הפעלה או ביטול של התראה לגבי הודעה חדשה

הפעלה או ביטול של התראה לגבי הודעה חדשה

התראה בשולחן העבודה היא הודעה שמופיעה בשולחן העבודה בעת קבלת פריט חדש: הודעת דואר אלקטרוני, בקשה לפגישה או בקשה למשימה. כברירת מחדל, התראות בשולחן העבודה מופעלות.

המידע המוצג בהתראה בשולחן העבודה משתנה בהתאם לפריט שאתה מקבל בתיבת הדואר הנכנס.

 • הודעת דואר אלקטרוני   
  הצגת שם השולח, הנושא ושתי השורות הראשונות של ההודעה. התראה בשולחן העבודה אינה מציגה את התוכן של הודעות מוצפנות או הודעות החתומות בחתימה דיגיטלית. כדי להציג הודעות מסוג זה, עליך לפתוח אותן.

 • בקשה לפגישה   
    הצגת השולח, הנושא, התאריך, השעה והמיקום של הפגישה.

 • בקשה למשימה   
  הצגת השולח, הנושא ותאריך ההתחלה של המשימה שהוקצתה.

  התראה של Outlook בשולחן העבודה

צפה בסרטון וידאו באורך 1:54 דקות על התראות מוקפצות (הודעות)

הפעלה או ביטול של התראות

עצה: אם ברצונך להשאיר התראה בשולחן העבודה גלויה למשך זמן רב יותר, כדי שתוכל להספיק לקרוא אותה, הנח את המצביע על ההתראה לפני שהיא נעלמת.

 1. בחר קובץ > אפשרויות > דואר.

 2. תחת קבלת הודעה, בחר או נקה את תיבת הסימון הצג התראה בשולחן העבודה ולאחר מכן בחר אישור.

  הערה: כדי לבטל או להפעיל התראות אחרות, כגון צלילים, שינויי מצביע העכבר או הצגת סמל מעטפה בשורת המשימות, סמן או נקה את תיבות הסימון המתאימות עבור פונקציות אלה.

המצבים שבהם לא מופיעות התראות בשולחן העבודה

התראות בשולחן העבודה אינן מופיעות במהלך הסינכרון הראשוני של חשבון דואר אלקטרוני או כאשר אתה מבקש פעולת שליחה/קבלה ידנית.

כמו כן, אם אתה משתמש בכללי הודעות והודעה חדשה מועברת מחוץ לתיבת הדואר הנכנס של חשבון ברירת המחדל, ייתכן שלא תקבל הודעת התראה בשולחן העבודה.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

אם מספר פריטים מגיעים אל תיבת הדואר הנכנס שלך בו-זמנית, לא תקבל בהכרח התראה לשולחן העבודה עבור כל פריט. אם אתה מקבל מספר גדול של פריטים תוך פרק זמן מסוים Microsoft Outlook מציג התראה יחידה בשולחן העבודה כדי לציין שקיבלת מספר פריטים חדשים. הדבר מונע עומס התראות בשולחן העבודה שעשויות להפריע לעבודה שלך ולהסתיר זמנית חלק משולחן העבודה.

באפשרותך להשתמש בהתראות בשולחן העבודה כדי לעבד את הפריטים הנכנסים שלך מבלי לפתוח את תיבת הדואר הנכנס שלך. כאשר מופיעה התראה בשולחן העבודה, באפשרותך לבצע מספר פעולות הדורשות ממך בדרך כלל לפתוח את הפריט. לדוגמה, באפשרותך לסמן הודעה בדגל, למחוק הודעה או לסמן אותה כהודעה שנקראה — כל זאת מבלי לפתוח את תיבת הדואר הנכנס.

אם אתה משתמש בחשבון Microsoft Exchange או בPOP3חשבון דואר אלקטרוני, התראה בשולחן העבודה מוצגת רק כאשר פריט חדש מגיע לתיבת הדואר הנכנס שלך המוגדרת כברירת מחדל. אם ברצונך להציג התראה בשולחן העבודה כאשר פריט מגיע לכל תיקיה אחרת, או כאשר אתה מקבל פריטים שעומדים בתנאים ספציפיים, עליך ליצור כלל. כמו כן, עליך ליצור כלל אם ברצונך לקבל התראה בעת קבלת פריט חדש לחשבון דואר אלקטרוני מסוג IMAP.

עצה: אם ברצונך להשאיר התראה בשולחן העבודה גלויה למשך זמן רב יותר, כדי שתוכל להספיק לקרוא אותה, הצב את המצביע על ההתראה לפני שהיא נעלמת.

ביטול התראות

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

 2. בכרטיסיה העדפות, לחץ על אפשרויות דואר אלקטרוני ולאחר מכן לחץ על אפשרויות דואר אלקטרוני מתקדמות.

 3. תחת כאשר פריטים חדשים מגיעים לתיבת הדואר הנכנס שלי, נקה את תיבת הסימון הצג התראה בשולחן העבודה על דואר חדש (תיבת דואר המהווה ברירת מחדל בלבד).

  הערה: כדי לבטל הודעות אחרות כגון השמעת צלילים, שינוי מצביע העכבר או הצגת סמל מעטפה באזור ההודעות, נקה את תיבת הסימון השמע צליל, שנה לרגע את סמן העכבר, או הצג סמל מעטפה באזור ההודעות, בהתאמה.

ביטול התראות מתוך התראה בשולחן העבודה

 1. כאשר מופיעה התראה בשולחן העבודה, לחץ על החץ למטה בהתראה.

 2. בתפריט התראה בשולחן העבודה, לחץ על בטל התראה בשולחן העבודה על דואר חדש.

  התראה בשולחן העבודה

  1. לחץ כדי לפתוח את התפריט התראה בשולחן העבודה.

  2. לחץ כדי לכבות את התראות בשולחן העבודה.

כמו כן, שים לב שבאפשרותך לבצע פעולות אחרות מתוך התפריט התראות בשולחן העבודה, כגון פתיחה, סימון בדגל, או מחיקה של ההודעה החדשה, סימון ההודעה כהודעה שנקראה או פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרות התראה בשולחן העבודה, שבה באפשרותך לציין את משך הזמן שבו ההתראה בשולחן העבודה תישאר גלויה במסך ואת מידת השקיפות שלה. עיין בסעיף הבא לקבלת פרטים.

הפעלת התראות

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

 2. בכרטיסיה העדפות, לחץ על אפשרויות דואר אלקטרוני ולאחר מכן לחץ על אפשרויות דואר אלקטרוני מתקדמות.

 3. תחת כאשר פריטים חדשים מגיעים לתיבת הדואר הנכנס שלי, בחר את תיבת הסימון הצג התראה בשולחן העבודה על דואר חדש (תיבת דואר המהווה ברירת מחדל בלבד).

שינוי המראה של התראות בשולחן העבודה

באפשרותך להתאים אישית את המראה של ההתראות בשולחן העבודה שלך. באפשרותך להגדיר שיהיו גלויות 3 שניות בלבד ועד 30 שניות. באפשרותך גם להתאים את השקיפות שלהן כדי להפוך אותן לבולטות יותר או למנוע מהן לחסום את תצוגת המסמכים ופריטים נוספים בשולחן העבודה שלך. לבסוף, באפשרותך לשנות את המיקום שבו יופיעו ההתראות בשולחן העבודה על-ידי גרירת אחת מהן אל מיקום מועדף בשולחן העבודה.

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

 2. בכרטיסיה העדפות, לחץ על אפשרויות דואר אלקטרוני ולאחר מכן לחץ על אפשרויות דואר אלקטרוני מתקדמות.

 3. לחץ על הגדרות התראה בשולחן העבודה.

 4. תחת משך הזמן, גרור את המחוון אל מספר השניות הרצוי שההתראות בשולחן העבודה יישארו גלויות בשולחן העבודה שלך.

  הערה: למרות שההתראות בשולחן העבודה נעלמות בסופו של דבר, סמל הודעת הדואר האלקטרוני החדשה נשאר בשורת המצב של Outlook עד שאתה פותח את הפריט או הפריטים החדשים בתיבת הדואר הנכנס המהווה ברירת מחדל.

 5. תחת שקיפות, גרור את פס המחוון לערך השקיפות הרצוי.

 6. כדי לבדוק את ההגדרות, לחץ על תצוגה מקדימה.

  הערה: הגדרות אלה חלות גם על ההתראה בשולחן העבודה שניתן לציין כפעולת כלל.

העבר את ההתראה בשולחן העבודה למיקום אחר במסך

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

 2. בכרטיסיה העדפות, לחץ על אפשרויות דואר אלקטרוני ולאחר מכן לחץ על אפשרויות דואר אלקטרוני מתקדמות.

 3. לחץ על הגדרות התראה בשולחן העבודה.

 4. בתיבת הדו-שיח הגדרות התראה בשולחן העבודה, לחץ על תצוגה מקדימה ודוגמה להתראה בשולחן העבודה תוצג בשולחן העבודה שלך.

 5. גרור את ההתראה בשולחן העבודה אל המיקום הרצוי.

עצה: באפשרותך להעביר את ההתראה בשולחן העבודה לצג אחר אם שולחן העבודה שלך כולל יותר מצג אחד.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×