הפעלות וזמנים קצובים להפעלה ב- Excel Services

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

הפעלה היא דרך לנהל אינטראקציה עם חוברת עבודה בשרתי באתר האינטרנט של Office SharePoint Server. הסעיפים הבאים מתארים מהי הפעלה היא, כיצד ליצור ולסיים הפעלה, כיצד זמן קצוב להפעלה יכול להשפיע עליך וכיצד באפשרותך לנהל את התצוגה של ואת אינטראקציה עם חוברת עבודה ב- Excel Services.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

מהי הפעלה?

כיצד ליצור ולסיים הפעלה ב- Excel Services

מה קורה כאשר אתה מקיים אינטראקציה עם נתונים ב- Excel Services וב -זמן קצוב להפעלה

שמירת התצוגה ב- Excel Services לפני זמן קצוב להפעלה

מהי הפעלה?

הפעלה היא יחידת הקשר עבודה שנוצר לזיהוי וביצוע פעולות של חוברת עבודה. הפעלה זו נוצרת כנדרש, קיימת עבור מוגדרת מראש, המרבי פרק זמן מוגדר על-ידי מנהל מערכת ולאחר מכן מסתיימת, אם באופן מפורש על-ידי משתמש או באופן משתמע כאשר שמתרחש פסק זמן. היתרון העיקרי של הפעלה הוא שהיא שומרת על האינטראקציות שאתה מבצע לחוברת העבודה, כגון מיון וסינון, חיי מפגש ובו-זמנית משפרת חישובים במהלך ההפעלה. הפעלה משמשת גם כדי לסייע איזון עומס עבודה במחשבי שרת וכדי למנוע ממשתמשים כמה באמצעות משאבי מערכת רבים מדי, כגון CPU וזיכרון, על חשבון משתמשים אחרים. במהלך הפעלה, אינטראקציות שאתה או משתמש אחר מבצעים הן מבודד ופרטיות. לדוגמה, אם תמיין נתונים ב- Excel Services ונתונים אחר משתמש מסננים ב- Excel Services, תראה האינטראקציות שלך מיון, המשתמש האחר יראה את או אינטראקציות מסנן שלו, אך אף אחת שאתה רואה האינטראקציות של האחר.

בעת פתיחת חוברת עבודה ב- Excel Services, ההפעלה נוצרת ולאחר נטענת את הגירסה העדכנית ביותר של חוברת העבודה. לאחר חוברת העבודה משויכת להפעלה, כל השינויים שאתה או משתמש אחר תבצעו בגירסה זו של חוברת העבודה בספריית המסמכים לא ישתקפו בהפעלה הנוכחית. לדוגמה, אם משתמש אחר מעדכן את חוברת העבודה ב- Microsoft Office Excel ושומר אותה שוב באותה ספריית מסמכים, לא תראה שינויים אלה בהפעלה הנוכחית שלך.

על אף שניתן לפתוח רק חוברת עבודה אחת של Excel בכל הפעלה, משתמשים מרובים יכולים לפתוח את אותה חוברת עבודה באותה העת בהפעלות מרובות. בנוסף, משתמש יכול לפתוח יותר מהפעלה אחת בכל פעם, עם אותה חוברת עבודה או עם חוברת עבודה אחרת. בארגון בעל משתמשים רבים, ניתן לפתוח מספר רב של חוברות עבודה שונות במספר רב של הפעלות שונות. עם זאת, קיימת תמיד חוברת עבודה אחת עבור כל משתמש ועבור כל הפעלה.

על אף שמשתמש אחד בלבד משויך להפעלה, משתמש יכול ליצור מספר הפעלות של אותה חוברת עבודה. לדוגמה, ייתכן שתרצה להשוות בין תצוגות שונות של אותו גליון עבודה בחוברת עבודה בין שני דפי Web Part, כל אחד בחלון נפרד, על-ידי שימוש בפקודה חדש - חלון תחת התפריט קובץ ב- Internet Explorer. לחלופין, ייתכן שתרצה להשוות בין שתי חוברות עבודה בשני מופעים שונים של Web Part של Excel Web Access באותו דף Web Part. עם זאת, שים לב שלעולם אין באפשרותך להציג יותר משני Web Parts של Excel Web Access החולקים את אותה הפעלה על דף Web Part אחד.

לראש הדף

כיצד ליצור ולסיים הפעלה ב- Excel Services

באופן כללי, אתה יוצר הפעלה בעת פתיחת חוברת עבודה של Excel ומסיים הפעלה בעת סגירת חוברת עבודה זו, אך קיימות מספר דרכים ליצור ולסיים הפעלה.

ב- Excel Services, אתה יוצר הפעלה חדשה כאשר אתה מבצע את הפעולות הבאות:

  • הצגת ב- Excel Services עם חוברת עבודה טעונה שצוינה במאפיין חוברת עבודה.

  • טעינה מחדש של חוברת עבודה על-ידי שימוש בפקודה טען מחדש חוברת עבודה תחת התפריט פתח בסרגל הכלים של Excel Web Access. פקודה זו תשתמש תמיד בגירסה העדכנית ביותר של חוברת העבודה.

  • פתיחת חוברת עבודה של Excel בדפדפן מספריית מסמכים. (הצבע על הפריט, לחץ על החץ לצדו ולאחר מכן לחץ על הצגה בדפדפן אינטרנט.)

  • הצגת דף Web Part, כגון לוח מחוונים, המכיל Web Part של Excel Web Access.

  • שימוש בחיבור Web Part כדי להעביר את כתובת ה- URL של חוברת עבודה של Excel, לדוגמה, מה- Web Part של ספריית מסמכים אל ה- Web Part של Excel Access.

  • לחיצה על לחצן אישור או על לחצן החל בחלונית הכלים של Web Part כדי לעדכן מאפיין של Web Part של Excel Web Access.

ב- Excel Services, אתה מסיים את ההפעלה הנוכחית כאשר אתה מבצע את הפעולות הבאות:

  • מתן אפשרות לזמן הקצוב להפעלה להסתיים.

  • פתיחת חוברת עבודה של Excel ב- Web Part של Excel Web Access כאשר המאפיין סגור הפעלה לפני פתיחת חדשה נבחר.

  • שימוש בחיבור Web Part כדי להעביר את כתובת ה- URL של חוברת עבודה של Excel, לדוגמה, מה- Web Part של תצוגת רשימה של ספריית מסמכים אל ה- Web Part של Excel Access כאשר המאפיין סגור הפעלה לפני פתיחת הפעלה חדשה של ה- Web Part של Excel Web Access נבחר.

  • הגדרת המאפיין המשותף Help Mode של ה- Web Part של Excel Web Access תחת המקטע מתקדם בחלונית הכלים לנווט ולאחר מכן לחיצה על לחצן 'עזרה' בסרגל הכלים של Excel Web Access.

לראש הדף

מה קורה כאשר אתה מקיים אינטראקציה עם נתונים ב- Excel Services וב -זמן קצוב להפעלה

לאחר פתיחת חוברת עבודה ב- Excel Services, באפשרותך להציג או לקיים אינטראקציה עם חוברת העבודה כדי לראות תוצאות שונות. לדוגמה, באפשרותך למיין, לסנן, לרענן נתונים, או להגדיר פרמטרים. אינטראקציות אלה מתרחשות בתוך ההפעלה אך אינן משנות את חוברת העבודה טעון כעת ל- Excel Services. אינטראקציות אלה הן גם זמניות ולאחר כך כאשר תם הזמן הקצוב להפעלה, האינטראקציות אינם נשמרים וישנם ללא שינויים שבוצעו בחוברת העבודה המקורית.

אם תלחץ על רענן Button Image ברצועת הכלים ב- Internet Explorer, תרענן את התצוגה הנוכחית של חוברת העבודה, אך ההפעלה שלך לא תסתיים. אם תלחץ על הקודם או הבא בסרגל הכלים של Internet Explorer, ההפעלה שלך לא תסתיים. אם תסגור את חלון הדפדפן, ההפעלה שלך תסתיים.

זמן קצוב להפעלה עשוי להתרחש אפילו תוך כדי אינטראקציה עם Excel Services. לדוגמה, אתה עשוי להיות מיון וסינון נתונים ולאחר מכן תצא להפסקת צהריים או לפגישה לפני סיום האינטראקציה שלך. כאשר מתרחשת הזמן הקצוב להפעלה, הודעה מסביר האינטראקציות עם הנתונים לא נשמרו. בפעם הבאה שתפתח את חוברת העבודה, ייתכן נטענת את הגירסה המקורית של חוברת העבודה, או אם חוברת העבודה מעודכן ב- Excel ושמרת לתיקיה באותו מסמך ספריה או ברשת, לאחר מכן גירסה חדשה נטענת.

לראש הדף

שמירת התצוגה ב- Excel Services לפני זמן קצוב להפעלה

מומלץ לבדוק ממנהל המערכת מהו הערך של זמן קצוב להפעלה כך תכנון האינטראקציה שלך עם Excel Services וודא שיש לך די זמן להשלים את האינטראקציות לפני זמן קצוב להפעלה.

לאחר אינטראקציה עם חוברת עבודה ב- Excel Services, אם ברצונך לשמור את התצוגה הנוכחית, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×