הפיכת הגדרות ActiveX בקבצי Office לזמינות או ללא זמינות

גלה כיצד לעבוד עם פקדי ActiveX בקבצים שלך ולשנות את ההגדרות שלהם, וכיצד להפוך אותם לזמינים או ללא זמינים באמצעות סרגל ההודעות ומרכז יחסי האמון. באפשרותך גם לקבל מידע נוסף אודות פקדי ActiveX והאופן שבו הם משפרים את הקבצים שלך.

מומחי IT יכולים לקבל מידע נוסף אודות תכנון הגדרות ActiveX במאמר TechNet תכנון הגדרות אבטחה עבור פקדי ActiveX עבור Office 2010.

במאמר זה

הפיכת פקדי ActiveX לזמינים כאשר מופיע סרגל ההודעות

הפיכת פקדי ActiveX לזמינים עבור הפעלה אחת כאשר מופיעה אזהרת האבטחה

שינוי הגדרות של פקדי ActiveX ב- Word‏, Access‏, Excel‏, PowerPoint‏, Publisher ו- Visio

הסבר אודות הגדרות של פקדי ActiveX

מהו פקד ActiveX ומהם הסיכונים הטמונים בו?

הסיכון והנזק הפוטנציאלי

הפיכת פקדי ActiveX לזמינים כאשר מופיע סרגל ההודעות

בעת פתיחת קובץ הכולל פקדי ActiveX, ‏סרגל ההודעות הצהוב מופיע עם סמל של מגן ולחצן הפוך תוכן לזמין. אם ידוע לך שהפקדים מגיעים ממקור מהימן, בצע את ההוראות הבאות:

 • בסרגל ההודעות, לחץ על הפוך תוכן לזמין.
  הקובץ נפתח כעת כמסמך מהימן.

התמונה הבאה היא דוגמה לסרגל ההודעות כאשר פקדי ActiveX נמצאים בקובץ.

סרגל הודעות עם הודעת אזהרה של ActiveX

לראש הדף

הפיכת פקדי ActiveX לזמינים בתצוגת Backstage

שיטה נוספת להפיכת פקדי ActiveX לזמינים בקובץ היא באמצעות תצוגת Microsoft Office Backstage, התצוגה שמופיע לאחר לחיצה על הכרטיסיה קובץ, כאשר סרגל ההודעות הצהוב מופיע.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. באזור אזהרת אבטחה, לחץ על הפוך תוכן לזמין.

 3. תחת הפוך את כל התוכן לזמין, לחץ על תמיד הפוך את התוכן הפעיל של מסמך זה לזמין.
  הקובץ הופך למסמך מהימן.

התמונה הבאה מהווה דוגמה לאפשרות הפוך תמיד תוכן פעיל של מסמך זה לזמין ואפשרויות מתקדמות.

אזהרת אבטחה, צור מסמך מהימן

התמונה הבאה מהווה דוגמה גדולה יותר של אפשרויות ההגדרה הפוך תוכן לזמין.

רשימה נפתחת של אזהרת אבטחה

הערה: החריג היחיד הוא פקד ActiveX שבו מוגדר Kill Bit. במצב זה, פקד ActiveX אינו פועל. Kill Bit הוא תכונת אבטחה המורה לפקד ActiveX לא להשתמש אף פעם ברכיב של תוכנת ActiveX, למשל על-ידי סגירת פגיעות אבטחה או על-ידי מניעת הפעלת קוד.

לראש הדף

הפיכת פקדי ActiveX לזמינים עבור הפעלה אחת כאשר מופיעה אזהרת האבטחה

השתמש בהוראות הבאות כדי להפוך פקדים לזמינים בפרק הזמן שבו הקובץ פתוח. לאחר סגירת הקובץ ופתיחתו מחדש, האזהרה מופיעה שוב.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. באזור אזהרת אבטחה, לחץ על הפוך תוכן לזמין.

 3. בחר אפשרויות מתקדמות.

 4. בתיבת הדו-שיח אפשרויות אבטחה ב- Microsoft Office, בחר באפשרות הפוך תוכן לזמין עבור הפעלה זו עבור כל פקד ActiveX.

התמונה הבאה היא דוגמה לאזור אזהרת אבטחה כאשר ניתן להפוך פקדי ActiveX לזמינים עבור פרק הזמן שבו הקובץ פתוח.

אזור אזהרת האבטחה כאשר לא ניתן לתת אמון בקובץ

הערות: 

 • אם הקובץ מכיל פרוייקט של Visual Basic for Applications‏ (VBA), לדוגמה, וקובץ Microsoft Excel מותאם מאקרו, מרכז יחסי האמון מגביל יותר, משום שהקובץ עשוי להכיל פקודות מאקרו.

 • הפוך פקדי ActiveX ותוכן פעיל אחר לזמינים רק אם ידוע לך שהם מגיעים ממקור מהימן.

לראש הדף

שינוי הגדרות של פקדי ActiveX ב- Word‏, Access‏, Excel‏, PowerPoint‏, Publisher ו- Visio

בצע את ההוראות הבאות כדי להפוך פקדי ActiveX לזמינים או ללא זמינים במרכז יחסי האמון.

 1. לחץ על קובץ > אפשרויות.

 2. לחץ על מרכז יחסי האמון > הגדרות מרכז יחסי האמון > הגדרות ActiveX.

 3. לחץ על האפשרויות הרצויות ולאחר מכן לחץ על אישור.

להלן דוגמה לאזור הגדרות ActiveX של מרכז יחסי האמון.

האזור 'הגדרות ActiveX' של מרכז יחסי האמון

חשוב: אם תשנה הגדרה של ActiveX ב- Word, ‏Access, ‏Excel, ‏PowerPoint, ‏Publisher או Visio, השינוי בהגדרות יתבצע בכל התוכניות הללו.

לראש הדף

הסבר אודות הגדרות של פקדי ActiveX

ההסברים הבאים חלים על פקדי ActiveX בקבצים שאינם במיקום מהימן או אינם מסמכים מהימנים.

חשוב: אם אתה נותן אמון בקובץ ואינך מעוניין לקבל אזהרות אבטחה אודות תוכן המכיל פקדי ActiveX או תוכן פעיל אחר, העבר את הקובץ למיקום מהימן.

 • הפוך את כל הפקדים לבלתי זמינים ללא הודעה     כל פקדי ה- ActiveX במסמכים הופכים ללא זמינים.

 • הצג בקשה לפני הפיכת פקדים שאינם בטוחים לאתחול (UFI) לזמינים עם מגבלות נוספות, ולפני הפיכת פקדים בטוחים לאתחול (SFI) לזמינים עם מגבלות מינימליות     שני אופני פעולה מבוססים על הימצאותם של פרוייקטי VBA:

  • עם פרוייקט VBA     כל פקדי ה- ActiveX אינם זמינים וסרגל ההודעות מופיע. לחץ על הפוך תוכן לזמין כדי להפוך את הפקדים לזמינים.

  • ללא פרוייקט VBA     פקדי ActiveX מסוג SFI זמינים עם מגבלות מינימליות וסרגל ההודעות אינו מופיע. עם זאת, כל פקדי ה- ActiveX צריכים להיות מסומנים כ- SFI כדי שסרגל ההודעות לא ייווצר. פקדי ActiveX מסוג UFI אינם זמינים. עם זאת, כאשר משתמש הופך את פקדי ה- UFI לזמינים, הם מאותחלים עם מגבלות נוספות (לדוגמה, ערכי ברירת מחדל). כל הנתונים העקביים המהווים חלק מפקד ה- UFI יאבדו.

 • הצג בקשה לפני הפיכת כל הפקדים לזמינים עם מגבלות מינימליות     זוהי ברירת המחדל. ישנם שני אופני פעולה בהתבסס על נוכחותם של פרוייקטי VBA:

  • עם פרוייקט VBA     כל פקדי ה- ActiveX אינם זמינים וסרגל ההודעות מופיע. לחץ על הפוך תוכן לזמין כדי להפוך את הפקדים לזמינים.

 • ללא פרוייקט VBA     פקדי ActiveX מסוג SFI זמינים עם מגבלות מינימליות וסרגל ההודעות אינו מופיע. עם זאת, כל פקדי ה- ActiveX צריכים להיות מסומנים כ- SFI כדי שסרגל ההודעות לא ייווצר. פקדי ActiveX מסוג UFI אינם זמינים. עם זאת, כאשר משתמש הופך את פקדי ה- UFI לזמינים הם מאותחלים עם מגבלות מינימליות (לדוגמה, ערכים עקביים או ערכי ברירת מחדל אם ערכים עקביים אינם קיימים).

 • הפוך את כל הפקדים לזמינים ללא מגבלות ומבלי להציג בקשה (לא מומלץ)     הפוך את כל פקדי ה- ActiveX במסמכים לזמינים עם מגבלות מינימליות.

 • מצב בטוח     הפוך פקדי ActiveX מסוג SFI לזמינים במצב בטוח; משמעות הדבר היא שמפתח סימן את הפקד כבטוח.

לראש הדף

מהו פקד ActiveX ומהם הסיכונים הטמונים בו?

פקדי ActiveX הם אבני בניין קטנות שיוצרות יישומים הפועלים באינטרנט דרך דפדפני אינטרנט. דוגמאות כוללות יישומים מותאמים אישית לאיסוף נתונים, הצגת סוגים מסוימים של קבצים והצגת הנפשה. שימושים נפוצים של פקדי ActiveX הם לחצני פקודה, תיבות רשימה ותיבות דו-שיח. בנוסף, תוכניות Office מאפשרות לך להשתמש בפקדי ActiveX כדי לשפר מסמכים מסוימים.

לראש הדף

הסיכון והנזק הפוטנציאלי

לפקדי ActiveX יכולה להיות גישה בלתי מוגבלת למחשב שלך ולכן יש להם אפשרות לגשת למערכת הקבצים המקומית ולשנות את הגדרות הרישום של מערכת ההפעלה שלך. אם פורץ מחשבים (האקר) משתמש בפקד ActiveX כדי להשתלט על המחשב שלך, הנזק יכול להיות משמעותי.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×