך האינטרנט בזמן שאינך מחובר, האשף יתריע על כך שאין חיבור.

 • הפעלה באמצעות הטלפון     באפשרותך להתקשר למרכז הפעלה כלשהו ולהפעיל את המוצר שברשותך בסיוע של נציג שירות לקוחות.

  חשוב: מספרי הטלפון של מרכזי ההפעלה אינם מופיעים במאמר זה מכיוון שקיימים מספרים רבים, והמספר המתאים עבורך נקבע לפי מספר גורמים. ניתן לרכוש את התוכנות של Microsoft במסגרת רשיונות שונים, כולל רשיונות מסחריים בודדים, רשיונות של יצרני ציוד מקורי (OEM) ורשיונות רבי משתמשים. מספרי הטלפון משתנים בהתאם לרשיון המוצר ולמדינה/אזור. בשלב 2 של אשף ההפעלה, השתמש במספר הטלפון שסופק כדי להתקשר למרכז ההפעלה של Microsoft. הפעלה טלפונית עשויה להימשך זמן רב יותר מהפעלה דרך האינטרנט. עליך להימצא ליד המחשב בעת השיחה ולהחזיק את מפתח המוצר של התוכנה בהישג יד.

  1. באשף ההפעלה, בחר את המדינה/אזור שבהם אתה מתגורר ושבהם בכוונתך להשתמש במוצר. האשף מספק מספר טלפון אחד או יותר.

   אם מופיעה ההודעה אין עוד תמיכה בהפעלה באמצעות הטלפון עבור המוצר שלך, תוכל להתעלם ממנה ולהתקשר למספרים עבור המדינה/אזור הספציפיים שלך, המפורטים במאמר זה.

  2. התקשר למרכז ההפעלה. נציג שירות הלקוחות יבקש ממך את מזהה ההתקנה שלך, המוצג על המסך, ומידע רלוונטי נוסף. לאחר אימות מזהה ההתקנה, תקבל מזהה אישור.

  3. באשף ההפעלה, הקלד את מזהה האישור בחלק התחתון של המסך ולאחר מכן הקש Enter.

   הערה: שירותי טלפון טקסט ‏(TT/TTY) של Microsoft זמינים עבור אנשים חרשים או כבדי שמיעה. בארצות הברית, באמצעות מודם TT/TTY, חייג ‎(800) 718-1599. מחוץ לארצות הברית, באמצעות מודם TT/TTY, חייג ‎(716) 871-6859. שירות TT/TTY זמין באנגלית בלבד.

לראש הדף

הפעלה באמצעות 'שירות ניהול מפתחות' (KMS)

אם שיטת ההפעלה שלך היא 'שירות ניהול מפתחות' (KMS), פנה למנהל המערכת שלך לקבלת עזרה. הפעלת KMS מתרחשת ברקע. אינך צריך לעשות דבר כדי לבצע הפעלה. ייתכן שקוד השגיאה בתיבת הדו-שיח יספק סיבה שבגללה Office אינו מופעל.

לראש הדף

כיצד ניתן לדעת אם התוכנה הופעלה?

 • ב- Office 2019, 2016 ו- 2013, לחץ על קובץ > חשבון > נהל חשבון.

 • ב- Office 2010, לחץ על קובץ > חשבון. אם התוכנית הופעלה, תראה את ההודעה מוצר בעל רשיון.

לראש הדף

מהו 'מפתח הפעלות מרובות' (MAK)?

'מפתח הפעלות מרובות' (מפתח MAK) ייחודי ניתן לכל ארגון עבור כל מהדורה רבת משתמשים של Microsoft Office. לאחר מכן, על כל מחשב לבצע הפעלה פעם אחת באמצעות שרתי ההפעלה ש- Microsoft מארחת. לכל מפתח משויכת ספירה של מספר ההפעלות. לדוגמה, מפתח MAK עבור מוצר של Microsoft Office עם 100 הפעלות מאפשר לארגון להתקין את אותו מפתח במחשבים מרובים ולבצע עד 100 הפעלות בסך הכל.

MAK מתאים לארגונים עם מחשבים שאינם מחוברים לרשת החברה לתקופות זמן ארוכות, כגון מחשבים ניידים. לשם כך, יש להתקין מפתח MAK במקום מפתח הלקוח של KMS המוגדר כברירת מחדל אשר משמש במהדורות בעלות רשיון רב משתמשים של Microsoft Office.

בהפעלה מסוג MAK, אין דרישה לחידוש תקופתי של ההפעלה. עליך לבצע הפעלה מחדש אם המערכת מזהה שינויי חומרה משמעותיים. בנוסף, עליך לבקש הקצאות הפעלה נוספות לאחר שמספר ההפעלות עובר את המיכסה שהוגדרה מראש. עליך לנהל את ההתקנה של מפתחות MAK ואת הצורך הפוטנציאלי בהפעלה ידנית של מערכות באמצעות הטלפון כשלא קיים חיבור זמין לאינטרנט.

לא ייגרם אובדן פונקציונליות גם אם לא ניתן לחדש את הרשיונות עבור לקוחות MAK. לאחר הפעלה מוצלחת, משתמשים לא יקבלו עוד הודעות.

לראש הדף

מהו 'שירות ניהול מפתחות' (KMS)?

שירות ניהול מפתחות (KMS) מאפשר הפעלות מוצרים ברשת המקומית. אפשרות זו מבטלת את הצורך לחבר מחשבים בודדים ל- Microsoft לשם הפעלת מוצר. יש לקבוע תצורה של מחשב מסוים כמארח KMS. על מנהל המערכת להזין מפתח מארח KMS עבור מארח ה- KMS. יש להפעיל את המפתח של מארח ה- KMS ולחבר אותו פעם אחת לשרתים המתארחים של Microsoft לצורך הפעלה.

כברירת מחדל, מפתח לקוח של KMS כבר הותקן במהדורות רבות משתמשים של תוכניות Microsoft Office. מחשבים שפועלות בהם מהדורות רבות משתמשים של Microsoft Office באמצעות מפתח לקוח של KMS נקראים לקוחות KMS והם מתחברים למארח KMS של ארגונים כדי לבקש הפעלה. משתמש הקצה אינו נדרש לבצע כל פעולה, ואין צורך להזין מפתח מוצר עבור לקוחות KMS. על מנהל המערכת להפעיל את מארח ה- KMS באמצעות Microsoft ולקבוע את תצורת מארח ה- KMS. ניתן גם לקבוע את תצורת לקוח ה- KMS לתקופות זמן שונות של הפעלה מחדש וחידוש.

אם לא ניתן להפעיל לקוח KMS, משתמש הקצה יראה תיבת דו-שיח של הודעה 25 ימים לאחר התקנת Microsoft Office. אם לקוח KMS נעדר מהרשת לתקופה שעולה על 180 ימים לאחר הפעלה מוצלחת, המשתמש יראה הודעות על העדר רשיון ופס כותרת אדום כאשר תפעיל את Microsoft Office. עם זאת, לא ייגרם אובדן פונקציונליות גם אם לא ניתן לחדש את הרשיונות עבור לקוחות KMS. לאחר הפעלה מוצלחת, משתמשים לא יקבלו עוד הודעות.

לקוחות KMS של Microsoft Office מופעלים על-ידי התחברות למארח KMS בהתבסס על טופולוגיית לקוח-שרת. לקוחות KMS יכולים לאתר מארחי KMS באמצעות מערכת שמות תחומים (DNS) או על-ידי הגדרת השם של מארח ה- KMS ברישום. לקוחות KMS יוצרים קשר עם המארח באמצעות קריאה לפרוצדורה מרוחקת (RPC). תהליך ההפעלה אינו גלוי למשתמש הקצה ואינו דורש אינטראקציה.

לראש הדף

מפתח המוצר שלי אינו פועל

אם מפתח המוצר של Office אינו פועל, או הפסיק לפעול, פנה אל המוכר ובקש החזר כספי. אם רכשת מפתח מוצר בנפרד מהתוכנה, מאוד יכול להיות שמפתח המוצר נגנב או שנעשה בו שימוש זדוני אחר, ולכן הוא נחסם לשימוש. למרבה הצער, קיימים משווקים לא הגונים רבים, אשר מוכרים מפתחות מוצר של Microsoft שהינם גנובים, שנעשה בהם שימוש לרעה או שאינם מורשים מסיבה אחרת. לעתים, מפתחות מוצר אלה מודפסים על גבי תוויות או כרטיסים מזויפים עם קישור להורדה של תוכנת Microsoft, ולעתים הם מופצים עם מדיית תוכנה שאינה מורשית למכירה חוזרת, כגון מדיה לקידום מכירות, מדיה להתקנה מחדש של יצרני ציוד מקורי או מדיה אחרת שהינה ספציפית לתוכנית של Microsoft.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×