הפיכת פקודות מאקרו לזמינות או ללא זמינות בקבצי Office

מנוי Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

מאקרו הוא סדרת פקודות שבהן ניתן להשתמש כדי להפוך משימה חוזרת לאוטומטית, וניתן להפעילו כשיש צורך בביצוע המשימה. מאמר זה כולל מידע אודות הסיכונים הכרוכים בעבודה עם פקודות מאקרו, ובאפשרותך ללמוד אודות הפיכת פקודות מאקרו לזמינות או ללא זמינות במרכז יחסי האמון.

אם אתה מחפש מידע אודות יצירת פקודות מאקרו, ראה התחלה מהירה: יצירת מאקרו.

במאמר זה

הפיכת פקודות מאקרו לזמינות כאשר סרגל ההודעות מופיע

הפיכת פקודות מאקרו לזמינות בתצוגת Backstage

הפיכת פקודות מאקרו לזמינות למשך פעם אחת כאשר מופיעה אזהרת האבטחה

שינוי הגדרות מאקרו במרכז יחסי האמון

הסבר אודות הגדרות מאקרו

מהן פקודות מאקרו, מי יוצר אותן ומהו סיכון האבטחה?

הפיכת פקודות מאקרו לזמינות כאשר סרגל ההודעות מופיע

בעת פתיחת קובץ המכיל פקודות מאקרו, סרגל ההודעות הצהוב מופיע עם סמל של מגן ולחצן הפוך תוכן לזמין. אם ידוע לך שהמאקרו, או פקודות המאקרו, הגיעו ממקור מהימן, השתמש בהוראות הבאות:

 • בסרגל ההודעות, לחץ על הפוך תוכן לזמין.
  הקובץ נפתח והוא מסמך מהימן.

התמונה הבאה מהווה דוגמה של סרגל ההודעות כאשר פקודות מאקרו קיימות בקובץ.

סרגל הודעות של אזהרת אבטחה עבור פקודות מאקרו

הפיכת פקודות מאקרו לזמינות בתצוגת Backstage

שיטה נוספת להפיכת פקודות מאקרו לזמינות בקובץ היא באמצעות תצוגת Backstage של Microsoft Office, התצוגה שמופיע לאחר לחיצה על הכרטיסיה קובץ כאשר סרגל ההודעות הצהוב מופיע.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. באזור אזהרת אבטחה, לחץ על הפוך תוכן לזמין.

 3. תחת הפוך את כל התוכן לזמין, לחץ על תמיד הפוך את התוכן הפעיל של מסמך זה לזמין.
  הקובץ הופך למסמך מהימן.

התמונה הבאה מספקת דוגמה של אפשרויות הפוך תוכן לזמין.

הרשימה הנפתחת 'אזהרת אבטחה'

הפיכת פקודות מאקרו לזמינות למשך פעם אחת כאשר מופיעה אזהרת האבטחה

השתמש בהוראות הבאות להפיכת פקודות מאקרו לזמינות למשך הזמן שבו הקובץ פתוח. לאחר סגירת הקובץ ופתיחתו מחדש, האזהרה מופיעה שוב.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. באזור אזהרת אבטחה, לחץ על הפוך תוכן לזמין.

 3. בחר אפשרויות מתקדמות.

 4. בתיבת הדו-שיח אפשרויות אבטחה של Microsoft Office, לחץ על הפוך תוכן לזמין עבור הפעלה זו עבור כל מאקרו.

 5. לחץ על אישור.

שינוי הגדרות מאקרו במרכז יחסי האמון

הגדרות המאקרו ממוקמות במרכז יחסי האמון. עם זאת, אם אתה עובד בארגון, ייתכן שמנהל המערכת שינה את הגדרות ברירת המחדל כדי למנוע שינוי של הגדרות כלשהן.

חשוב: בעת שינוי של הגדרות המאקרו במרכז יחסי האמון, ההגדרות ישתנו רק עבור תוכנית Office שבה אתה משתמש כעת. הגדרות המאקרו לא ישתנו עבור כל תוכניות Office.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על מרכז יחסי האמון ולאחר מכן לחץ על הגדרות מרכז יחסי האמון.

 4. במרכז יחסי האמון, לחץ על הגדרות מאקרו.

 5. בחר באפשרויות הרצויות.

 6. לחץ על אישור.

התמונה הבאה היא של אזור הגדרות המאקרו של מרכז יחסי האמון.

האזור 'הגדרות מאקרו' של מרכז יחסי האמון

השתמש במידע בסעיף הבא כדי ללמוד פרטים נוספים אודות הגדרות מאקרו.

הסבר אודות הגדרות מאקרו

 • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות ללא הודעה     פקודות מאקרו והתראות אבטחה אודות פקודות מאקרו אינן זמינות.

 • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות עם הודעה     פקודות מאקרו הפכו ללא זמינות, אך התראות אבטחה מופיעות אם קיימות פקודות מאקרו. הפוך פקודות מאקרו לזמינות על בסיס כל מקרה לגופו.

 • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות למעט פקודות מאקרו הכוללות חתימה דיגיטלית     פקודות מאקרו הפכו ללא זמינות, אך התראות אבטחה מופיעות אם קיימות פקודות מאקרו. עם זאת, אם פקודת המאקרו חתומה באופן דיגיטלי על-ידי מפרסם מהימן, פקודת המאקרו תפעל אם הגדרת את המפרסם כמהימן. אם לא הגדרת את המפרסם כמהימן, תקבל הודעה להפוך את פקודת המאקרו החתומה לזמינה ולהגדיר את המפרסם כמהימן.

 • הפוך את כל פקודות המאקרו לזמינות (לא מומלץ, מאפשר הפעלת קוד העלול להיות מסוכן)     כל פקודות המאקרו פועלות. הגדרה זו הופכת את המחשב שלך לפגיע לקוד שעלול להיות זדוני.

 • תן אמון בגישה למודל האובייקטים של פרוייקט VBA     חסום או התר גישה תוכניתית למודל האובייקטים של Microsoft Visual Basic for Applications ‏(VBA) מלקוח אוטומציה. אפשרות אבטחה זו נועדה לקוד שנכתב כדי להפוך תוכנית Office לאוטומטית ולהשפיע על סביבת VBA ועל מודל האובייקטים. זוהי הגדרה ייחודית למשתמש וליישום, אשר חוסמת גישה כברירת מחדל, והיא מונעת מתוכניות לא מורשות לבנות קוד מזיק שמשכפל את עצמו. כדי לאפשר ללקוחות אוטומציה גישה למודל האובייקטים של VBA, המשתמש המפעיל את הקוד חייב להעניק גישה. כדי להפעיל את הגישה, בחר בתיבת הסימון.

הערה: ב- Microsoft Publisher וב- Microsoft Access לא קיימת האפשרות תן אמון בגישה למודל האובייקטים של פרוייקט VBA.

מהן פקודות מאקרו, מי יוצר אותן ומהו סיכון האבטחה?

פקודות מאקרו הופכות משימות שבשימוש נפוץ לאוטומטיות כדי לחסוך זמן שמוקדש להקשות ולפעולות עכבר. פקודות מאקרו רבות נוצרו באמצעות Visual Basic for Applications (VBA)‎ ונכתבו על-ידי מפתחי תוכנה. עם זאת, פקודות מאקרו מסוימות מהוות סיכון אבטחה פוטנציאלי. אדם עם כוונה זדונית, המכונה גם פורץ מחשבים (האקר), עלול להחדיר מאקרו הרסני לקובץ שיכול להפיץ וירוס במחשב או ברשת של הארגון.

במאמר זה

מהן פקודות מאקרו ומהו סיכון האבטחה?

הפיכת פקודות מאקרו לזמינות או ללא זמינות באמצעות מרכז יחסי האמון

באיזו תוכנית אתה משתמש?

כיצד מרכז יחסי האמון יכול לעזור לי להתגונן מפני פקודות מאקרו לא בטוחות?

אזהרת אבטחה שואלת אם ברצוני להפוך פקודת מאקרו לזמינה או ללא זמינה. מה עליי לעשות?

מהן פקודות מאקרו ומהו סיכון האבטחה?

פקודות מאקרו הופכות משימות הנמצאות בשימוש תכוף לאוטומטיות; רבות מהן נוצרות באמצעות VBA ונכתבות על-ידי מפתחי תוכנה. עם זאת, חלק מפקודות המאקרו מהוות סיכון אבטחה פוטנציאלי. אדם בעל כוונה זדונית יכול להחדיר למסמך או לקובץ פקודת מאקרו הרסנית שעלולה להפיץ וירוס במחשב שלך.

הפיכת פקודות מאקרו לזמינות או ללא זמינות באמצעות מרכז יחסי האמון

הגדרות אבטחת המאקרו ממוקמות במרכז יחסי האמון. עם זאת, אם אתה עובד בארגון, ייתכן שמנהל המערכת שינה את הגדרות ברירת המחדל כדי למנוע שינוי של הגדרות כלשהן.

הערה: בעת שינוי של הגדרות המאקרו במרכז יחסי האמון, ההגדרות ישתנו רק עבור תוכנית Office שבה אתה משתמש כעת. הגדרות המאקרו לא ישתנו עבור כל תוכניות Office.

באיזו תוכנית Microsoft Office system 2007 אתה משתמש?

Access

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Access.

 2. לחץ על מרכז יחסי האמון, לחץ על הגדרות מרכז יחסי האמון ולאחר מכן לחץ על הגדרות מאקרו.

 3. לחץ על האפשרויות הרצויות.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות ללא הודעה לחץ על אפשרות זו אם אינך נותן אמון בפקודות מאקרו. כל פקודות המאקרו במסמכים ובהתראות אבטחה לגבי פקודות מאקרו אינן זמינות. אם יש מסמכים עם פקודות מאקרו לא חתומות שבהן אתה נותן אמון, באפשרותך למקם מסמכים אלה בתוך הוספה, הסרה או שינוי של מיקום מהימן. מסמכים במיקומים מהימנים מורשים לפעול מבלי להיבדק על-ידי מערכת האבטחה של מרכז יחסי האמון.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות עם הודעה זוהי הגדרת ברירת המחדל. לחץ על אפשרות זו אם ברצונך להפוך פקודות מאקרו ללא זמינות, אך ברצונך לקבל התראות אבטחה אם מוצגות פקודות מאקרו. בדרך זו, באפשרותך לבחור מתי להפוך פקודות מאקרו אלה לזמינות בכל מקרה לפי בסיס.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות למעט פקודות מאקרו הכוללות חתימה דיגיטלית הגדרה זו זהה לאפשרות הפוך את כל פקודות המאקרו ללא זמינות עם הודעה , למעט אם המאקרו חתום בחתימה דיגיטלית על-ידי מפרסם מהימן, המאקרו יכול לפעול אם כבר בטחת במפרסם. אם לא בטחת במפרסם, תקבל הודעה. בדרך זו, באפשרותך לבחור להפוך פקודות מאקרו חתומות אלה לזמינות או לתת אמון במפרסם. כל פקודות המאקרו הלא חתומות אינן זמינות ללא הודעה.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לזמינות (לא מומלץ, קוד שעלול להיות מסוכן יכול לפעול) לחץ על אפשרות זו כדי לאפשר לכל פקודות המאקרו לפעול. הגדרה זו הופכת את המחשב שלך לפגיע לקוד שעשוי להיות זדוני ואינו מומלץ.

לראש הדף

Excel

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

 2. לחץ על מרכז יחסי האמון, לחץ על הגדרות מרכז יחסי האמון ולאחר מכן לחץ על הגדרות מאקרו.

 3. לחץ על האפשרויות הרצויות.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות ללא הודעה לחץ על אפשרות זו אם אינך נותן אמון בפקודות מאקרו. כל פקודות המאקרו במסמכים ובהתראות אבטחה לגבי פקודות מאקרו אינן זמינות. אם יש מסמכים עם פקודות מאקרו לא חתומות שבהן אתה נותן אמון, באפשרותך למקם מסמכים אלה בתוך הוספה, הסרה או שינוי של מיקום מהימן. מסמכים במיקומים מהימנים מורשים לפעול מבלי להיבדק על-ידי מערכת האבטחה של מרכז יחסי האמון.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות עם הודעה זוהי הגדרת ברירת המחדל. לחץ על אפשרות זו אם ברצונך להפוך פקודות מאקרו ללא זמינות, אך ברצונך לקבל התראות אבטחה אם מוצגות פקודות מאקרו. בדרך זו, באפשרותך לבחור מתי להפוך פקודות מאקרו אלה לזמינות בכל מקרה לפי בסיס.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות למעט פקודות מאקרו הכוללות חתימה דיגיטלית הגדרה זו זהה לאפשרות הפוך את כל פקודות המאקרו ללא זמינות עם הודעה , למעט אם המאקרו חתום בחתימה דיגיטלית על-ידי מפרסם מהימן, המאקרו יכול לפעול אם כבר בטחת במפרסם. אם לא בטחת במפרסם, תקבל הודעה. בדרך זו, באפשרותך לבחור להפוך פקודות מאקרו חתומות אלה לזמינות או לתת אמון במפרסם. כל פקודות המאקרו הלא חתומות אינן זמינות ללא הודעה.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לזמינות (לא מומלץ, קוד שעלול להיות מסוכן יכול לפעול) לחץ על אפשרות זו כדי לאפשר לכל פקודות המאקרו לפעול. הגדרה זו הופכת את המחשב שלך לפגיע לקוד שעשוי להיות זדוני ואינו מומלץ.

  • תן אמון בגישה למודל האובייקטים של פרוייקט VBA    הגדרה זו מיתירה עבור מפתחים ומשמשת לנעילה מכוונת או לאפשר גישה תוכניתית למודל האובייקטים של VBA מכל לקוח אוטומציה. במילים אחרות, הוא מספק אפשרות אבטחה עבור קוד שנכתב כדי להפוך תוכנית Office לאוטומטית ולטפל באופן תיכנותי בסביבת העבודה ובמודל האובייקטים של Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). זוהי הגדרה לכל משתמש ולכל יישום, והיא מונעת את הגישה כברירת מחדל. אפשרות אבטחה זו מקשה על תוכניות לא מאושרות לבנות קוד "משכפל עצמי" שיכול להזיק למערכות המשתמש הקצה. כדי שלקוח אוטומציה כלשהו יוכל לגשת למודל האובייקטים של VBA באופן תיכנותי, המשתמש שמפעיל את הקוד חייב להעניק גישה מפורשת. כדי להפעיל את הגישה, בחר בתיבת הסימון.

עצה: באפשרותך לפתוח את תיבת הדו-שיח של הגדרות אבטחת המאקרו מהכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים, המהווה חלק מממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent. אם הכרטיסיה מפתחים אינה זמינה, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel. לחץ על פופולרי ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון הצג את הכרטיסיה 'מפתחים' ברצועת הכלים.

לראש הדף

Outlook

 1. בתפריט כלים, לחץ על מרכז יחסי האמון.

 2. לחץ על הגדרות מאקרו.

 3. לחץ על האפשרויות הרצויות.

  • ללא אזהרות והפיכת כל פקודות המאקרו ללא זמינות לחץ על אפשרות זו אם אינך נותן אמון בפקודות מאקרו. כל פקודות המאקרו והתראות אבטחה אודות פקודות מאקרו אינן זמינות.

  • אזהרות עבור פקודות מאקרו חתומות; כל פקודות המאקרו הלא חתומות אינן זמינות זוהי הגדרת ברירת המחדל, והיא זהה לאפשרות הפוך את כל פקודות המאקרו ללא זמינות עם הודעה , למעט אם המאקרו חתום בחתימה דיגיטלית על-ידי מפרסם מהימן, המאקרו יכול לפעול אם כבר בטחת במפרסם. אם לא בטחת במפרסם, תקבל הודעה. בדרך זו, באפשרותך לבחור להפוך פקודות מאקרו חתומות אלה לזמינות או לתת אמון במפרסם. כל פקודות המאקרו הלא חתומות אינן זמינות ללא הודעה.

  • אזהרות עבור כל פקודות המאקרו לחץ על אפשרות זו אם ברצונך להפוך פקודות מאקרו ללא זמינות, אך ברצונך לקבל התראות אבטחה אם מוצגות פקודות מאקרו. בדרך זו, באפשרותך לבחור מתי להפוך פקודות מאקרו אלה לזמינות בכל מקרה לפי בסיס.

  • אין בדיקת אבטחה עבור פקודות מאקרו (לא מומלץ) לחץ על אפשרות זו כדי לאפשר לכל פקודות המאקרו לפעול. הגדרה זו הופכת את המחשב שלך לפגיע לקוד שעשוי להיות זדוני ואינו מומלץ.

לראש הדף

PowerPoint

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות PowerPoint.

 2. לחץ על מרכז יחסי האמון, לחץ על הגדרות מרכז יחסי האמון ולאחר מכן לחץ על הגדרות מאקרו.

 3. לחץ על האפשרויות הרצויות.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות ללא הודעה לחץ על אפשרות זו אם אינך נותן אמון בפקודות מאקרו. כל פקודות המאקרו במסמכים ובהתראות אבטחה לגבי פקודות מאקרו אינן זמינות. אם יש מסמכים עם פקודות מאקרו לא חתומות שבהן אתה נותן אמון, באפשרותך למקם מסמכים אלה בתוך הוספה, הסרה או שינוי של מיקום מהימן. מסמכים במיקומים מהימנים מורשים לפעול מבלי להיבדק על-ידי מערכת האבטחה של מרכז יחסי האמון.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות עם הודעה זוהי הגדרת ברירת המחדל. לחץ על אפשרות זו אם ברצונך להפוך פקודות מאקרו ללא זמינות, אך ברצונך לקבל התראות אבטחה אם מוצגות פקודות מאקרו. בדרך זו, באפשרותך לבחור מתי להפוך פקודות מאקרו אלה לזמינות בכל מקרה לפי בסיס.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות למעט פקודות מאקרו הכוללות חתימה דיגיטלית הגדרה זו זהה לאפשרות הפוך את כל פקודות המאקרו ללא זמינות עם הודעה , למעט אם המאקרו חתום בחתימה דיגיטלית על-ידי מפרסם מהימן, המאקרו יכול לפעול אם כבר בטחת במפרסם. אם לא בטחת במפרסם, תקבל הודעה. בדרך זו, באפשרותך לבחור להפוך פקודות מאקרו חתומות אלה לזמינות או לתת אמון במפרסם. כל פקודות המאקרו הלא חתומות אינן זמינות ללא הודעה.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לזמינות (לא מומלץ, קוד שעלול להיות מסוכן יכול לפעול) לחץ על אפשרות זו כדי לאפשר לכל פקודות המאקרו לפעול. הגדרה זו הופכת את המחשב שלך לפגיע לקוד שעשוי להיות זדוני ואינו מומלץ.

  • תן אמון בגישה למודל האובייקטים של פרוייקט VBA    הגדרה זו מיתירה עבור מפתחים ומשמשת לנעילה מכוונת או לאפשר גישה תוכניתית למודל האובייקטים של VBA מכל לקוח אוטומציה. במילים אחרות, הוא מספק אפשרות אבטחה עבור קוד שנכתב כדי להפוך תוכנית Office לאוטומטית ולטפל באופן תיכנותי בסביבת העבודה ובמודל האובייקטים של Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). זוהי הגדרה לכל משתמש ולכל יישום, והיא מונעת את הגישה כברירת מחדל. אפשרות אבטחה זו מקשה על תוכניות לא מאושרות לבנות קוד "משכפל עצמי" שיכול להזיק למערכות המשתמש הקצה. כדי שלקוח אוטומציה כלשהו יוכל לגשת למודל האובייקטים של VBA באופן תיכנותי, המשתמש שמפעיל את הקוד חייב להעניק גישה מפורשת. כדי להפעיל את הגישה, בחר בתיבת הסימון.

עצה: באפשרותך לפתוח את תיבת הדו-שיח של הגדרות אבטחת המאקרו מהכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים, המהווה חלק מממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent. אם הכרטיסיה מפתחים אינה זמינה, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות PowerPoint. לחץ על פופולרי ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון הצג את הכרטיסיה 'מפתחים' ברצועת הכלים.

לראש הדף

Publisher

 1. בתפריט כלים, לחץ על מרכז יחסי האמון.

 2. לחץ על הגדרות מאקרו.

 3. לחץ על האפשרויות הרצויות.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות ללא הודעה לחץ על אפשרות זו אם אינך נותן אמון בפקודות מאקרו. כל פקודות המאקרו במסמכים ובהתראות אבטחה לגבי פקודות מאקרו אינן זמינות. אם יש מסמכים עם פקודות מאקרו לא חתומות שבהן אתה נותן אמון, באפשרותך למקם מסמכים אלה בתוך הוספה, הסרה או שינוי של מיקום מהימן. מסמכים במיקומים מהימנים מורשים לפעול מבלי להיבדק על-ידי מערכת האבטחה של מרכז יחסי האמון.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות עם הודעה זוהי הגדרת ברירת המחדל. לחץ על אפשרות זו אם ברצונך להפוך פקודות מאקרו ללא זמינות, אך ברצונך לקבל התראות אבטחה אם מוצגות פקודות מאקרו. בדרך זו, באפשרותך לבחור מתי להפוך פקודות מאקרו אלה לזמינות בכל מקרה לפי בסיס.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות למעט פקודות מאקרו הכוללות חתימה דיגיטלית הגדרה זו זהה לאפשרות הפוך את כל פקודות המאקרו ללא זמינות עם הודעה , למעט אם המאקרו חתום בחתימה דיגיטלית על-ידי מפרסם מהימן, המאקרו יכול לפעול אם כבר בטחת במפרסם. אם לא בטחת במפרסם, תקבל הודעה. בדרך זו, באפשרותך לבחור להפוך פקודות מאקרו חתומות אלה לזמינות או לתת אמון במפרסם. כל פקודות המאקרו הלא חתומות אינן זמינות ללא הודעה.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לזמינות (לא מומלץ, קוד שעלול להיות מסוכן יכול לפעול) לחץ על אפשרות זו כדי לאפשר לכל פקודות המאקרו לפעול. הגדרה זו הופכת את המחשב שלך לפגיע לקוד שעשוי להיות זדוני ואינו מומלץ.

  • תן אמון בגישה למודל האובייקטים של פרוייקט VBA    הגדרה זו מיתירה עבור מפתחים ומשמשת לנעילה מכוונת או לאפשר גישה תוכניתית למודל האובייקטים של VBA מכל לקוח אוטומציה. במילים אחרות, הוא מספק אפשרות אבטחה עבור קוד שנכתב כדי להפוך תוכנית Office לאוטומטית ולטפל באופן תיכנותי בסביבת העבודה ובמודל האובייקטים של Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). זוהי הגדרה לכל משתמש ולכל יישום, והיא מונעת את הגישה כברירת מחדל. אפשרות אבטחה זו מקשה על תוכניות לא מאושרות לבנות קוד "משכפל עצמי" שיכול להזיק למערכות המשתמש הקצה. כדי שלקוח אוטומציה כלשהו יוכל לגשת למודל האובייקטים של VBA באופן תיכנותי, המשתמש שמפעיל את הקוד חייב להעניק גישה מפורשת. כדי להפעיל את הגישה, בחר בתיבת הסימון.

לראש הדף

Visio

 1. בתפריט כלים, לחץ על מרכז יחסי האמון.

 2. לחץ על הגדרות מאקרו.

 3. לחץ על האפשרויות הרצויות.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות ללא הודעה לחץ על אפשרות זו אם אינך נותן אמון בפקודות מאקרו. כל פקודות המאקרו במסמכים ובהתראות אבטחה לגבי פקודות מאקרו אינן זמינות. אם יש מסמכים עם פקודות מאקרו לא חתומות שבהן אתה נותן אמון, באפשרותך למקם מסמכים אלה בתוך הוספה, הסרה או שינוי של מיקום מהימן. מסמכים במיקומים מהימנים מורשים לפעול מבלי להיבדק על-ידי מערכת האבטחה של מרכז יחסי האמון.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות עם הודעה זוהי הגדרת ברירת המחדל. לחץ על אפשרות זו אם ברצונך להפוך פקודות מאקרו ללא זמינות, אך ברצונך לקבל התראות אבטחה אם מוצגות פקודות מאקרו. בדרך זו, באפשרותך לבחור מתי להפוך פקודות מאקרו אלה לזמינות בכל מקרה לפי בסיס.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות למעט פקודות מאקרו הכוללות חתימה דיגיטלית הגדרה זו זהה לאפשרות הפוך את כל פקודות המאקרו ללא זמינות עם הודעה , למעט אם המאקרו חתום בחתימה דיגיטלית על-ידי מפרסם מהימן, המאקרו יכול לפעול אם כבר בטחת במפרסם. אם לא בטחת במפרסם, תקבל הודעה. בדרך זו, באפשרותך לבחור להפוך פקודות מאקרו חתומות אלה לזמינות או לתת אמון במפרסם. כל פקודות המאקרו הלא חתומות אינן זמינות ללא הודעה.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לזמינות (לא מומלץ, קוד שעלול להיות מסוכן יכול לפעול) לחץ על אפשרות זו כדי לאפשר לכל פקודות המאקרו לפעול. הגדרה זו הופכת את המחשב שלך לפגיע לקוד שעשוי להיות זדוני ואינו מומלץ.

  • תן אמון בגישה למודל האובייקטים של פרוייקט VBA    הגדרה זו מיתירה עבור מפתחים ומשמשת לנעילה מכוונת או לאפשר גישה תוכניתית למודל האובייקטים של VBA מכל לקוח אוטומציה. במילים אחרות, הוא מספק אפשרות אבטחה עבור קוד שנכתב כדי להפוך תוכנית Office לאוטומטית ולטפל באופן תיכנותי בסביבת העבודה ובמודל האובייקטים של Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). זוהי הגדרה לכל משתמש ולכל יישום, והיא מונעת את הגישה כברירת מחדל. אפשרות אבטחה זו מקשה על תוכניות לא מאושרות לבנות קוד "משכפל עצמי" שיכול להזיק למערכות המשתמש הקצה. כדי שלקוח אוטומציה כלשהו יוכל לגשת למודל האובייקטים של VBA באופן תיכנותי, המשתמש שמפעיל את הקוד חייב להעניק גישה מפורשת. כדי להפעיל את הגישה, בחר בתיבת הסימון.

לראש הדף

Word

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word.

 2. לחץ על מרכז יחסי האמון, לחץ על הגדרות מרכז יחסי האמון ולאחר מכן לחץ על הגדרות מאקרו.

 3. לחץ על האפשרויות הרצויות.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות ללא הודעה לחץ על אפשרות זו אם אינך נותן אמון בפקודות מאקרו. כל פקודות המאקרו במסמכים ובהתראות אבטחה לגבי פקודות מאקרו אינן זמינות. אם יש מסמכים עם פקודות מאקרו לא חתומות שבהן אתה נותן אמון, באפשרותך למקם מסמכים אלה בתוך הוספה, הסרה או שינוי של מיקום מהימן. מסמכים במיקומים מהימנים מורשים לפעול מבלי להיבדק על-ידי מערכת האבטחה של מרכז יחסי האמון.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות עם הודעה זוהי הגדרת ברירת המחדל. לחץ על אפשרות זו אם ברצונך להפוך פקודות מאקרו ללא זמינות, אך ברצונך לקבל התראות אבטחה אם מוצגות פקודות מאקרו. בדרך זו, באפשרותך לבחור מתי להפוך פקודות מאקרו אלה לזמינות בכל מקרה לפי בסיס.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות למעט פקודות מאקרו הכוללות חתימה דיגיטלית הגדרה זו זהה לאפשרות הפוך את כל פקודות המאקרו ללא זמינות עם הודעה , למעט אם המאקרו חתום בחתימה דיגיטלית על-ידי מפרסם מהימן, המאקרו יכול לפעול אם כבר בטחת במפרסם. אם לא בטחת במפרסם, תקבל הודעה. בדרך זו, באפשרותך לבחור להפוך פקודות מאקרו חתומות אלה לזמינות או לתת אמון במפרסם. כל פקודות המאקרו הלא חתומות אינן זמינות ללא הודעה.

  • הפוך את כל פקודות המאקרו לזמינות (לא מומלץ, קוד שעלול להיות מסוכן יכול לפעול) לחץ על אפשרות זו כדי לאפשר לכל פקודות המאקרו לפעול. הגדרה זו הופכת את המחשב שלך לפגיע לקוד שעשוי להיות זדוני ואינו מומלץ.

  • תן אמון בגישה למודל האובייקטים של פרוייקט VBA    הגדרה זו מיתירה עבור מפתחים ומשמשת לנעילה מכוונת או לאפשר גישה תוכניתית למודל האובייקטים של VBA מכל לקוח אוטומציה. במילים אחרות, הוא מספק אפשרות אבטחה עבור קוד שנכתב כדי להפוך תוכנית Office לאוטומטית ולטפל באופן תיכנותי בסביבת העבודה ובמודל האובייקטים של Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). זוהי הגדרה לכל משתמש ולכל יישום, והיא מונעת את הגישה כברירת מחדל. אפשרות אבטחה זו מקשה על תוכניות לא מאושרות לבנות קוד "משכפל עצמי" שיכול להזיק למערכות המשתמש הקצה. כדי שלקוח אוטומציה כלשהו יוכל לגשת למודל האובייקטים של VBA באופן תיכנותי, המשתמש שמפעיל את הקוד חייב להעניק גישה מפורשת. כדי להפעיל את הגישה, בחר בתיבת הסימון.

עצה: באפשרותך לפתוח את תיבת הדו-שיח של הגדרות אבטחת המאקרו מהכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים, המהווה חלק מממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent. אם הכרטיסיה מפתחים אינה זמינה, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word. לחץ על פופולרי ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון הצג את הכרטיסיה 'מפתחים' ברצועת הכלים.

לראש הדף

כיצד מרכז יחסי האמון יכול לעזור לי להתגונן מפני פקודות מאקרו לא בטוחות?

לפני הפיכת פקודת מאקרו לזמינה במסמך, מרכז יחסי האמון מוודא את המידע הבא:

 • פקודת המאקרו חתומה על-ידי המפתח באמצעות חתימה דיגיטלית.

 • החתימה הדיגיטלית חוקית.

 • חתימה דיגיטלית זו עדכנית (תוקפה לא פג).

 • האישור המשויך לחתימה הדיגיטלית הונפק על-ידי רשות אישורים (CA) אמינה.

 • המפתח שחתם על פקודת המאקרו הוא מפרסם מהימן.

אם מרכז יחסי האמון מזהה בעיה באחד מפרטים אלה, פקודת המאקרו מוגדרת כלא זמינה כברירת מחדל, וסרגל ההודעות מופיעה כדי לדווח לך על פקודת מאקרו שעלולה להיות לא בטוחה.

סרגל ההודעות

כדי להפוך את אפשרויות המאקרו לזמינות בסרגל ההודעות, נפתחת תיבת דו-שיח של אבטחה. עיין בסעיף הבא לקבלת מידע אודות קבלת החלטות לגבי פקודות מאקרו ואבטחה.

הערה: ב- Microsoft Office Outlook 2007 וב- Microsoft Office Publisher 2007, התראות אבטחה מופיעות בתיבות דו-שיח, ולא בסרגל ההודעות.

לראש הדף

אזהרת אבטחה שואלת אם ברצוני להפוך פקודת מאקרו לזמינה או ללא זמינה. מה עליי לעשות?

כשתיבת הדו-שיח 'אפשרויות אבטחה' מופיעה, באפשרותך להפוך את פקודת המאקרו לזמינה או להשאיר אותה לא זמינה. הפוך את פקודת המאקרו לזמינה אם אתה בטוח שהיא הגיעה ממקור מהימן.

אפשרויות אבטחה של Microsoft Office

חשוב: אם אתה בטוח שהמסמך ופקודת מאקרו הגיעו ממקור מהימן ושהם כוללים חתימה חוקית, ואינך מעוניין לקבל שוב הודעה לגביהם, במקום לשנות את הגדרות ברירת המחדל של מרכז יחסי האמון להגדרת אבטחת מאקרו בטוחה פחות, באפשרותך ללחוץ על תן אמון בכל המסמכים של מפרסם זה בתיבת הדו-שיח של האבטחה. פעולה זו מוסיפה את המפרסם לרשימת המפרסמים המהימנים שלך במרכז יחסי האמון. כל התוכנות של מפרסם זה נחשבות מהימנות. במקרה שבו המאקרו אינו כולל חתימה חוקית, אך אתה נותן אמון בו ואינך מעוניין לקבל הודעה נוספת, במקום לשנות את הגדרות ברירת המחדל של מרכז יחסי האמון להגדרת אבטחת מאקרו בטוחה פחות, מומלץ להעביר את המסמך להוספה, הסרה או שינוי של מיקום מהימן. מסמכים במיקומים מהימנים מורשים לפעול מבלי להיבדק על-ידי מערכת האבטחה של מרכז יחסי האמון.

בהתאם למצב, תיבת הדו-שיח של האבטחה מתארת את הבעיה הספציפית. הטבלה הבאה מפרטת את הבעיות האפשריות וכוללת עצות בנוגע לפעולות שעליך לבצע ולפעולות שעליך להימנע מהן בכל אחד מהמקרים.

בעיה

עצה

פקודת מאקרו אינה חתומה     מאחר שפקודת המאקרו אינה חתומה בחתימה דיגיטלית, אין אפשרות לאמת את הזהות של מפרסם המאקרו. לכן, אין אפשרות לקבוע אם פקודת המאקרו בטוחה או לא.

לפני הפיכת פקודת מאקרו לא חתומה לזמינה, ודא שהיא הגיעה ממקור מהימן. עדיין תוכל לעבוד במסמך שלך, גם אם לא תהפוך את פקודת המאקרו לזמינה.

חתימת מאקרו אינה מהימנה     פקודת המאקרו עלולה להיות לא בטוחה, מכיוון שפקודת המאקרו נחתמה בחתימה דיגיטלית, החתימה היא חוקית, ולא בחרת לתת אמון במפרסם שחתם על פקודת המאקרו.

באפשרותך לתת אמון במפורש במפרסם על-ידי לחיצה על תן אמון בכל המסמכים של מפרסם זה בתיבת הדו-שיח של האבטחה. אפשרות זו מופיעה רק אם החתימה היא חוקית. לחיצה על אפשרות זו מוסיפה את המפרסם לרשימת המפרסמים המהימנים שלך במרכז יחסי האמון.

חתימת מאקרו אינה חוקית     המאקרו עשוי להיות לא בטוח, מכיוון שהמאקרו נחתם בחתימה דיגיטלית והחתימה אינה חוקית.

מומלץ לא להפוך פקודות מאקרו עם חתימות לא חוקיות לזמינות. אחת הסיבות האפשריות אחת לכך שהחתימה אינה חוקית היא שהיא טופלה שלא כדין.

פג תוקפה של חתימת מאקרו     המאקרו עשוי להיות לא בטוח, מכיוון שהמאקרו נחתם בחתימה דיגיטלית ותוקף החתימה פג.

לפני הפיכת פקודות מאקרו בעלות חתימות שתוקפן פג לזמינות, ודא שפקודת המאקרו הגיעה ממקור מהימן. אם כבר השתמשת במסמך זה בעבר ללא בעיות אבטחה כלשהן, קיים סיכון פוטנציאלי קטן יותר בהפיכת פקודת המאקרו לזמינה.

למידע נוסף

שינוי הגדרות אבטחה של מאקרו ב- Excel

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×