הפיכת תוכן לזמין לחיפוש

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

ניתן להציג תוכן ממקורות רבים, כגון עמודות, ספריות ודפים. בעל אתר יכול להחליט אם לכלול או לא לכלול תוכן בתוצאות חיפוש. הופעתו של תוכן בתוצאות חיפוש מושפעת גם מהרשאות החלות על התוכן. הבנה טובה של אופן הפעולה של הרשאות והגדרות חיפוש יכולה לסייע להבטיח גישת משתמשים למסמכים ולאתרים הנכונים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

תכנון לפנות את התוכן שלך בתוצאות חיפוש

הכרת הגדרות חיפוש והרשאות

הצגה או הסתרה של תוכן באתר בתוצאות חיפוש

הצגה או הסתרה של תוכן מרשימות או מספריות בתוצאות חיפוש

בחר אם לכלול את התוכן של דפי ASPX בתוצאות חיפוש

אל תכלול תוכן בעמודות מתוצאות החיפוש

משימות קשורות

תכנון הפיכת התוכן שלך לזמין בתוצאות חיפוש

כבעל אתר, באפשרותך להשתמש בהגדרות כדי לקבוע אם תוכן יופיע בתוצאות חיפוש. תוכן מופיע במקומות רבים, כולל אתרים, רשימות, ספריות, רכיבי Web Part ועמודות. כברירת מחדל, התוכן הכלול באתר, ברשימה, בספריה, בדף Web Part או בעמודה חדשים ייסרק ויופיע בתוצאות חיפוש. ההרשאות המוגדרות בפריטים, ברשימות, בספריות, באתרים וכן הלאה משפיעות גם על יכולתו של הצופה לראות את התוכן בתוצאות חיפוש.

בעלים של אתר ושל תוכן יכולים לבחור אם לכלול או לא לכלול תוכן בתוצאות חיפוש. כברירת מחדל, תוכן של אתר יופיע בתוצאות חיפוש. אם בעל אתר או מנהל אתר יציין שתוכן האתר לא יופיע בתוצאות חיפוש, להגדרות אחרות של תוצאות חיפוש, כגון הגדרות עבור רשימות, ספריות, דפי ASPX ועמודות, לא תהיה כל השפעה.

באופן דומה, אם מנהל אתר או בעל אתר מונע הופעה של תוכן רשימה או ספריה בתוצאות חיפוש, לאי-כלילה של עמודות לא תהיה כל השפעה. חשוב לדעת אילו הגדרות עוברות בירושה מרמות גבוהות יותר כדי שהתכנון יהיה יעיל.

לראש הדף

הכרת הגדרות חיפוש והרשאות

אחד מתחומי האחריות של בעל אתר הוא שליטה בגישה לתוכן. באפשרותך להעניק לאנשים מסוימים הרשאה לקרוא ולשנות תוכן, לאפשר לאחרים רק לקרוא תוכן ולמנוע לחלוטין הצגה של התוכן עבור אחרים. כדי לאפשר גמישות זו, עליך להשתמש בקבוצות הרשאות שמוקצות להן רמות הרשאה ספציפיות. כדי לאפשר למשתמשים גישה לאתר או לתוכן, בעל אתר מקצה משתמשים לקבוצת אבטחה אחת או יותר. על-ידי שימוש בהגדרות של הרשאות בשילוב עם הגדרות של תוצאות חיפוש, בעל האתר יכול לקבוע אם משתמשים יוכלו להציג תוכן בתוצאות חיפוש.

לדוגמה, נניח כי ערן עובד על בקשה להצעה (RFP) ב- Microsoft Office Word והוא משתף פעולה עם צוות המונה 10 אנשים. אתר הצוות שלו מונה 50 משתמשים, שכולם חברים באתר. ערן אינו מוכן עדיין להציג את ה- RFP שלו לצוות כולו. לפיכך, כאשר הוא מעלה את ה- RFP לאתר הצוות, הוא מגדיר את ההרשאות כך שרק 10 אנשי הצוות יוכלו להציג ולערוך אותו. עד שהוא יעניק הרשאות קריאה לכל 50 האנשים, רק 10 האנשים בעלי ההרשאה להציג את המסמך יוכלו לראות אותו בתוצאות חיפוש. עיקרון זה נקרא 'הגברת אבטחה'.

ניתן להחיל הרשאות על רשימות, על אתרים, על תצוגות ועל רכיבי Web Part, וכן להתאים אותם אישית לפי שיקול דעתו של המנהל. בנוסף, הרשאות יכולות להיות תלויות בהרשאות אחרות. כל הפעולות האלה יכולות להשפיע על תוצאות החיפוש שהמשתמש יראה. לכן, חשוב שתכיר את מודל ההרשאות של SharePoint ואת מודל ההרשאות של האתר או הארגון שלך, או שתתכנן את מודל ההרשאות עבור האתר שלך לפני הוספת תוכן.

הערה: לאחרונה מסמכים שהועלו עשויה לא באופן מיידי מופיעים בתוצאות החיפוש. ייתכן שהדבר נובע בר-הסמך עבורה מוגדר לסורק החיפוש. לאחר סריקת התוכן הוא יופיע בתוצאות החיפוש.

לראש הדף

הצגה או הסתרה של תוכן אתר בתוצאות חיפוש

כבעלים של אתר ', באפשרותך לבחור ובין אם לאו התוכן באתר שלך מופיע בתוצאות החיפוש. כברירת מחדל, כל תוכן האתר תופיע בתוצאות החיפוש. הרשאה להצגת התוכן חייבת האדם הוא הצגת תוצאות חיפוש.

הערה: כדי לשנות הגדרה זו, דרושה לך את רמת ההרשאה ' ניהול הרשאות. רמת הרשאה זו נכללת בקבוצת הבעלים "שם אתר".

 1. נווט אל האתר שעבורו ברצונך לאפשר או למנוע כלילת תוכן בתוצאות חיפוש.

 2. לחץ על פעולות אתר ולאחר מכן לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת ניהול האתר, לחץ על חיפוש וזמינות במצב לא מקוון.

 4. יצירת אינדקס תוכן אתרמקטע, תחת אפשר אתר זה יופיע בתוצאות החיפוש, בחר כן כדי לאפשר את התוכן של האתר תופיע בתוצאות החיפוש או לא כדי למנוע את הופעתם בחיפוש של התוכן תוצאות.

  הערה: כאשר אתה למנוע את התוכן של אתר להופיע בתוצאות חיפוש, התוכן אתרי המשנה שלו הוא לא באופן אוטומטי לחסימה כך שלא יופיעו בתוצאות החיפוש עבור אתר זה. כדי לחסום התוכן של אתר משנה הופעתו בתוצאות חיפוש באתר, עליך לבצע את הפעולות הבאות עבור אתר המשנה: במקטע יצירת אינדקס תוכן האתר, תחת אפשר אתר זה יופיע בתוצאות החיפוש, בחר לא.

הצגה או הסתרה של תוכן מרשימות או ספריות בתוצאות חיפוש

כבעל אתר, באפשרותך להחליט אם פריטים ברשימות ובספריות באתר ייכללו בתוצאות חיפוש. כברירת מחדל, כל רשימה וספריה מוגדרת לכלול את כל הפריטים בתוצאות חיפוש.

הערה: כדי לשנות הגדרה זו, דרושה לך את רמת ההרשאה ' ניהול רשימות. הקבוצות מעצב ובעלים "שם האתר" מכילים לרמת הרשאה זו. כאשר אין לך הרשאות ניהול רשימות, התפריטים המתוארות בהליך זה אינן זמינות.

 1. נווט אל האתר המכיל את הרשימה או את הספריה שברצונך לשנות.

 2. אתר את הרשימה או את הספריה שברצונך להתאים אישית ולחץ עליה.

 3. לחץ על פעולות אתר ולאחר מכן לחץ על הגדרות האתר.

 4. תחת ניהול האתר, לחץ על ספריות ורשימות של אתר.

 5. לחץ על פריט ברשימה, לדוגמה התאמה אישית של "מסמכים משותפים".

 6. בדף 'הגדרות רשימה', תחת הגדרות כלליות, לחץ על הגדרות מתקדמות.

 7. במקטע חיפוש, תחת אפשר לפריטים מספריית מסמכים זו להופיע בתוצאות חיפוש, בחר כן כדי לכלול את כל הפריטים מהרשימה או מהספריה בתוצאות חיפוש או לא כדי לא לכלול את כל הפריטים בתוצאות חיפוש.

לראש הדף

בחירה אם לכלול תוכן של דפי ASPX בתוצאות חיפוש

כבעל אתר, באפשרותך לקבוע אם התוכן של דפי ASPX ייכלל בתוצאות חיפוש. בעת יצירת אתר, דפי תוכן רבים נוצרים באופן אוטומטי, לדוגמה, default.aspx, ‏allitems.aspx עבור גלריית ה- Web Part, ‏editform.aspx כטופס עריכה עבור רשימת ההכרזות, ועוד כמה דפים נוספים. באפשרותך גם ליצור דפי ASPX מותאמים אישית. כברירת מחדל, כאשר Web Part המוצג בדף ASPX משתמש במידע מרשימה או מספריה המכילות הרשאות מוגבלות, הידועות גם כהרשאות פרטניות, התוכן שבכל אחד מדפי ה- ASPX באתר אינו נכלל לחלוטין בתוצאות חיפוש. אופן פעולה זה מונע ממשתמשים בלתי מורשים להציג תוכן.

לדוגמה, נניח כי חמישה מסמכים מוצגים ב- Web Part של מסמכים משותפים באתר צוות שחברים בו 50 משתמשים. אחד המסמכים כולל הרשאות מוגבלות; רק אנשים מעטים מורשים לראות אותו. התוכן מוסתר באופן אוטומטי מאתר זה בתוצאות חיפוש, כדי שהתוכן ממסמך זה לא יופיע כאשר משתמשים יבצעו חיפוש. אופן פעולה זה מונע חשיפה בלתי מכוונת של תוכן מדף ה- ASPX בפני אנשים שאינם אמורים לראות אותו.

באפשרותך להתעלם מהגדרה זו ולהציג את כל התוכן בתוצאות חיפוש ללא קשר להרשאות. במקרה זה, כל התוכן יופיע בתוצאות החיפוש, אך משתמשים בלתי מורשים לא יוכלו לגשת למסמכים עצמם. אפשרות נוספת היא לא לכלול תוכן ASPX כלל בתוצאות חיפוש, ללא קשר להרשאות שהוגדרו בו.

הערה: כדי לשנות הגדרה זו, דרושה לך את רמת ההרשאה ' ניהול הרשאות. רמת הרשאה זו נכללת בקבוצת הבעלים "שם אתר".

 1. נווט אל האתר שעבורו ברצונך לשלוט ברכיבי ה- Web Part בתוצאות החיפוש.

 2. לחץ על פעולות אתר ולאחר מכן לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת ניהול האתר, לחץ על חיפוש וזמינות במצב לא מקוון.

 4. ב- יצירת אינדקס תוכן דף ASPXמקטע, תחת אתר זה אינו מכיל הרשאות פרטניות. ציין את יצירת האינדקס של אופן הפעולה של דף ASPX של האתר, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

אפשרות

תיאור

אל תיצור אינדקס של רכיבי Web Part אם אתר זה מכיל הרשאות פרטניות

כאשר ההרשאות של דף ה- ASPX שונות מאתר האב, התוכן של האתר לא יופיע כלל בתוצאות חיפוש.

תמיד צור אינדקס של כל רכיבי Web Part באתר זה

הצג תוכן של כל דפי ה- ASPX באתר בתוצאות חיפוש ללא קשר לאופן שבו הוגדרו ההרשאות.

לעולם אל תיצור אינדקס של רכיבי Web Part באתר זה

הסתר תוכן של כל דפי ה- ASPX באתר בתוצאות חיפוש ללא קשר לאופן שבו הוגדרו ההרשאות.

לראש הדף

אי-כלילת תוכן של עמודות בתוצאות חיפוש

כבעל אתר, באפשרותך לקבוע אם תוכן של עמודות מסוימות ברשימות או בספריות יופיע בתוצאות חיפוש. כברירת מחדל, כל התוכן נכלל בתוצאות חיפוש. הגדרה זו שימושית כאשר ברצונך למנוע הופעה של נתונים רגישים בתוצאות חיפוש.

הערה: כדי לשנות הגדרה זו, דרושה לך את רמת ההרשאה ' ניהול הרשאות. רמת הרשאה זו נכללת בקבוצת הבעלים "שם אתר".

 1. נווט לאתר המכיל את הרשימה או את הספריה.

 2. לחץ על פעולות אתר ולאחר מכן לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת ניהול האתר, לחץ על עמודות הניתנות לחיפוש.

 4. במקטע עמודות שלא נכללו ביצירת אינדקס החיפוש, תחת לא נכלל, סמן את התיבה שלצד שם העמודה עבור העמודה שברצנך לא לכלול בתוצאות החיפוש.


  הערה: העמודות המופיעות הן העמודות השייכות לאתר הנוכחי שאתה עובד בו.

לראש הדף

משימות קשורות

הגדרת טווחים עבור חיפושים

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×