הפעלת מאקרו

יש כמה דרכים להפעיל מאקרו ב- Microsoft Excel. מאקרו הוא פעולה או סדרת פעולות שניתן לבצע כדי להפוך משימות לאוטומטיות. פקודות מאקרו מוקלטות בשפת התיכנות Visual Basic for Applications. תמיד ניתן להפעיל מאקרו על-ידי לחיצה על הפקודה פקודות מאקרו ברצועת הכלים. בהתאם לאופן שבו מוקצית הפעלה של מאקרו, ייתכן שתוכל גם להפעיל אותו על-ידי הקשה על שילוב ‎CTRL מקש קיצור, על-ידי לחיצה על לחצן בסרגל הכלים לגישה מהירה או על קבוצה מותאמת אישית ברצועת הכלים, או על-ידי לחיצה על אזור באובייקט, גרפיקה או פקד. בנוסף, באפשרותך להפעיל מאקרו באופן אוטומטי בעת פתיחת חוברת עבודה.

הערה: בעת הגדרה של רמת אבטחת המאקרו ב- Excel לאפשרות הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות ללא הודעה, Excel יפעיל רק פקודות מאקרו בעלות חתימה דיגיטלית או המאוחסנות במיקום מהימן, כגון תיקיית ההפעלה של Excel במחשב. אם המאקרו שברצונך להפעיל אינו בעל חתימה דיגיטלית או שאינו ממוקם במיקום מהימן, באפשרותך לשנות באופן זמני את רמת האבטחה שהופכת את כל פקודות המאקרו לזמינות.

לפני הפעלת פקודות מאקרו

ייתכן שיהיה עליך לשנות כמה הגדרות ב- Excel כדי שתוכל להפעיל פקודות מאקרו:

 1. אם הכרטיסיה מפתחים אינה זמינה, הצג אותה. לקבלת מידע נוסף, ראה הצגת הכרטיסיה 'מפתחים'.

 2. כדי להגדיר את רמת האבטחה באופן זמני כך שכל פקודות המאקרו יהפכו לזמינות, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה קוד, לחץ על אבטחת מאקרו.

   הכרטיסיה 'מפתחים' ברצועת הכלים
  2. בקטגוריה הגדרות מאקרו, תחת הגדרות מאקרו, לחץ על הפוך את כל פקודות המאקרו לזמינות (לא מומלץ; מאפשר הפעלת קוד העלול להיות מסוכן) ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הערה: כדי לסייע למנוע הפעלת קוד שעלול להיות מסוכן, אנו ממליצים שתחזור להגדרה כלשהי מההגדרות ההופכות את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות לאחר סיום העבודה עם פקודות מאקרו.

 1. פתח את חוברת העבודה המכילה את המאקרו.

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה קוד, לחץ על פקודות מאקרו.

  הכרטיסיה 'מפתחים' ברצועת הכלים
 3. בתיבה שם המאקרו, לחץ על שם המאקרו שברצונך להפעיל.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • באפשרותך גם להקיש על CTRL+F8 כדי להפעיל את המאקרו. כדי לעצור את המאקרו, הקש ESC.

  • כדי להפעיל מאקרו ממודול של Microsoft Visual Basic for Applications ‏(VBA), לחץ על ערוך ולאחר מכן, בתפריט Run, לחץ על Run Sub/UserForm‏, או הקש F5.

 1. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה קוד, לחץ על פקודות מאקרו.

  הכרטיסיה 'מפתחים' ברצועת הכלים
 2. בתיבה שם המאקרו, לחץ על המאקרו שברצונך להקצות לקיצור מקשים בשילוב Ctrl.

 3. לחץ על אפשרויות.

  תיבת הדו-שיח אפשרויות מאקרו מופיעה.

 4. בתיבה קיצור מקשים, הקלד אות קטנה או רישית שבה ברצונך להשתמש עם מקש Ctrl.

  הערה: קיצור המקשים ידרוס כל קיצור מקשים שווה ערך של Excel המהווה ברירת מחדל כאשר חוברת העבודה המכילה את המאקרו פתוחה.

  לקבלת רשימה של קיצורי מקשים בשילוב Ctrl המוקצים כבר ב- Excel, עיין במאמר קיצורי מקשים ומקשים ייעודיים ב- Excel.

 5. בתיבה תיאור, הקלד תיאור של המאקרו.

 6. לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים ולאחר מכן לחץ על ביטול כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאקרו.

כדי להפעיל מאקרו מלחצן בסרגל הכלים לגישה מהירה, תחילה עליך להוסיף את הלחצן לסרגל הכלים. כדי לעשות זאת, ראה הקצאת מאקרו ללחצן.

ניתן ליצור קבוצה מותאמת אישית המופיעה בכרטיסיה ברצועת הכלים ולאחר מכן להקצות מאקרו ללחצן בקבוצה. לדוגמה, באפשרותך להוסיף קבוצה מותאמת אישית בשם "פקודות המאקרו שלי" לכרטיסיה 'מפתחים' ולאחר מכן להוסיף מאקרו (שמופיע כלחצן) לקבוצה החדשה. לשם כך, ראה הקצאת מאקרו ללחצן.

הפעלת מאקרו על-ידי לחיצה על אזור באובייקט גרפי

באפשרותך ליצור נקודת מגע באובייקט גרפי שמשתמשים יכולים ללחוץ עליה כדי להפעיל מאקרו.

 1. בגליון העבודה, הוסף אובייקט גרפי, כגון תמונה, אוסף תמונות, צורה או פריט SmartArt.

  כדי ללמוד אודות הוספת אובייקט גרפי, ראה הוספה, שינוי או מחיקה של צורות.

 2. כדי ליצור נקודת מגע באובייקט הקיים, לחץ על הוספה > צורות, בחר בצורה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן צייר צורה זו באובייקט הקיים.

  צורות
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על נקודת המגע שיצרת ולאחר מכן לחץ על הקצאת מאקרו.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להקצות מאקרו קיים לאובייקט הגרפי, לחץ פעמיים על המאקרו או הזן את שמו בתיבה שם המאקרו.

  • כדי להקליט מאקרו חדש שברצונך להקצות לאובייקט הגרפיקה שנבחר, לחץ על הקלט, הקלד שם עבור המאקרו בתיבת הדו-שיח הקלטת מאקרו ולאחר מכן לחץ על אישור כדי להתחיל בהקלטת המאקרו שלך. כשתסיים להקליט את המאקרו, לחץ על עצור הקלטה תמונת לחצן בכרטיסיה מפתחים בקבוצה קוד.

   עצה:  ניתן גם ללחוץ על עצור הקלטה תמונת לחצן בצדה הימני של שורת המצב.

  • כדי לערוך מאקרו קיים, לחץ על שם המאקרו בתיבה שם המאקרו ולאחר מכן לחץ על ערוך.

 5. לחץ על אישור.

 6. בגליון העבודה, בחר את נקודת החיבור. פעולה זו מציגה את כלי הציור, תוך הוספת הכרטיסיה עיצוב.

 7. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על החץ שלצד מילוי צורה ולאחר מכן לחץ על ללא מילוי.

  תפריט אפשרויות הצבע 'מילוי צורה'

 8. לחץ על החץ לצד מיתאר צורה ולאחר מכן לחץ על ללא מיתאר.

אם תקליט מאקרו ותשמור אותו בשם Auto_Open, המאקרו יופעל בכל פעם שתפתח את חוברת העבודה המכילה את המאקרו. דרך נוספת להפעיל מאקרו באופן אוטומטי בעת פתיחת חוברת עבודה היא לכתוב פרוצדורה של VBA באירוע ‏Open‏ של חוברת העבודה על-ידי שימוש בעורך Visual Basic. האירוע ‏Open הוא אירוע מובנה של חוברת עבודה המפעיל את קוד המאקרו שלו בכל פעם שאתה פותח את חוברת העבודה.

יצירת מאקרו מסוג Auto_Open

 1. אם ברצונך לשמור את המאקרו עם חוברת עבודה מסוימת, פתח את חוברת עבודה זו תחילה.

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה קוד, לחץ על הקלטת מאקרו.

 3. בתיבה שם המאקרו, הקלד Auto_Open.

 4. ברשימה אחסן מאקרו ב, בחר את חוברת העבודה שבה ברצונך לאחסן את המאקרו.

  עצה: אם ברצונך שמאקרו יהיה זמין בכל פעם שתשתמש ב- Excel, בחר באפשרות חוברת מאקרו אישית. בעת בחירה באפשרות חוברת מאקרו אישית, Excel יוצר חוברת עבודה אישית מוסתרת של מאקרו (Personal.xlsb), במידה שחוברת זו אינה קיימת כבר ושומר את המאקרו בחוברת זו. ב- Windows Vista, חוברת עבודה זו נשמרת בתיקיה C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart. אם אינך מוצא אותה שם, ייתכן שהיא נשמרה בתיקיית המשנה Roaming במקום בתיקיה Local. ב- Microsoft Windows XP, חוברת עבודה זו נשמרת בתיקיה C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart. חוברות עבודה בתיקיה XLStart נפתחות באופן אוטומטי בעת הפעלת Excel. אם ברצונך שמאקרו בחוברת המאקרו האישית יפעל באופן אוטומטי בחוברת עבודה אחרת, עליך לשמור גם חוברת עבודה זו בתיקיה XLStart כך ששתי החוברות ייפתחו בעת הפעלת Excel.

 5. לחץ על אישור ולאחר מכן בצע את הפעולות שברצונך להקליט.

 6. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה קוד, לחץ על עצור הקלטה תמונת לחצן .

  עצה: ניתן גם ללחוץ על עצור הקלטה בצדה הימני של שורת המצב.

  לחצן 'עצור הקלטה' בשורת המצב

הערות: 

 • אם בחרת לשמור את המאקרו בחוברת עבודה זו או בחוברת עבודה חדשה בשלב 6, שמור או העבר את חוברת העבודה לתוך אחת מתיקיות XLStart.

 • הקלטת מאקרו מסוג Auto_Open כוללת את המגבלות הבאות:

  • אם חוברת העבודה שבה ברצונך לשמור את המאקרו מסוג Auto_Open מכילה כבר פרוצדורה של VBA באירוע Open, הפרוצדורה של VBA עבור האירוע Open תעקוף את כל הפעולות במאקרו מסוג Auto_Open.

  • המערכת מתעלמת ממאקרו מסוג Auto_Open כאשר חוברת עבודה נפתחת באופן תוכניתי באמצעות פעולת השירות Open.

  • מאקרו מסוג Auto_Open מופעל לפני פתיחת כל חוברת עבודה אחרת. לפיכך, אם תקליט פעולות שברצונך ש- Excel יבצע בחוברת העבודה גיליון1 המוגדרת כברירת מחדל או בחוברת עבודה הנטענת מהתיקיה XLStart, המאקרו מסוג Auto_Open ייכשל בעת הפעלה מחדש של Excel, כיוון שהמאקרו מופעל לפני פתיחת חוברת העבודה המוגדרת כברירת מחדל וחוברת העבודה של האתחול.

   אם תיתקל במגבלות אלה, במקום להקליט מאקרו מסוג Auto_Open, עליך ליצור פרוצדורה של VBA עבור האירוע Open, כמתואר בסעיף הבא במאמר זה.

 • אם ברצונך ש- Excel יופעל מבלי להפעיל מאקרו מסוג Auto_Open. החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הפעלת Excel.

יצירת פרוצדורה של VBA עבור האירוע Open של חוברת עבודה

הדוגמה הבאה עושה שימוש באירוע Open לשם הפעלת מאקרו בעת פתיחת חוברת העבודה.

 1. שמור וסגור את חוברות העבודה הפתוחות.

 2. פתח את חוברת העבודה שאליה ברצונך להוסיף את המאקרו או צור חוברת עבודה חדשה.

 3. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה קוד, לחץ על Visual Basic.

 4. בחלון Project Explorer, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט ThisWorkbook ולאחר מכן לחץ על View Code.

  עצה: אם חלון Project Explorer אינו גלוי, בתפריט תצוגה, לחץ על Project Explorer.

 5. ברשימה אובייקט מעל החלון 'קוד', בחר באפשרות חוברת עבודה.

  פעולה זו יוצרת באופן אוטומטי פרוצדורה ריקה עבור האירוע Open, כמו זו:

  Private Sub Workbook_Open()

  End Sub

 6. הוסף את שורות הקוד הבאות לפרוצדורה:

  ‎Private Sub Workbook_Open()
  MsgBox Date
  Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value = Date
  End Sub

 7. עבור ל- Excel ושמור את חוברת העבודה בחוברת עבודה תואמת מאקרו.

 8. סגור את חוברת העבודה ופתח אותה מחדש. כאשר תפתח שוב את הקובץ, Excel יפעיל את הפרוצדורהWorkbook_Open, המציגה את התאריך הנוכחי בתיבת הודעה.

 9. לחץ על אישור בתיבת ההודעה.

  הערה: תא A1 בגיליון1 מכיל גם הוא את התאריך כתוצאה מהפעלת הפרוצדורה Workbook_Open.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice

לראש הדף

למידע נוסף

הפעלת מאקרו באופן אוטומטי בעת פתיחה של חוברת עבודה

הפיכת משימות לאוטומטיות עם מקליט המאקרו

הקלטת מאקרו כדי לפתוח חוברות עבודה ספציפיות בעת הפעלת Excel

יצירה ושמירה של כל פקודות המאקרו שלך בחוברת עבודה אחת

שמירת מאקרו

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×