הפעלה או ביטול של חתימות דיגיטליות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת עיצוב תבנית טופס, באפשרותך לציין אם משתמשים יוכלו להשתמש בחתימות דיגיטליות בעת מילוי טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך. תוכל להשתמש בחתימה דיגיטלית מאותן סיבות שבגללן תחתום על מסמך מנייר. חתימה דיגיטלית משמשת כדי אימות מידע דיגיטלי — כגון תבניות טופס, טפסים, הודעות דואר אלקטרוני ומסמכים — באמצעות קריפטוגרפיית מחשב. לאחר שהטופס נחתם, לא ניתן לשנות את כל הטופס או את חלק מהטופס שנחתם מבלי לבטל את תוקף החתימה.

הערה: אם תבנית טופס עוצבה תוך התבססות על סכימת XML, באפשרותך להפעיל חתימות דיגיטליות עבור תבנית הטופס רק אם סכימת XML היא בעלת צומת הנמצא החתימה הדיגיטלית XML World Wide Web Consortium (W3C) מרחב שמות.

בנושא זה

שיקולי תאימות

חתימות דיגיטליות לזמינות כך שמשתמשים יוכלו לחתום על טופס שלם

חתימות דיגיטליות לזמינות כך שמשתמשים יוכלו לחתום על חלק מטופס

ביטול חתימות דיגיטליות

שיקולי תאימות

בעת יצירת תבנית טופס, באפשרותך להפעיל חתימות דיגיטליות כך משתמשים יכולים להוסיף אותם לטופס כולו או חלקים מסוימים של הטופס. ב- Microsoft Office InfoPath 2007, באפשרותך לבחור גם העיצוב של תבנית טופס תואמת דפדפן. תבנית טופס תואמת דפדפן היא תבנית טופס המיועדת ב- InfoPath באמצעות מצב תאימות ספציפי. תבנית טופס תואמת דפדפן יכול להיות המותאמות לשימוש בדפדפן כאשר היא מפורסמת לשרת המפעיל InfoPath Forms Services. בתבניות טפסים המותאמות לשימוש בדפדפן, באפשרותך להפוך רק חתימות דיגיטליות תתווסף חלקים מסוימים של טפסים שמשתמשים ממלאים. בעת הפעלת חתימות דיגיטליות עבור חלקים בטופס, החתימות חלות רק על הנתונים אלה חלקים מסוימים של הטופס.

לראש הדף

הפיכת חתימות דיגיטליות לזמינות כך שמשתמשים יוכלו לחתום על טופס שלם

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות טופס.

 2. תחת קטגוריה, לחץ על חתימות דיגיליות ולאחר מכן לחץ על הפוך חתימות דיגיטליות לזמינות עבור הטופס כולו.

  הערה: אם תעצב תבנית טופס תואמת דפדפן, האפשרות הפוך חתימות דיגיטליות לזמינות עבור הטופס כולו אינה זמינה מפני שתבניות טופס תואמות דפדפן תומכות בחתימות דיגיטליות עבור חלקים מסוימים של תבנית הטופס בלבד. אם תשנה את אפשרויות התאימות עבור תבנית הטופס שלך לאחר הפיכת חתימות דיגיטליות לזמינות, עליך להפעיל את 'בודק עיצוב' כדי לוודא שאפשרויות חתימה דיגיטלית מוגדרות כראוי. מידע נוסף על 'בודק עיצוב' תמצא בסעיף למידע נוסף.

 3. אם תבנית הטופס עוצבה בהתבסס על מסד נתונים, שירות אינטרנט או סכימת XML המכיל חתימה דיגיטלית, לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן כדי לציין את הקבוצה במקור הנתונים שבו יש לאחסן את החתימה. הקבוצה צריכה להיות חלק חתימה דיגיטלית.

  הערה: אם תעצב תבנית טופס שאינה מבוססת על מסד נתונים, שירות אינטרנט או סכימת XML המכילים מרחב שמות דיגיטלי, אפשרות זו לא תהיה זמינה. במקרה זה, המשך לשלב 5.

 4. בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה, לחץ על השדה או הקבוצה עבורם ברצונך להפוך חתימות דיגיטליות לזמינות ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. אם ברצונך שמשתמשים יחתמו על טופס לפני שליחתו, בחר בתיבת הסימון בקש מהמשתמש להוסיף חתימה לטופס אם הוא נשלח ללא חתימה.

  הערה: אם עדיין לא הפכת שליחת טופס לזמינה עבור תבנית הטופס, עליך לעשות זאת לאחר שתבחר בתיבת סימון זו.

לראש הדף

הפיכת חתימות דיגיטליות לזמינות כך שמשתמשים יוכלו לחתום על חלק מטופס

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות טופס.

 2. תחת קטגוריה, לחץ על חתימה דיגיטלית ולאחר מכן לחץ על הפוך חתימות דיגיטליות לזמינות עבור נתונים ספציפיים בטופס.

 3. לחץ על הוספה.

 4. בתיבת הדו-שיח ערכת נתונים הניתנים לחתימה, הקלד שם עבור חלק תבנית הטופס שעבורו ברצונך להפוך חתימות דיגיטליות לזמינות.

  עצה: השם שאתה משתמש לא יכול להכיל רווחים.

 5. לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן לצד התיבה שדות וקבוצות ליישומים יהיו חתומות.

 6. בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה, לחץ על השדה או הקבוצה עבורם ברצונך להפוך חתימות דיגיטליות לזמינות ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. תחת אפשרויות חתימה בתיבת הדו-שיח ערכת נתונים הניתנים לחתימה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לאפשר חתימה אחת בלבד עבור חלק זה של תבנית הטופס, לחץ על אפשר חתימה אחת בלבד.

  • כדי לאפשר חתימות מרובות שאינן תלויות אחת בשניה, ושניתן להוסיף או להסיר אותן ללא השפעה על חתימות אחרות, לחץ על כל החתימות הן בלתי תלויות (חתימה בשיתוף).

  • כדי לאפשר חתימות מרובות החותמות על חתימות קודמות, לחץ על כל אחת מהחתימות מחתימה את החתימות הקודמות (חתימה נגדית).

 8. בתיבה הודעת אישור חתימה, הקלד את הטקסט שברצונך להציג למשתמש כאשר הוא חותם על חלק זה של הטופס ולאחר מכן לחץ על אישור פעמיים.

 9. בתבנית הטופס, שייך את חלק תבנית הטופס שעבור הפכת חתימות דיגיטליות לזמינות עם מקטע.

  כיצד?

  1. מקם את הסמן שלך במקום שבו ברצונך להוסיף את המקטע.

  2. אם חלונית המשימות מקור נתונים אינה גלויה, לחץ על מקור נתונים בתפריט ' תצוגה '.

  3. בחלונית המשימות מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להוסיף פקד המאוגד לשדה, באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה ולאחר מכן לחץ על הפקד שברצונך לאגד לשדה זה.

   • כדי להוסיף מקטע המאוגד לקבוצה, באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה ולאחר מכן לחץ על מקטע עם פקדים.

    הערה: אם השדה או הקבוצה שציינת חוזרים, עליך לציין קבוצה שאינה חוזרת המכילה את השדה או הקבוצה האלה.

 10. בתבנית הטופס, לחץ פעמיים על התווית מקטע שמתחת למקטע המכיל את המקטעים או הפקדים האחרים שזה עתה הוספת.

 11. לחץ על הכרטיסיה חתימות דיגיטליות.

 12. בחר בתיבת הסימון אפשר למשתמשים להוסיף חתימה דיגיטלית למקטע זה.

 13. בתיבה הוסף חתימה לנתונים הבאים בטופס בעת הוספת חתימה למקטע זה, לחץ על שם המקטע שיצרת עבורו חתימה דיגיטלית בשלב 4.

 14. כדי להציג חתימות במקטע בעת הוספתן, בחר בתיבת הסימון הצג חתימות במקטע.

 15. כדי להפוך פקדים במקטע לפקדים לקריאה בלבד לאחר שהם הוחתמו, בחר בתיבת הסימון בעת הוספת חתימה, הגדר פקדים לקריאה בלבד.

לראש הדף

ביטול חתימות דיגיטליות

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות טופס.

 2. תחת קטגוריה, לחץ על חתימות דיגיטליות ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להפוך חתימות דיגיטליות ללא זמינות עבור תבנית הטופס כולה, לחץ על אל תהפוך חתימות דיגיטליות לזמינות.

  • כדי להפוך חתימות דיגיטליות ללא זמינות עבור חלק ספציפי של תבנית הטופס, לחץ על הפוך חתימות דיגיטליות לזמינות עבור נתונים ספציפיים בטופס, לחץ על החלק בתבנית הטופס ברשימה נתונים בטופס שניתן להוסיף להם חתימה שעבורו ברצונך להפוך חתימות דיגיטליות ללא זמינות ולאחר מכן לחץ על הסר.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×