הפעלה או ביטול של מעקב אחר שינויים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באמצעות התכונה ' מעקב אחר שינויים ' ב- Excel for Mac, באפשרותך לעקוב אחר, לשמור, ולהציג מידע אודות השינויים המתבצעים חוברת עבודה משותפת.

הערה: התכונה 'מעקב אחר שינויים' זמינה רק בחוברות עבודה משותפות. למעשה, כאשר אתה מפעיל מעקב אחר שינויים, חוברת העבודה הופכת באופן אוטומטי לחוברת עבודה משותפת. אף על פי שחוברת עבודה משותפת מאוחסנת בדרך כלל במיקום המאפשר למשתמשים אחרים לגשת אליה, באפשרותך לעקוב אחר שינויים גם בעותק מקומי של חוברת עבודה משותפת.

הפעלה או ביטול של מעקב אחר שינויים

 1. בכרטיסיה סקירה, לחץ על עקוב אחר שינויים ולאחר מכן לחץ על סימון שינויים.

 2. בחר או נקה את תיבת הסימון עקוב אחר שינויים בעת עריכה.

  בחירה בתיבת סימון זו הופכת את חוברת העבודה למשותפת ומסמנת שינויים שאתה או משתמשים אחרים מבצעים. אם תנקה את תיבת הסימון, תקבל הודעה המציינת כי פעולה זו תסיר את חוברת העבודה משימוש משותף.

כאשר אתה מסמן שינויים במהלך העבודה, Excel מתווה כל תיקוני העריכה (כגון שינויים, הוספות ומחיקות) בצבע סימון.

 1. בכרטיסיה סקירה, לחץ על עקוב אחר שינויים ולאחר מכן לחץ על סימון שינויים.

 2. בחר את תיבת הסימון עקוב אחר שינויים בעת עריכה.

  בחירה בתיבת סימון זו הופכת את חוברת העבודה למשותפת ומסמנת שינויים שאתה או משתמשים אחרים מבצעים.

 3. תחת אילו שינויים לסמן, בחר בתיבת הסימון מתי ולאחר מכן, ברשימה מתי, לחץ על האפשרות הרצויה.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לציין

  בצע פעולה זו:

  המשתמשים שעבורם ברצונך לסמן שינויים

  בחר את תיבת הסימון מי ולאחר מכן בתפריט מי, לחץ על האפשרות הרצויה.

  האזור שבו ברצונך ששינויים יסומנו גיליון

  בחר את תיבת הסימון היכן ולאחר מכן, בתיבה היכן, הקלד את ההפניה לתא של טווח גליון.

  עצה: אתה באפשרותך גם ללחוץ על סמל כווץ תיבת דו-שיח בקצה הימני של התיבה שבו ולאחר מכן בחר את הטווח שברצונך להשתמש בגיליון. לאחר שתסיים, לחץ על כווץ תיבת דו-שיח שוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח כולה.

 5. ודא שתיבת הסימון סמן שינויים על המסך נבחרה.

 6. לחץ על אישור.

  אם תתבקש לשמור את חוברת העבודה, לחץ על אישור.

 7. בגיליון, בצע את השינויים הרצויים לך.

  הערה: לא מתבצע מעקב אחר שינויים מסוימים, כגון עיצוב, ולכן הם אינם מסומנים בצבע סימון.

כאשר אתה מעוניין עוד ששינויים יסומנו, באפשרותך להפסיק סימונם.

 1. בכרטיסיה סקירה, לחץ על עקוב אחר שינויים ולאחר מכן לחץ על סימון שינויים.

 2. נקה את תיבת הסימון סמן שינויים על המסך.

 1. בכרטיסיה סקירה, לחץ על עקוב אחר שינויים ולאחר מכן לחץ על סימון שינויים.

  הערה: אם עקוב אחר שינויים בעת עריכה תיבת הסימון אינה מסומנת, Excel לא תיעד היסטוריית שינויים עבור חוברת העבודה.

 2. כדי לבחור את השינויים שברצונך לראות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי להציג

  בצע פעולה זו:

  כל השינויים שסומנו

  בחר בתיבת הסימון כאשר, בחר כל מהתפריט הנפתח כאשר ולאחר מכן נקה את תיבות הסימון מי ו- Where.

  שינויים שבוצעו לאחר תאריך מסוים

  בחר את תיבת הסימון בעת, לחץ על מאז תאריך ברשימה בעת ולאחר מכן הקלד את התאריך המוקדם ביותר שעבורו ברצונך להציג את השינויים.

  שינויים שבוצעו על-ידי משתמש ספציפי

  בחר את תיבת הסימון מי ולאחר מכן, ברשימה מי, לחץ על שם המשתמש שאת השינויים שלו ברצונך להציג.

  שינויים טווח תאים ספציפיים

  בחר את תיבת הסימון היכן ולאחר מכן הקלד את ההפניה לתא של טווח גליון.

 3. אתה באפשרותך גם ללחוץ על כווץ תיבת דו-שיח בקצה הימני של התיבה שבו ולאחר מכן בחר את הטווח שברצונך להשתמש בגיליון. לאחר שתסיים, לחץ על כווץ תיבת דו-שיח שוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח כולה.

 4. כדי לציין כיצד ברצונך להציג את השינויים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו:

  סמן שינויים על הגיליון

  בחר בתיבת הסימון סמן שינויים על המסך.

  פעולה זו מאפשרת לך להציג פרטים אודות שינוי על-ידי הצבת מצביע העכבר מעל תא מסומן.

  יצירת רשימה של שינויים בגיליון נפרד

  בחר בתיבת הסימון פרט שינויים בגיליון חדש כדי להציג את גליון ההיסטוריה.

  תיבת סימון זו תהפוך לזמינה רק לאחר שתפעיל מעקב אחר שינויים ותשמור את הקובץ עם שינוי אחד לפחות הניתן למעקב.

 1. בכרטיסיה סקירה, לחץ על עקוב אחר שינויים ולאחר מכן לחץ על קבל או דחה את השינויים. .

  אם תתבקש לשמור את חוברת העבודה, לחץ על אישור.

 2. בתיבת הדו-שיח בחירת שינויים לקבלה או לדחייה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לקבל או לדחות

  בצע פעולה זו:

  שינויים המתבצעים לאחר תאריך מסוים

  בחר את תיבת הסימון בעת, לחץ על מאז תאריך ברשימה בעת ולאחר מכן הקלד את התאריך המוקדם ביותר שאחריו ברצונך לסקור את השינויים.

  שינויים המתבצעים על-ידי משתמש אחר

  בחר את תיבת הסימון מי ולאחר מכן, ברשימה מי, לחץ על שם המשתמש שאת השינויים שלו ברצונך לסקור.

  שינויים המתבצעים על-ידי כל המשתמשים

  נקה את תיבת הסימון מי.

  שינויים המתבצעים באזור מסוים

  בחר את תיבת הסימון היכן ולאחר מכן הקלד את ההפניה לתא של טווח גליון.

  אתה באפשרותך גם ללחוץ על כווץ תיבת דו-שיח בקצה הימני של התיבה שבו ולאחר מכן בחר את הטווח שברצונך להשתמש בגיליון. לאחר שתסיים, לחץ על כווץ תיבת דו-שיח שוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח כולה.

  שינויים לחוברת העבודה כולה

  נקה את תיבת הסימון היכן.

 3. לחץ על אישור ולאחר מכן סקור את המידע על כל שינוי בתיבת הדו-שיח קבלה או דחייה של שינויים.

  המידע כולל שינויים אחרים המושפעים מהשינויים שתבצע. באפשרותך לגלול כדי לראות את כל המידע לפי הצורך.

 4. עבור כל שינוי, לחץ על קבל או דחה.

  הגיליון היסטוריה של מתעד דחייה באמצעות "ביטול" או "תוצאת הפעולה הנדחית" בעמודה סוג פעולה.

 5. אם תתבקש לבחור ערך עבור תא, לחץ על הערך הרצוי ולאחר מכן לחץ על קבל.

  הערות: 

  • עליך לקבל או לדחות שינוי כדי שתוכל להתקדם לשינוי הבא.

  • באפשרותך לקבל או לדחות את כל השינויים הנותרים בבת אחת על-ידי לחיצה על קבל הכל או על דחה הכל.

  • יש לשמור את כל השינויים לפני שהם יכולים להופיע בגליון ההיסטוריה.

 1. בכרטיסיה סקירה, לחץ על עקוב אחר שינויים ולאחר מכן לחץ על סימון שינויים.

  הערה: אם תיבת הסימון עקוב אחר שינויים בעת עריכה אינה מסומנת, Excel לא תיעד היסטוריית שינויים עבור חוברת העבודה.

 2. תחת אילו שינויים לסמן, בחר את תיבת הסימון בעת ולאחר מכן, כאשר התפריט הנפתח, לחץ על הכל.

 3. נקה את תיבת הסימון מי ואת תיבת הסימון היכן.

 4. בחר בתיבת הסימון פרט שינויים בגיליון חדש ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. לחץ על אישור.

  הגיליון היסטוריה מופיע.

 6. בגליון העבודה של ההיסטוריה, לחץ על חצי הסינון לצד תוויות העמודות כדי לאתר את המידע הרצוי.

  הערה: שמירת חוברת העבודה מסתירה את גיליון ההיסטוריה. כדי להציג את גליון ההיסטוריה לאחר השמירה, עליך להציג אותו שוב על-ידי בחירה בתיבת הסימון פרט שינויים בגיליון חדש בתיבת הדו-שיח סימון שינויים.

מאחר היסטוריית השינויים נמחקת כאשר תבטל את המעקב, ייתכן שתרצה לשמור עותק של היסטוריית. באפשרותך להדפיס את הגיליון היסטוריה או העתק אותו לחוברת עבודה אחרת.

 1. בכרטיסיה סקירה, לחץ על עקוב אחר שינויים ולאחר מכן לחץ על סימון שינויים.

 2. תחת אילו שינויים לסמן, בחר את תיבת הסימון בעת ולאחר מכן, ברשימה כאשר, לחץ על הכל.

 3. נקה את תיבת הסימון מי ואת תיבת הסימון היכן.

 4. בחר בתיבת הסימון פרט שינויים בגיליון חדש.

 5. לחץ על אישור.

  עצות: 

  • כדי להדפיס את גליון ההיסטוריה, לחץ על ' הדפס ' בתפריט ' קובץ ', בחר באפשרויות ההדפסה שהרצויות ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  • כדי להעתיק את גיליון ההיסטוריה לחוברת עבודה אחרת, בצע את הפעולות הבאות:

  • החזק את מקש CONTROL ולחץ על הכרטיסיה היסטוריה בחלק התחתון של הגיליון היסטוריית ולאחר מכן לחץ על העבר או העתק.

  • באזור לפנקס, לחץ על השם של חוברת העבודה שברצונך להעביר את גליון העבודה, או לחץ על (חוברת חדשה).

  • בחר את תיבת הסימון צור עותק ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • שמור את חוברת העבודה המכילה את גליון ההיסטוריה שהועתקו.

באפשרותך להשתמש המעקב להיכנס פרטים אודות שינויים חוברת העבודה בכל פעם שאתה שומר חוברת עבודה. היסטוריית שינויים זה יכול לעזור לך לזהות את השינויים שבוצעו לנתונים בחוברת העבודה ולאחר מכן באפשרותך לקבל או לדחות שינויים אלה.

מעקב אחר שינויים שימושי במיוחד כאשר מספר משתמשים עורכים חוברת עבודה. היא שימושית גם בעת שליחת חוברת עבודה לבודקים עבור הערות ולאחר מכן ברצונך למזג הקלט שאתה מקבל עותק אחד של חוברת עבודה זו, המשלבת את השינויים וההערות שברצונך לשמור.

בעת ביצוע שינויים בחוברת העבודה המשותפת, באפשרותך להציג את היסטוריית השינויים ישירות בגיליון או בגיליון היסטוריה נפרדת. בכל מקרה, באפשרותך באופן מיידי לסקור את הפרטים של כל שינוי. לדוגמה, באפשרותך לראות מי ביצע את השינוי, איזה סוג שינוי בוצע, מתי הוא בוצע, אילו תאים הושפעו ו אילו נתונים שנוספו או נמחקו.

בעת שימוש במעקב אחר שינויים, שקול את הנקודות הבאות:

 • מעקב אחר שינויים שונה מזה של פעולת הביטול ולא ניתן ליצור עותק גיבוי   

  ייתכן הצפויים מעקב אחר שינויים יוצר עותק גיבוי של חוברת העבודה לפני ביצוע שינויים או שאין באפשרותך לבטל אחת של שינויים אלה. למרבה הצער, לא תוכל להשתמש היסטוריית השינויים כדי לבטל את השינויים על-ידי ביטול אותם או לשחזר גירסה קודמת של חוברת העבודה. עם זאת, הגיליון ההיסטוריה כוללת רשומה של כל הנתונים שנמחקו כך באפשרותך להעתיק כי הנתונים בחזרה לתאים המקוריים בחוברת העבודה המשותפת.

  מאחר מעקב אחר שינויים לא נועד שיעזור לך לחזור בגירסאות קודמות של חוברת עבודה, עליך להמשיך לגבות את חוברות העבודה בעלי מעקב אחר שינויים בתוקף.

 • לא מתבצע מעקב אחר סוגים מסוימים של שינויים   

  מעקב אחר שינויים שתבצע תוכן התא, אך לא מתבצע מעקב אחר שינויים, כגון שינויי עיצוב. תכונות מסוימות של Excel אינן זמינות בחוברות עבודה משותפות ולכן ניתן לעקוב אחר.

 • היסטוריית שינויים נשמרת למשך פרק זמן מסוים בלבד   

  כברירת מחדל, בעת הפעלת המעקב, היסטוריית שינויים נשמרת למשך 30 יום לשמור על הגודל של חוברת העבודה הניתנים לניהול. עם זאת, באפשרותך להגדיל או להקטין את מספר הימים לשימור היסטוריית השינויים שברצונך לשמור. כדי לשמור את היסטוריית השינויים לזמן בלתי מוגבל, באפשרותך לציין מספר גדול של ימים. באפשרותך גם להפוך עותקים תקופתיים של מידע ההיסטוריה.

 • החלק מהישן של היסטוריית השינויים נמחקת מדי פעם   

  Excel קובע את היסטוריית השינויים שנשמרים על-ידי ספירה בחזרה מהתאריך הנוכחי. בכל פעם שאתה סוגר את חוברת העבודה, Excel מוחק חלק כלשהו של היסטוריית השינויים הישנה יותר מספר הימים שהיו בתוקף הפעם האחרונה שבה נשמרה חוברת העבודה.

  לדוגמה, אם אתה אתה שומר על 30 ימים של היסטוריית שינויים, פתיחת חוברת עבודה בפעם הראשונה חודשיים, תוכל להציג את ההיסטוריה מלפני חודשיים. עם זאת, כאשר תסגור חוברת עבודה זו, נמחקת ההיסטוריה מ- 30 הימים הקודמים (31 עד 60 יום).

חשוב: כאשר אתה מבטל מעקב אחר שינויים או תפסיק את שיתוף חוברת העבודה, כל היסטוריית השינויים תימחק לצמיתות.

Excel מספק את הדרכים הבאות כדי לגשת להיסטוריית השינויים המאוחסנת ולהשתמש בה.

 • הדגשה על המסך   

  Excel באפשרותך לחלק לרמות אזורים שהשתנו בצבע שונה עבור כל משתמש ולהציג הפרטים הבסיסיים כהערה בעת הנחת המצביע מעל לכל תא שהשתנה. הדגשה על המסך שימושית כאשר חוברת עבודה אינו כולל שינויים רבים או כאשר ברצונך לראות במבט חטוף מה השתנה.

 • מעקב אחר היסטוריה   

  Excel יוכל להציג גיליון היסטוריה נפרדת המספקת רשימה להדפסה של שנה פרטי שבו באפשרותך לסנן כדי לאתר את השינויים שאתה מעוניין בו. הגיליון היסטוריית שימושית כאשר חוברת עבודה כוללת שינויים רבים או כאשר ברצונך לחקור מה התרחש בסדרה של שינויים.

 • שינוי סקירה   

  Excel יכול להעביר אותך דרך השינויים ברצף כך באפשרותך להחליט אם לקבל או לדחות כל שינוי. שיטה זו שימושית כאשר אתה הערכת הערות ממשתמשים אחרים.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×